Uml dijagram

Šta je Pareto dijagram? Pareto dijagram

http://www.masfak.ni.ac.rs/images/upload/Upis/MAS_prirpemna_n/uvod_u_m_-_pripremna/5._Alati_kvaliteta-Pareto_metoda.pdf

Pareto dijagram. Pareto princip se zasniva na nejednakoj raspodeli stvari u univerzumu. Ovaj princip tvrdi da 80% od celine vodi porekle od značajne manjine, ...

DIJAGRAM TOKA

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/5359/mod_folder/content/0/8.i%209.%20RESTORATERSTVO.pdf?forcedownload=1

Jaja skuvati na pari sa šećerom, pa dodati čokoladu i 125 gr. margarina. Fil procediti i ostaviti da se ohladi, a u ohlađen fil dodati ostatak margarina i putera.

Ishikawa dijagram

http://www.masfak.ni.ac.rs/images/upload/Upis/MAS_prirpemna_n/uvod_u_m_-_pripremna/5._Alati_kvaliteta-Ishikawa_metoda.pdf

Ishikawa dijagram je alat koji pomaže u identifikaciji, razvrstavanju i prikazivanju mogućih uzroka određenog problema, karakteristike kvaliteta, aspekta ili ...

UML Klasni dijagram - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~asimic/2017/is/UMLSeminarski/DijagramKlasa_IvanRistovic.pdf

Klasni dijagram je statički strukturni UML dijagram koji opisuje klase sistema, njihove atribute i operacije (metode), kao i relacije između objekata. Klase se ...

Dijagram sekvenci - TFZR

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/Dijagram%20Sekvenci.pdf

Dijagram sekvenci je UML dijagram interakcije. On prikazuje hronologiju prenošenja poruka između objekata u sistemu i učesnika. Mogu se koristiti da ilustruju ...

Dijagram kružnog toka

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/719/mod_folder/content/0/I%20nedelja.pdf

Domaćinstva donose odluke o tome šta će kupiti od roba i usluga na tržištu i za koga će raditi. - Preduzeća odlučuju o tome koga će zaposliti i šta će proizvoditi.

Dijagram klasa - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~asimic/2017/is/UMLSeminarski/DijagramKlasa_NikolaDimitrijevic.pdf

Dijagram klasa je tip strukturnog dijagrama u UML-u (Unified Modeling Language). Opisuje strukture sistema tako što prikazuje klase tog sistema, njihove ...

Dijagram aktivnosti - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~asimic/2017/is/UMLSeminarski/DijagramAktivnosti_AnjaIvanisevic.pdf

Dijagram aktivnosti je UML dijagram koji spada u grupu dijagrama posašanja, zajedno sa dijagramom stanja, dijagramom slučajeva upotrebe i dijagramima ...

ANALIZA PROCESA Išikava dijagram

http://imi.fon.bg.ac.rs/upravljanje-procesima/wp-content/uploads/sites/17/11_Analiza_Postojeceg_Stanja_Isikava_2019.pdf

Išikava dijagram – procedura. – Formulisati specifičan problem (najbolje u formi pitanja), zapisati ga u pravougaonik i staviti u desnu stranu dijagrama;.

metastabilni dijagram stanja - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/tehnicki_materijali_5_predavanje.pdf

Sivo liveno gvožđe. ❑ Fe-C-Si (Mn, P, S). → Invariant lines become invariant regions in phase diagram. ❑ Si ∈ (1.2, 3.5) → C as Graphite flakes in ...

UML dijagram složene strukture - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~asimic/2017/is/UMLSeminarski/KompozitnaStruktura_MarinaNikolic.pdf

Uvod. Dijagram složene strukture se koristi za prikaz interne strukture neke klase, objekta ili slučaja upotrebe. Sastavni su deo UML-a, počevši od verzije 2.0.

ix dijagram kao nomogram - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/309/301/

U ventilacionoj i klimatizacio noj tehnici, Molijerov (Mollier). i-x dijagram je neosporno neza mjenljivo sredstvo za izracuna vanje i prikazivanje stanja vaz duha.

Molijerov hx dijagram - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/3131/3171/

Molijerov h-x dijagram. Mr Drago Goli, dipl. inz.,. IMF', Avtomatika, 61000 Ljubljana,. Jozeta Jame 16. Cilj ovog clanka nije upoznavanje strucnjaka iz oblasti ...

Hertzsprung-Russellov dijagram - AAD - Rijeka

http://www.aad.hr/radovi/Lovro_Pavletic_2009.pdf

učiniti uspore ivanjem prividnog sjaja i apsolutnog sjaja referentnih zvijezda čija je udaljenost i sjajnost dovoljno precizno odre ena. Razlika izme u prividnog i ...

Primjer vertikalnog grafikona – dijagram toka

http://mft.gov.ba/bos/images/stories/chj/Registri/9%20Prilog%20Primjer%20vertikalnog%20grafikona-%20dijagrama%20toka%20bos.pdf

Napomena: Riječ je o hipotetičkom pojednostavljenom primjeru koji ima za cilj prikazati izgled, svrhu i strukturu dijagrama toka. Memorandum i Uputstvo za.

Metastabilni Fe-C dijagram stanja - Strojarski fakultet

http://brod.sfsb.hr/~ikladar/SISM/Uvod_Metastabilni%20Fe-C%20dijagram.pdf

Željezo je polimorfan materijal i ima dvije alotropne modifikacije: Raspored atoma u ... U prirodi se pojavljuje u tri alotropske modifikacije i to kao dijamant, grafit ...

dijagram uzrok-posljedica cause and effect diagram - Quality

http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202003/039-R-005.pdf

14 stu 2003 ... "Dijagram uzrok-posljedica" je također poznat kao "Dijagram riblja kost" zbog njegovog izgleda ili »Išikava dijagram«, jer ga je izumio Dr Kaoru ...

Poslovna informatika Stručna praksa II Dijagram aktivnosti

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat14115.pdf

Stručna praksa II - Dijagrami aktivnosti. ○ Dijagram aktivnosti je dijagram koji ističe tok kontrole od aktivnosti do aktivnosti. ○ Koristi se za prikaz tokova u ...

METASTABILNI DIJAGRAM STANJA Aleksandra Boričić - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/tehnicki_materijali_6_predavanje.pdf

temperatura topljenja 3500 °C,. • a gustina 2,58 g/cm3. Ugljenik u strukturi čelika i gvožđa može da bude: - vezan sa gvožđem u vidu hemijskog jedinjenja –.

Poslovna informatika Stručna praksa I Dijagram klasa

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat8711.pdf

Tema 3 - Primena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima. Dijagram klasa ...

Simboli koji se najćešće upotrebljavaju za dijagram toka:

https://www.sfsb.unios.hr/~mcicak/PRUPIP/2T.pdf

Faktorijel := 1. N>0. Kraj da. PETLJA uvjet na početku uvjet na kraju. Razraditi logiku algoritma (pomoću dijagrama toka) - kvadratna jednadžba. A B C D Izlaz.

Simulacioni blok dijagram - Saobraćajni fakultet - Osnovne ...

https://nastava.sf.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=6437

Simulacioni blok dijagram je blok dijagram koji se sastoji od blokova određenih sa tri pasivne električne komponente. (pojačavač, sabirač i integrator) i služi za ...

Poslovna informatika Stručna praksa I Dijagram sekvenci

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat8710.pdf

Stručna praksa I - Dijagrami sekvenci. ○ Dijagram sekvenci je jedan od dijagrama interakcije. ○ Interakcija – ponašanje koje obuhvata skup poruka.

Dijagram sekvence - Informacioni sistemi - mini ... - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~asimic/2017/is/UMLSeminarski/DijagramSekvence_NemanjaMicovic.pdf

21 дец 2017 ... Dijagram sekvence. Informacioni sistemi - mini seminarski rad. Nemanja Mićović [email protected] Matematički fakultet, Univerzitet u ...

Svojstva materijala Vrste ispitivanja Dijagram sila – izduženje ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_22367/objava_53576/fajlovi/II%20predavanje%20Tehni%C4%8Dki%20materijali.pdf

Svojstva (osobine) materijala: A. Fizička svojstva - gustina, temperatura topljenja, specifična toplotna kapacitativnost, toplotna provodnost, koeficijent linearnog.

Primer 1 Koristeći dijagram aktivnosti modelovati proces koji opisuje ...

http://elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/sandra.djosic/web%20racunske.pdf

Koristeći dijagram aktivnosti opisati operaciju pripreme bonus liste u Agate kompaniji. Da bi se bonus lista formirala neophodno je prvo izračunati bonus svakog ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.