Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru paragraf

o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_sistemu_plata_zaposlenih_u_javnom_sektoru.pdf

Platni razredi. Član 12. Vrednost radnih mesta, odnosno zvanja ili položaja koji pripadaju određenoj platnoj grupi, određuje se kao jedna od vrednosti u rasponu ...

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

http://www.zpcg.me/downloads/zakoni/Zakon_o_zaradama_zaposlenih_u_javnom_sektoru.pdf

8 мар 2016 ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM ... da važi Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika.

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u svakom organizacionom ...

http://vrnjackabanja.gov.rs/images/clanak/382/dokumenta/odluka-o-maksimalnom-broju-zaposlenih-u-svakom-organizacionom-obliku-sistema-lokalne-samouprave-opstine-vrnjacka-banja-u-2017godini.pdf

Систем локалне самоуправе, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (у даљем тексту: Закон), чине ...

registar zaposlenih javnom sektoru - Fina

https://www.fina.hr/documents/52450/144663/Upute za rad s xml datotekama v.7.pdf/abda37dd-e8d4-9d69-762e-e6aa664ccf6d

Registar zaposlenih u javnom sektoru - Uputa za rad sa XML datotekama. DODATAK: Priprema i slanje datoteka stranica 2 od 8. Unos podataka putem XML ...

REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU UNOS ...

https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Obavijest-Registar%20javnih%20slu%C5%BEbi.pdf

REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU. UNOS PODATAKA ZA JAVNE SLUŽBE. - OBAVIJEST -. Svim javnim službama sukladno članku 2. Zakona o ...

o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1918-15%20lat.pdf

I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i ...

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

http://www.msp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=42329&rType=2&file=1238581946.pdf

centralna jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrola i ... 8. povelja unutrašnje revizije je interni akt koji potpisuju rukovodilac jedinice za ...

Zakon o načinu određivanja maksimalne broja zaposlenih u javnom ...

http://nezavisnost.org/wp-content/uploads/2017/01/Zakon-o-nacinu-odredivanja-maksimalnog-broja-zaposlenih-u-javnom-sektoru.pdf

Предмет закона. Члан 1. Овим законом утврђује се начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења ...

UKAZ o proglašenju Zakona o javnom tužilaštvu ZAKON o javnom ...

https://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2018-06/zakon_o_javnom_tuzilastvu_latinica.pdf

Proglašava se Zakon o javnom tužilaštvu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, 22.

analiza efikasnosti u javnom sektoru - Educons

https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/Doktorska-disertacija_2.pdf

povećanje efikasnosti upravljanja u javnom sektoru i u državnoj upravi i prilagođavanje evropskim ... transportni saobraćaj (CRF Marfa) i putnički saobraćaj (CRF Calatori). ... 55 Zakon o budžetskom sistemu, Uprava za trezor, član 27.

S&T iskustva, izazovi i rizici SAP implementacije u javnom sektoru

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/it_skupovi/ST%20day/S&T%20iskustva,%20izazovi%20i%20rizici%20SAP%20infrastrukture%20u%20javnom%20sektoru%20-%20Mihajlo%20Postic.pdf

11 нов. 2009 ... Najznačajniji aspekti SAP implementacije, prema analizama IT analitičara kao ... FI, FI-AA, CO (Roll-out), MM, SD, BC, Obuka krajnih. 18. 6.

VIŠE OD 3.000 NOVIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU Evo ...

http://asns.rs/wp-content/uploads/2017/06/21-06-2017.pdf

21 јун 2017 ... "Naše ljude uglavnom traže ugostitelji u Crnoj Gori, i to najviše sobarice, ... teških mitraljeza "kojot", snajpera "crna strela" i drugog pešadijskog.

metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u federaciji ...

http://www.fmf.gov.ba/chj/METODOLOGIJA%20RADA%20INTERNE%20REVIZIJE_bos.pdf

za način rada propisan ovom Metodologijom. 8. Metodologija daje okvirne smjernice za obavljanje poslova interne revizije ujavnom sektoru, tako da jedinice za ...

nove osnovice za obračun plate za zaposlene u javnom sektoru

http://www.sind-prav.org.rs/JSO/arhiva_files/2018/nove_osnovice_javnisektor_jan18.pdf

113/2017), utvrđene su osnovice za obračun i isplatu plata: - za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina: u neto iznosu od 18.811,42 dinara sa pripadajućim ...

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom ... - Katalog Propisa

http://www.katalogpropisa.me/wp-content/uploads/2018/06/Uredba-o-naknadi-troskova-zaposlenih-u-javnom-sektoru.pdf

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 040/16 od ... 1) dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu;.

Uredba o naknadi troskova zaposlenih u javnom ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=244532&rType=2&file=Uredba o naknadi troskova zaposlenih u javnom sektoru.pdf

9 јун 2016 ... Obračun dnevnice za službeno putovanje u zemlji vrši se na sljedeći način: 1) svaka 24 časa provedena na službenom putovanju računaju se ...

o javnom dugu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_javnom_dugu.pdf

ZAKON. O JAVNOM DUGU. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, ... (5) dug lokalne vlasti, kao i pravnih lica iz člana 1. ovog zakona za koje je ...

o javnom zdravlju i osnovne odredbe - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_javnom_zdravlju.pdf

bezbednost životne sredine i radne okoline, hrane i drugo; promocija zdravlja, ... 1) donošenje programa promocije zdravlja u saradnji državnih organa, ...

o javnom okupljanju i opšte odredbe - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_javnom_okupljanju.pdf

Mesto okupljanja. Član 4. Mesto okupljanja, u smislu ovog zakona, jeste svaki prostor koji je bez uslova ili pod istim uslovima, dostupan individualno.

Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2442-17%20lat.pdf

Jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: matični broj) jeste individualna i neponovljiva oznaka identifikacionih podataka o građaninu. Član 2. Svi izrazi ...

Zakon o jedinstvenom maticnom broju Bosne i ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-JMB-BiH.pdf

Jedinstveni matični broj izdaje nadležni organ prema prebivalištu državljanina, ... evidenciju o državljanstvu, kao i druge evidencije i javne isprave građana.

Zakon o javnom informisanju

http://rem.rs/uploads/files/Zakoni/8966-zakon_o_javnom_informisanju.pdf

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex. ZAKON. O JAVNOM INFORMISANJU. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009 i 89/2010 - odluka US).

Zakon o Javnom tužilaštvu

http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/zakoni_pdf/Zakon%20o%20javnom%20tuzilastvu.pdf

ZAKON. O JAVNOM TUŢILAŠTVU. ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008 i 104/2009). Glava prva. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom se ureĊuje ...

ZAKON O JAVNOM DUGU

https://www.dri.rs/php/document/download/16/1

ZAKON. O JAVNOM DUGU. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet ureĎivanja. Član 1. Ovim zakonom ...

Zakon o javnom beležništvu

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/yurdej/Zakon%20o%20javnom%20beleznistvu.pdf

Način vođenja imenika uređuje se aktom Komore. Ministarstvo vodi evidenciju o javnim beležnicima koji su upisani u imenik, koja sadrži iste podatke o javnim ...

Zakon o javnom redu i miru

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3710-15%20LAT.pdf

ZAKON. O JAVNOM REDU I MIRU. I. OPŠTE ODREDBE. Predmet uređenja. Član 1. Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se.

Zakon o javnom informisanju - NUNS

http://www.nuns.rs/sw4i/download/files/article/Zakon%20o%20javnom%20informisanju.pdf?id=25

Prema Zakoniku o krivičnom postupku privatna krivična tužba za klevetu ili uvredu podnosi se u roku od tri meseca od dana kad je ovlašćeno lice saznalo za ...

zakon o javnom informisanju - Vlada TK

http://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/Zakoni/2008/zakon_o_javnom_informisanju.pdf

Progla$ava se Zakon o javnom informisanju, koji je donijela. Skup$tina Tuzlanskog kantona na sjednici od 2. 11. 2000. godine. Broj: 01/1b02b1786/00.

1 ZAKON Br. 06/L-010 O JAVNOM BELEŽNIŠTVU Skupština ...

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/50A20013-2C40-4F92-8C4C-B0D4E9FDDE3E.pdf

26 дец 2018 ... usvaja: ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU. GLAVA I ... 6.3. troškove pristupa elektronskim javnim podacima pokriva Komora. 7. Javni beležnik ...

Zakon o javnom informisanju - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/zakon_o_javnom_informisanju.pdf

Z A K O N. O JAVNOM INFORMISANJU. I. UVODNA ODREDBA. ^lan 1. Ovim zakonom ure|uje se pravo na javno informisanje kao pravo na slobodu izra`avanja ...

Zakon o javnom dugu - Uprava za javni dug

http://www.javnidug.gov.rs/upload/Zakoni/Zakoni%20latinica/Zakon%20o%20javnom%20dugu.pdf

Zakon o javnom dugu. Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 61/2005,. 107/2009 i 78/2011. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet uređivanja. Član 1.

Zakon o javnom redu i miru TK - Vlada TK

http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MUP/2019/ZAKONI_I_PROPISI/Zakon_o_javnom_redu_i_miru_TK.pdf

ZAKON. O JAVNOM REDU I MIRU. ^lan 1. Ovim Zakonom ure|uje se javni red i mir na podru~ju. Tuzlanskog kantona, (u daljem tekstu: Kanton), utvr|uju djela.

Zakon o javnom beležništvu - advokatska komora Nis

http://advokatskakomoranis.rs/download.php?file=vesti%2FPI_specijalis_advokati_01_za_sajt-1.pdf

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI(„Sl. glasnik RS”, br. 93/2014 ... Zbog toga se ovaj proces uvođenja i implementacije propisa o javnim beležnicima ...

zakon o javnom redu i miru - Vlada TK

http://vladatk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/Zakoni/2008/zakon_o_javnom_redu_i_miru.pdf

Progla&ava se Zakon o javnom redu i miru, koji je donijela. Skup&tina Tuzlanskog kantona na sjednici od 12. 7. 2001. godine. Broj: 01c1307/01. Predsjednik.

Zakon o javnom pravobranilaštvu - Ministarstvo pravosuđa, uprave i ...

http://mpulshnk.gov.ba/wp-content/uploads/2016/11/Zakon-o-javnom-pravobranila%C5%A1tvu.pdf

Proglašavam Zakon o javnom pravobranilaštvu. Hercegovačko-neretvanskog kantona koji je donijela. Skupština Kantona na sjednici od 09.decembra hra.

Zakon o javnom beležništvu - Računovodstvo AKTIVA sistem

https://aktivasistem.com/zakoni/Zakon-O-Javnom-Bele%C5%BEni%C5%A1tvu.pdf

skladu sa odredbama ovog zakona koje ureuju overu potpisa. Član 96. (Brisano). Bliže ureenje overa. Član 97. Pravila o overavanju, dokumentima potrebnim ...

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom pravobranilaštvu

http://mpulshnk.gov.ba/wp-content/uploads/2016/11/ZAKON-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-javnom-pravobranila%C5%A1tvu.pdf

U Zakonu o javnom pravobranilaštvu. Hercegovačko-neretvanskog kantona («Službene novine HNK», broj: 8/99, i 3/04) član 7. mijenja se i glasi: „U javnom ...

Zakon o javnom redu i miru - Katalog propisa

http://www.katalogpropisa.me/wp-content/uploads/2016/11/Zakon-o-javnom-redu-i-miru.pdf

ZAKON. O JAVNOM REDU I MIRU. I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom određuju se prekršaji kojima se narušava javni red i mir na javnom mjestu i ...

Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-javnom-redu-i-miru-Republike-Srpske.pdf

5 феб 2015 ... ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU. Službeni glasnik Republike Srpske broj: 11/ 15. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1.

Zakon o javnom redu i miru - Влада Републике Српске

https://mup.vladars.net/zakoni/rs_cir/ZAKON%20O%20JAVNOM%20REDU%20I%20MIRU%28Sluzbeni%20glasnik%20RS%20broj%2011.15%29.pdf

17 феб 2015 ... фебруара 2015. године констатовало да усвојеним Законом о јавном реду и миру није угрожен витални национални инте-.

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i ...

http://www.trezor.gov.rs/files/treasuryjobs/ostaliposlovi/employee_registry/propisi/30.%20Zakon%20o%20Registru%20zaposlenih,%20izabranih,%20imenovanih,%20postavljenih%20i%20anga%C5%BEovanih%20lica%20kod%20KJS.pdf

Садржај и сврха Регистра. Члан 2. Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (у ...

Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova ... - ILO

http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100087/119864/F-609400492/BIH100087%20BiH.pdf

6. komandant Specijalne jedinice policije. VSS. 7. načelnik centra javne bezbjednosti. VSS. 23. VI platna grupa. 8. zamjenik načelnika uprave policije. VSS. 22.

Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100086/119863/F-454532307/BIH100086%20Bih.pdf

državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima, drugim republičkim organima uprave i zaposlenih u stručnim službama ...

Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-platama-zaposlenih-lica-u-javnim-ustanovama-u-oblasti-zdravstva-Republike-Srpske.pdf

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uvećanja plate i naknada propisanih ... za najjednostavniji rad i koeficijenta utvrđenog prema platnoj grupi, platnoj ... iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u platne podgrupe na osnovu radnog.

Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-platama-zaposlenih-u-oblasti-prosvjete-i-kulture-RS.pdf

7,. 3) treća platna podgrupa: - knjižničar, programer, operater, administrativni radnik, finansijski radnik (IV stepen stručne spreme – SSS),. - laborant, saradnik u ...

Porodični zakon - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/porodicni_zakon.pdf

4. stranom državljaninu koji se nalazi ili ima imovinu na teritoriji Republike Srbije;. 5. licu koje zahteva da mu bude postavljen privremeni staratelj i za to navede ...

Zakon o prekršajima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_prekrsajima.pdf

prekršaji. Vremensko važenje propisa. Član 6. Na učinioca prekršaja primenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vreme izvršenja prekršaja.

Zakon o volontiranju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_volontiranju.pdf

Član 2. Volontiranje, u smislu ovog zakona, jeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za ...

ZAKON Deo prvi - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_odgovornosti_pravnih_lica_za_krivicna_dela.pdf

Ovim zakonom uređuju se uslovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela, ... Pod uslovima iz člana 6. ovog zakona pravno lice odgovara za krivično delo ...

Zakon o obligacionim odnosima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_obligacionim_odnosima.pdf

poslednju verziju možete naći OVDE. ZAKON. O OBLIGACIONIM ODNOSIMA. ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - Paragraf.Me

https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/NACRT_ZAKONA_O_PRIVREDNIM_DRUSTVIMA.pdf

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA. DIO PRVI. OSNOVNE ... Primjena odredaba ovog zakona na evropsko akcionarsko društvo, evropsko ekonomsko ...

Zakon o planiranju i izgradnji - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.pdf

ZAKON. O PLANIRANJU I IZGRADNJI. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., ... odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.pdf

101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) ... za bezbednost i zdravlje na radu kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i utvrđuje ... Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i ... Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada.pdf - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_stanovanju_i_odrzavanju_zgrada.pdf

Član 1. Ovim zakonom uređuju se: održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade ...

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_poljoprivredi_i_ruralnom_razvoju.pdf

O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016). I OSNOVNE ODREDBE. Sadržina zakona. Član 1.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.pdf

Član 2. Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa ...

Zakon o opštem upravnom postupku - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_opstem_upravnom_postupku-2016.pdf

ZAKON. O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU. ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016). Deo prvi. UVODNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA.

N A C R T Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ... - Paragraf.Me

https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-parnicnom-postupku.pdf

Član 1. U Zakonu o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04, 28/05, 76/06,. “Službeni list CG”, br. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17 i 75/17 ), poslije člana ...

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_proceni_uticaja_na_zivotnu_sredinu.pdf

Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na ...

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-doprinosima-za-obavezno-socijalno-osiguranje.pdf

ZAKON. O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE. ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.