regresija znacenje

REGRESIJA

http://www.math.rs/p/files/69-VS_seminarski_Anica_Mila_%282%29.pdf

4.2 Interval poverenja za indekse potrošačkih cena . ... Regresija kod vremenskih serija se najčešde razlikuje od standardne regresione analize jer su reziduali,.

Logistička regresija

http://www.ef.uns.ac.rs/predmeti/mas/multivarijaciona-statisticka-analiza/Logisticka-regresija.pdf

1. Logistička regresija. Višestruka linearna regresija se koristi kada su u pitanju varijable čije su vrednosti kontinualne ili metričke (intervalne vrednosti ili racio).

9. Logisticka regresija - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/SU-9-LogistickaRegresija.pdf

Logisticka regresija. Aktivacijska funkcija s izlazima r0,1s i koja je derivabilna! Logisticka (sigmoidalna) funkcija: σpαq. 1. 1 expp¡αq. Model logisticke regresije:.

Linearna regresija

http://file.biolab.si/textbooks/uozp/linearna-regresija.pdf

Linearna regresija. Vinkove rezultate iz kemije so zalozili. Enostavno, komisija je izgubila izpitne pole. Rešitev: Vinko bo kemijo pisal še enkrat. Ampak, ne more ...

Korelacija i linearna regresija

http://people.dmi.uns.ac.rs/~lila/files/V2_ES.pdf

Jedna od mera povezanosti dva obelezja jeste Pearson-ov koeficijent, u oznaci rxy, defin- isan kao rxy = sxy sxsy. , pri cemu je sxy = ∑ xiyi n. - ¯x¯y kovarijansa;.

Višestruka linearna regresija

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/1432029947-63-Visestruka_linearna_regresija.pdf

Kolona “R” predstavlja vrednost koeficijenta višestruke korelacije. On sluţi da bi se odredio kvalitet predviĎanja zavisne promenljive, u ovom slučaju VO2max.

10. regresija i korelacija - UniZd

http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/2_godina/statistika/10_predavanje.pdf

Veličina b je regresijski koeficijent – pokazuje za koliko se u prosjeku mijenja ... Pearsonov koeficijent linearne korelacije - pokazatelj jakosti i smjera statističke ...

MAŠINSKO UČENJE: LOGISTIČKA REGRESIJA

http://home.etf.rs/~vm/os/vlsi/predavanja/presentations/ml.pdf

LOGISTIČKA REGRESIJA. Profesor: Veljko M. Milutinović. Asistent: Jelena Hadzi - Purić. Aleksandar Mužina (mr14235). Maja Vujović (mr14296). Matematički ...

Intervali poverenja i linearna regresija

https://media.visokatehnicka.edu.rs/2013/10/Intervali-poverenja-i-linearna-regresija-20-zadataka-1.pdf

Интервал поверења за математичко очекивање нормалне расподеле ако је позната дисперзија. Нека је дата случајна променљива Х (можемо ...

Prosta linearna regresija i korelacija

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20352/objava_24332/fajlovi/14%20nedjelja%20novo.pdf

Testovi hipoteza o regresionoj vezi. • Koliko je dobar regresioni model? • Korelacija. • Korišćenje regresionog modela za prognozu. Prosta linearna regresija i ...

Prosta linearna regresija i korelacija II (primer)

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/2629/mod_folder/content/0/Statistika%20predavanje%2013%20Prosta%20linearna%20korelacija.pdf?forcedownload=1

Koeficijent korelacije u korelacionoj analizi pokazuje da li između varijacija dve promenljive postoji kvantitativno slaganje, ali on ne daje informaciju o stepenu ...

Poasonova regresija i primene - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/SanjaBojovic.pdf

veze. Kao i podaci dobijeni prebrojavanjem, Poasonove raspodele uzimaju nenegativne celobrojne vrednosti. Poasonova raspodela, koju predstavljamo kao.

NAVADNA (BIVARIATNA) LINEARNA REGRESIJA O ... - dMFA

https://www.dmfa.si/Predavanja/Dokumenti/67/Stare-1.pdf

NAVADNA (BIVARIATNA) LINEARNA REGRESIJA. O regresijski analizi govorimo, kadar želimo opisati povezanost dveh numericnih spremenljivk. Opravka ...

Segmentirana regresija sa primenom - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/SuzanaVidic.pdf

2° konzistentnost: Ocena ̂ je konzistentna ako konvergira u verovatnoći ka , tj. ... nekoliko praktičnih situacija, jer značenje „tačka promene“ postaje veliki znak ...

logistička regresija, kao osnova mašinskog učenja - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40455-logisticka-regresija-kao-osnova-masinskog-ucenja/416

regresija. Logistička regresija ima mnogo analogija sa linearnom regresijem. Logaritamski koeficijent odgovara b koeficijentu u jednačini logističke regresije, ...

Korelacija i regresija – seminar - Katedra za medicinsku informatiku

http://mi.medri.hr/assets/S4_Korelacija%20i%20regresija.pdf

višestruka regresijska raščlamba. • logistička regresija. • Passing-Bablock regresija. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Statistika. Linearna ...

Predavanje-regresija i korelacija [Način kompatibilnosti] - Veleri

https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materijali/k_sigurnost_2/Predavanje-regresija%20i%20korelacija.pdf

Značenje parametra a i b. • Parametar a u regresijskoj jednadžbi predstavlja konstantni član. To je regresijska (očekivana) vrijednost zavisne varijable Y kada je ...

STIL I ZNAČENJE

https://hrcak.srce.hr/file/67794

predmet interesa ove knjige značenje jezič- nih znakova ... I dalje: “(...) Značenje kao produkt tiče se relacija nas i ... čenja” koji se tumači kao “obrana od kliše-.

razvoj 1 suvremeno znacenJe

https://hrcak.srce.hr/file/171021

l) Već 1894. god. osnovao je J. Cvi jić Geografski zavod na beogradskoj Velikoj ... političke geografije« i »Politička geografija i značenje globalnih gledan ja«). ... zanimljiva i zna.čajna zbog ukazivanja na pojave čiji je utjecaj nesumnjiv, ali.

Znacenje vjere u mom zivotu.pdf

http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr/upload/os-bogumil-toni-samobor/images/static3/1358/attachment/Znacenje_vjere_u_mom_zivotu.pdf

Vjera je dar Božji, moj osobni odnos s. Bogom, susret sa živim ... Ali vjerujem u Boga zato što ja to želim, i to je samo moja vjera, što god mi ljudi govorili o Bogu, ...

ZNAČENJE U JEZIKU - HDPL

http://www.hdpl.hr/upload/8d27d5146ace6c5b04de2f018250c80b0ff87d53.pdf

18 svi 2019 ... Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga ... 'oruđu' počiva na metonimijskoj vezi koja implicira da svaka imenica koja označuje ...

ARHEOASTRONOMIJA - BIT I ZNAČENJE ... - Audiologs

http://www.audiologs.com/ozrenbilan/baalbek2.pdf

Asklepije (grč. Ἀσκληπιός, Asklēpiós; lat. Aesculapius, hrv. Eskulap) u grčkoj mitologiji bog je liječenja, sin Apolona i nimfe Koronide. Asklepijev je pandan u ...

Povijest i značenje pojma

https://hrcak.srce.hr/file/151282

značenje u lezbijskome feminističkom pokretu potkraj sedam- ... To je "prvo moderno značenje" političke korektno- ... tike "uljuđenoga" konzervativnog svijeta.

ZNAČENJE I SIMBOLIKA BROJA

https://repozitorij.djkbf.hr/islandora/object/djkbf:44/datastream/PDF/view

Ne želimo zaobići ni religijsko tumačenje broja koje je zapravo mistično i simbolično, što na ... Postoje tri vrste kalendara, a to su lunarni, solarni i lunisolarni. ... horoskop (horoskop rođenja ili radiks horoskop) koji prikazuje raspored nebeskih.

Značenje Aristotelove politike

https://hrcak.srce.hr/file/168048

Značenje Aristotelove politike. Zvonko Posavec. Pakuii.et pnLUićkHt. ... 'lato je on ñ io skeptičan, a djelomično i potpuno otklanja vrijednost i mjerodavnost ...

ZNAČENJE SENIJE TIJEKOM ANTIKE

https://hrcak.srce.hr/file/108331

epigrafskom spomeniku sa spomenom puka antičke Semje (plebs Senienses)}. Tradicijom sačuvano ime raspoznaje se i u imenu današnjega grada Senja.

12 INŽENJERSKO ZNAČENJE PODZEMNE VODE

https://rudar.rgn.hr/~smihalic/nids_snjezanamihalic/12_poglavlje.pdf

12 INŽENJERSKO ZNAČENJE PODZEMNE VODE. PROPUSNOST. Podzemna voda ... akumulacija vode, odlagališta otpada može biti manje učinkovito zbog ...

IZRAZI, ZNAČENJE I GOVORNI ČINOVI

http://www.matica.hr/media/knjige/govorni-cinovi-1247/pdf/izrazi-znacenje-i-govorni-cinovi-ulomak-iz-poglavlja.pdf

IZRAZI, ZNAČENJE I GOVORNI ČINOVI ... vrsta govornih činova te definirati pojmove propozicija, pravilo, značenje i činjenica. ... ne implicira da izrazi referiraju.

PREFERENCIJA I ASOCIJATIVNO ZNAČENJE BOJA KOD ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/download/939_166e60a5422928cc3537e879d5c09252

Uvod: preferencija i simbolika boja. Interesovanje za boje je postojalo od davnina. Još u starim civilizacijama, boja nije imala samo prostu dekorativnu funkciju u ...

engleska riječ prilagođenica značenje

http://gimnazija-mmesic-sb.skole.hr/upload/gimnazija-mmesic-sb/newsattach/70/Dictionary_of_borrowed_words_croatia.pdf

fejsbuk društvena mreža facebook fejs web stranica "facebook" facebook ... osoba koja se pretvara da pripada nekoj skupini kako bi se uklopila u istu ili iz nekih ... profil osobna stranica korisnika profile page profil osobna stranica program it ... šat daun ugasiti shout down šatdaun isključiti računalo sing in sajn in javiti se.

KULTURNO ZNAČENJE GRADA VARAŽDINA

https://hrcak.srce.hr/file/194698

23 pro 2013 ... Lana Gotal: Kulturno značenje grada Varaždina ... ostavštinom, te filigranski tka svoju budućnost, pronalazeći inspiraciju u europ-.

Značenje Lava N. Tolstoja - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/90318

Značenje Lava N. Tolstoja. U studenomu god. 1940. navršilo ... ljubljeni mizantrop, sad kao racijonalist, koji se dugo trudi oko kritike razuma; sad kao genij, koji ...

ZNAČENJE MIKROPOPULACIJE BURAGA PREŽIVAČA

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:149/datastream/PDF/view

resorpcija vode iz sadržaja, bakterijska razgradnja ostatka hrane i formiranje izmeta. Debelo crijevo završava anusom, koji čine dva mišićna sfinktera koji se ...

Javnozdravstveno značenje depresivnog poremećaja - Dr Med ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:140/datastream/PDF/view

(dysthymia). Najveći postotak, oko 70%, psihijatrijskih dijagnoza u ambulantama ... F33.2 Težak povratni depresijski poremećaj bez simptoma psihoze. F33.3 ...

TEOLOŠKO ZNAČENJE GOSPODNJE VEČERE

https://hrcak.srce.hr/file/207577

Rolf J. Pöhler: Teološko značenje Gospodnje večere - Biblijski pogledi, 23 (1-2), 59-74 (2015.) ... pomoću Gospodnje večere, mora se osuditi kao anahronizam.

TAKSONOMSKO ZNAČENJE EKOLO Š K OF ITOCENOLO Š KIH ...

https://hrcak.srce.hr/file/234575

Acta Bot. Croat. 43, 329—333, 1984. CODEN:ABCRA2. YU ISSN 0365—0588. UDC 582.893.6:581.524(497.1) = 862. TAKSONOMSKO ZNAČENJE. E K O L O ...

ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/pravni-vjesnik/article/download/7365/4766/

Žaklina Harašić, ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA ... ciju vrste koje ima ovo svojstvo i dedukcija T (target) koje ima svojstvo Q.48 Zaključak je da ...

Značenje šehadeta tevhida - IslamHouse.com

https://d1.islamhouse.com/data/bs/ih_fatawa/single/bs_Znacenje_sehadeta_tevhida.pdf

a zatim, značenje šehadeta La ilahe illallah ili da ... A značenje šehadeta da je Muhammed Allahov ... je dozvolio od halala i zabranio od harama, kao i da.

Značenje brojeva - Kaldejska Numerologija

http://numerologija.inis-ri.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13

Važno je naglasiti kako sretan broj nije sretan za svakoga pa prilikom analiza i pokušaja da učinite bolju numerološku situaciju za ... SRETNI BROJEVI Sretni bojevi pružaju bezbroj mogućnosti vlasniku ... Generirano: 22 March, 2020, 10:44.

PREDMET UREĐIVANJA ZNAĈENJE POJMOVA

http://www.sckrusevac.com/Pravilnik.pdf

12 окт 2015 ... 13) narudžbenica je formalni oblik naruĉivanja od dobavljaĉa, a koja je izdata ... je ureĊena forma i naĉin objavljivanja plana javnih nabavki.

eksplicitno značenje - Filozofski fakultet

http://moodle.f.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=28431

IMPLICITNO ZNAČENJE: niža kodifikovanost, perceptivni nivo. IKONIČKO ZNAČENJE. EKSPLICITNO ZNAČENJE: viša kodifikovanost, kognitivni nivo ...

identitet i značenje stila u potkulturi - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-229812.pdf

svih nacionalni i personalni identitet) danas povezani sa potkulturama. Potkulture su središta alternativnog kulturnog ivota; one predstavljaju svojevrsne enklave ...

Značenje simbola kao percepcija stvarnosti - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~mi05053/files/KultKom2.pdf

Nemački filozofi su dugo bili inspirisani Kantovim transcendentalnim idealizmom i humanizmom, kao što su englezi davali veliki značaj empirizmu. Naučna ...

Značenje malih dišnih putova u astmi

https://hrcak.srce.hr/file/156829

Značenje malih dišnih putova u astmi ... Koliko je kliničko značenje vrlo sitnih čestica pokazali su ... veća je resorpcija kortikosteroida u sistemsku cirkulaciju. Me-.

Značenje monogamije i studentsko seksualno ponašanje

https://hrcak.srce.hr/file/227650

Značenje monogamije i studentsko seksualno ponašanje. NATAŠA ... Ključne riječi: SUKCESIVNA MONOGAMIJA, POLIGAMIJA, STUDENTSKA PO. PULACIJA ...

Značenje multimodalnog, intermodalnog i kombiniranog prijevoza u ...

https://hrcak.srce.hr/file/203750

intermodalni i kombinirani prijevoz. Analizirajući definicije pojmova Međunarodnog foruma za transport može se utvr- diti da je osnovno obilježje multimodalnog, ...

ZNAČENJE TAHOGRAFA U RADU INSPEKCIJE CESTOVNOG ...

https://bib.irb.hr/datoteka/757243.RAJSMAN_RODJAK-_autoriziran_rad_TAHOGRAF.pdf

tahograf. Vozila koja moraju imati ugrađen digitalni tahograf su ona čija je najveća ... vožnja. Budući da zapisuje sve događaje i greške na tahografu, mogućnost ...

Prognostičko značenje hipertrofije lijeve klijetke u ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1485/datastream/PDF/view

hipertrofija lijeve klijetke. LK lijeva klijetka. EF ejekcijska frakcija. BSA tjelesna površina (body surface area). EKG elektrokardiogram. TIA tranzitorna ishemijska ...

Pogledajte značenje oznaka: AC-1, AC-2, AC-3… - Elektro Sajam

http://elektrosajam.com/wp-content/uploads/2014/01/tracon_K11.pdf

kombinacije, npr. automatski upuštač zvezda – trougao, tj. pokretač trofaznih elektromotora. Naš kratak materijal Vam omogućuje da izaberete potrebne delove ...

značenje 3. Opšte biračko pravo - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-580404.pdf

Opšte biračko pravo: značenje. 3. Opšte biračko pravo: ograničenja. 3.1. Državljanstvo i ostvarivanje opšteg biračkog prava. 3.2. Prebivalište kao uslov sticanja ...

ZNAĈENJE I VRSTE POSLOVNE KOMUNIKACIJE U PODUZEĆU

https://dr.nsk.hr/islandora/object/mev:496/datastream/PDF/download

U ovom radu istražit ćemo značenje i vrste poslovne komunikacije u poduzeću, od samog pojma do same svrhe, te da svi zaposlenici motivirano i predano rade ...

JEZIK, KNJIŽEVNOST, ZNAČENJE: KNJIŽEVNA ISTRAŽIVANJA

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2016/download/1698_324476de35cb961cb26284f4c6156483

Sledeća dva rada analiziraju određene aspekte ljudske prirode koji se mani- ... njegovo slavno delo Stranac odabrala je Jasmina Ahmetagić da bi proučila ... osećajnost, kao i otuđenost govornice oseća se u poređenju čina izlaska deteta iz ... Ključne reči: fonija, smisao, alokutorni sastav, etnocentrizam, logocentrizam. 1.

PRAVNO-EKONOMSKO ZNAČENJE MORA U VELEBITSKOM ...

https://hrcak.srce.hr/file/202666

je imala osobito značenje za Senj i njegovo zaleđe, počela se graditi god. 1770. ... Cesarica i Karlobag, a za manje brodove i čamce uvale s jednim ili s više.

GRANICA NA DRINI - ZNAČENJE I RAZVOJ MITOLOGEMA

http://www2.filg.uj.edu.pl/~wwwip/postjugo/files/97/mitologemi.pdf

Mitologem o "granici na Drini" zasniva se na činjenici da se nakon smrti cara Teodozija ... rata, od rujna do studenoga 1914. godine, odvijala se bitka na Drini.

značenje pejzaža u desničinim “impresijama iz sjeverne dalmacije”

http://ckhis.ffzg.unizg.hr/files/file/pdf/Desnicini-susreti/DS-2005-2008-pdf/DS-2005-2008-04-Barac.pdf

To su ujedno i prve objavljene pesme Vladana Desnice, koje je Niko Bartulović, prikazu- jući u Srpskom književnom glasniku3 Desničin Magazin, ocenio kao ...

SIMBOLI I NJIHOVO ZNAČENJE U DJEČJIM LIKOVNIM RADOVIMA

https://repozitorij.ufzg.unizg.hr/islandora/object/ufzg:712/datastream/PDF/view

25 ruj 2018 ... Naposljetku spominju se dječji crteži i pojavnost likovnih simbola u ... dječjim crtežima su: voće koje pada označava dječji osjećaj odbačenosti, ...

preferencija i asocijativno značenje boja kod studenata umetničkih i ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/download/939_166e60a5422928cc3537e879d5c09252

Ključne reči: boje, preferencija boja, asocijativno značenje. 1. ... ličko značenje. ... tuga, melanholija, oblaci, nebo, nevreme, dok kod studenata FLU su: oblak, ...

OBLIK I ZNAČENJE STANOVITIH OSOBNIH IMENA U »POVIJESTI ...

https://hrcak.srce.hr/file/196240

lježeno mnoštvo osobnih imena i prezimena poznatih povijesnih ličnosti, manje znanih te onih koji su ... Bez obzira na imensko i prezimensko značenje Desa ... Od lat. predloška Iohannes postalo je opće ime Ivan. od grčkoga Jovan. Našlo se ...

značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5509/bdef:Content/download

Albanski jezik odlikuje pet padeža (ne računajući vokativ) među kojima ... albanskom, pojavljuju i one koje su u jezik ušle usled prevoda ad litteram i ... Neobavezna šetnja i njihov prolazak kraj stadiona Rena, omogućila im je ... Në këtë film, lehohen të hyjnë fëmijë nën moshën 16 vjeç. ... (Da hodamo po oblacima?)

Atributi Transformacija koja ne mijenja značenje atributa

http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_10838/objava_18140/fajlovi/1A.pdf

značenje atributa (S. Stevens). Komentar ... značenje. Redni. Primjena monotone funkcije new_value = f(old_value) ... zadovoljava uslove (zove se i metrika). 1.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.