Svrseni i nesvrseni glagoli u ruskom jeziku

ekvivalenti na srpskom, ruskom i engleskom jeziku

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-5881/2015/0354-58811501057S.pdf

Rečnik. Srpski jezik. Ruski jezik. Engleski jezik analiza анализ analyse/ analyze analiza nektara анализ нектара analysis of nectar. Argentina. Аргентина.

poljoprivredna terminologija na ruskom jeziku na primeru instituta za ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-5881/2014/0354-58811402033S.pdf

Ključne reči: poljoprivredna terminologija, ruski jezik, srpski jezik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo. 1 ... Radoslav Bošković: Srpsko-ruski rečnik: oko. 30000 reči ...

prijevodni ekvivalenti hrvatskih turcizama u njemackom i ruskom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/255822

tipoloski posve dva razlicita jezika: turski jezik pripada skupini aglutinativnih ... HoCu reCi kako su turcizmi u knjizevnoumjetnioom ... Ono sto se prevodi nisu.

Frazemi sa sastavnicom vrag/đavao u hrvatskom i ruskom jeziku

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4494/1/Ivana%20Pavi%C4%87_Diplomski%20rad.pdf

varijantu gdje je vrag rekao laku noć, dakle sastavnice koje se variraju su ... tamjana i krštene vode – da u osvit trećega dana ne dođe Potrka i ne izvali vrata. (HJK) ... поспеловском) только чёрта лысого не купить, мужики землей торгуют,.

Neke značajke zamjeničke strukture u ruskom i hrvatskom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/51977

Odsjek za ruski jezik i književnost ... vrijedi i za ruski i za hrvatski. Npr.: Я кончил ... Ostali padeži jednaki su padežima upitnih zamjenica, naravno uz dodatak ...

GLAGOLI Glagoli u ličnim glagolskim oblicima imaju promenu po ...

https://dictionary.hcnm.org/download/Glagoli.pdf

Glagolski oblici koji imaju promenu po licima zovu se lični glagolski oblici. Lični su svi oblici kojima se obeležava vreme (prezent, perfekat, futur I, futur II, aorist, ...

TRANSMORFEMIZACljA U RjECNIKU ANGLICIZAMA U RUSKOM ...

https://hrcak.srce.hr/file/255851

R. cTJoap,aecca. U nekim je slueajevima zenski rod nastao putem kontaminacije (semanticke analo gije). E farm ... loskih kategorija: rod imenica i glagolski vid.

Koncept cigáni v ruskom a slovenskom kukltúrnom priestore

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec3/subor/s1-2.pdf

Koncept cigáni v ruskom a slovenskom kukltúrnom priestore ... dielach A. S. Puškin, L. N. Tolstoj, A. S. Turgenev, A. Kalinin , V. Majakovskij a iní. Avšak v ...

Osobna imena u ruskom <okraćuju osnovu i dobivaju različite ...

https://hrcak.srce.hr/file/337680

Od osnova naglasnih tipova bačvar, bačvara i gušter, guštera kratko- uzlazni naglasak ... 'knjiga' normalno sanovnik), travarica 'rakija' i pastirica 'ptica'. 3.13.5.

Glagoli

http://www.sspakrac.hr/index.php/dokumentiskola/category/31-vjezbe-i-provjere?download=424%3Aglagoli-vjezba

18 svi 2017 ... osnovu. Ako jedan jelen probode drugoga, moći će lakše osvojiti ženku. GLAGOL. INFINITIVNA OSNOVA PREZENTSKA OSNOVA ...

GLAGOLI - VJEŽBA

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/Galgoli5Listica3rAlda.pdf

Idem u drugi razred. (Što ja radim ? ) U jesen puše vjetar i često pada kiša. Zimi sunce slabije grije. Kristina piše zadaću ,a pod njezinim stolom sjedi mačka.

Glagoli po značenju

https://www.artrea.com.hr/skola/6GlagoliZnacenje.pdf

Glagoli po značenju. Čista Petica VI · www.artrea.com.hr. 1. Odredi glagole prema značenju: Glagoli radnje. Glagoli stanja. Jutros je zasjalo sunce i otjeralo ...

Nepravilni glagoli

http://os-okucani.skole.hr/upload/os-okucani/images/static3/1245/File/nepravilni_glagoli.pdf

Ovo je popis najčešćih nepravilnih glagola u engleskom jeziku. Prva tri su pomoćni glagoli. (koji dakako mogu biti i glavni). Base. Form. Past Tense. Form.

POVRATNI GLAGOLI (Les verbes pronominaux)

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/3734/mod_folder/content/0/Francuski%20jezik%202/POVRATNI%20GLAGOLI.pdf?forcedownload=1

se kao i svi glagoli po grupama. Za razliku od srpskog jezika, gde svako lice ima istu povratnu zamenicu se. (sebe), u francuskom jeziku svako lice ima svoju ...

GLAGOLI KRETANJA I PREFIKS PO- U HRVATSKOM

https://hrcak.srce.hr/file/303822

nazivaju inkoativni glagoli, no taj pojam u literaturi označava glagole koji označuju promjenu stanja, tj. početak novog stanja, npr. pozelenjeti, dok se za glagole ...

glagoli - vježba - Razredna nastava

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/Galgoli5Listica3rAlda.pdf

U jesen puše vjetar i često pada kiša. Zimi sunce slabije grije. ... I PONAVLJANJE. 1. Izmisli i napiši što više glagola koji odgovaraju ovim imenicama: Vatra - ...

BLUMOVA TAKSONOMIJA-glagoli 1 - WordPress.com

https://mirkonagl.files.wordpress.com/2014/09/blumova-taksonomija-glagoli-1.pdf

25 дец 2010 ... Оцењивање: Блумова таксономија Суб, дец 25, 2010. О образовању. 1956. године Бенџамин Блум, амерички школски психолог, је са ...

glagoli izvješćivanja kao nositelji dokaznosti u tekstovima ...

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8956/1/DOKTORAT_Ba%C5%A1i%C4%87-1.pdf

glagolskog oblika present perfect Žic Fuchs (2009: 99-101) izdvaja 'perfekt ishoda' ... Naime, osnova je znanstvenog pisanja građenje (nadograđivanje) znanja ...

Engleski nepravilni glagoli sa fonetskom transkripcijom

http://media.gimnazijabb.edu.rs/2010/03/ENGlagoli.pdf

17 Dec 2007 ... Engleski nepravilni glagoli sa fonetskom transkripcijom. Infinitive. Past Simple. Past Participle be. /bi:/ was, were /wɒs, wəs/ /wə:/ been. /bi:n/.

onomatopejski glagoli kao sastavnica u hrvatskim, ruskim i ...

http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/BARCOT%20za%20WEB%20%281%29.pdf

ptice koja najavljuje smrt, na značenje frazema s onomatopejskim glagolom kao sastav- nicom. Zanimljiv je nadalje i ruski frazem распитьпидёмкаться как ...

Pismena priprema Glagoli i glagolska vremena

https://inskola.com/wp-content/uploads/2018/07/Pismena-priprema-Glagoli-i-glagolska-vremena-vje%C5%BEbanje.pdf

PISMENA PRIPREMA ZA. REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA a) Didaktičko - metodičke odrednice. Predmet: Bosanski jezik i književnost. Razred: III. Predmetno ...

modalni glagoli u engleskom i srpskom naučnom diskursu1

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1254_9ea1135359cafeae3fddd678ed43cd18

Ključne reči: engleski jezik, modali, naučni diskurs, srpski jezik. 1. Uvod ... U engleskom jeziku modalni glagoli predstavljaju jasno definisan zatvoren.

GLAGOLI za učenje SANO, 1. (SANARE) – lečiti SIGNO, 1 ...

http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs/upload/GLAGOLI%20i%20PREDLOZI.pdf

kod glagola 3.konjugacije radi lakšeg izgovora ubacuje se vokal –i- u 2.i 3.licu jednine i 1. I 2.licu množine, a -u- u 3.licu množine, pa će nastavci za ...

refleksivni glagoli i njihova leksikalizacija u ... - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/02/06_Zineta_Lagumdzija_Almira_Dzanic_Refleksivni_glagoli_i_njihova_leksikalizacija.pdf

refleksivnih glagola u njemačkom jeziku, kroz korpusno istraživa- nje odabranih ... oblik povratne zamjenice se (povratni glagoli), kao i glagolima uz koje se se ...

17 MODALNI GLAGOLI Izraslo iz samog temelja Tesniereove ...

https://hrcak.srce.hr/file/301897

MODALNI GLAGOLI. Marko Samardžija. M. Đorđević: "Verbalphrase und Verbvalenz. Untersuchungen zur deutsch-serbokroatischen kontrastiven Grammatik'' ...

GLAGOLI I GLAGOLSKE DOPUNE U RAZVOJU DEČIJEG GOVORA

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6602/bdef:Content/download

semantičko znanje prepoznaju pojedine tipične imenice i glagoli. Na primer, ukoliko se reč odnosi na konkretan objekt, onda se sparuje sa urođenom ...

heißen, kommen, sprechen, sein itd. u prezentu Nepravilni glagoli u ...

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/8740/mod_folder/content/1/Njema%C4%8Dki%20jezik%201%202019-2020/1.test%202019-2020%20nedelja%201-5.pdf?forcedownload=1

*Ja, ich heiße Monika. U nemačkom jeziku ne postoji upitni izraz “ da li”. To se izvodi prostom inverzijom. Glagol stavimo na prvo mesto, zamenicu ili imenicu na ...

Vrste riječi - Glagoli - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artmedia

https://www.artrea.com.hr/skola/HrvMemo_Glagoli.pdf

Glagoli su promjenjive riječi kojima izričemo radnju, stanje ili zbivanje. Mijenjaju ... uza sebe imaju imenicu u akuzativu na koju prelazi radnja (Dino vozi bicikl.).

Imenice, glagoli, predlozi, veznici, prilozi, pridevi - abc - amarilisonline

https://abc.amarilisonline.com/wp-content/uploads/2016/12/100-najcescih-reci-u-nemackom-2.pdf

Imenice, glagoli, predlozi, veznici, prilozi, pridevi. 1. 1.der / die / das – određeni član. 2. und (veznik) i. 3. sein (glagol) biti pomodni glagol. 4. in (predlog) u.

Frazni glagoli s prislovnima določiloma prostora/kraja in časa v ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/35/89/995-1?inline=1

Gledano sinhrono se glagoli pomensko (semantično) in posledično skladenjsko ... narečju slovenščine se pojavljajo z neprehodnimi glagoli stanja biti, stati,.

Page 1 Dodatak B Tabele s glagolima Pravilni glagoli u španskom ...

http://www.mikroknjiga.rs/Knjige/SPAN/B_SPAN.pdf

tú (ti). Ud. (Vi) él/ella (on/ona) nosotros/nosotras (mi) vosotros/vosotras (vi). Uds. (vi, formalno) ellos/ellas (oni/one). Sadašnje vreme Prošlo vreme Buduće vreme.

Purizam u jeziku

https://bib.irb.hr/datoteka/427895.rec._LANGER_-_DAVIES.PDF

Purizam u jeziku. Nils Langer i Winifred Davies (ur.): Linguistic purism in the Germanic languages. Walter de Gruyber,. Berlin. 2005. Buduöi da hrvatska vlada ...

Osnovi programiranja na jeziku C - CET

https://cet.rs/wp-content/uploads/2017/06/Osnove_CPP_pog01.pdf

Osnovi programiranja na jeziku C int je ključna reč jezika C . Ključne reči su unapred definisana imena koja u jeziku imaju posebno značenje. int ...

ANGLICIZMI U JEZIKU TEHNIKE

https://www.etran.rs/common/archive/ETRAN_1955-2006/ET%28R%29AN_1955-2006/eTRAN/47.ETRAN.2003.3/VI%20Vestacka%20inteligencija/Katic.pdf

prakse tehničkih nauka, engleski jezik stiče internacionalnu ... pažljivo proučimo svaku sastavnu reč ove skraćenice ... engleske reči izveden anglicizam.

ZNAČENJE U JEZIKU - HDPL

http://www.hdpl.hr/upload/8d27d5146ace6c5b04de2f018250c80b0ff87d53.pdf

18 svi 2019 ... Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga ... 'oruđu' počiva na metonimijskoj vezi koja implicira da svaka imenica koja označuje ...

O srpskom jeziku - KrajinaForce

http://www.krajinaforce.com/dokumenti/O%20srpskom%20jeziku%20LMK.pdf

народни језик, јер у њему нема ничега што не би било у народном језику ... брата-апостола, који су га у свом родном граду Солуну морали да науче још ...

Vsi se smejimo v istem jeziku.

http://www.implantat.si/api/file/14821498543726.pdf/render

selja nimajo, ga ne poznajo in ga tudi ne morejo izraziti. ... ko objestneži s črno barvo prepleskajo zob ali dva. ... saj ta se pa ne vidi, tega pa lahko pogrešam«.

na engleskom jeziku - abc - amarilisonline

https://abc.amarilisonline.com/stuff/PoslovniEngleski.pdf

Obavezni elementi svakog poslovnog pisma: ... pisma, potrebne poštanske brojeve, kao i telefonski broj sa pozivnim ... Uzećemo na primer ENQUIRY link. 1.

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1400/datastream/PDF/view

31 srp 2018 ... <Alfa /Romeo/ × famozno>. 62. alibiti gl. <ali × alibi × biti>. 63. Alkabare im. <Alka /Vuica/ × kabare> naslov kabarea glazbenice A. Vuica. 64.

UPORABA PASIVA U ČEŠKOM JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8828/1/Upotreba%20pasiva%20u%20%C4%8De%C5%A1kom%20jeziku,%20diplomski%20rad%20-%20Nata%C5%A1a%20Stojanovi%C4%87.pdf

semantiĉki predstavljaju dva temeljna tipa pasiva, opisni i povratni pasiv, ostale ... temu referata iz francuskog i stidljivo objavio da ne znam francuski, profesor je ...

NORMIRANJE NEOLOGIZAMA U HRVATSKOME JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2347/1/480367.Normiranje_neologizama_u_hrvatskome_jeziku_doktorski_rad_Alen_Milkovic.pdf

Neologizam. Veliki rječnik hrvatskoga jezika: "nova riječ, jezična novotvorina, kovanica ili posuđenica iz drugog jezika; novotvorenica."39. Rječnik hrvatskoga ...

O ratu i jeziku: sto godina poslije...

https://hrcak.srce.hr/file/245989

šezdeset milijuna vojnika, Antanta i Središnje sile (prije toga Trojni savez) ratovale su četiri godine i – kako su nas učili na satu povijesti – mnoga su se carstva ...

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/224490

e) narodni običaji, igre i svečanosti (harakiri, korida, mikado, pesah, rodeo); ... kod ovih drugih gdje ni iz konteksta nije jasno značenje pribjegava dužem ili ...

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

https://hrcak.srce.hr/file/121493

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

izricanje dobi u hrvatskom jeziku

https://bib.irb.hr/datoteka/962804.IZRICANJE_DOBI_U_HRVATSKOM_JEZIKU.pdf

nja dobi; eufemizmi. 1. Uvod. Oznaka dobi jedno je od osnovnih (izvan)jezičnih obilježja koje opisuje i određuje svako živo biće.1 Čovjekovom je dobi određen ...

KATEGORIJA RODA U HRVATSKOME JEZIKU

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1616/datastream/PDF/view

tvorbeno značenje kao i osnovna imenica: vršiteljica radnje (krojač - krojačica), ... homofob, ksenofob; -uš-a: posvuduša, sponzoruša; tako i: hipohondar).

NASLOV RADA NA SRPSKOM JEZIKU

https://www.sepa.gov.rs/download/radovi/2017/CadjoIsar_SezonskaDinamikaFitoplanktonaAkumulacionogJezeraCelije.pdf

konstatovana. KLJUČNE REČI: fitoplankton, abundanca, hlorofil a, cijanobakterije, "cvetanje" vode. SEASONAL DYNAMIC OF PHYTOPLANKTON OF.

Romanizmi u standardnom bosanskom jeziku

https://ff.unsa.ba/files/zavDipl/19_20/bhs/Dzenana-Uzunovic.pdf

dodijljeni su im odgovarajući pojedinačni nazivi – italijanizmi, galicizmi, hispanizmi i luzitanizmi. Bavit ćemo se ponajprije njihovom adaptacijom u bosanskom ...

Katalog na srpskom jeziku. - Moravka

http://www.moravka.rs/moravka-katalog-srpski.pdf

609. Začinska smeša za pasulj 609. Začinska smeša za riblju čorbu 609. TP: 30 kom. 8"606017632979. TP:30 kom. 3606017631897. MORAVKA LESKOVAC ...

Programiranje u programskom jeziku JAVA

http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/2015-03-31-06-44-10/predavanja/category/97-uvod-u-programiranje?download=542%3Auvod-u-programiranje-1

K. Arnold, J.Gosling, The Java Programming Language, Addison. Wesly, 1996. ... M.C.Daconto, Java forC/C Programmers, John Wiley & Sons,. 1977. Д 6.

Apstraktne imenice u srpskom jeziku

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4921/Ivanovic.Mag.rad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dani~i}ev prevod Svetog pisma staroga i novoga zaveta; a drugi sloj (na kome ... gustota : gusto}a : gustost; krivda : krive` : krivost : krivota : krivo}a; glupost : ... nastajao film, nastajao je i termin bioskopŒ; Radovanovi} 1978: 70-71 i d. ... humanost: „Ceo izraz ‰licaŠ pokazuje ... dobrotu i iskrenost“ (Domanovi} R., R. SANU);.

PREFIKS NE- U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU

https://hrcak.srce.hr/file/77933

suprotno od krivice, nevinost', netek 'osobina neukusne hrane ili neukusnog ... ječ oblikom i značenjem ne razlikuje od riječi suvremenoga jezika, značenje ne ...

2D RAČUNALNA IGRA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:1033/datastream/PDF/view

nazivom „Ptice, zvijeri i ribe“. Cilj igre je jednostavan, jedan igrač postavi crtice od kojih svaka predstavlja jedno slovo u riječi koju je igrač postavio, drugi igrač ...

MOCIJSKA TVORBA U HRVATSKOME JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6020/1/N_Prpic_diplomski%20rad.pdf

30 stu 2015 ... se objasniti osnovni pojmovi: mocija, mocijska tvorba, mocijski parnjaci, mocijski sufiksi i tvorbeni morfemi mocijskih parnjaka, i to usporedbom ...

SINTAGMEMSKE STRUKTURE U HRVATSKOME JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2364/1/Stojanov_Magistarski%20rad.pdf

vrste riječi). Autor se priklanja terminu sintagmem nasuprot sintagmi iz razloga što sintagma već ima rezervirano i prepoznatljivo terminološko polje koje se veže ...

VII – Tipovi podataka u C jeziku - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/PJ1%20Predavanje%207%20Izvedeni%20tipovi%20podataka%202019.pdf

➢Razlikujemo sledeće tipove podataka u programskom jeziku: 1. Osnovni tipovi a. Standardni i prošireni celobrojni tipovi. (char, int, short, long, long long) b.

GLAGOLSKE KOLOKACIJE U ENGLESKOME JEZIKU ...

https://www.ffos.unios.hr/download/sinopsis-doktorskog-rada-evelina-miscin.pdf

koje se õesto javljaju u jeziku). Nadalje, semantiško/sintaktiõka tradicija u leksikologiji definira kolokacije kao apstraktniji odnos medu riješima ne osvróuói se na ...

SEMANTIČKE POSUĐENICE U HRVATSKOME JEZIKU

https://hrcak.srce.hr/file/313913

utjecajem njemačkoga jezika i dodatno značenje koje supostoji u leksemu Kolben i kao semantička posuđenica rabi se u tehničkom nazivu: dio motora.

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

https://bib.irb.hr/datoteka/744378.mikic_colic.pdf

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.