Vma prijemni

Model testa opšte kulture za prijemni ispit na Katedri za ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_101/Testopstekulture-prepravljenaverzija_2009.pdf

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI. Katedra za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi ... a) Autostoperski vodič kroz galaksiju, b) Rat svetova,.

Prijemni ispit Srpski jezik i književnost 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_65/Uciteljskifakultetstpskijezikiknjizevnost2012.pdf

б) уводна етапа у развоју драмске радње в) успоравање епске радње г) опис неизговорених мисли јунака. (Заокружите слово испред тачног одговора.).

Prijemni ispit Srbistika srpski jezik 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_61/FilozofskifakultetSrbistika-Srpskijezik2012.pdf

13. Именице женидба и удадба имају као творбену основу . Додавањем суфикса. на граници основе и суфикса дошло је до гласовне алтернације која ...

Prijemni ispit Filozofija test znanja 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_61/FilozofskifakultetFilozofijatestznanja2012.pdf

Зенонов парадокс Стрела доказује следеће: а) кретање је примарније од мировања б) кретање је немогуће мислити ц) кретање и мировање су исто.

fakultet tehničkih nauka novi sad zadaci za prijemni ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_37/matematika-p3-jun-2018.pdf

POŽARA, INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU, GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN,. GRAĐEVINARSTVO. 28.06.2018. 1. Rešiti jednačinu x2 3|x| − 4=0 . 2.

Prijemni ispit Opšta informisanost 2008 drugi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_96/ResenjaOI2.pdf

C. Bastilja d. Tauer e. Versaj. 7. U zamku Elsinor odvija se radnja drame: a. Magbet b. Vesele žene Vindzorske. C. Kralj Lir. (d) Hamlet e. Ukroćena goropad ...

Test za prijemni ispit za sve smerove osim Ekologije i ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_180/test-prijemni-osnovne-opsta-kultura.pdf

Koje godine se odigrao dogañaj pod nazivom “Bostonska čajanka”, poznat kao provokacija kojom su grañani Bostona izneli svoje nezadovoljstvo britanskom.

pitanja za prijemni ispit iz predmeta geografija - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_153/upis10_geografija.pdf

Uporednici i meridijani čine? 143. Kroz koje mesto prolazi početni meridijan? 144. Šta se označava meridijanima? 145. Kako se naziva tačka u kojoj se seku ...

Prijemni ispit Biologija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_55/Prirodno-matemati%C4%8DkifakultetBiologija2012.pdf

Ribe sa koštanim skeletom imaju: a) 6 pari škrga b) 5 pari škrga c) 4 para škrga d) 2 para škrga. 25. Iz desne komore srca sisara polazi: a) aorta b) donja šuplja ...

Primeri zadataka za prijemni ispit 2014 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_102/Primeri_zadataka_za_prijemni_ispit_2016.pdf

Графичка интерпретација система линеарних неједначина са две непознате. Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Природа ...

PRIJEMNI ISPIT 2008 MEDICINSKI FAKULTET ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_70/Prijemniispit2009biologija.pdf

PRIJEMNI ISPIT 2008. MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU. TEST B. BIOLOGIJA. 1 Prvi molekul tokom evolucije, koji je imao ulogu enzima ...

prijemni ispit iz matematike za upis na elektrotehniˇcki ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_84/matematika-2018-etf.pdf

25 јун 2018 ... šifra zadatka: 17369. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Zadaci 1-2 vrede po 3 poena, zadaci 3-7 vrede po 4 poena, zadaci 8-13 vrede po 5 ...

Test prijemni ispit Hemija PMF 2009 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_39/Test2009Hemija_pmf_hemija.pdf

Prirodno-matematički fakultet. Departman za hemiju. Novi Sad, 26.6.2009. ... Test za prijemni ispit iz hemije. 1. Hemijska promena je: a) rastvaranje NaCl.

Prijemni ispit iz opšte informisanosti 27.6.2018. - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_96/fon_res_oinf-jun-2018-fon.pdf

27 јун 2018 ... Prijemni ispit iz opšte informisanosti 27.6.2018. 5 6 6 4 2 2. Poštovani kandidati, pred Vama se nalazi niz zadataka u kojima je svako pitanje ...

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_43/Test-Informatika-2017_RESENJA.pdf

29 јун 2017 ... test za prijemni ispit 29.6.2017 – REŠENJA. 1. Napišite koji se simboli koriste u zapisu: a. Binarni brojni sistem koristi simbole: 0, 1 b.

Prijemni 2009 prvi rok - Matematika - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_96/ResenjaMat2009_fon.pdf

27 јун 2009 ... ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ. Тест има 20 задатака на 2 странице. Сви задаци се вреднују са по 5 поена. Уколико не желите.

Test prijemni ispit 2010 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_180/prijemni_opsta_kultura_fimek.pdf

v) Mokranjac g) Mocart. 13. Poznati izuzetan pijanista (pored toga što je čuveni kompozitor): a) Franc Šubert b) Rihard Vagner v) Franc List g) Gustav Maler. 14.

Test za prijemni ispit iz hemije - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_39/Test2009Hemija_pmf_hemija.pdf

Prirodno-matematički fakultet. Departman za hemiju. Novi Sad, 26.6.2009. ... Test za prijemni ispit iz hemije. 1. Hemijska promena je: a) rastvaranje NaCl.

prijemni ispit iz matematike - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_96/fon_prijemni_res_m_2017.pdf

27 јун 2017 ... Fakultet organizacionih nauka. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena.

Prijemni ispit 2018 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_82/2018_Prijemni_ispit_sveska_zadataka_9_optno.pdf

Јелисавета Начић. 2. Надежда Петровић. 3. Исидора Секулић. 4. Дијана Будисављевић. 5. Милунка Савић. 12. Аутор цртежа на слици је: 1. Ле Корбизје.

prijemni ispit iz informatike - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_55/kljuc_racunarske-nauke-PMF-nis-2017.pdf

28 јун 2017 ... PRIJEMNI ISPIT IZ INFORMATIKE. PITANJA I ZADACI IZ INFORMATIKE. 1. Tip datoteke 'zip' se obično koristi za: a) Dokumenta b) Arhivu.

test a-prijemni vms 2009 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_105/MedicinskifakultetKragujevac-fizioterapeuttestBpitanjaiodgovori.pdf

1) butanska kiselina. 2) butanol ... 5) nezasiüena dikarboksilna kiselina. 13. Koje od navedenih jedinjenja ne spada u derivate karboksilnih kiselina? 1) aceton.

FON > Prijemni

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/rezultati_testa_MiO.pdf

60.00. 435 Jeremić Bojana (Života). 60.00. 428 Jeremić Marina (Branko). 60.00. 373 Jokanović Jovana (Slobodan). 36.60. 369 Jokić Nemanja (Đurica). 60.00.

П И Т А Њ А - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_133/Prijemni_pitanja_IKT_2010_visoka_skola_elektrotehnike_i_racunarstva-Nemanasajtu.pdf

Питања за пријемни испит из основа информационих и комуникационих ... У случају URL-а [email protected] садржај испред знака @ ...

FON > Prijemni - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/rezultati_prijemnog_ISit.pdf

60.00. 369 Jokić Nemanja (Đurica). 60.00. 802 Jokić Sanja (Miodrag). 35.80. 10 Josipović Predrag (Ljubinko). 42.40. 751 Jovanović Budimir (Milan). 60.00.

prijemni ispit - pmf

https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/05/eko_prijemni_11_1_rok.pdf

a) Kalvinov ciklus b) Krebsov ciklus c) Ciklus limunske kiseline d) Fotosintetička fosforilacija. 4. Triplet nukleotida u informacionoj RNK naziva se: a) kodon.

Zadaci - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_55/matematika08pmf.pdf

60) Dve strane trostrane piramide su jednakostranični trouglovi stranice a, koji određuju prav diedar. Izračunati površinu i zapreminu piramide. Prijemni ispit jula ...

Kuvarstvo - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_154/Kuvarstvo-2017-Visoka-hotelijerska.pdf

РЕШЕЊА ТЕСТА. 1. Говеђи филе у à la carte гастрономији дели се на: A. татар бифтек, филе Велингтон, бифтек. B. бифтек, шатобријан, медаљони.

Matematika P2 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_37/matematika-p2-jun-2018.pdf

29. 6. 2018. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ... 1. Ako su x1 i x2 rešenja kvadratne jednacine (m2 m)x2 - 3x - 24 = 0, odrediti sve vrednosti realnog parametra ...

информатор - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_92/matematika2018-TMF-informator.pdf

Šifra zadatka: 92 001. (Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Zadaci 1-3 vrede po 3 poena, zadaci 4-7 vrede po. 4 poena, zadaci 8-13 vrede po 5 poena, zadaci ...

SALE ZA PRIJEMNI.ai

http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/SALE%20ZA%20PRIJEMNI2017.pdf

Page 1. ПРИЗЕМЉЕ. 1. СПРАТ. 16 14 12. 318 316 314. 2. СПРAТ. 3. СПРAТ. 3. СПРAТ. 214. 21 - Приземље. 21 - Спрат. 3 - ПСала. Улаз. 215. 217. 17 15 ...

TOI-2012. - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_61/FilozofskifakultetNovinarstvoTOI2012.pdf

e) Bili Vajlder f) Stiven Spilberg. 5. Filmska nagrada ''Zlatni medved'' dodeljuje se ... b) Pol Sezan c) Endi Vorhol d) Rene Magrit e) Alber Kami f) Vinsent van Gog ...

Matematika P1 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_37/matematika-p1-jun-2018.pdf

Rešenje: Osni presek kupe koja se dobija nalivanjem vode je jedna- kostranicni ... a) Oznacimo temena trapeza sa A,B,C i D. Neka je presek dijagonala tacka.

социологија - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_117/Sociologija2015.pdf

Шта је хоризонтална друштвена покретљивост: А) промена места у хијерархији расподеле;. Б) промена друштвених улога;. Ц) промена степена ...

новине - Prijemni.rs

https://prijemni.rs/files/institution/institution_37/broj-50.pdf

Компанија „ДДОР Нови Сад” свечано је уручила два сервера. Факултету техничких ... Радно време кантине је од 6 до 18 часова. Факултет техничких ...

Hemija - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_58/hemija-Resenja-prijemnog-jun-2018.pdf

28 јун 2018 ... zasićeni ugljovodonici etan ketoni aceton ugljeni hidrati glukoza. (2 poena). 15. Reakcija adicije je karakteristična za (zaokružiti tačan odgovor):.

Geografija - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_153/upis09_geografija.pdf

Iz koliko delova se sastoji Starovlaško-raška visija? 106. U blizini kog mesta je 2006. godine izmeren apsolutni minimum temperature vazduha ? 107.

prijemni-rac-2017

http://gimnazija.org.rs/wp-content/uploads/2018/03/prijemni-rac-2017.pdf

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ. ЗА ОБДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ. У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ та не е. 4. јуни 2017. Тест се састоји из 12 задатака на ...

Matematika - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_55/matematika08pmf.pdf

Izračunati površinu i zapreminu valjka ako je dužina njegove visine jednaka dužini ... visine koja odgovara ivici AB, najmanji obim ima jednakokraki trougao. c h.

PRIJEMNI ISPIT

https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/05/eko_prijemni_11_1_rok.pdf

Koliko iznosi količinska koncentracija u mol/l, 18% rastvora HCl gustine 1,089 g/ml, ako je atomska masa za hlor 35,5? a) 4,8 b) 2,9 c) 7,3 d) 5,3 e) 6,2. 8.

Prijemni – Logaritmi

https://velibortodorovic.files.wordpress.com/2011/03/prijemni-logaritmi.pdf

1. Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na. Beogradskom univerzitetu. Logaritmi. 1a. Izračunavanje vrednosti izraza. 1. EF 2001. Vrednost izraza.

Prijemni 2012

http://www.etf.unsa.ba/uploads/media/prijemni_ispit_juli_2012_sa_rjesenjima_grupa_A_v2.pdf

Za rješavanje ovog zadatka najpogodnije je iskoristiti Bezuov stav: Ostatak dijeljenja polinoma. ( ). P x sa. 0. x x. − jednak je vrijednosti tog polinoma za. 0. x x.

Biologija - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_105/Testovi_medicinski_kragujevac.pdf

Prokariotska ćelija. Eukariotska ćelija. Ćelijske organele. Ćelijska ... c) virusi d) rikecije. 7. Isti broj hromozoma i molekula DNK sadrži ćelija u: a) G1 fazi interfaze.

Prijemni ispit 2003

http://www.petarkonjovic.edu.rs/files/prijemni_2003.pdf

Kliknite na naslov vežbe ili diktata i startujte muziku ilustraciju. Koristite kontrole koje pojave. (Sviraj i Pauza) u toku reprodukcija. Kada napustite stranu ili ...

Umesto uvoda - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_79/fiz-hemija-bgINFO20PROGRAMI20I20ZADACI20za20sajt20pdf.pdf

fizikohemičar) mogu se polagati ispiti iz fizičke hemije, hemije, fizike ili matematike. Svaki od ... pripremu prijemnog ispita na tehničkim fakultetima, Barex, Beograd, 1991. 2. B. Stanić, M. Marković, Zbirka rešenih zadataka sa prijemnih ispita na.

testovi 94-2013 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_167/Testovi-1994-2016.pdf

1 поен. 18. Аутор познате песме СВЕТЛИ ГРОБОВИ је (заокружите тачан одговор):. 1. Ђура Јакшић. 2. Војислав Илић. 3. Јован Јовановић Змај. 1 поен.

Prijemni ispit 2014

https://imi.pmf.kg.ac.rs/component/docman/doc_view/1955-prijemni-2014-informatika-resenja.html

7 јул 2014 ... Prijemni ispit iz MATEMATIKE za upis na. Osnovne akademske studije INFORMATIKE. 07. jul 2014. godine. Vreme za rad je 150 minuta.

Test Hemije C - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_53/MedicinskifakultetNis-testHemijaC.pdf

Koliko će molova propanoil-hlorida nastati reakcijom odgovarajućim jedinjenjem? 0,1 mol ... 4) hlorid mravlje kiseline. 23. Koje od navedenih tvrđenja nije tačno ...

engleski jezik - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_153/engleski07.pdf

Visoka turistička škola strukovnih studija, Bulevar AVNOJ-a 152a, Novi Beograd. Test za prijemni ispit u prvu godinu osnovnih studija - školske 2007/2008 ...

predupisna prijava - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_260/Test-FSOM.pdf

Mizantrop: a) nema osećanja b) ne ume da govori ... Doslovno značenje meĎunarodnog poziva za pomoć S.O.S. je: a) Brod u opasnosti b). U pomoć, tonemo c).

Informator 2014 - Prijemni.rs

https://prijemni.rs/files/institution/institution_84/Informator-2017.pdf

40. 5.2.1. МАТЕМАТИКА 2 . ... 44. 5.2.10. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ MATEMATIKE 2 . ... Приступ mirror серверима mirror.etf.bg.ac.rs и mirror2.etf.bg.ac.rs.

omega ms pharmacy - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_42/Prijemni_ispit_MF_MB_2017_10_03_okt_RESENJA.pdf

3 окт 2017 ... c. mravlja i sirćetna kiselina d. trifluorsirćetna i sirćetna kiselina e. fluoridna i hloridna kiselina. 4. Prilikom razblaživanja rastvora, smanjuje se ...

Департман за психологију - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_61/FilozofskifakultetPSIHOLOGIJA-TESTZNANJA.pdf

2 јул 2012 ... Департман за психологију. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ. ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ. Т Е С Т З Н А Њ А И З П С И Х О Л О Г И Ј Е. СВЕСКА ...

univerzitet u beogradu - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_92/informator2016hemija.pdf

E. anilin. C. nitrobenzen. N. ne znam. (5). 17. Dejstvom metil-jodida na natrijum-fenolat nastaje: A. dietil-etar. D. fenoksibenzen. B. dimetil-etar. E. metoksibenzen.

Poslovna ekonomija - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_50/Poslovna-ekonomija-jun-2018.pdf

28 јун 2018 ... c) Horizontalna ili tehnička podela rada predstavlja podelu zadatka preduzeća na konkretne zadatke i zaduženja pojedinaca u procesu rada.

Prijemni ispit iz Infotmatike

http://www.ftn.kg.ac.rs/download/Prijemni/Smernice_prijemni_FTN_IT.pdf

210. Naći sumu cifara trocifrenog prirodnog broja. 211. Naći razliku prve i poslednje cifre četvorocifrenog prirodnog broja. 212. Odštampati prirodni trocifreni broj ...

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1

https://vsar.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Prirucnik-za-polaganje-prijemnog-ispita-iz-hemije.pdf

Hemijski elementi, hemijske formule, jednačine. 1. Molekulske formule bakar(II)-sulfata i plavog kamena razlikuju se za: a) dva molekula vode, b) pet molekula ...

пословна економика - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_117/PoslovnaEkonomika2015.pdf

Радни колектив, средства за производњу, резултати пословања и организација. А) организациону ... Према власништву, извори средстава се деле на:.

test iz biologije - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_72/2.pdf

b) grade fiziološki sincicijum c) vodoničnim vezama d) svaka ćelija radi za sebe. 7. Polno razmnožavanje postoji (okružiti šta je tačno): a) samo kod insekata, ...

Matematika - 2016 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_84/matematika-2016.pdf

27 јун 2016 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNI KI FAKULTET. ²ifra zadataka: 17851. Test ima ... 2016 i2019. /. 2016 i2017.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.