Ugovor o donaciji obrazac

UGOVOR O DONACIJI

https://waterpolopartizan.rs/vk_partizan_ugovor_donacija

Član 2. Donator će uplatiti Primaocu donacije novčana sredstva u iznosu od. dinara. Član 3. Primalac donacije se obavezuje da će donirana sredstva trošiti ...

Ugovor o donaciji - primjer - Legalist.ba

http://legalist.ba/wp-content/uploads/2015/03/Ugovor-o-donaciji-primjer.pdf

16 ožu 2015 ... UGOVOR O DONACIJI. Član 1. Ovim se Ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze donatora i primatelja donacije u izvršavanju ...

Ugovor o donaciji - Herceg Novi

http://www.hercegnovi.me/downloads/ugovori/UgovorOHNMtel06022018.pdf

UGOVOR O DONACIJI. Zaključen između: 1. "MTEL" d.o.o.. (u daljem tekstu: DONATOR), koga zastupa Izvršni direktor Vladimir Lučić. 2. Opština Herceg Novi.

Ugovor o donaciji - Općina Tounj

https://www.tounj.hr/wp-content/uploads/2012/05/UGOVOR-O-DONACIJI.pdf

sklopili su u Tounju, dana 11.04.2017.g., slijedeći. UGOVOR O DONACIJI. Članak 1. Ovim se Ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Donatora i ...

ugovor o donaciji - Kuca dobrih ljudi

http://kucadobrihljudi.com/wp-content/uploads/2018/05/Ugovor-o-donaciji-PDF.pdf

Predmet ovog Ugovora je uplata novčane donacije, koju Donator uplaćuje Udruženju radi podrške akciji iz člana 1.Novčana sredstva dobijena od Donatora, ...

Ugovor o donaciji 17.01.2018.g. - Dom zdravlja Cetinje

https://www.dzcetinje.me/images/Donacije/Ugovor_o_donaciji_17012018.pdf

UGOVOR O DONACIJI. Između: 1. Montenegro Bonus DOO, sa sjedištem u Cetinju, Donje Polje bb, PIB: 02384337, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar ...

ugovor o donaciji - Akademija likovnih umjetnosti

http://www.alu.unizg.hr/alu/cms/upload/dokumenti/ostalo/Ugovor_o_donaciji__obrazac___14_II_2018.pdf

UGOVOR O DONACIJI. I. Predmet Ugovora. Članak 1. Temeljem ovog Ugovora Donator i Primatelj uređuju međusobne odnose te međusobna prava i obveze u.

OBRAZAC-Odluka o donaciji - Lučka uprava Ploče

http://ppa.hr/hr/wp-content/uploads/2016/04/OBRAZAC-Odluka_o_donaciji.pdf

Temeljem čl.26 i čl. 47. Statuta Lučke uprave Ploče te zahtjeva za donaciju donosim sljedeću odluku : 1. Odobrava se isplata donacije naziv fizičke ili pravne ...

Ugovor o donaciji Farmegra decembar - Dom zdravlja Podgorica

http://www.dzpg.me/wp-content/uploads/2017/04/Ugovor-o-donaciji-Farmegra-decembar.pdf

UGOVOR O DONACIJI izmedju: 1. „Farmegra"d.o.o Podgorica, Kritskog odreda 4/1, koga zastupa izvršni direktor Mr.ph Branislav. Raičević (u daljem tekstu ...

U odluci EPS-a o donaciji - VOICE

http://voice.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/Odluka-o-donaciji-NOPS-JP-EPS.pdf

заједничкој донацији. образложење. Одлуком о критеријумима и начину ... је одлука као у диспозитиву. Исплате по овој одлуци терете средства за ...

Kljuˇcni podaci o donaciji bubrega ˇzivog donatora

https://www.unispital-basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Bereiche/Medizin/Nephrologie_und_Transplantationsimmunologie/Lebendspende_serb2_1_.pdf

Mogu Da li davalac i primalac bubrega moraju imati istu krvnu grupu? 09. Donacija ... slučaj događa između dece i roditelja ili između braće i sestara, i dalje.

ODLUKA o donaciji sredstava za nabavku sanitetskog ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeSO/AR2609Odluka%20o%20donaciji%20sredstava%20za%20nabavku%20sanitetskog%20vozila.pdf

26 сеп 2016 ... Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 i 9 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", broj 42/03, 28/04,. 75/05, 13/06 i "Službeni list CG", ...

Kljuˇcni podaci o donaciji bubrega od strane ˇzivog donatora

https://www.unispital-basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Bereiche/Medizin/Nephrologie_und_Transplantationsimmunologie/Lebendspende_kroa2_1_.pdf

živih davatelja: Godine 2002., po prvi put, broj živih davatelja u Švicarskoj je prešao broj ... Pod uvjetom da se podudaraju krvne grupe i da ste zdravi, ovo je vrlo ... bubrega više ne funkcionira nakon 20 godina, što znači da će dijete ili mlada.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/drzavljanstvo/obrazac1_stjecanje_prirodjenje_punoljetni.pdf

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/drzavljanstvo/obrazac2_stjecanje_prirodjenje_punoljeni_djeca.pdf

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... G) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva (nakon prestanka hrvatskog državljanstva ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe ...

Kljuˇcni podaci o donaciji bubrega ˇzivog donatora - Unispital Basel

https://www.unispital-basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Bereiche/Medizin/Nephrologie_und_Transplantationsimmunologie/Lebendspende_serb2_1_.pdf

Prednosti donacije bubrega zivog donatora. 08. Mogu li ja biti zivi davalac bubrega? 09. Mogu Da li davalac i primalac bubrega moraju imati istu krvnu grupu?

Informacija o donaciji Endrjua Pola Popovića ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=358858&rType=2

Popović; poštanska markica iz 1916. godine; razglednice i fotografije 22 1x19; ... Pavle Popović - ,,Historie de Yugoslavia''; knjiga/brošura –advokat Vladimir ...

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

http://mlily.rs/wp-content/uploads/2017/04/Ugovor-o-prodaji-na-rate-za-fizi%C4%8Dka-lica.pdf

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

https://raiffeisenbank.ba/sites/default/files/dokument-u-tekstu/obrazac_fp%20IPP%20svi%20klijenti.pdf

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU Ugovor o prodaji na daljinu broj ...

https://www.relaxandbeauty.rs/uploads/useruploads/Documents/UGOVOR-O-PRODAJI-NA-DALJINU.pdf

načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava ...

OBRAZAC 1a

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/Obrazac%201a.pdf

rodbinski odnosi: family relationships: e) Adresa: Address: f) U sluËaju nepostojanja zajedniËke adrese stanovanja, molimo navedite razloge: In case there is no ...

Obrazac M1

https://www.sinj.hr/Portals/12/ante2013/OBRAZAC%20%20%20M-1.pdf

OBRAZAC M-1: PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE. (za: znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacija, lokalno tradicijske manifestacije). 1. OSNOVNI ...

Obrazac PM

https://www.paragraf.rs/obrasci/PM.pdf

ОТКУП ломљеног злата, сребра, платине и другог материјала. ПРОИЗВЕДЕНО у жигосано готових производа. ПРОДАЈА сопствених производа.

Obrazac PP OPO

https://www.paragraf.rs/obrasci/PP_OPO_PRIMER_POPUNJENOG_OBRASCA.pdf

Образац ПП ОПО. Име и презиме подносиоца пријаве - пореског обвезника. МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ. Пребивалиште/боравиште (адреса и општина).

Obrazac 1 I Z J A V A

https://www.zgh.hr/UserDocsImages/Podbre%C5%BEje/Javni%20poziv%20za%20kupnju%20stanova/Izjava%20-%20Obrazac%201.pdf

Ova izjava se daje u svrhu kupovine stana temeljem javnog poziva za kupnju stanova po modelu „zagrebačke stanogradnje“ u naselju Podbrežje u Zagrebu.

obrazac

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/OBRAZAC%201_preb_bor.pdf

OBRAZAC 1. Zaokružite razlog popunjavanja. A) PRIJAVA PREBIVALIŠTA. B) ODJAVA ... suglasnost za prijavu adrese za kontakt te njihov OIB i/ili MBG …

Obrazac PK

http://poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=1233

Укупан порески кредит који се користи у текућем пореском периоду - збир пореског кредита текућег пореског периода и пренетих пореских кредита из ...

OBRAZAC M-1

https://www.sinj.hr/Portals/12/ante2013/OBRAZAC%20%20%20M-1.pdf

OBRAZAC M-1: PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE. (za: znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacija, lokalno tradicijske manifestacije). 1. OSNOVNI ...

Obrazac CV - HEP-a

http://www.hep.hr/noc/UserDocsImages/dokumenti/Obrazac_CV.pdf

Obrazac CV. Prezime i ime. MBG. OIB. Adresa prebivališta. Telefon. Mobitel. E-mail adresa. Ime oca. Ime majke. Državljanstvo. Poduzeće. Datum rođenja.

Obrazac KPO

http://aktiva-knjigovodstvo.com/pdf/obrazac_kpo.pdf

Obrazac KPO. PIB. Obveznik. (ime i prezime poreskog obveznika). Firma - radnje. Sedište. (adresa). Šifra poreskog obveznika. Šifra delatnosti. KNJIGA O ...

Obrazac TS-M.pdf

http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/upravni10/~contents/TWN25YV2H94UJTU8/obrazac-ts-m.pdf

Obrazac TS-M. jedinica lokalne samouprave. MJESEČNO IZVJEŠĆE O KORISNICIMA PRAVA NA. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA.

Obrazac DPU

https://www.paragraf.rs/obrasci/DPU.pdf

ЛИСТ ДНЕВНОГ ПРОМЕТА УГОСТИТЕЉА за дан ______ 20__. године. Остварени промет од услуга (9х10). Редни број. Назив јела и пића за.

Obrazac IPD

http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=1386

Добит по годишњем обрачуну за период од. до. године распоређена је за дивиденду. у износу од. (прималац дивиденде). динара. На добит ...

Obrazac 6

http://bezbednostizdravljenaradu.com/wp-content/uploads/Obrazac-6.pdf

ОБРАЗАЦ 6. ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕНИМА ОСПОСОБЉЕНИМ. ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД. Пословно име послодавца. Адреса седишта ...

pdv obrazac

http://www.rp.rs/potvrda_o_pdv_evidenciji.PDF

"STAMPARIJA RP" D.0.0. Адреса: KRAGUJEVACKA 6, Горњи Милановац. ПИБ: SR101152789. Евидентиран за ПДВ: 01.01.2005. године. В.Д. ДИРЕКТОРА.

Obrazac M-UNK

https://www.paragraf.rs/obrasci/M-UNK.pdf

Obrazac M-UNK. Prezime i ime osiguranika. Broj i datum prijave: Primio: Datum isplate ugovorene naknade i uplate doprinosa dan godina mesec. PRIJAVA O ...

Obrazac M-UN

https://www.paragraf.rs/obrasci/M-UN.pdf

a) zaposleni b) samostalne delatnosti v) poqoprivrednik g) korisnik penzije. *Oporeziv prihod koji sluжi kao osnovica na koju se plaћa doprinos. U dana. (M.P.).

Obrazac 1

http://media.ivanjica.gov.rs/2016/09/Obrazac-1-1fizi%C4%8Dka-lica.pdf

ОБРАЗАЦ 1. Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о ... (потпис даваоца изјаве). II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и ...

OBRAZAC 3b

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf

rodbinski odnosi: family relationships: e) Adresa: Address: f) U sluËaju nepostojanja zajedniËke adrese stanovanja, molimo navedite razloge: In case there is no ...

Obrazac OB

http://www.icarus.rs/pdf/Obrazac%20OB-%20obavestenje%20o%20izdavanju%20fiskalnog%20isecka.pdf

Obrazac OB. (naziv obveznika). (sedište obveznika). (PIB). OBAVEŠTENjE. Obveznik je dužan da kupcu dobara, odnosno korisniku usluga fizičkom licu (u ...

OP obrazac

http://www.podgorickabanka.me/sites/default/files/obrazzac.pdf

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište. OVJERENI POTPISI LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE. Red. broj. Prezime i ime. Lični broj.

Obrazac REF-1

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_REF-1.pdf

Образац РЕФ-1. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ. ПОРЕСКА УПРАВА. ФИЛИЈАЛА. Назив подносиоца захтева: ПИБ/ЈМБГ: Матични број:.

Obrazac RFN

http://www.erker-inzenjering.com/download/rfn.pdf

Подаци у табели односе се на чланове породичног домаћинства купца првог стана по основу којих купац првог стана захтева рефундацију ПДВ.

Obrazac KO2 - HNB

https://www.hnb.hr/documents/20182/121576/h-obrazac-ko2.pdf/2116ad6a-918d-4e36-839b-1bcbe4a819a7

OBRAZAC KO2 – UPITNIK O KREDITNOM POSLU ODOBRENJA. Pravna osoba: ... Upute za popunjavanje Obrasca KO2. Opće upute ... 10 Kompenzacija – Posebni tip normalnoga kredita koji kreditor i dužnik zaključuju radi uravnoteženja.

Obrazac EDI

http://www.icarus.rs/pdf/Obrazac%20EDI%20-%20Knjiga%20dnevnih%20izvestaja.pdf

Образац ЕДИ. Фирма. Адреса пословне јединице. ПИБ_______________________. Општина. КЊИГА ДНЕВНИХ ИЗВЕШТАЈА. Идентификациони број ...

Obrazac PPI-3

http://www.civilportal.rs/article_userfiles/files_100/ppi_3_letoltheto.pdf

4.3. Подаци о претходним поклонима од истог поклонодавца. - Уговор о поклону. - Решење о утврђеном порезу (на претходни поклон). (број решења).

Obrazac REF-T.vp

http://www.praksa.rs/uploaded/obrazac%20ref-t.pdf

Образац РЕФ-Т. МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ. ПОРЕСКА УПРАВА. ФИЛИЈАЛА. Назив подносиоца захтева: ПИБ: Матични број: Подаци ...

Obrazac PPI-4

https://novibecej.rs/poreske_prijave/obrazac_ppi4.pdf

Образац ППИ-4. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ... за пренос осталих апсолутних права пријава се подноси Пореској управи ...

Obrazac NI

http://www.icarus.rs/pdf/Obrazac%20NI%20-%20Nalog%20za%20ispravku%20%28kod%20fiskalnih%20kasa%29.pdf

Obrazac NI. Obveznik. Adresa poslovne jedinice. PIB. Opština. Datum. NALOG ZA ISPRAVKU broj ______. 1. Umanjuje se promet evidentiran u fiskalnom ...

ZPO Obrazac

http://www.tzrallinone.com/Download%20rublika/ZPO%20Obrazac.pdf

Page 1. Образац ЗПО. Подаци о обвезнику: Порески обвезник: ПИБ: Адреса: Општина: ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ОБЈЕКТА – АДРЕСЕ ФИСКАЛНЕ КАСЕ.

Obrazac PPI-2

https://lpa.beograd.gov.rs/lpa/download/Obrazac_PPI-2.pdf

ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА. 1. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ. 1.1. Пословно име, односно име и презиме. 1.2. Порески идентификациони ...

OBRAZAC PDV

http://www.intedos.hr/obrasci/obrasci-za-poreznu-upravu/Obrazac PDV-K.pdf

II. OPOREZIVE ISPORUKE – UKUPNO. (1. 2. 3. 4.) ( /-). 1. ZA KOJE SU IZDANI RAĈUNI I NEZARAĈUNANE. (ĉl. 2. st. 1. toĉ. 1a. i 1b., ĉl. 3. st. 5., ĉl. 4. st. 4., ĉl.

OBRAZAC IM

https://www.voda.hr/sites/default/files/obrasci/obrazac_im_0.pdf

Temeljem članka 7. stavka 7. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom ...

Obrazac PPR - 1

https://www.paragraf.rs/obrasci/PPR-1.pdf

Образац ППР - 1 попуњава подносилац пријаве: Подносим пријаву за промену - допуну података о регистрацији у делу: 1. ПОДАЦИ ЗА ...

Obrazac M-4

https://www.paragraf.rs/obrasci/M-4.pdf

Образац М-4. ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ,. НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ...

Obrazac PEP

http://www.icarus.rs/pdf/pep.pdf

Образац ПЕП. РЕПУБЛИКА СРБИЈА. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

UGOVOR

http://www.mod.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=116089&rType=2&file=Ugovor o pru%C5%BEanju usluga odr%C5%BEavanja in%C5%BEinjerijskih ma%C5%A1ina.pdf&alphabet=cyr

10 окт 2012 ... UGOVOR. 0 PRUZANJU USLUGA ODRZAVANJA INZINJERIJSKIH MASINA. Zakljucen izmedu : MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE.

Ugovor BIS-ERP Web

https://www.bis-erp.com/BISWEB_WEB/L36/login-page.awp?M24

„BIS ERP“ je on-line servis preduzeća BIS d.o.o. koji naručiocu omogućava korišćenje poslovnog softvera u koji spadaju sledeći moduli: - Finansijsko ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.