Tesla slike

Učeničko razumijevanje formiranja slike i karaktera slike u ...

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/index.php/bs/e-radovi/category/3-magistarski-zavrsni-radovi-ii-ciklusa?download=11%3Aucenicko-razumijevanje-formiranja-slike-i-karaktera-slike-u-geometrijskoj-optici

znanja i zakona predstavljenih tako da ih primalac i korisnik, ili jednostavno osoba koja ih ... On je pretpostavio da je svjetlost posljedica talasnog kretanja ... teoriju svjetlosti podržava i Thomas Young koji je predpostavio da su talasi svjetlosti.

Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj - Udruga Nikola Tesla

http://www.unt-genius.hr/files/Nikola-Tesla-MFL-2014_dc03z604.pdf

Logotip Memorijalnog centra Nikola Tesla, Smiljan, Hrvatska; autor prof. Károly ... ˇCarobnjak – zivot i vrijeme Nikole Tesle – biografija genija [6],. – Tesla ...

slike - znaci.net

http://znaci.net/00003/571_2.pdf

Većeslav Holjevac, Bogdan Oreščanin, Petar Drapšin, Miloš Sumonja, Pavle Jakšić i Dušan Hrstić, predstavnici GŠH, 4. korpusa i 8. divizije za vrijeme napada.

Interpolacije slike

https://repository.inf.uniri.hr/islandora/object/infri:207/datastream/PDF/view

1 srp 2018 ... 5 Linearna interpolacija je metoda koja koristi linearne polinome (polinome prvog stupnja) za pronalazak novih točaka podataka između dvije ...

3. Filtriranje slike

https://bib.irb.hr/datoteka/425560.MatijaForko_zavrni.pdf

Fortress II“). Slika 0.1 Usporedba obične slike i slike obraĎene jednom od tehnika nefotorealističnog prikaza. U radu su objašnjeni postupci za ostvarivanje ...

Slike u tekstu

https://bib.irb.hr/datoteka/721554.Slike_u_tekstu.pdf

u avanjem odnosa slike i teksta, filma i književnosti, kao i vizualnom i verbalnom ... lice, raste napetost ovdje u Pontiac Hotelu (kopile, koji kurac) LARRY, GDJE.

Poboljšanje slike - Fer

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/opdos05b.pdf

Linearno filtriranje. Ranije smo vidjeli se poboljšanje slike može raditi u prostornoj domeni, npr. prostornim usrednjavanjem: Prostorno usrednjavanje ...

NASTAJANJE SLIKE U OKU

http://www.ss-industrijskoobrtnicka-vt.skole.hr/upload/ss-industrijskoobrtnicka-vt/images/static3/1108/attachment/23_Nastajanje_slike_u_oku.pdf

NASTAJANJE SLIKE U OKU. - zrake svjetlosti padaju na prozirnu rožnicu. - kroz otvor zjenice ulaze u ledu. - leda lomi zrake svjetlosti tako da one moraju pasti ...

8. KOMPRESIJA SLIKE

http://boris-marenic.from.hr/radovi/kompresija_slike/KOMPRESIJA%20SLIKE.pdf

JPEG kompresija sive slike Cveće: (a) Originalna slika, (b) Slika ... postoji zbog toga što se prilikom kretanja objekta u slici deo pozadine otkriva, a deo prekriva, ...

analiza raw formata slike - LSS

http://nevena.lss.hr/recordings/fer/predmeti/racfor/2018/seminari/mvarga/seminar.pdf

Izvorni (engl. raw) format slike je oblik podatkovnog zapisa koji sadrži minimalno (ili nimalo) obrađene informacije o slici dobivene sa senzora kamere.

Cimanje slike - Monoskop

https://monoskop.org/images/1/1c/Levi_Pavle_Cimanje_slike_nesputana_analitika_2019.pdf

Neki su anonimni. Cimanje slike sadrži niz kratkih i razigranih kritičkoteorij- ... Veče pre moga sna, gledao sam ... podjednako dobro snalazi u vodama alternativnog i komer- ... Naše takozvane najlepše godine života (Dida je bio dve tri godine ...

Medicinske slike - MedRi

http://mi.medri.hr/assets/Medicinske%20slike.pdf

Vektorski format slike. • specifični programi prate matematičke upute: • CorelDraw (cdr). • Hewlett-Packard Graphics Language (hgl). • Windows Metafile (wmf).

Slike u LaTeXu - pmfst

http://mapmf.pmfst.unist.hr/~pero/mpa1/vjezbe/MPA1-040%20%20Slike.pdf

1 Slika u zasebnoj liniji. Okolina figure. Ubacivanje slika. Pr. ubacivanja slika. 2 Numeriranje. Referenciranje. Pr. referenciranja. 3 Naslov pored slike. Okolina ...

DIGITALNA OBRADA SLIKE

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe4dos/Vezbe/oe4dos_cas4.pdf

Funkcija fft2 vraća diskretnu Furijeovu transformaciju slike, diskretizovane u opsegu 0-1/∆T. Ova matrica je uokvirena crvenim kvadratom na slici. Vidi se da su.

DIGITALNA OBRADA I ANALIZA SLIKE

https://www.oss.unist.hr/sites/default/files/file_attach/Digitalna%20obrada%20i%20analiza%20slike%20-%20Barbara%20D%C5%BEaja.pdf

od kojih su najvažniji P-kodovi DIPUM Toolbox 2, te originalne slike za obradu korištene u knjizi: Digital Image Processing Using MATLAB 2nd Ed. Gonzalez ...

OktObar - slike iz dnevnika samoće

https://www.keplerunited.org/upload/file/OKTOBAR,%20slike%20iz%20dnevnika%20samoce%20-%20Zoran%20Zelic.pdf

vale moju sobu i golicale maštu da se spusti u dubine ... nalaziti u Ribama, već je dovoljan i susret ili njegov život ... pred zlim čarobnjakom koji mu postavlja pi-.

Digitalna obrada slike - Fer - unizg

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/opdos01.pdf

Digitalna obrada slike (engl. digital image processing) = podvrgavanje numeričkih ... reconstruction from projections). ○ Kompresija slike (image compression) ...

PROBLEM PREVOĐENJA SLIKE U TEKST

https://zir.nsk.hr/islandora/object/uaos:347/preview

tekstom. Tako npr. slika Fride Kahlo "Autoportret s ogrlicom od trnja i kolibrićem" (PRILOG. 7), prikazuje osobni ţivot usredotočen na vlastiti identitet i psihologiju, ...

UZNESENJE MARIJINO- OD RUBENSOVE SLIKE U ...

https://hrcak.srce.hr/file/214547

38), po čemu vidimo da je Rubens dao idejni nacrt mramornoga oltara na kojemu je Uznesenje Marijino bilo postavljeno. Usp. FREED-. BERG, nav. dj., str. 166 ...

vrnitev liberijeve slike - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/res6_liberij_sl_low.pdf

6 mar 2020 ... Pustolovsko potepanje je končal s prihodom v Rim leta 1638. Čeprav o teh potovanjih ni podrobnejših podatkov,. 3. Najdena slika je bila ...

1 1. U kolu sa slike 1, parametri tranzistora su = 0,6V, = 0,2V, →∞ i ...

http://tnt.etf.rs/~ir2oae/vezbe/03_bpojacavac.pdf

d) Odrediti otpornost koju vidi pobudni generator i otpornost koju vidi potrošač , ... a) Ekvivalentna šema pojačavača u mirnoj radnoj tački prikazana je na slici 1a ...

PREDRASUDE - STEREOTIPI - SLIKE O NEPRIJATELJU ...

https://hrcak.srce.hr/file/79859

PREDRASUDE - STEREOTIPI - SLIKE O NEPRIJATELJU. Napomene uz središnju problematiku socijalnih odnosa*. Heinz-Gunther Stobbe, Munster. UDK: 572 ...

Lijepe oči, ružne slike (drama)

https://hrcak.srce.hr/file/275602

RUŽNE SLIKE. Osobe. EDUARDO ZANELLI šezdeset godina. RUBÉN ZEVALLOS trideset godina. ALICIA ZUÑIGA između dvadeset i dvadeset pet godina.

Uvod u web dizajn i obrada slike - Algebra

https://www.algebra.hr/cjelozivotno-obrazovanje/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/u-web-dizajn-i-obrada-slike-_final.pdf

Uvod u web dizajn i obrada slike. To vrijedi za web, dok se kod tiskane tipografije (knjige, časopisi...) može primijetiti da pravilo nije isto, dapače, serifni fontovi ...

Metode formiranja medicinske slike - Nobel

http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3mfm/materijali/mfms_prezentacija.pdf

Fluoroskopija. ❖ Mamografija. ❖ Digitalna subtrakciona angiografija (DSA) ... 9. Fluoroskopija. Snimanje u realnom vremenu malom brzinom doze X- zračenja ...

ISTRAŢIVANJE STVARANJA POZITIVNE SLIKE O SEBI

https://bib.irb.hr/datoteka/558965.Diplomski_rad_Jasminka_Sarilar_Istraivanje_stvaranja_pozitivne_slike_o_sebi.pdf

MeĎutim, poneki ljudi ... Odgovori na ova pitanja predstavljaju self-koncept ili pojam o sebi. ... Neki aspekti pojma o sebi vaţniji su za samopoštovanje od drugih. ... Po mom mišljenju stvaranje dobre, pozitivne slike o sebi jedan je od najvaţnijih ...

POSTOJEĆE TEHNIKE ZA SEGMENTACIJU SLIKE RECENT ...

http://www.cqm.rs/2014/cd2/pdf/papers/focus_1/10.pdf

sloj [2]. Poslednjih godina, formiran je inženjering slike kao nova disciplina i ... Inženjering slike i segmentacija slike [2] ... regioni R1 i R2 spojiti ukoliko važi: .

GIMP ili kako besplatno fotošopirati slike

https://osnenad.files.wordpress.com/2014/08/gimp-ili-kako-besplatno-fotosopirati-slike.pdf

besplatnog grafičkog alata GIMP (Gnu Image Manipulation Program). Radionica je ... ljude da istražuju svoju kreativnost kroz razne programe za obradu slika.

OAiSDSP2 6 Spektralna analiza signala slike.pdf

https://www.rt-rk.uns.ac.rs/sites/default/files/materijali/predavanja/OAiSDSP2%206%20Spektralna%20analiza%20signala%20slike.pdf

OASDSP2: Spektralna analiza signala slike. Novi Sad, 2019 strana 1. • Spektar 2D signala (Furijeova transformacija 2D signala). • 2D impulsni odziv i prenosna ...

SLIKE IVE DULČIĆA S PRIKAZOM HVARSKE NOŠNJE

https://hrcak.srce.hr/file/182801

navanja i osnov za dalja istraživanja i analizu tradicijskog načina odijevanja na ... materijala narisati, koje ukrase, nakit i oblik frizure naznačiti, jer ... I dok su lica (više ... metalni ovalni predmet savijen u obliku prekinute ogrlice. Zanimljivo je da ...

SLIKE IGNJATA JOBA U SPLITU I BOLU

https://hrcak.srce.hr/file/241640

paviljona “Ignjat Job retrospektivna izložba (16. travnja do 25. svibnja 1997.)” što ga je sastavio Zvonko Maković. Iz kataloga izložbe Jobu u spomen prenosim ...

Digitalna obrada slike T8 Br God Prezime i ime T8 UK 3 2018 ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_13114/objava_31450/fajlovi/T8.pdf

Digitalna obrada slike. T8. Br God Prezime i ime. T8 UK. 3 2018 Đaletić Vuko. 6 28. 12 2018 Kovačević Slavko 9 74.5. 13 2018 Vuković Jelena. 5 30.5. 16 2018 ...

DVIJE STARE SLIKE I NJIHOV MAJSTOR

http://fmks.gov.ba/stara/download/zzs/1953/2-1953.pdf

smatralo i znatnom zadužbinom njegovo podizanje. Sve to dalo je i povoda ... i jedan Ruben- sov62. Dali je neki ... bijanje na krst, Skidanje s krsta i Spuštanje u.

put do slike za pdf.cdr - Галерија слика Сава Шумановић

https://savasumanovic.rs/wp-content/uploads/2017/08/Katalog-Put-do-slike.pdf

одржане у Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид од 16. ... Репродукција слике Пијана лађа, 1927. уље на платну, 190 Х 250 цм. Власништво Музеја ...

Tabele i slike Hemijska prerada drveta.pdf

http://data.sfb.bg.ac.rs/sftp/jasmina.popovic/Tabele%20i%20slike%20Hemijska%20prerada%20drveta.pdf

Regeneracija crnog luga. Page 25. Ekstraktivna industrija. Prerada prečišćene smole. ➢ Destilacija vodenom parom. Page 26. Terpentinsko ulje. Kolofonijum ...

UPAMĆENE I ZABORAVLJENE SLIKE IZ OKRUGIĆEVE ŠOKICE ...

https://hrcak.srce.hr/file/107081

je Vela Nigrinova, slovenska glumica koja će svoju potpunu afirmaciju steći kao dramska prvakinja beogradskog Narodnog pozorišta. Na istu scenu drugi put ...

jelovnik vidikovac 17-07 embed slike prikaz za sajt

http://www.vidikovac.rs/files/vidikovac_jelovnik.pdf?v=1

Gril Plata (pileći ražnjići, svinjski vrat, bela vešalica, roštilj kobasica, uštipak, slanina, domaći krompir). Grill platter (chicken skewers, pork neck fillet, grilled pork ...

DETEKCIJA NAMERNO IZAZVANIH PROMENA U SADRŽAJU SLIKE

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/doktorske/2019/04/Aleksandra%20Pavlovic%20doktorska%20disertacija.pdf

Multifraktalni spektar daje globalni opis slike (ili, opštije, fenomena koji se ... za detekciju izmenjenih regiona slike, sa velikim procentom ispravne detekcije.

treba pažljivo da posmatra moje slike. - Psihologija Nis

http://www.psihologijanis.rs/arhiva-godisnjak/godisnjak-2004/Godisnjak-Vol-3-No-3-%282004%29-195-203.pdf

treba pažljivo da posmatra moje slike.'' Gustav Klimt. Primarna je (ipak) forma. Analiza slike koja sledi ohrabrena je knjigom Rudolfa Arnhajma. Umetnost i ...

Interpretacija krvne slike in ostalih laboratorijskih parametrov ...

https://www.zd-mb.si/Portals/0/Docs/Zborniki/2_%20Zlatko%20Roskar%20Interpretacija%20krvne%20slike%20in%20ostalih%20laboratorijskih%20parametrov%20povezanih%20s%20krvnimi%20boleznimi.pdf

Krvna slika, hemogram, je osnovna in hitro dostopna preiskava v medicini, ... Pri interpretaciji rdeče krvne slike so pomembne vrednosti števila eritrocitov, ...

digitalna obrada i analiza metalografske slike za karakterizaciju ...

https://tfb.ba/repozitorij/2/RIM/RIM2013/rim2013_003%20UV%20-%20050%20-%20Klaric%20Stefanija_pdf_4.pdf

RIM 2013. 11. DIGITALNA OBRADA I ANALIZA METALOGRAFSKE SLIKE ZA. KARAKTERIZACIJU NODULA KOD NODULARNOG LIJEVA. Klarić Štefanija1 ...

povezanost medija i slike o sebi kod adolescenata - Repozitorij ...

https://repozitorij.ufzg.unizg.hr/islandora/object/ufzg:446/datastream/PDF/view

mladih, a posebice adolescenata. U sklopu ovog diplomskog rada provedeno je istraživanje s ciljem da se ispita kojim se medijima adolescenti najčešće služe ...

Od dinamičnog kadra do pokretne slike – remedijacija i istorija u ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8666/2017/2334-86661705077M.pdf

dominantanih vidova savremene umetničke prakse, već i njihovih istorijskih ... da su u savremenoj vizuelnoj umetnosti, u medijskom smislu, pokretne slike ... letrista i situacionista da oslobode filmski materijal od spektakularizacije, preko ... proces reprezentacije jednog medija u drugom, kao što je to slučaj sa internetom.

Muzika između misli, zvuka i slike - UNSA

https://www.unsa.ba/sites/default/files/dodatak/2020-03/Posteri%20Muzika%20u%20kontekstu%20Mladen61.pdf

MLADEN MILIĆEVIĆ. Muzika između misli, zvuka i slike ponedjeljak, 9.3.2020, Otvorena scena Obala. 18.00 Projekcija: AMERICAN REBELS IN CUBA.

VIDLJIVOSTI SLIKE Apstrakt - Časopis Poslovne studije

https://poslovnestudije.com/arhiva/radovi2010/predragterzic.pdf

Mr Predrag Terzić. VIDLJIVOSTI SLIKE. Apstrakt. Rad se bavi različitostima koje su prouzrokovane promenom pitanja slike u tradicionalnom gledištu unutar ...

SLIKE IZ RUDSTVA sa slikama u tekstu PDF - Matica hrvatska

http://www.matica.hr/media/knjige/slike-iz-rudstva-984/pdf/slike-iz-rudstva-sa-slikama-u-tekstu-pdf.pdf

Jjroj ruda, što ih je čovjek do danas na zemlji upoznao, nije velik. Biti će svega ... Zlato je čovjek od svih kovina najprije mogao naći, jer se ono lahko nalazi čisto ...

transformacije intenziteta i prostorno filtriranje slike u svrhu ...

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:1160/datastream/PDF/view

filtriranje u ferkvencijskoj domeni,. • geometrijske transformacije,. • analiza tekstura,. • kompresija. Izvode se zbog poboljšanja kvalitete slike, posebnih efekata, ...

Korelacija kliničke slike i elektronsko-mikroskopskih promjena kod ...

https://hrcak.srce.hr/file/289377

Etiologija Menierove bolesti još uvijek nije razjaš- posebnim osvrtom na najnovija istraživanja autora i ... tvrde da Menierova bolest predstavlja 5% svih pore.

Prikaz slike na dva monitora pomoću jednog ... - Racunala.ttf.hr

http://racunala.ttf.hr/files/DualHeadDisplay.pdf

Zatim je spojen drugi LCD monitor na VGA izlaz grafičke kartice. ... Ovakav način rada može se koristiti i za izlaganje prezentacija pomoću programa Microsoft.

GIMP ili kako besplatno fotošopirati slike - Srce

https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/edu/osnovni-tecajevi/r400_polaznik.pdf

korisna za istraživanje novih alata i svih mogućnosti koje nudi Toolbox. 1.2.1. Otvaranje prazne slike. Ako se želi otvoriti prazna slika, odabere se izbornik File ...

“Trenutne slike zvezda, Ne-elektromagnetni signali sa Sunca”.

http://teslaheritage.com/images/goran%20dokumenti/TrenutneSlikeZvezda_2deo.pdf

Nikola Tesla, najveći pronalazač svih vremena, otac naizmeničnih struja, obrtnog magnetnog polja i niza visokofrekventnih fenomena koji su zadivili svet, umro ...

postojeće tehnike za segmentaciju slike recent image ... - CQM

http://www.cqm.rs/2014/cd2/pdf/papers/focus_1/10.pdf

f(x,y,z), dok se proširenje mirnih na pokretne slike ili nizove mirnih slika definiše ... odvajanje objekta od pozadine, ukoliko pozadina ima uniformnu osvjetljenost ...

Uticaj nadmorske visine na parametre krvne slike

http://www.cigota.rs/sites/default/files/06_43_72_81.pdf

KRVNE SLIKE. Sažetak: Smanjeno zasićenje arterijske krvi kiseonikom, zbog smanjenja ... normale. Normalno, postoji ravnoteža između broja izgubljenih ćelija u perifernoj krvi i broja ćelija ... poraste iznad normalne vrednosti. Zbog toga se ...

Klasifikacija rezultata dobijenih analizom termovizijske slike i ...

http://www.telfor.rs/telfor2006/Radovi/09_SAA_30.pdf

Iako se termovizija kao modalitet koristi u nekoliko različitih oblasti medicine, njene komparativne prednosti i superiornost u odnosu na druge metode u punoj ...

likovna analiza Rembrandtove slike - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6353/6011/

izgubljenem sinu / biblično slikarstvo / Rembrandt: Vrnitev izgubljenega sina / likovna ... nih likovnih del na to temo, to je znamenite Rembrandtove slike Vrnitev.

Alegorijske slike Gustava Klimta u riječkom kazalištu

https://hrcak.srce.hr/file/141240

di bečki slikari Gustav i Ernst Klimt i Franz Matsch, okuplje- ni u tzv. Künstler-Compagnie. U članku je posebna pozornost posvećena slikama Gustava Klimta s ...

SLIKE IZ OBĆEGA ZEMLJOPISA IV sa slikama u ... - Matica hrvatska

http://www.matica.hr/media/knjige/slike-iz-obcega-zemljopisa-iv-evropa-976/pdf/slike-iz-obcega-zemljopisa-iv-sa-slikama-u-tekstu-pdf.pdf

toga bijaše za vrieme ratova za slobodu ovdje središte turskih operacija. U gornjem dielu ... toga, što je užina Dardanelska znatno dulja i šira, razlog je tomu,.

Super rezolucija pojedinačne slike primenom generativnih ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_ra%C4%8Dunarske_nauke/2019/Super-rezolucija-pojedinacne-slike-primenom-generativnih-protivnickih-mreza.pdf

GENERATIVNA PROTIVNIČKA MREŽA ZA SUPER REZOLUCIJU ........... 23. 7.1 ... koristi informacije iz više slika za dobijanje jedne slike veće rezolucije.

Ocena algoritama za otkrivanje oštrine slike sa ... - Telfor 2009

http://2009.telfor.rs/files/radovi/09_10.pdf

odsek Računarstvo i automatika, Trg Dositeja Obradovića 6 Novi Sad. (telefon: 381-21-4801-119; e-mail: [email protected]). Dragan Kukolj, Fakultet ...

optimizacija doze i kvalitete slike uređaja za kompjutersku tomografiju

https://repozitorij.fizika.unios.hr/islandora/object/fizos:11/datastream/PDF/view

Ključne riječi: Kompjuterska tomografija, dozimetrija, kvaliteta slike. Mentor: izv. ... tomografija omogućuje uvid unutrašnjosti promatranog pacijenta. Negativna ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.