Rodna voja dimenzije

Standardne dimenzije PoliTerm CEVI i zavisnost težine od dimenzije

https://www.politerm.rs/uploads/PoliTermCEVI-standardne-i-zavisnost-te%C5%BEine-od-dimenzije.pdf

... 346-73-37, 346-72-27, 304-80-24 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] Standardne dimenzije PoliTerm CEVI i zavisnost težine od dimenzije. P.

astrologija - voja.rs

http://www.voja.rs/paralax/4astro.pdf

... svoju krvnu grupu. CrteŠ sa Tarot karte ... œenja osobe za koju se izraœuje horoskop, kako bi predikcija bila ispravna sa ... toje dve konvencije, prva se zove tropska, a druga sideralna, što znaňi zvez- dana. ... du˝nosti ili o ljubavnom Šivotu.

parapsihologija - voja.rs

http://www.voja.rs/paralax/8parapsi.pdf

Iskustva napuštanja sopstvenog tela (astralna projekcija) i posmatranja sveta sa druge taňke. - Iskustva osoba koje su privremeno prešle granicu izmeœu Šivota ...

kremansko neproroĺanstvo - voja.rs

http://www.voja.rs/paralax/kremanci.pdf

posrednik, te otuda proroĺanstva obiĺnog, neobrazovanog sveta imaju posebnu privlaĺnost. Kremansko proroĺanstvo ima sve odlike koje jedno proroĺanstvo ĺine.

Voja Antonić - arhiva

http://arhiva.unilib.rs/unilib/repozitorijum/ostalo/2.0/a/Antonic.pdf

proročanstvo) objavio knjigu „Kremansko neproročanstvo: studija jedne obmane“. Pisac je elektronske knjige „Patenti koji neće promeniti svet“, o svetskim.

alternativna medicina - voja.rs

http://www.voja.rs/paralax/3alter.pdf

carski lekar Paracelzus (Paracelsus, 1493-1543) koji je zakljuňio da, ako mag- net privlaňi gvoŠœe, onda moŠe da privuňe i bolest i tako je odstrani iz tela.

tehnike obmanjivanja - voja.rs

http://www.voja.rs/paralax/7tehnike.pdf

numerologija, bioritam, hiromantija, grafologija i tako dalje. ... ńe potpisati, notirati i vratiti ovaj obrazac, naznaĺiti svoje slaganje sa gore navedenim pravilima.

nlo zablude alternativna medicina astrologija proroĺanstva ... - voja.rs

http://www.voja.rs/paralax/dpsknp.pdf

ostalih 12: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Devica, Vaga, Škorpija, Strelac, Ja- ... Koncept takozvanih kuńa na osnovu kojih se određuje podznak osobe u.

11.05. Rodna ravnopravnost.qxp - OSCE

https://www.osce.org/sr/serbia/25494?download=true

cizno poka`u svu va`nost rodne ravnopravnosti: kako }e usva- ... Kako prepoznati seksizam u javnoj i slu`benoj upotrebi jezika ... nisu upoznali nijednu lezbejku.

RODNA I POLNA ANKSIOZNOST

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-2665/2012/0351-26651202035D.pdf

separaciona anksioznost u detinjstvu po- vezana sa tipično femininim ponašanjem i identitetom. Ispitanici su bili homosek- sualne i heteroseksualne osobe.

Rodna ravnopravnost - K.indd

http://ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/vujdra/studije%20roda/Rodna%20ravnopravnost%20-%20Zorica%20Mrsevic.pdf

Prevodi se samo opisno, tj. uz mnogo više srpskih reči od dve, koje čine tu kovanicu ... ženo zbog uzajamnog nepoverenja, ogovaranja, širenja laži, nepouzadnosti drugih žena ... nema lezbejskih filmova ili muzike, nema lezbejskih istorijskih ... ljutitih) supruga, svoje nevine (naročito, ženske) dece, svojih prijatelja i njihovih.

RODNA IDEOLOGIJA U DISKURSU MLADIH

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-7936/2019/1820-79361954035B.pdf

Valentina B. Bošković Marković. Katedra za strane jezike, Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija. Sažetak. Dok se rodni poredak definiše kao ...

ГРЕВИО извештај.pdf - Rodna ravnopravnost

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2018-08/%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%98%D0%9E%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98.pdf

са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године (НСРР), насиље према ... децембар 2012-децембар 2014. ... 57 Видети: http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/Katalog%20akreditovanih% ... лили укупно 16 жена - жртава насиља.

RODNA SOCIJALIZACIJA DEČAKA U PORODICAMA U ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20517/bdef:Content/download

vaspitanju dece (Bodroški Spariosu, 2010). Ipak, stavovi i prakse roditelja u procesu rodne socijalizacije dečaka u porodici retko su bile predmet istraživanja.

Gordana Stojaković RODNA PERSPEKTIVA U NOVINAMA ...

https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/13-rodna_perspektiva_u_novinama_Antifastistickog_fronta_zena_Gordana_Stojakovic.pdf

8 мар 2017 ... okupe žene u selima i gradovima i organizuju što više čitalačkih grupa, ... U martu 1952. list je u finansijskim problemima jer nema pretplatnica. ... Češke, Tri pesme), Vesna Parun (Nada), Oto i Liza Bihalji-Merin (Jadranka na.

Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7755/Disertacija8050.pdf?sequence=1&isAllowed=y

U Larusovom Rečniku baleta, izdanju na srpskom jeziku, Ferdinana Rejne (Ferdinando. Reyna) stoji ... ukrašavale velike igračke epizode. ... 21 za pojašnjenje pojma moderna igra (modern dance) stoji ... U sebi i u svom unutrašnjem svetu – hrabra i smela, sa ... Igra je za nju izdanak unutrašnjeg života, nije nužno lepa, ali.

Rodna ravnopravnost - Institut Drustvenih Nauka

https://www.idn.org.rs/biblioteka/ZMrsevic_Rodna_ravnopravnost_.pdf

Ured ni ca: Dr Mir ja na Ra še vić. Re cen zent ki nje: Profesorka emeritus Svenka Savić. Profesorka Marijana Pajvančić. Profesorka Nevena Petrušić. Lek tor ka:.

rodna ravnopravnost - Sarajevski Otvoreni Centar

https://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/11/Rodna-ravnopravnost-zbornik.pdf

postave ključna neodgovorena pitanja o tome zašto žene i dalje nisu ravnopravne. ... 2019. https://rs.boell.org/sites/default/files/fjzs_web_1.pdf ... učešću žena u politici, u ime ideje kućnog anđela (viktorijansko doba), 3 K (Kinder Küche ... the Liberal-Communitarian Debate in Will Kymlicka's Liberal Theory of Minority Rights ...

RODNA NERAVNOPRAVNOST NA PRIMERU SOCIO - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0038-982X0701047K

pokazatelj društvene nejednakosti polova, ali i kao pokazatelj uticaja rodnosti na demografske procese i strukture. Specifičnosti konkretnih socio- demografskih ...

Rodna dimenzija kulturnog i umetničkog stvaralaštva

http://www.gov.me/files/1239885666.pdf

Moderno doba - žena i pop kultura. • Žena i masovna kultura, industrija zabave. • Žena u medijima, žuta štampa. • Fenomen Madonna. • Telenovelle.

4. Baza i dimenzije

https://ff.unze.ba/nabokov/linearnaAlgebra/zima2014/04%20Baza%20i%20demenzije.pdf

(4.01) Baza. Linearno nezavisan skup koji generiše vektorski prostor V zovemo baza za V. ... Dimenzija vektorskog prostora V je definisana sa. dimV = broj ...

Dimenzije - Hit Auto

https://www.hitauto.rs/pdf/katalog-vozila/hit-auto-talisma-dimenzije.pdf

Zapremina mesta za odlaganje, ispod odstranjivog poda prtljažnog prostora. 93. Dimenzije (mm). A. Ukupna dužina vozila. 4 849. B. Međuosovinsko rastojanje.

rodna osnova diskriminacije žena pri napredovanju na poslu

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1607/datastream/PDF/view

16 srp 2018 ... Ranije spomenute promjene na tržištu rada i sve veći proboj žena na isto, odrazile su se i na ... Ja sam to odbila i odlučila ostat na cijelom porodiljnom. ... ta posvećenost poslu na način da čak sam u tom trenutku bila spremna.

evropska unija i rodna ravnopravnost knjiga 3 - Zavod za ...

https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/16-Evropska-unija-i-rodna-ravnopravnost-knjiga-3.pdf

5 мај 2010 ... bina, jezika, vere ili uverenja, političkog ili bilo kakvog drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj ... Primer: Budžet, Prevođenje, Tumačenje, Unutrašnja služba za reviziju. 9 ... 1085/2006: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/ ... sa srpske strane neki od okruga: Severno-banatski, Srednje-banatski,.

Transrodnost Transeksualnost Rodna nenormativnost - Udruga LORI

https://www.lori.hr/images/stories/download/Put_u_prosTRANStvo_2012.pdf

Riječ hermafroditizam je nastala po uzoru na Hermafrodita/u, dijete boga Hermesa i boginje Afrodite koje je imalo vidljive oznake i ženskog i muškog spola.

rodna ravnopravnost i ict u crnoj gori - Ministarstvo za ljudska i ...

http://www.minmanj.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=91455&rType=2

(likovi iz knjige „ko je maznuo moj sir“- s. Džonson):. Promjene se dešavaju- predvidi promjene- posma- traj promjene- brzo se prilagođavaj promjenama-.

rodna ravnopravnost u oblasti akademskog rada - PERFORM

http://www.perform.network/upload/resources/documents/3AcbNGuD.pdf

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva i Minimalnim uslovima ... strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine (Službeni glasnik RS, br.

Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva“, Vera ...

https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/3-Vera_Obradovic_Koreodrama_u_Srbiji.pdf

Koreodrama je, kao jednu od bitnih novina igre, uvela korišćenje običnih, ... Višnjićeva ulica, moji ujaci sportisti, moja braća i vratolomna sankanja bobom koji ... dovršene forme načina kretanja, već bi samo u naznakama skicirala željenu kret-.

žene, zakoni i društvena stvarnost - Rodna ravnopravnost

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2017-01/Zene%20zakoni%20i%20drustvena%20stvarnost%20%20KNJIGA%201%20%20Konstantinovic%20Vilic,%20Petrusic_2.pdf

njegovih uzroka i posledica, kao i kritička analiza delotvornosti aktuelnih me- ... da se obrate za pomoć ne mogu im pružiti brzu i efikasnu pomoć i smeštaj”.

Priručnik za upotrebu rodno osetljivog ... - Rodna ravnopravnost

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2019-07/Priruc%CC%8Cnik%20za%20upotrebu%20rodno%20osetljivog%20jezika_latinica.pdf

grafičar grafička animatorka grafički animator grafološkinja grafologica grafolog graničarka graničar graverka graver grnčarka grnčar grobarka grobar grofica.

RODNA PROBLEMATIKA U ROMANIMA MARIJE JURIĆ ZAGORKE

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1298/datastream/PDF/view

prvoj knjizi Gričke vještice (Tajna krvavog mosta), ističući kako nije doživjela da njezni ... Ubrzo nakon, nastao je i prvi roman glasovitog ciklusa Grička vještica ...

Rodna nit digitalnog preduzetništva - Centar za istraživanje javnih ...

https://www.publicpolicy.rs/publikacije/510aabc124b560434e2a433e81ca2eaa4ff6013b.pdf

rišćenje Pay Pala, Payneer-a i sličnih platformi i podstaći banke da razvijaju specijalizovane servise i obučavaju svoje zaposlene kako bi mogli da servisiraju ...

Rodna reprezentacija karijera u sitkomima Prijatelji, Kako sam ...

https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:560/datastream/PDF/view

13 svi 2017 ... Kako sam upoznao vašu majku i Bitange i princeze ... Kako navodi Hrvatsko novinarstvo društvo na svojim službenim web stranicama žene su.

DHL EXPRESS TEŽINE & DIMENZIJE

https://www.dhl.rs/content/dam/downloads/rs/express/sr/shipping/weights_and_dimensions/weights_and_dimensions_rs_sr.pdf

Palete. Maksimalna težina palete. 300 kg. Palete nisu prihvatljive. Palete nisu prihvatljive. Maksimalne dimenzije palete (D x Š x V). 120 x 120 x 160 cm. Palete ...

dhl express težine i dimenzije - dhl.ba

https://www.dhl.ba/content/dam/downloads/ba/express/bs/shipping/weights_and_dimensions/weights_and_dimensions_ba_bs.pdf

TEŽINE I DIMENZIJE ... Paleta. Maksimalna težina paletizirane pošiljke. 300 kg. Nisu prihvatljive. Nisu prihvatljive. Maksimalna dimenzija pojedinačne palete.

DIMENZIJE PRSTENOVA ZA PTICE

http://osh.hr/wp-content/uploads/2013/04/Dimenzije_prstenova_17.2.2014..pdf

Japanski hoso. Španjolski minijaturni. DOMESTIFICIRANE EGZOTE. Australska zebica - sve. F1 Japanski galebići - svi. F1 Rižarice - sve. F1 Guld amadine - ...

DHL EXPRESS TEŽINE I DIMENZIJE

https://www.dhl.ba/content/dam/downloads/ba/express/bs/shipping/weights_and_dimensions/weights_and_dimensions_ba_bs.pdf

TEŽINE I DIMENZIJE ... Paleta. Maksimalna težina paletizirane pošiljke. 300 kg. Nisu prihvatljive. Nisu prihvatljive. Maksimalna dimenzija pojedinačne palete.

žene zmije – rodna dekonstrukcija - Institut za društvena istraživanja

http://idiprints.knjiznica.idi.hr/364/1/%C5%BDene%20zmije%20-%20rodna%20dekonstrukcija.pdf

uopće i u užem smislu bračni drug, muž, muškarac). Etimologijski ... Statistika presuda za 1997. godinu u SAD-u, na primjer, pokazuje da počinitelj partner, suprug, za ... naznakama, uz samorazumljive svjetonazorske predrasude o ženskom rodu. Dakako ... Zmaj je u kineskoj astrologiji jedna od dvanaest tipskih životinja.

Zecevic S., Logicko-semanticka analiza i rodna ... - Sociološka luča

http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF8/Zecevic%20S.,%20Logicko-semanticka%20analiza%20i%20rodna%20perspektiva%20jezika.pdf

Funkcionalni princip: značenje složenog izraza je funkcija1 značenja njegovih ... emotivne ili vrijednosne pseudo iskaze (iskaze koji primarno imaju emotivnu.

Kako protiv nasilja - uloga medija.pdf - Rodna ravnopravnost

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2018-06/Kako%20protiv%20nasilja%20-%20uloga%20medija.pdf

14 Članovi Saveta za štampu: Alo, Blic, Večernje novosti,. Evropske ... oglasi, obaveštenja, horoskopi, enigmatika). ... Večernje novosti, 2015, „Silovao mentalno.

Muškarci u Srbiji - Promene, otpori i izazovi.pdf - Rodna ravnopravnost

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2018-05/Mu%C5%A1karci%20u%20Srbiji%20-%20Promene,%20otpori%20i%20izazovi.pdf

je izjavilo da nijednu devojku/ženu nije prisililo na seksualni odnos (90,5%), ... da potražim posao u vrtićima a, ako ne nađem, da se bavim čuvanjem dece, dok ...

rodna perspektiva ličnih priča migrantkinja i migranata - UNDP

https://www.undp.org/content/dam/serbia/Publications%20and%20reports/Serbian/Odrzivi-razvoj/UNDP_SRB_Rodna_perspektiva.pdf

očevi i muževi, trudnice i devojke, udovci, majke, mikrobiolozi ili muzičari, krojačice i ljubi- teljke tenisa. ... Tri želje (smeh)?Prva želja mi je da nađem posao i da ...

Rodna analiza stanja na Kosovu - Kosovo Women's Network

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20181003125154339.pdf

GAP 7, 10 i 11: Podržati Ministarstvo zdravlja da: 1) organizuje obaveznu ... društvenog života, uključujući politički i javni život, zapošljavanje, ... Administrativno uputstvo važilo godinu dana, ali je period važenja produžen na ... KTV kanal, Rubikon, Može li se na Kosovu promeniti pol?, emitovano u junu 2018, dostupno na:.

Rodna analiza teksta u online štampanim medijima u Srbiji

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7754/Disertacija8049.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Medijski tekst prepoznaje temu nasilja nad ženama kao ključnu koja se ... sa digitalnim medijskim uređajima - takođe moramo da uzmemo u ... prikupljanje informacija ili ideja s određenim ciljem) (Car 2010:94). ... Primjer 3: Blic-7-2:13, Hajde ... srecno...to sto je neko mlad ne znaci i da je dobar roditelj. koliko baka podize ...

Da li nam je tesno u tri dimenzije!? 1 Svetovi od papira

http://www.rade-zivaljevic.appspot.com/ziva-matematika/popularni-clanci-tangenta/prostor.pdf

1 Svetovi od papira. Mebijusova traka je jedna od najatraktivnijih ikada izmi{qenih matemati~- kih igra~ki za ku}nu upotrebu. Uzmete pravougoni list papira, ...

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n 2 - Presek

http://www.presek.si/18/1068-Zalar.pdf

Strani 322–327. Borut Zalar: MAGICNI KVADRATI DIMENZIJE 4n 2. 4n 2. 4n 2. Kljucne besede: matematika, aritmetika, kombinatorika, magicni kva- drati.

Neufert stanovanje < odnosi i dimenzije

http://gradst.unist.hr/Portals/9/docs/katedre/Arhitektonsko%20projektiranje/Tipologija...2/Tipologija%20i%20forma%20u%20arhitekturi%202_2010_02_Ivana%20Sverko.pdf

Neufert stanovanje < odnosi i dimenzije ... SOBA. SOBA. SOBA. SOBA. KUPAONICA TUŠ WC. BLAGOVAONICA DNEVNA SOBA. KUHINJA. ULAZ. ULAZ ...

PRILOGA V Dimenzije »L« tablice - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2013-01-3825-2011-01-2107-npb2-p5.pdf

Bela črka na modri (usposabljanje v šoli vožnje) oziroma zeleni (vožnja s spremljevalcem) podlagi. Robovi »L« tablice smejo biti zaobljeni.

Standardni formati i dimenzije papira

https://www.copy.rs/wp-content/uploads/2017/10/Standardni-formati-i-dimenzije-papira.pdf

Format. A0. 841 x 1188. 594 x 841. 420 x 594. 297 x 420. 210 x 297. 148 x 210. 105 x 148. 74 x 105. 52 x 74. 37 x 52. 26 x 37. 1000 x 1414. STANDARDNI ...

Ukrasne koverte, dimenzije 17,5x8,5 cm - TG Commerce

http://tgcommerce.com/wp-content/uploads/Kovertice%20TG.pdf

KOVERTA NJ-012-36 76197. KOVERTA NJ-012-30 76471. KOVERTA NJ-012-26 73410. KOVERTA NJ-012-12 76196. Ukrasne koverte, dimenzije 17,5x8,5 cm.

Inhibicija i dimenzije ličnosti - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/12/Zavrsni%20radovi/2014/Zavr%C5%A1ni%20rad%20-%20Marin%20Dujmovic.pdf

Flegmatik je opušten, miran i strpljiv, kolerik ljut i nemiran, melankolik ... HEXACO modelu ličnosti ne poprimaju toliko negativno značenje kao neuroticizam iz.

podrška rukovodioca, dimenzije - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0048-57050903393B

Vaskularne promene kao što su lezije bele mase postoje često i kod svih drugih vrsta demencija tako ... nost za obavljanje istraživanja je dobijena od strane Klinike za neurologiju u Novom. Sadu, pri ... Neurology, 63, 983-988. Benson, F. D. ...

WEIGHT & DIMENSIONS DHL EXPRESS TEŽE IN DIMENZIJE

https://www.dhl.si/content/dam/downloads/si/express/sl/shipping/weights_and_dimensions/weights_and_dimensions_si_sl.pdf

Paleta. Največjateža palete. 300 kg. Ne sprejemamo. Ne sprejemamo. TIME DEFINITE ... Največje dimenzije kosa na paleti (D x Š x V). 120 x 120 x 160 cm.

Da li nam je tesno u tri dimenzije!? 1 Svetovi od ... - Rade Zivaljevic

http://www.rade-zivaljevic.appspot.com/ziva-matematika/popularni-clanci-tangenta/prostor.pdf

Mebijusova traka je jedna od najatraktivnijih ikada izmi{qenih matemati~- kih igra~ki za ku}nu upotrebu. Uzmete pravougoni list papira, zalepite kra}e krajeve ...

dimenzije seksualnog ponašanja - Primenjena psihologija

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/download/1188/1201

kao šireg koncepta, koje pored seksualnih aktivnosti (ljubljenje, snošaj...) uk- ljučuje i koketiranje ... Posmatranje skidanja i pokazivanja golog tela ... igre, pa je predloženi naziv za nju sklonost parafilijama, ali naglašava se da je daleko od ...

Leptir ventili - Dimenzije i težine - WASI

http://wasi.rs/wp-content/uploads/2014/04/4.leptir-ventil-M835-KPT-DIN.pdf

Leptir ventil-DIN-KPT. DN. A. B. C. D1. D3. Težina [kg]. 10. 74. 105. 79. 10. 58. 0.60. 15. 74. 105. 79. 16. 58. 0.60. 20. 76. 105. 79. 20. 58. 0.60. 25. 84. 107. 90.

perceptivne dimenzije stila u slikarstvu1 - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0048-57050701057M

renesanse do realizma XIX veka), (3) stilizovani realizam (od impresionizma na dalje) i (4) apstraktna umetnost. U svakoj kategoriji je bilo 200 slika, od kojih je.

14 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI DIMENZIJE RENALNOG ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2001-html/5-broj-2001/DIMENZIJE%20RENALNOG%20PARENHIMA....pdf

oskudno intersticijumsko tkivo širi u parenhim. Unutrašnji deo parenhima, tj. medulu bubrega (medulla renalis) čine Malpighi-eve bubrežne piramide.

dimenzije porodičnog funkcionisanja, subjektivno blagostanje i tip ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2013/download/387_859e3bf8465424ea5bef82a909cc712c

porodica, jednoroditeljska nuklearna i jednoroditeljska proširena porodica. Rezultati pokazuju da postoje pozitivne i statistički značajne korelacije između svih.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.