Surfinija uzgoj

uzgoj surfinija na obiteljskom poljoprivrednomgospodarstvu gadţić

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:58/datastream/PDF/view

Štetni organizmi koje se javljaju u proizvodnji surfinija ………. 5. 2.4.1. Štetnici … ... Slika 10. Reznice surfinije. Izvor: Vlastita fotografija sa OPG-a Gadţić ...

uzgoj ribe

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Servisi/Poslovanje/Documents/TU%20Uzgoj%20ribe.pdf

5.7.1 Priprema ribnjaka . ... Korisna vodena površina ciprinidnih zemljanih (hektara) i kaveskih ribnjaka (m2)16. Tabela 2 ... Ograde za mulj se mogu napraviti od.

UZGOJ GLJIVA

https://hrcak.srce.hr/file/240982

hifa) i služi za daljnje razmnožavanje gljiva. Micelij koji služiti kod uzgoja gljiva može se proizvesti iz plodnog tijela gljive ili iz spora, a sama proizvodnja micelija ...

UZGOJ FAZANA

https://biologija.vet.bg.ac.rs/Katedra/Uzgoj_nega_divljac/Uzgoj%20fazana.pdf

Danas se fazani uzgajaju u posebnim uzgajalištima. (fazanerije) uz pomoć inkubatora, toplih baterija, veštačkih kvočki i volijera. Za vreme uzgoja pod domaćim ...

Gljive za uzgoj

http://www.bilje.hr/POLJOPRIVREDA/AgBase_4/PDF/Gljive.pdf

uzgoj u Francuskoj. Danas se ... Uzgoj - duž oblice promjera 20-25 cm i dužine oko metar, sačine se tri reza do dubine 2/3 ... se micelije bukovače. Svaki rez ...

UZGOJ PRASADI

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/s_uzgoj_prasadi.pdf

Valja obratiti pažnju na tijek prasenja i ponašanje krmače te poduzeti ... Tek oprasenim praščićima treba omogućiti da što prije posisaju prvo mlijeko krmače ...

UZGOJ SMOKAVA

http://www.skink.hr/novo/Rad.pdf

UZGOJ SMOKAVA. Autor: dr. sc. Željko Prgomet. UZGOJ SMOKAVA. UVOD. Brojni povijesni podaci dokazuju da se smokva još u pretpovijesno doba uzgajala u ...

UZGOJ MALINA

https://hrcak.srce.hr/file/242170

13 lip 2005 ... udruge proizva aÀa ili kooperanata. Uzgoj malina na malim posjedima danas ima posebno veliko znaÀenje. Plodovi plemenitih sorti maline ...

UZGOJ RUŽA

https://hrcak.srce.hr/file/242266

naÀinu rasta mogu se podijeliti na grmolike ruže i penjaÀice. Sadnja ruža. Pri izboru mjesta za sadnju treba voditi raÀuna da ruže traže puno sunca i propusna,.

Uzgoj i tov gusaka - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/2720/25454/version/1/file/AFPS-sto%C4%8Darstvo.pdf

Kombinirane pasmine kokoši: mogu nesti jaja i u zimskom periodu, relativno brzo ... Rocks, Wyandottes, Australorp, Cornish, Orpington, Sussex,. Faverolles ...

Uzgoj kupusa.pdf

http://5.189.140.16/~svetodavstvo/sites/default/files/Uzgoj%20kupusa.pdf

Dan pre rasađivanja rasad kupusa treba dobro zaliti,. - Ukoliko je rasad prerastao i ako se sadnja obavlja po toplom vremenu, poželjno bi bilo odrezati deo lisne ...

Uzgoj borovnice

https://hrcak.srce.hr/file/240879

Prema posljednjim podacima visokogrmolika borovnica se u SAD-u uzgaja na površini ... Kod nas ima vrlo malo iskustava u uzgoju visokogrmolike borovnice.

Uzgoj pčela - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/41/Uzgoj%20pcela.pdf?ver=2017-12-29-124751-707

kapske pčele zalijeću se u košnice drugih pasmina gdje vrlo brzo počinju ... Nastanjuje planine i doline istočno od Mediterana (Izrael, Jordan, Libanon, Sirija).

UZGOJ I NEGA GMIZAVACA

http://biologija.vet.bg.ac.rs/Katedra/Uzgoj_nega_divljac/UZGOJ_NEGA_DIV_EGZ_GMIZAVCI.pdf

Kod nekih guštera i morskih zmija inkubacija jaja odvija se u telu. Embrioni ... terarijumu treba da bude delimično navlažen, pa je potrebno često prskanje. Mogu se ... izleći, pa ih je potrebno odmah uzeti i u istom položaju smestiti u inkubator.

SAVJETI ZA UZGOJ KRUMPIRA

https://hrcak.srce.hr/file/241865

KORIŠTENJE NAKLIJANOG I DEKLARIRANOG KRUMPIRA ... i rane sorte, posade naklijali i deklarirani gomolji, nastire zemljište i biljke ... Najbolja je traka.

UZGOJ SVINJA NA OTVORENOM

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/s_uzgoj_svinja_na_otvorenom.pdf

da svinje ne unište oranicu jer ona služi za naizmjenično držanje svinja i ... Na pravokutni oblik terena hrana se donosi u svaki dio, a na zrakasti se doprema za ...

UZGOJ I OBUKA JAZAVČARA

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:582/datastream/PDF/view

Kinofil je svaki ljubitelj i uzgajač pasa koji pokazuje zanimanje za uzgoj i usavršavanje pasmine. Kinološka aktivnost obično počinje prije početka kinološkog.

UZGOJ KADULJE (Salvia sp.)

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:849/datastream/PDF/view

(http://dobarzivot.net/zdravlje/ljekovito-bilje/kadulja-sto-lijeci-recepti-za-pripravu-od-caja- rakije-vina-do-umaka-sira-i-cipsa/). 5. Metode uzgoja kadulje. 5.1.

Kavezni uzgoj šarana

https://www.hgk.hr/documents/vukovar2009-008-markovic-kavezni-uzgoj-sarana5b051ba366067.pdf

Gajenje šarana u kaveznim sistemima predstavlja visoko intenzivnu proizvodnju sa nizom prednosti, ali i nedostataka u odnosu na proizvodnju u klasičnim.

HIDROPONSKI UZGOJ KRASTAVACA

https://hrcak.srce.hr/file/240961

Benko B., Sanja Fabek1. Znanstveni rad. HIDROPONSKI UZGOJ KRASTAVACA. Sažetak. Tijekom višegodišnjeg uzgoja na tlu u zaštićenom prostoru javljaju se ...

Uzgoj kineskog kupusa

https://www.holcim.hr/sites/croatia/files/documents/Dana_polja_PG_Vrankic_-_Uzgoj_kiselog_kupusa.pdf

15 kol 2013 ... red, te kupusnjače na istu površinu saditi tek svake 4 godine, a najbolji su predusjev kineskom kupusu žitarice. (posebno ječam), pa krumpir, ...

uzgoj kornišona - RZ AGRO

http://www.rz-agro.rs/images/uzgojkornisona.pdf

a recepti kišeljenja zavise od prerađivača i lokaliteta gdje se prodaje. Opis biljke ... Više od 95% svjetske proizvodnje kornišona su krupnobradavičasti kornišoni.

Uzgoj Žižula /Zizyphus jujuba

http://www.skink.hr/novo/rad%201.pdf

Žižula (Zizyphus jujuba) je voćna vrsta koja raste na našem mediteranskom uzgojnom području. Pripada porodici Rhamnaceae i rodu Zizyphus. S obzirom na to ...

Uzgoj crvenog i crnog ribizla

https://hrcak.srce.hr/file/240801

crnog ribizla po tome što se crveni ribizl bere ručno, a crni mehanizirano. ... Ključne riječi: ribizl crveni, ribizl crni, sadnja, izbor terena, sadni materijal. 1.

SORTE BOROVNICA ZA EKOLOŠKI UZGOJ

https://bib.irb.hr/datoteka/899442.Sorte_borovnica_za_ekoloki_uzgoj.pdf

U ovom radu prikazane su sorte za ekološki uzgoj borovnica prema smjernicama iz korištene ... Opisana je sistematika borovnice i ekološki uvjeti za uzgoj.

Hidroponski uzgoj povrtnih kultura

https://hrcak.srce.hr/file/240486

www.poljoberza.net - Pristupljeno 20. studenog 2011. www.wikipedia.org/wiki/Hydroponics - Pristupljeno 20. studenog 2011. professional paper. Hydroponic ...

Savjeti za uzgoj kruške - Partner

https://www.partner.ba/upload/attachments/uzgoj_kruske_Hp8.pdf

konzumirano jabučasto voće u Bosni i Hercegovini su: jabuka i kruška. Što se tiče građe ... Kultivirane sorte krušaka; a) Konferans b) Santa Maria c) Viljamovka (wiliams) ... Prinos- kg. -. 625*3 kg/st. 1875 kg. 625*10 kg/st. 6250 kg. 625*25 kg/st.

Uzgoj mlađa kalifornijske pastrmke

https://hrcak.srce.hr/file/125741

grad, Beograd. Referat je održan na Savjetovanju Uzgoj pastrva u kavezima u. Ohridu 9. do 11. septembra 1987. Page 2. Ribar. Jugosl., 42, 98–100 (1987), ...

uzgoj aronije - Savjetodavna služba

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/aronija_2312_finish_opt.pdf

U Europi se najviše uzgaja u sjevernim dijelovima Rusije ... se procjenjuje da intenzivnih nasada aronije ima svega oko 20 hektara ... PRIPREMA TLA I SADNJA.

UZGOJ BILJAKA I EKO - FOOZOS Repozitorij

https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:1207/datastream/PDF/download

List begonija priĉvršćen na zemlju moţe projicirati korijen; korijen moţe izbaciti ... obaviti sadnja lukovica, korijena, gomolja i zeljastih presadnica, dok ruĉno ...

Uzgoj ekološke lavande - Biogeist

http://www.biogeist.hr/upload_data/site_files/uzgoj-ekoloske-lavande.pdf

Odabir kultivara (lavandin ili prava lavanda). • Odabir zemljišta (ocjedito, osunčano tlo). • Sklop nasada (način berbe). • Priprema tla. • Sadnja. • Radovi u ...

UZGOJ SANSKIH KOZA NA OPG-u ŽEGER

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:5/datastream/PDF

Nakon sezone parenja jarci se odvajaju od koza, a često puta budu i izlučeni iz proizvodnje. Rasplodni jarčevi zamjenjuju se s jarčevima iz drugog stada, ...

UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA - PERADARSTVO

http://ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr/skola/djelatnici/marija_jerkunica?dm_document_id=1373&dm_dnl=1

želudac je crveno- modre boje, tvore ga 4 mišića i služi za drobljenje hrane. (kamenčići). ... Ljuska je građena od CaCO3 debela 0,35 mm. Ima 7-9000 pora.

FIFe Pravila za uzgoj i registraciju

https://www.sfdh.hr/wp-content/uploads/2017/04/UZGOJNI-PRAVILNIK-SFDH-1.pdf

6.5 BUR (Burmanska mačka). FIFe priznaje samo sljedeće EMS kodove kod burmanskih mačaka: n, a, b, c, d, e, f, g, h, j. FIFe neće poticati bili koju osobu ili ...

UZGOJ PERNATE DIVLJAČI - PREPELICA

https://hrcak.srce.hr/file/40693

jaja), a kasnije prevladava biljna hrana. UMJETNI UZGOJ. U umjetnom uzgoju najviše se koriste hibridi nas- tali križanjem ženki japanske prepelice (Coturnix.

priručnik za uzgoj aronije - Tehnoalarm!

http://tehnoalarm.hr/wp-content/uploads/2017/07/PRIRUCNIK_ARONIJA.pdf

Aronija spada u porodicu ruža (Rosacea). U svijetu se koristi nekoliko istoznačnica za Aronia melanocarpu ( crnoplodnu aroniju ) kao npr. Aronia nigra,.

Plantažni uzgoj paulovnije - Paulovnija.hr

http://paulovnija.hr/wp-content/uploads/2018/03/Plantazni-uzgoj-paulovnije.pdf

15 ožu 2018 ... nje sukladno kojemu uzgoj i stav- ljanje na tržište ... nica u matičnjaku, uzgoj sadnica i prodaja ... učava mogućnost uzgoja tartufa na korijenu ...

HIDROPONSKI UZGOJ SALATE U LUXAR AG d.d., ZAPREŠIĆ

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:519/datastream/PDF/view

Mikroklima zaštićenog prostora (plastenik). ... da bi bio onemogućen ulazak insekata koji mogu napraviti štetu izravno hraneći se biljnim materijalom ili mogu ...

UZGOJ MLADUNACA ŚARANA U RECIRKULACIJSKOM SUSTAVU ...

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/930/12%20Aquaculture%20and%20Fishery%202011%20-%20Bogut.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tradicionalan uzgoj konzumnog šarana u našim klimatskim uvjetima traje tri uzgoj- ne sezone. Prva uzgojna sezona počinje nasadom i uzgojem ličinaka i ...

„Uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja”

http://www.vetks.org.rs/documents/skupovi_u_najavi/HORSEVILLE%202011.doc.PDF

30 сеп 2011 ... ISHRANA I PATOLOGIJA KONJA. Moderatori: Jelena Nedeljković-Trailović, Miroslav Urošević. 12.00-12.30 IZBOR HRANIVA, SASTAVLJANJE ...

Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica - Tlo i biljka

http://tlo-i-biljka.eu/Tekstovi/Borovnice_pH.pdf

30 ožu 2019 ... Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Nedostatak željeza drastično smanjuje količinu klorofila (Slika 1.) ...

uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja

http://www.vet.bg.ac.rs/uploads/file/vesti.2013_2014/Uzgoj.reprodukcija.i.zdravstvena.zastita.konja-program.pdf

6 окт 2013 ... I zasedanje KONJARSTVO I KONJIČKI SPORT U SRBIJI I REGIONU: STANJE I PERSPEKTIVE. Moderatori: Dragiša Trailović i Mirjana Baban.

UZGOJ PASA PASMINE RODEZIJSKI RIDGEBACK

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:522/datastream/PDF/view

UZGOJ PASA PASMINE RODEZIJSKI RIDGEBACK. Završni rad ... Posljednje, opisana je odgovarajuća dresura i prehrana koje su ključne da bi se pozitivne ...

Izbor supstrata za hidroponski uzgoj krastavaca

https://hrcak.srce.hr/file/240681

retan, polistiren, ureafomadehid) podrijetla. Supstrati se još mogu podijeliti na vlaknaste i granulirane. Važna svojstva supstrata za hidroponski uzgoj su ukupni ...

Uzgoj i nega zivotinja u ZOO vrtovima-Reptili

http://biologija.vet.bg.ac.rs/Katedra/Uzgoj_nega_divljac/UZGOJ_NEGA_DIV_EGZ_GMIZAVCI.pdf

životinja koje se održavaju na površini vode i kod krokodila su oči, uši i nozdrve na istom nivou, malo ... njihovom meniju nađe i panter i američki crni medved.

UZGOJ LIMUNA NA OBALAMA AMALFIJA (ITALIJA)

https://hrcak.srce.hr/file/251133

vršenje i prodaju limuna na Siciliji, kada ponuda na tr- žištu počne opadati a cijene ... Jedno od takvih povoljnih staništa za uzgoj agruma jest obala Amalfija ...

O UZGOJU TARTUFA OPĆENITO, SA OSVRTOM NA UZGOJ ...

https://hrcak.srce.hr/file/260977

uzgoj tartufa osobito se proširuje u Francuskoj, gdje je i danas vrlo raširen i čini vrlo važan doprinos poljoprivredne proizvodnje. Tartufi su dakle podzemne ...

Vodič za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja - GEA

http://www.gea.ba/wp-content/uploads/2012/03/vodic_za_uzgajanje_ljekovitog_i_aromaticnog_bilja.pdf

aromatičnog bilja (kamilica, menta, lavanda, ruzmarin, smilje, lovor i dr.), proizvodnji sadnog ... Cijena sirovog korijena na domaćem tržištu kreće se od 2,00 do 2 ...

savremeni uzgoj jagoda - JAGODE MILETIC

https://www.jagodemiletic.rs/dokumenti/uzgoj_jagoda_na_otvorenom.pdf

Uzgoj jagoda je veoma atraktivan biznis jer je obrt kapitala veoma brz, najbrži u voćarskoj ... Jednogodišnji zasadi su bolji od višegodišnjih, jer se dobija veći prinos po jedinici površine, plodovi ... 5-10% manje biljaka po hektaru. Oko 30% ...

UZGOJ I PASMINSKA OBILJEŽJA BERNSKOG PLANINSKOG PSA ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:199/datastream/PDF/view

štenadi iz brloga, mladih vukova, šakala i divljih pasa, te kasnijim križanjem istih. Što se ... displazija kukova i problemi s ligamentima su najčešći uzročnici smrti.

UZGOJ PELARGONIJA NA OPG –u TEŢAK U 2017. GODINI

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:500/datastream/PDF/view

Mnoge naše balkone krase cvjetnice poput surfinija (Petunia × atkinsiana Surfinia. Group) ... Slika 3. Pelargonija jednostrukih cvijetova (Pelargonium peltatum).

Preparati za ekološki uzgoj masline - Biogeist

http://www.biogeist.hr/upload_data/site_files/preparati-za-ekoloski-uzgoj-masline.pdf

Mikroorganizmi – (bacillus thuriginesis) gljive koje se hrane kukcima ili im spriječavaju razvoj. • Ekstrakti iz biljaka (ulja, čajevi, macerati) – kopriva, buhač ...

UZGOJ LJEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNO BILJA

https://www.vusb.hr/upload/Ljekovito_zacinsko_i_aromaticno_bilje.pdf

10 tra 2019 ... KOPRIVA (obična kopriva, velika kopriva, žegavica, žara)… ... Kamilica je ljekovita biljka čiji je najznačajniji svjetski proizvođači Egipat i ...

uzgoj kaliforniskih glista i proizvodnja organskog ... - optimus.CMS

http://cms.optimus.ba/Avanti_ApplicationFiles/122/Documents/uzgoj_glista_organsko_djubrivo.pdf

Stajsko Ďubrivo je jako dobra hrana za gliste odnosno mikroorganizmi koji Ďubrivo razgraĎuju. Smanjenjem ... Optimalni uslovi za uzgoj kalifornijske gliste.

priručnik za sabiranje, uzgoj i preradu ljekovitog ... - Caritas BiH

http://www.caritas.ba/dok/1418119212.pdf

ranjenik, korijen i list čička, medvjeđe grožđe, islandski lišaj, vrba, bokvica, podbjel ... Zahtjev biljka za zemljištem (mehenički sastav, pH reakcija, snabdjevenost ...

Uzgoj suncokreta (Helianthus annuus L.) - Repozitorij Fakulteta ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:1804/datastream/PDF/view

27 lip 2019 ... Na površinama Agrovrpolja d.o.o. u 2018. g. suncokret se uzgajao površini od 16 ha. Sjetva je obavljena u sušnijem periodu tokom travnja, ...

Uzgoj jestivih gljiva - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/izbornipredmeti/Uzgoj%20jestivih%20gljiva.pdf

UZGOJ JESTIVIH GLJIVA ... Nakon odslušanog modula student će biti osposobljen za samostalan uzgoj jestivih gljiva. ... Gajenje gljive bukovače, Nolit, Zagreb.

Rezano cvijeće Hercegovački gerberi Uzgoj šampinjona ...

http://www.sjemenarna.com/download/gg_65.pdf

13. PERŠIN ZA JELO I ZAČIN. 14. CRNA ROTKVA OBILJE VITAMINA TIJEKOM ZIME. 15. UZGOJ ŠAMPINJONA. 16. GRIJANJE ZAŠTIĆENIH PROSTORA. 18.

Zbornik - Uzgoj divljači i zaštita biološke raznolikosti

https://bib.irb.hr/datoteka/808572.Zbornik_Uzgoj_divljaci_Vinkovci.pdf

17 tra 2012 ... 2. Uzgoj divljaći i zaštita biološke raznolikosti, Vinkovci, 17. travnja 2012. Intenzivan uzgoj zečeva kaveznim sustavom. Krunoslav Pintur.

uzgoj perunika (rod iris) - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:615/datastream/PDF/view

Ksenija Šarlija, apsolvent. Prediplomski studij smjera Hortikultura. UZGOJ PERUNIKA. (ROD IRIS). Završni rad. Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada:.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.