Ugovor o osnivanju doo

Ugovor o osnivanju Neo MP doo - Neoplanta

http://www.neoplanta.rs/upload/Report/File/2017_03/Ugovor-o-osnivanju-NEO-MP-doo.pdf

3) надзире рад директора и усваја извештаје директора; ... Оставка директора производи правно дејство у односу на Друштво од дана њеног.

ugovor 0 osnivanju privrednog drustva (d00) - KRIK

https://www.krik.rs/wp-content/uploads/2016/12/New-Markets.pdf

3.0snivaE VLADIMIR ATANACKOVIC ... VLADIMIR ATANACKOVIC,iz Beograda,u jmbg:2 br.l.k. ... Potvrdjuje se da su Danijela Putnik, Violeta Stevovie i Vladimir.

UGOVOR O OSNIVANJU EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE

http://www.mep.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=279307&rType=2

(parafinski vosak, vosak iz nafte ili bituminoznih materijala i parafinski otpaci) i 27.14 Briselske nomenklature koji se uvoze za upotrebu u državama članicama.

Društveni ugovor o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ...

http://www.obz.hr/hr/pdf/Drustveni%20ugovor%20o%20osnivanju%20Drustva%20s%20ogranicenom%20odgovorno%C5%A1%C4%87u%20Slobodna%20zona%20Osijek.pdf

DRUŠTVENI UGOVOR o osnivanju. Društva s ograničenom odgovornošću. Slobodna zona Osijek. I. OSNOVNA UTANAČENJA. Članak 1. Osječko-baranjska ...

Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva ... - Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2016/04/Dru%C5%A1tveni-ugovor-o-osnivanju-trgova%C4%8Dkog-dru%C5%A1tva-Rijeka-2020-d.o.o..pdf

DRUŠTVENI UGOVOR. O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA. RIJEKA 2020 d.o.o.. I. PREDMET UGOVORA. Članak 1. (prvi). Osnivači, Grad Rijeka sa ...

UGOVOR O OSNIVANJU CRJP overeni prevod - Centar za razvoj ...

http://www.centarzarazvoj.org/dokumenti/sr/2_222_UGOVOR_O_OSNIVANJU_CRJP_overeni_prevod.pdf

29 мар 2012 ... O promeni sedišta privrednog društva odlučuje Skupština privrednog ... Svaka odluka skupštine može se doneti i van sednice, ukoliko je ...

ODLUKA O OSNIVANJU

http://www.srpskarakija.rs/pdf/STATUT%20UDRUZENJA%20Srpska%20rakija-sr.pdf

STATUT. NACIONALNE ASOCIJACIJE PROIZVOĐAČA RAKIJE SRBIJE. „SRPSKA RAKIJA“. Oblast ostvarivanja ciljeva. Član 1. NACIONALNA ASOCIJACIJA ...

U G O V O R O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIĈENOM ...

https://montenegro.eregulations.org/media/Ugovor_o_osnivanju_doo_ovj.pdf

Cl.1 / Osnivači iz uvoda ovog ugovora osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima - Zakonom o privrednim ...

odluku o osnivanju - APIF

http://www.apif.net/images/dokumenti/Forma%20odluke%20o%20osnivanju.pdf

Izmjenom poslovnog imena društva potrebno je izmijeniti i osnivački akt društva u skladu sa izmjenom poslovnog imena. Član 5. Sjedište društva je u ...

odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

https://aktivasistem.com/wp-content/themes/aktivasistem.com/dokumenti/Odluka-o-osnivanju-doo.pdf

Ovaj Akt sastavljen je u četiri istovetna primerka, jedan za postupak registracije, dva za člana Društva, jedan za organ nadležan za overe. Ovaj Akt o osnivanju ...

Akt o osnivanju - Fondacija Docent dr Milena Dalmacija

https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com/docs/AKT%20O%20OSNIVANJU.pdf

Оснивачи Фондације су Јелена Далмација, из Футога, ул. Степе Степановића бр. 25 ,. ЈМБГ: 1008957805072 и др Божо Далмација из Футога, ул: Степе ...

057 O OSNIVANJU KOSOVSKOG FONDA ZA KREDITNO JEMSTVO ...

https://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/srpski/Zakon%20o%20osnivanju%20Kosovskog%20Fonda%20Za%20Kreditno%20Jemstvo.pdf

8 јан 2016 ... Tarifa za jemstvo – iznos koju registrovana finansijska institucija plaća KFKJ za izdavanje kreditnog jemstva, a zatim jednom godišnje, prema ...

Odluku o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika ... - Prigoda.hr

https://prigoda.hr/info-docs/razvojna-strategija/odluka%20o%20imenovanju%20i%20osnivanju%20.pdf

Dalibor Kratohvil, član / Darko Sertić, zamjenik člana. 17. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. • Gordana Petrinić, član / Gordana Benić, ...

Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Fonda „Evropski poslovi ...

https://vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/onama/onama_doc/FEP_Odluka%20o%20osnivanju.pdf

jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg ... Na Statut Fonda, program rada, finansijski plan i završni račun, saglasnost ...

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

http://mlily.rs/wp-content/uploads/2017/04/Ugovor-o-prodaji-na-rate-za-fizi%C4%8Dka-lica.pdf

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU Ugovor o prodaji na daljinu broj ...

https://www.relaxandbeauty.rs/uploads/useruploads/Documents/UGOVOR-O-PRODAJI-NA-DALJINU.pdf

načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava ...

UGOVOR

http://www.mod.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=116089&rType=2&file=Ugovor o pru%C5%BEanju usluga odr%C5%BEavanja in%C5%BEinjerijskih ma%C5%A1ina.pdf&alphabet=cyr

10 окт 2012 ... UGOVOR. 0 PRUZANJU USLUGA ODRZAVANJA INZINJERIJSKIH MASINA. Zakljucen izmedu : MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE.

Ugovor BIS-ERP Web

https://www.bis-erp.com/BISWEB_WEB/L36/login-page.awp?M24

„BIS ERP“ je on-line servis preduzeća BIS d.o.o. koji naručiocu omogućava korišćenje poslovnog softvera u koji spadaju sledeći moduli: - Finansijsko ...

UGOVOR O CESIJI

http://www.fzplus.hr/download/kompenzacije/cesija_primjer.pdf

24 tra 2014 ... Društvo 1. Adresa 1, Mjesto 1; Telefon: 01/123456; Fax: 01/123456; Email: [email protected]; ;. OIB: 12345678911; IBAN: ...

ODLUKU UGOVOR

http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/Pravni_akti_i_sporazumi/?id=974

Ratificira se Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnome osiguranju, ... do kraja marta tekuće godine, dostavi potvrdu o životu.

Ugovor o alotmanu

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4750/mod_folder/content/0/Vezbe%20nedelja%20XV_Ugovori%20o%20tur.%20uslugama.pdf?forcedownload=1

Vrste ugovora o turističkim uslugama u savremenom društvu: ✓ Ugovor o organizovanju putovanja. ✓ Posrednički ugovor o putovanju. ✓ Ugovor o alotmanu.

UGOVOR O DELU (1)-5

http://www.konto7.rs/Obrasci/UGOVOR%20O%20DELU%20%281%29-5.pdf

На основу члана 199. Закона о раду ("Сл. гласник РС", број 24/05), чл. колективног уговора и чл. закључује се. УГОВОР О ДЕЛУ. Између послодавца.

Kolektivni ugovor

http://www.zicg.me/AdminCMS/public/pdf/biblioteka/Kolektivni%20ugovor-2017.pdf

Uslovi za zaključivanje ugovora o radu. Probni rad . ... Preuzimanje zaposlenih ... Radno ... ugovor, Statut Poslodavca, odgovarajući akt o zaštiti na radu i dr.).

Ugovor o pozajmici

http://icarus.rs/pdf/Ugovor%20o%20pozajmici.pdf

Vlasnik radnje/preduzeća____________________________________________ vrši uplatu pozajmice za tekuću likvidnost radnje/preduzeća u iznosu od ...

UGOVOR O ASIGNACIJI

http://www.aktiva-knjigovodstvo.com/pdf/ugovor-o-asignaciji-primer-1.pdf

Upućenik prihvata uput iz člana 1. ovog Ugovora. Član 3. Uputilac na osnovu izvršene uplate od strane Upućenika je izmirio svoje obaveze prema Primaocu.

UGOVOR O KOMISIJI

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:2265/datastream/PDF/view

oblik ugovora o komisionu uvjet za pravnu valjanost samog komisionog posla. Ukoliko se radi o komisijskoj prodaji robe, što je uobičajen oblik sklapanja ...

UGOVOR O DISTRIBUCIJI

http://knjigovodstvenaagencija-pss.co.rs/download/08-ugovori/ugovor-o-distribuciji.pdf

Kupoprodaja robe između Snabdevača i Distribitera će se obavljati na osnovu ... između Snabdevača i Distributera, koji čine Aneks 2 Ugovora. ... Snabdevač se obavezuje da će Distributeru omogućiti da se u prometu koristi robnim markama,.

ugovor - Intersport

https://www.intersport.rs/pub/media/TC_Srbija.pdf

15 дец 2017 ... Zaključen u Beogradu između. INTERSPORT S TRGOVINA d.o.o. Beograd-Novi Beograd,. Partizanske avijacije bb,. 11000 BEOGRAD.

5. Kupoprodajni ugovor

https://vukosavlje.gov.ba/ba/images/KUPOPRODAJNI_UGOVOR.pdf

Ovaj ugovor sacinlen je u cetiri istovjetna primjerka ad kojih dva pripadaju prodaveu ... Poslije potpisivanja ugovora, isplate ipreuzimanja vozila, ugovorene strane ... ovog ugovora prevede u svoje vlasnlstvo kod nadlelnog organa za unutraso]e ... 5) CIJENA: Prodavae prodaje, a kupac kupuje navedeno motorno-prikljucno.

KUPOPRODAJNI UGOVOR

http://kakanj.com.ba/v4/wp-content/uploads/2014/08/kupoprodajni-ugovor.pdf

Vrsta robe uz navođenje tehničkih podataka. Član 2. Kupac kupuje robu iz člana 1. Ovog Ugovora po cijeni u iznosu od ………………… KM, slovima: (…

UGOVOR O GRA ENJU

http://knjigovodstvenaagencija-pss.co.rs/download/08-ugovori/ugovor-o-gradjenju.pdf

sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa propisima (Zakonom, jugoslovenskim standardima, tehničkim normativima) i prema investiciono-thničkoj ...

ugovor - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/ugovor_o_poslovnoj_saradnji_u_naplati_jedinstvene_naknade_organizacije_za_kolektivno_ostvarivanje_prava_interpretatora.pdf

UGOVOR. O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ... Predmet ugovora je utvrđivanje prava i obaveza OFPS i PI u vezi naplate ...

UGOVOR - Ombudsman

http://www.ombudsman.co.me/javne/1539084667_ugovor.pdf

korisničkog paketa, za koji je zaključen ugovor, Telenor je obavezan da ponudi ... o krajnjim korisnicima predstavlja razlog za momentalni raskid ovog ugovora.

UGOVOR O DELU

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7173/Disertacija6859.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(битни елементи уговора). На основу спроведеног компаративног истраживања дошло се до закључка да је уговор о делу регулисан у грађанским ...

Ugovor o građenju

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z21/16z21.pdf

kao i primi objekat i plati ugovorenu naknadu«. . Ugovor o građenju je, dakle, dvostrani teretni ugovor. Bitni elementi po prirodi posla kod ugovora o građenju su ...

ugovor - NFSBiH

https://www.nfsbih.ba/nsbih_userfiles/file/pdf/ugovori/UGOVORamater.pdf

(“Službeni glasnik NS/FS BiH", juli 2012. godine), kao ugovorne strane zaključili su dana. ______.godine u ______. U G O V O R . (IGRAČA AMATERA).

UGOVOR O RADU

https://icarus.rs/pdf/Ugovor-o-radu.pdf

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad do 30 dana i to: 1) u visini ______% zarade ...

UGOVOR O ASIGNACIJI-3

http://www.konto7.rs/Obrasci/UGOVOR%20O%20ASIGNACIJI-3.pdf

Na osnovu člana 1020. Zakona o obligacionim poslovima (Sl. list SRJ 31/93 sa dopunama), zaključuje se. UGOVOR O ASIGNACIJI br. ح. (ASIGNANT - uputilac).

Ugovor o poklonu

https://www.auto-tehnika.co.rs/registracija-vozila/wp-content/uploads/2016/07/ugovor_o_poklonu-1.pdf

UGOVOR. O POKLONU MOTORNOG VOZILA. Zaključen dana .godine u ... Ovaj ugovor sačinjen je u pet istovetnih primeraka, od kojih se po jedan nalazi ...

UGOVOR O ZAKUPU

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:2258/datastream/PDF/view

15 srp 2018 ... Pojam i obiljeţja ugovora o zakupu . ... Pravo na raskid ugovora jednostranom izjavom zakupodavac ne stječe ex lege čim zakupnik rabi ...

UGOVOR O FRANŠIZINGU

http://www.knjigovodstvenaagencija-pss.co.rs/download/08-ugovori/ugovor-o-fransizingu.pdf

(u daljem tekstu: Primalac franšizinga). Član 1. Ugovor o franšizingu zaključen je u cilju unapre enja i plasmana proizvoda kao i obavljanja usluga ...

Ugovor o sponzorstvu

http://www.lovackisavez-skz.hr/doc/jastreb-primosten/zahvalnice/ugovor-o-sponzorstvu.pdf

po predsjedniku društva Josip Perkov zaključili su: UGOVOR O SPONZORSTVU. Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je namjera ovog Ugovora ...

UGOVOR O FAKTORINGU

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvena-agencija-ugovori/knjigovodstvenaagencija.com-ugovor-o-faktoringu.pdf

Ćlan 3. Faktor preuzima potrašivanje iz ćlana 1. ovog ugovora i Klijentu odobrava isplatu vrednosti potrašivanja po odbitku 10% vrednosti potrašivanja, na ime ...

Ugovor Su IV-28 25/16 od 16.03.2016.

http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/Javne-nabavke/ugovor-2---NIS-AD-NOVI-SAD.pdf

Наручивање и преузимање картица од Продавца вршиће се на основу писаног захтева ... за продају путем дебитних ГАЗПРОМ картица за гориво.

UGOVOR O LICENCI

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvena-agencija-ugovori/knjigovodstvenaagencija.com-ugovor-o-licenci-primer-2.pdf

Ugovarač, sticalac licence, kao korisnik, prihvata predviđene uslove iz Ugovora o licenci i stiče isključivu licencu za korišćenje pronalaska iz člana 1. ovog ...

Ugovor o zajmu

http://icarus.rs/pdf/Ugovor-o-zajmu.pdf

Ugovarači naglašavaju da su sve priznanice, potvrde, izmene i dopune ovog ugovora, aneksi ugovoru i slično, punovažni i bez overe u sudu, odnosno kod ...

Ugovor o cesiji 1.

http://icarus.rs/pdf/Ugovor%20o%20cesiji%201..pdf

Na osnovu cl. 436. do 445. Zakona o obligacionim odnosima, zakljucen je dana_______. UGOVOR O CESIJI (USTUPANJE POTRAZIVANJA). BR.______.

ugovor - Travelland

https://www.travelland.rs/content_files/Ugovor%20o%20posredovanju.pdf

Stimulativne provizije se odnose samo na aranžmane iz programa leto 2016. Grčka apartmani. - Stimulativne provizije ne važe za apartmane u Grčkoj koji su u ...

UGOVOR O FORFETINGU

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvena-agencija-ugovori/knjigovodstvenaagencija.com-ugovor-o-forfetingu.pdf

Član 2. Forfeting preuzima obavezu da u roku od ______ dana od dana zaključenja ovog ugovora. Prodavcu potraživanja isplati kupovnu cenu u iznosu od ...

UGOVOR O POSREDOVANJU

http://www.aktiva-knjigovodstvo.com/pdf/ugovor-o-posredovanju-primer-1.pdf

zaključenja i potpisa ovog ugovora, s tim što ako ne učini posredovanje iz člana ... Ovaj ugovor je sačinjen u ______ primer___ od kojih svaka ugovorna strana ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1463/datastream/PDF/download

Definicija problema. Tema završnog rada je ugovor o kupoprodaji. Jedan od najvažnijih ugovora današnjice, bez kojega je suvremeni život nezamisliv. Smatra ...

UGOVOR O DONACIJI

https://waterpolopartizan.rs/vk_partizan_ugovor_donacija

Član 2. Donator će uplatiti Primaocu donacije novčana sredstva u iznosu od. dinara. Član 3. Primalac donacije se obavezuje da će donirana sredstva trošiti ...

UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE

https://zir.nsk.hr/islandora/object/efst:474/preview

Predmet istraživanja i ciljevi rada. Predmet završnog rada je imovina odnosno uvjeti, način i provođenje njenog osiguranja. Osiguranje pruža sigurnost svim ...

Darovni ugovor i predugovor

http://www.tounj.hr/wp-content/uploads/2012/05/Darovni-ugovor-i-predugovor.pdf

DAROVNI UGOVOR ilanak l. ZDRAVKO SALOPEK izTounja, Tounj 27, J/BG 2202948391839,. OIB 9433 0793167 (u daljnjem tekstu darovatelj). DARUJE ...

Ugovor o garanciji putovanja

https://cms.fibula.rs/b2cDocuments/Srbija/Dokumenti/Ugovor_o_garanciji_putovanja_Fibula_2020.pdf

22 јан 2020 ... Odboru za garanciju putovanja YUTA, uplati novčani iznos na način i u ... o otvaranju stečajnog postupka, potvrde Narodne banke Srbije o ...

26-05-14-ugovor o nabavci robe

http://niksic.me/wp-content/uploads/2014/10/26-05-14-UGOVOR-O-NABAVCI-ROBE.pdf

štampom (“Pobjeda”, “Vijesti”, “Dan”, “Dnevne novine”, “Informer” i “Blic”), prema. Zahtjevu za dostavljanje ponuda, br.02-031-649 od 14.04.2014.godine , Odluci ...

ugovor - advokatska komora Nis

http://advokatskakomoranis.rs/download.php?file=vesti%2FUgovor o osiguranju profesionalne odgovornosti advokata 2012.pdf

Ug.tip 12-2. UGOVOR. 0 OSIGURANJU PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA. Zakljucen dana 09.05.2012. godine, izmedu: 1. "Takovo osiguranje" ...

ugovor o stipendiranju - FOHS

http://www.fohs.ch/wp-content/uploads/2018/03/Ugovor-o-stipendiranju.pdf

UGOVOR O STIPENDIRANJU. FOHS - Fond hrvatskih studenata. Odbor Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) za stipendije - CH c/o Zlatko Daidzic. Heideweg ...

Opsti kolektivni ugovor

http://www.zpcg.me/downloads/zakoni/Opsti%20Kolektivni.pdf

22 мар 2014 ... Poslodavac vodi evidenciju za svaki slučaj ostvarivanja prava na plaćeno odsustvo. 4. Neplaćeno odsustvo. Član 11. Zaposleni ima pravo na ...

Ugovor za pružanje usluga

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=188756&rType=2&file=Ugovor za pru%C5%BEanje usluga - obezbje%C4%91ivanje i dodjela paketi%C4%87a za djecu.pdf

22 дец 2014 ... Mars-snickers-twix-bounty cokoladice. 5. Milka čoko desert 147 gr. 6. Munchmslow 105 gr. 7. Soko Štark čoko kolutići. 8. 7 Days croasani 60 gr.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.