Registarski broj obveznika plaćanja doprinosa

Registarski broj Vrsta Marka Tip Zapremina (cm ) Snaga motora (kw ...

http://www.meteo.co.me/HMZAUTA.pdf

Zapremina. (cm. 3. ) Snaga motora. (kw). Godina proizvodnje. Namjena. Korisnik. PG – CG 285 Putničko. Seat. Altea XS 1.9 Tdi. 1896. 77. 2008. Administracija.

ID broj poreznog obveznika Šifra djelatnosti - PUFBiH

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/e8eb4-prijava-takse-na-isticanje-firme_banovici2.pdf

Ukoliko porezni obveznik sam ne podnese poreznu prijavu u zakonskom roku ,Porezna uprava će podnijeti prijavu u ime obveznika shodno članu 21.Zakona o ...

ID broj poreznog obveznika Šifra djelatnosti - Porezna uprava ...

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/e8eb4-prijava-takse-na-isticanje-firme_banovici2.pdf

P o r e z n a u p r a v a F e d e r a c i j e BiH. K a n t o n a l n i p o r e z n i u r e d T u z l a. P o r e z n a i s p o s t a v a B a n o v i ć i. ID broj poreznog obveznika.

Broj dok St.izdatka Naziv dobavljača Placeno Datum placanja ...

http://www.mif.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=175693&rType=2

7 авг 2014 ... 40096353 42310000000 PLANIKA-MONTENEGRO D O O. 550. 591492. 1.479,75 ... 40103779 41110000000 OS SRBIJA BAR. 530. 248042.

ix. isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja - RRiF

https://www.rrif.hr/IX_ISPLATE_I_PLACANJA_U_GOTOVU_NOVCU_I_DEVIZNA_PLA-19171C.pdf

24 sij 2019 ... U roku 60 dana od dana podizanja gotovine na temelju predračuna poslovnoj banci treba predočiti dokaze da su novci iskorišteni za plaćanje ...

registarski list HR.indd - FARMASi

https://www.farmasi.hr/HR_reg2019.pdf

Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Tel: 385 1 6292 474, 6292 475. Mob: 385 91 1888 060. OIB: 50285459929. E-mail: [email protected] ...

registarski list MAK ALB.indd - farmasi

https://www.farmasi.mk/MAK_ALB_reg2019.pdf

FARMASI KOZMETIKA DOOEL. Rr. Dame Gruev nr.14, QTB Inteks. 1000 Shkup, Maqedoni. Теl: 389 (78) 443-865, 369-409. E-mail: [email protected]

Šifre plaćanja – dinarske šifre plaćanja

http://knjigovodstvo.me/wp-content/uploads/2016/03/%C5%A0ifre-pla%C4%87anja-dinarske.pdf

Šifre plaćanja – dinarske šifre plaćanja. Opis plaćanja. 120. Promet robe i usluga – međufazna potrošnja. 121. Promet robe i usluga – finalna potrošnja. 122.

broj koji želite pozvati dobija se tako što na broj 3534 dodaje broj lokal

http://www.domzdravljaobrenovac.com/pdf/LOKALI%20TEL.CENTRALE%2810%29.pdf

926 Pedijatrija Dr Bugarski,dr. Ilin. 927 Pedijatrija preventiva. 928 Opšta med.sestre - .Dr.Gagić I Dr.Barašin. 929 Dečije - intervencije. 930 Glavna sestra -Dečije ...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE ...

http://www.dign.rs/wp-content/uploads/Odluka-o-utvr%C4%91ivanju-doprinosa-za-ure%C4%91ivanje-gra%C4%91evinskog-zemlji%C5%A1ta1.pdf

Ledena Stena, spomen park Bubanj, poslovnu i stambenu zonu od Ledene ... ka zapadu pojasom dalekovoda kroz KO Niš - Ćele Kula i KO Niš - Bubanj, ide ka.

Obrazac PPD-SU - Prijava za utvrdjivanje doprinosa za obavezno ...

http://www.infuse.co.rs/obrasci/o_ppd_su.pdf

HSFormular © 2002-2005 Handy soft. РЕПУБЛИКА СРБИЈА. ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ. Подаци о стручној смени и занимању: 1.3. Стручна спрема.

Specifikacija osnovica i doprinosa - Elektronski obrasci PDF

http://www.obrasci.servisracunara.org/obr/pio/specosndopr-p.pdf

Март. Април. Мај. Јуни. Јули. Август. Септембар. Октобар. Новембар. Децембар. Укупно elektronski obrazac Čip IN - www.obrasci.servisracunara.org.

UPUTSTVO ZA PREGLED DOPRINOSA NA PORTALU ... - croso

http://www.croso.gov.rs/storage/files/euputstva/Uputstvo_za_pregled_doprinosa.pdf

konkretnog osiguranika u Jedinstvenoj bazi i iste prikazuje na Portalu. Na portalu Centralnog registra obveznik plaćanja doprinosa može vršiti uvid u podatke o ...

NAREDBU O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ...

https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Naredba%20osnovice%202018%20%2021%2011%202017.pdf

Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 te iznosi 3.047,60 kuna. Članak 4.

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ...

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/acd7b-pravilnik-o-nacinu-obracunavanja-i-uplate-doprinosa-preciscen-tekst.pdf

poreza na dohodak i neto plaće. Doprinosi = osnovica x utvrđena stopa doprinosa. (po vrstama i namjenama). Na osnovicu iz stava 1. ovog člana doprinosi.

Pravilnik o nacinu obracunavanja i uplate doprinosa 64-08 - FMERI

https://oilgas.fmeri.gov.ba/media/1068/pravilnik-o-nacinu-obracunavanja-i-uplate-doprinosa-64-08.pdf

Ovim Pravilnikom uređuje se način obračunavanja i uplate obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od.

Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po ...

https://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2015/7/opalic.pdf

sa, najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa primijenit će se: ∑ u slučaju neisplate plaće za vrijeme u kojemu radnik iskorišćuje neplaćeni dopust.

m-un prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade po ...

http://www.uvra.net/stranica/preuzmite/m_un-prijava-o-uplati-doprinosa-po-osnovu-ugovorene-naknade-po-osnovu-ugovora-o-dopunskom-radu-i-visini-te-naknade

Образац M-УН. ПРИЈАВА О УПЛАТИ ДОПРИНОСА. ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ,. ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ ...

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=370553&rType=2

prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem ... obavezno socijalno osiguranje. Osnovica za obračun poreza i · doprinosa je oporezivi dohodak,.

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih ...

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=370553&rType=2

Prijavljivati i plaćati poreze i doprinose na zarade · zaposlenih u ... Koje su stope po kojima se plaća porez i doprinosi na zarade zaposlenih? Stopa poreza na ...

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019.

http://www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr/Dokumenti/Nove_osnovice_za_obracun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2019_7.1.2019.pdf

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2019. godinu ovise o prosječnom ... Najniža mjesečna osnovica. 3.210,24 kn. Najviša ...

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016.

https://www.uopazin.hr/wp-content/uploads/2015/11/Nove-osnovice-za-obra%C4%8Dun-doprinosa-za-obvezna-osiguranja-za-2016.pdf

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2016. godinu ovise o prosječnom iznosu ... Najniža mjesečna osnovica. 2.812,95 kn.

Primici i djelatnosti prema kojima ne postoji obveza doprinosa

https://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2016/5/prepeljanic.pdf

obavljanje djelatnosti prema kojima ne postoji obveza doprinosa. Iznimke od plaćanja doprinosa prema vrstama primitaka od kojih se utvr uje drugi dohodak ili ...

Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Obveze doprinosa prema ...

https://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2016/4/opalic.pdf

POREZNI VJESNIK 4/2016. RJEŠENJE. I. Juri Juriću iz Zagreba, Učkina 14, utvr uje se za 2014: 1. najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa. 571.752,00 ...

Obračun poreza i doprinosa u slučaju isplate poduzetničke ... - Regos

https://regos.hr/app/uploads/2018/07/24.pdf

24 srp 2018 ... Obraĉun poreza i doprinosa u sluĉaju isplate poduzetniĉke plaća. PODUZETNIK: Ivo Ivić iz Zagreba, Margaretska 12, (prirez 18%), samac, ...

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020.

https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2019-12/Nove_osnovice_za_obra%C4%8Dun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2020.pdf

Najviša mjesečna osnovica. 52.452,00 kn. Najviša godišnja osnovica. 629.424,00 kn. Mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja. Osnova.

iv. stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba - RRiF

https://www.rrif.hr/IV_STOPE_DOPRINOSA_IZ_I_NA_PLACE_KOD_PRAVNIH_I_FIZ-17868C.pdf

13 srp 2017 ... Za razdoblje siječanj-kolovoz 2016. (Nar. nov., br. 102/16.) prosjek iznosi 7.739,00 kn. Na taj je način utvrđena i najniža osnovica za plaćanje ...

uputstvo za pregled doprinosa na portalu centralnog registra ... - croso

http://www.croso.gov.rs/storage/files/euputstva/Uputstvo_za_pregled_doprinosa.pdf

Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Poreska uprava Republike ...

Uplatni računi poreza, doprinosa i ostalih javnih davanja - Actarius ...

http://knjigovodstveni-servis.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?media=uplatni_racuni_poreza_doprinosa_i_ostalih_javnih_davanja.pdf

Uplatni računi za neka javna davanja prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih ...

POSTUPAK BRISANJA OBVEZNIKA PDV-a IZ PDV-A I ... - UVRA

http://www.uvra.net/stranica/preuzmite/postupak-brisanja-preduzetnika-iz-pdv_a-i-predaja-zadnje-pdv-prijave-kod-prestanka-obavljanja-delatnosti

Obveznik PDV-a koji prestaje da obavlja delatnostdužan je da podnese zahtev ... prodajnog asortimana Prodavca po popisu robe prilikom brisanja radnje iz ...

R.B. PIB NAZIV OBVEZNIKA NAPOMENA UKUPAN DUG 1 ...

http://arhiva.pancevo.rs/userfiles/files/poresko/SPISAK%20DUZNIKA%20-%20PRAVNA%20LICA%2030_09_2012_godine.pdf

100592653 INDUSTRIJA STAKLA PANČEVO U RESTRUKTURIRANJU ... 95 101867257 DULE IKS PANČEVO O.D. ugaseno ... 1174 106679160 JYSK D.O.O..

RB PIB/JMBG NAZIV OBVEZNIKA DUG NAPOMENA

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/data/files/docs/2017/pravna_lica_30_06_2017.pdf

OMEGA MARTONOŠ DOO. 25910. 61. MULTIKOLOR ... 14547. 121. EURO PETROL DOO SUBOTICA. 14417. 122. ... SR BAKTER TAKSI. 8238. 177. SR JOFI.

RB PIB NAZIV OBVEZNIKA NAPOMENA UKUPAN DUG 1 ...

http://arhiva.pancevo.rs/userfiles/files/poresko/SPISAK%20DUZNIKA%20-%20PRAVNA%20LICA%2031_12_2012_godine.pdf

100592653 INDUSTRIJA STAKLA PANČEVO U RESTRUKTURIRANJU ... 96 101867257 DULE IKS PANČEVO O.D. ugaseno ... 2010 106679160 JYSK D.O.O..

R.br. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA DUG ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=190691&rType=2&file=200 najvecih poreskih duznika - oktobar 2014.pdf

368,123.33. Stečaj. 79. 1005958153959. Bjelica Branislav Budva. 367,137.15 ... Aktivan. 141. 0405952710427. Božo ić Vladi i He eg No i. 156,013.83. Aktivan.

Porezi na imovinu i najčešće nedoumice obveznika i ... - RSM Global

https://www.rsm.global/serbia/sites/default/files/media/dokumenta/jelena_obradovic_porezi_na_imovinu.pdf

29 нов. 2019 ... državina nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili određen;. - državina nepokretnosti ... prenos po osnovu ugovora o razmeni.

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV ...

http://www.infuse.co.rs/pravilnici/p_oblik_sadrza_prijave_evidentiranje_obveznika_pdv_postupku_evidentiranja_brisanja_iz_evidencije_oblik_sadrza_por_prijave_pdv.pdf

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i ... Filijala A Novi Sad 1*) Novi Sad, Modena 7 ... Beograd, Bulevar kralja.

rb pib naziv obveznika napomena ukupan dug 1 babović ranko ...

http://zrenjanin.rs/uploads/files/userfiles/file/LPA/Stanje%2031%2003%202014/FIZICKA%20LICA.pdf

GLUVAKOV BOŽIDAR. 102724.72 ... MOTORNIH VOZILA SA TRGOVINOM DEJAN GLUVAKOV. 25425.71 ... ĐURIŠIĆ BANE AUTO TAKSI BANE ĐURIŠIĆ PR.

Obrazac ZBPDV - zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV

http://trioteam.co.rs/obrasci/zbpdv_

З А Х Т Е В за брисање из евиденције обвезника ПДВ. Молим да ми се изда потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ због: 1. престанка ...

rb pib naziv obveznika napomena ukupan dug 1 perović mladen

http://arhiva.pancevo.rs/userfiles/files/poresko/SPISAK%20DUZNIKA%20-%20FIZICKA%20LICA%2030_06_2013_godine.pdf

55 910.91. 240. JOSIPOVIĆ RADOVAN. 55 875.34. 241. MARKOV SLAVKO. 55 834.07. 242. RAŠKOV ŽIVANA. 55 624.65. 243. RATKOV ANDRIJA. 55 577.97.

rb pib naziv obveznika napomena ukupan dug 1 104003723 antić ...

http://zrenjanin.rs/uploads/files/userfiles/file/LPA/Stanje%2031%2003%202014/PREDUZETNICI.pdf

STAJIĆ BRANKICA "EKSPRES ELEGANT" SAMOSTALNA RADNJA ZA HEMIJSKO ... ZARIĆ SLAVICA "PROLEĆE" SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU ... 2008 100650138 ČEŠLJAREV SLAVICA "FLORA" S.T.R. SLAVICA ČEŠLJAREV ... 2018. 103505287. KNEŽEVIĆ GORAN "VF ELEKTRONIK" SAMOSTALNI ...

rb pib naziv obveznika napomena ukupan dug 1 mijailović radovan

http://arhiva.pancevo.rs/userfiles/files/poresko/SPISAK%20DUZNIKA%20-%20FIZICKA%20LICA%2030_09_2012_godine.pdf

BRKIĆ BRANISLAV "MVM" S.T.R. BRANISLAV BRKIĆ PREDUZETNIK. 6 382.41. 6236. RENDIĆ SLOBODAN. 6 377.22. 6237. CVETKOVIĆ GORAN. 6 369.50.

Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika ...

http://www.new.uino.gov.ba/file/124

5 lip 2012 ... (2) Broj PIB/JIB koji nije izdat od nadležnih organa, ne može biti osnova za dodjelu ... rješenje o zaključenju stečajnog postupka i vratiti originalno uvjerenje ... oznakom „odjavljen/oduzet identifikacioni broj“ i dodjeljuje se opet ...

Obrazac PB 1 - Poreski bilans obveznika poreza na ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/t_14730501-01.pdf

8. Огранак страног правног лица. 9. Друга правна лица која примењују контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. ПОРЕСКИ БИЛАНС.

Registar poreskih obveznika - Invest Kotor Varoš

https://invest-kotorvaros.com/wp-content/uploads/Registar-poreskih-obveznika_Poreska-uprava-RS.pdf

ПЈ. 440. 4401536240054. "GROSSOPTIC" d.o.o.. Banja Luka- Poslovna jedinica "DIOPTA". Prodavnica 4 Kotor. Varoš. Kotor Varoš. Bulevar Cara. Dušana bb,.

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika ...

http://www.new.uino.gov.ba/get/135

„OBRAZAC. ZR1" je zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza za sva lica koja imaju obavezu ili mogu da se registriraju i ...

Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika - Carinska uprava

https://carina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/e-Carina/e-Tro%C5%A1arine/Zastupanje%20tro%C5%A1arinskih%20i%20poreznih%20obveznika.pdf

opunomoćenja i opoziva punomoći u cijelosti se odvija korištenjem G2B servisa ... Desk će na zahtjev nadležnog carinskog ureda provesti opoziv punomoći i ...

Plaćanja - Kombank WEB 2.0

https://www.kombank.com/pdf/placanja---kombank-web2.0.pdf

polju Račun platioca iz padajuće liste birate jedan od tekućih računa koje ste prijavili za WEB E-. Bank servis. Podatke o primaocu plaćanja možete uneti ručno ...

lista obveznika primjene zakona o javnim nabavkama - Uprava za ...

http://www.ujn.gov.me/wp-content/uploads/2018/06/Lista-obveznika-2018-1.pdf

1 јун 2018 ... Ranko Raičević. 29. JU Dnevni centar za djecu i ... Ranko Saveljić. OPŠTINA GUSINJE. Redni ... Nebojša Rubežić. 246. JU OŠ „Jakub Kubur“ ...

popis poreznih obveznika/poslodavaca-pravnih ... - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Popis%20poreznih%20obveznika%20koji%20ne%20ispla%C4%87uju%20pla%C4%87e-PRAVNE%20OSOBE.pdf

AGAPE GRADNJA D.O.O.U STEČAJU ... 127 ALL MONT GRADNJA J.D.O.O. U STEČAJU. OSIJEK. 1. 0. 1. 1. 1. 1 ... 1814 MODENA GLAMUR D.O.O.. SESVETE.

Kontrole prema stepenu rizika poreskih obveznika - Kreston MDM

https://krestonmdm.com/wp-content/uploads/2019/08/Kontrole-prema-stepenu-rizika-poreskih-obveznika-Biznis-magazin-160.pdf

radnog vremena. Poreska kontrola će biti usmerena na sledeće poreske obveznike: • obveznike čiji su osnivači nereziden- ti, njihove transakcije sa povezanim.

rb pib naziv obveznika status ukupan dug 1 100591804 boljanac petar

http://arhiva.pancevo.rs/userfiles/files/poresko/SPISAK%20DUZNIKA%20-%20PREDUZETNICI%2030_06_2012_godine.pdf

498 102569485 MILANOVIĆ DRAGAN "PANSKENER" POLIKLINIKA DRAGAN MILANOVIĆ. 68 693.60. 499 101829782 LUKIĆ MIROSLAV ADVOKAT ...

1 BIJELA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA Spisak ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=190681&rType=2

162. 02005514. AD "Jadranski sajam" Budva. 163. 02660814. DOO "Milšped Montenegro" Podgorica. DOO " Montenegro Defence Industry "-. Podgorica.

rb pib naziv obveznika status ukupan dug 1 101051290 ćalić svetozar

http://arhiva.pancevo.rs/userfiles/files/poresko/SPISAK%20DUZNIKA%20-%20PREDUZETNICI%2031_03_2013_godine.pdf

647 102569485 MILANOVIĆ DRAGAN "PANSKENER" POLIKLINIKA. 477.05. 648 104424095 VIDANOVIĆ MILAN "MIĆA PIROĆANAC" S.U.R. BIFE. 476.71.

pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu ... - PUFBiH

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG%20PREKO%2050_00000%20KM%20NA%20DAN%2030_09_2019.pdf

30 ruj 2019 ... "INTERSPORT" KLADIONICA DOO. 4227011850005. MOSTAR. MOSTAR. 9.969.558,44. 8.914.735,77. 18.884.294,21. 19. RADIO TELEVIZIJA ...

rb pib naziv obveznika status ukupan dug 1 101817328 ninić petar

http://arhiva.pancevo.rs/userfiles/files/poresko/SPISAK%20DUZNIKA%20-%20PREDUZETNICI%2031_03_2014_godine.pdf

225 106605253 CVETANOVIĆ ZORAN "SUNCE YK PANČEVO" U.R. ... 688.24. 1003 103731037 SIMURDIĆ MILAN "PC WIZARD" SAMOSTALNA ZANATSKA ...

pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza ...

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG%20PREKO%2050%2000000%20KM%20NA%20DAN%2031%2003%202019.pdf

31 ožu 2019 ... "NINO OPTIKA" DOO. 4200273470003. SARAJEVO. SARAJEVO. 53.327,40 ... SALEM DŽINIĆ. 4319123260008. KAKANJ. ZENICA. 41.034,42.

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju poreskog obveznika

http://www.mif.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=51698&rType=2&file=1172836358.pdf

Opšta registracija poreskog obveznika vrši se na osnovu prijave za registraciju, upisom u ... 9) pod rednim brojem 9, Podaci o vlasniku - matični broj / PIB, naziv ...

Spisak obveznika koji su u obavezi da dostave podatke za 2019 ...

http://sabac.rs/images/pages/Spisak%20obveznika%20koji%20su%20u%20obavezi%20da%20dostave%20podatke%20za%202019.pdf

MAČVA EKSPRES. ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA. DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MLADEN-MERKATOR DOO,. PETLOVAČA.

Naziv obveznika: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek ...

http://www.umjetnicka-skola-osijek.hr/dokumenti/BiljObveze2016.pdf

Naziv obveznika: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Poštanski broj i mjesto: 31000 Osijek. Adresa: Krbavska bb. Razina: 31. Šifra grada: 312.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.