Prijemni ispit 2015

Univerzitet u Beogradu 29. jun 2015. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

https://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2015/matematika.pdf

29 јун 2015 ... 29. jun 2015. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNI KI FAKULTET. ²ifra zadataka: 12151. Test ima 20 zadataka na 2 ...

PRIJEMNI ISPIT IZ NJEMAČKOG JEZIKA – 2015. (Test A) 1. Welche ...

http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/Fakultet_general/Dokumenti/Prijemni_ispiti_2015_16/Njemacki%20jezik%20i%20knjizenovnost%20-%20prijemni%202015.pdf

PRIJEMNI ISPIT IZ NJEMAČKOG JEZIKA – 2015. (Test A). 1. Welche Konjunktion passt in die Lücke: Ich muss in die Stadt gehen, ______ ich mir Schuhe ...

Model testa opšte kulture za prijemni ispit na Katedri za ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_101/Testopstekulture-prepravljenaverzija_2009.pdf

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI. Katedra za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi ... a) Autostoperski vodič kroz galaksiju, b) Rat svetova,.

Prijemni ispit Srbistika srpski jezik 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_61/FilozofskifakultetSrbistika-Srpskijezik2012.pdf

13. Именице женидба и удадба имају као творбену основу . Додавањем суфикса. на граници основе и суфикса дошло је до гласовне алтернације која ...

Prijemni ispit Srpski jezik i književnost 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_65/Uciteljskifakultetstpskijezikiknjizevnost2012.pdf

б) уводна етапа у развоју драмске радње в) успоравање епске радње г) опис неизговорених мисли јунака. (Заокружите слово испред тачног одговора.).

Prijemni ispit Filozofija test znanja 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_61/FilozofskifakultetFilozofijatestznanja2012.pdf

Зенонов парадокс Стрела доказује следеће: а) кретање је примарније од мировања б) кретање је немогуће мислити ц) кретање и мировање су исто.

Prijemni ispit Opšta informisanost 2008 drugi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_96/ResenjaOI2.pdf

C. Bastilja d. Tauer e. Versaj. 7. U zamku Elsinor odvija se radnja drame: a. Magbet b. Vesele žene Vindzorske. C. Kralj Lir. (d) Hamlet e. Ukroćena goropad ...

Test za prijemni ispit za sve smerove osim Ekologije i ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_180/test-prijemni-osnovne-opsta-kultura.pdf

Koje godine se odigrao dogañaj pod nazivom “Bostonska čajanka”, poznat kao provokacija kojom su grañani Bostona izneli svoje nezadovoljstvo britanskom.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_43/Test-Informatika-2017_RESENJA.pdf

29 јун 2017 ... test za prijemni ispit 29.6.2017 – REŠENJA. 1. Napišite koji se simboli koriste u zapisu: a. Binarni brojni sistem koristi simbole: 0, 1 b.

PRIJEMNI ISPIT 2008 MEDICINSKI FAKULTET ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_70/Prijemniispit2009biologija.pdf

PRIJEMNI ISPIT 2008. MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU. TEST B. BIOLOGIJA. 1 Prvi molekul tokom evolucije, koji je imao ulogu enzima ...

pitanja za prijemni ispit iz predmeta geografija - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_153/upis10_geografija.pdf

Uporednici i meridijani čine? 143. Kroz koje mesto prolazi početni meridijan? 144. Šta se označava meridijanima? 145. Kako se naziva tačka u kojoj se seku ...

prijemni ispit iz matematike za upis na elektrotehniˇcki ... - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_84/matematika-2018-etf.pdf

25 јун 2018 ... šifra zadatka: 17369. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Zadaci 1-2 vrede po 3 poena, zadaci 3-7 vrede po 4 poena, zadaci 8-13 vrede po 5 ...

Test prijemni ispit Hemija PMF 2009 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_39/Test2009Hemija_pmf_hemija.pdf

Prirodno-matematički fakultet. Departman za hemiju. Novi Sad, 26.6.2009. ... Test za prijemni ispit iz hemije. 1. Hemijska promena je: a) rastvaranje NaCl.

Primeri zadataka za prijemni ispit 2014 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_102/Primeri_zadataka_za_prijemni_ispit_2016.pdf

Графичка интерпретација система линеарних неједначина са две непознате. Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Природа ...

Prijemni ispit Biologija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_55/Prirodno-matemati%C4%8DkifakultetBiologija2012.pdf

Ribe sa koštanim skeletom imaju: a) 6 pari škrga b) 5 pari škrga c) 4 para škrga d) 2 para škrga. 25. Iz desne komore srca sisara polazi: a) aorta b) donja šuplja ...

Prijemni ispit iz opšte informisanosti 27.6.2018. - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_96/fon_res_oinf-jun-2018-fon.pdf

27 јун 2018 ... Prijemni ispit iz opšte informisanosti 27.6.2018. 5 6 6 4 2 2. Poštovani kandidati, pred Vama se nalazi niz zadataka u kojima je svako pitanje ...

Test prijemni ispit 2010 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_180/prijemni_opsta_kultura_fimek.pdf

v) Mokranjac g) Mocart. 13. Poznati izuzetan pijanista (pored toga što je čuveni kompozitor): a) Franc Šubert b) Rihard Vagner v) Franc List g) Gustav Maler. 14.

Test za prijemni ispit iz hemije - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_39/Test2009Hemija_pmf_hemija.pdf

Prirodno-matematički fakultet. Departman za hemiju. Novi Sad, 26.6.2009. ... Test za prijemni ispit iz hemije. 1. Hemijska promena je: a) rastvaranje NaCl.

prijemni ispit iz informatike - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_55/kljuc_racunarske-nauke-PMF-nis-2017.pdf

28 јун 2017 ... PRIJEMNI ISPIT IZ INFORMATIKE. PITANJA I ZADACI IZ INFORMATIKE. 1. Tip datoteke 'zip' se obično koristi za: a) Dokumenta b) Arhivu.

Prijemni ispit 2018 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_82/2018_Prijemni_ispit_sveska_zadataka_9_optno.pdf

Јелисавета Начић. 2. Надежда Петровић. 3. Исидора Секулић. 4. Дијана Будисављевић. 5. Милунка Савић. 12. Аутор цртежа на слици је: 1. Ле Корбизје.

prijemni ispit iz matematike - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_96/fon_prijemni_res_m_2017.pdf

27 јун 2017 ... Fakultet organizacionih nauka. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena.

prijemni ispit - pmf

https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/05/eko_prijemni_11_1_rok.pdf

a) Kalvinov ciklus b) Krebsov ciklus c) Ciklus limunske kiseline d) Fotosintetička fosforilacija. 4. Triplet nukleotida u informacionoj RNK naziva se: a) kodon.

PRIJEMNI ISPIT

https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/05/eko_prijemni_11_1_rok.pdf

Koliko iznosi količinska koncentracija u mol/l, 18% rastvora HCl gustine 1,089 g/ml, ako je atomska masa za hlor 35,5? a) 4,8 b) 2,9 c) 7,3 d) 5,3 e) 6,2. 8.

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1

https://vsar.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Prirucnik-za-polaganje-prijemnog-ispita-iz-hemije.pdf

Hemijski elementi, hemijske formule, jednačine. 1. Molekulske formule bakar(II)-sulfata i plavog kamena razlikuju se za: a) dva molekula vode, b) pet molekula ...

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

https://velibortodorovic.files.wordpress.com/2017/02/pri2016.pdf

28 јун 2016 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. Test ima ... Ostatak koji se dobija deƩeƬem polinoma P(x) = x2016 − x2015 − 1 polinomom x2 1 jednak je:.

prijemni ispit - FPSP

http://www.fpsp.edu.rs/wp-content/uploads/2015/05/FPSP-PRAVO-BEZBEDNOST-II.pdf

Figaro, lik iz opere „Figarova ženidba“, po zanimanju je: a) pisac b) toreador c) berberin d) sitan trgovac e) „večiti student“ f) oficir. 31. Ministre u vladi predlaže:.

Prijemni ispit iz Infotmatike

http://www.ftn.kg.ac.rs/download/Prijemni/Smernice_prijemni_FTN_IT.pdf

210. Naći sumu cifara trocifrenog prirodnog broja. 211. Naći razliku prve i poslednje cifre četvorocifrenog prirodnog broja. 212. Odštampati prirodni trocifreni broj ...

prijemni ispit iz matematike - PMF-a

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/MAT_Prijemni_JUN-2010_Zadaci%20sa%20resenjima.pdf

29 јун 2010 ... Dakle, koeficijent pravca prave p je k = 3. 2 . Kako je simetrala duzi AB normalna na p, njen koeficijent pravca je k1 = −. 1 k= −. 2. 3 . Jednacina ...

Prijemni ispit 2003

http://www.petarkonjovic.edu.rs/files/prijemni_2003.pdf

Kliknite na naslov vežbe ili diktata i startujte muziku ilustraciju. Koristite kontrole koje pojave. (Sviraj i Pauza) u toku reprodukcija. Kada napustite stranu ili ...

PRIJEMNI ISPIT (15. 06. 1996)

https://upisuprvi.mg.edu.rs/zadaci/prijemni1996-2007.pdf

15 јун 1996 ... kocke pripada osnovi polulopte, a temena gorwe osno- ve kocke pripadaju ... ramide je 6 cm, a weno podno`je je presek dijagonala osnove.

Prijemni ispit 2014

https://imi.pmf.kg.ac.rs/component/docman/doc_view/1955-prijemni-2014-informatika-resenja.html

7 јул 2014 ... Prijemni ispit iz MATEMATIKE za upis na. Osnovne akademske studije INFORMATIKE. 07. jul 2014. godine. Vreme za rad je 150 minuta.

PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ PREDMETA GEOGRAFIJA

http://www.visokaturisticka.edu.rs/docs/prijemni/upis14_geografija.pdf

Iz koliko delova se sastoji Starovlaško-raška visija? 103. U blizini kog mesta je 2006. godine izmeren apsolutni minimum temperature vazduha ? 104. U kojoj ...

Zbirka zadataka iz MATEMATIKE za prijemni ispit - GAF

http://gaf.ni.ac.rs/_news/_info19/upis/SP%20GRA%C4%90EVINARSTVO/GAF%20-%20Zbirka%20zadataka%20iz%20MATEMATIKE%20za%20prijemni%20ispit.pdf

6 мар 2016 ... Trigonometrijske funkcije oxtrog ugla. Osnovni ... Koriste i adicionu formulu za kosinus dvostrukog ugla, dobijamo cos3 x - cos 2x cosx = 0 ...

PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ PREDMETA GEOGRAFIJA 1. Kog je ...

http://www.visokaturisticka.edu.rs/docs/prijemni/upis15a_geografija.pdf

Uporednici i meridijani čine? 139. Kroz koje mesto prolazi početni meridijan? 140. Šta se označava meridijanima? 141. Kako se naziva tačka u kojoj se seku ...

Univerzitet u Beogradu 1. jul 2013. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

https://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2013/matematika.pdf

1 јул 2013 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNI KI FAKULTET. ²ifra zadatka: 11751. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Zadaci ...

Univerzitet u Beogradu 7. jul 2014. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

https://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2014/matematika.pdf

7 јул 2014 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNI KI FAKULTET. ²ifra zadatka: 17521. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Zadaci ...

Univerzitet u Beogradu 26. jun 2017. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

https://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2017/matematika.pdf

26 јун 2017 ... 26. jun 2017. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNI KI FAKULTET. ²ifra zadatka: 17101. Test ima 20 zadataka na 2 ...

probni test za prijemni ispit iz matematike

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/ProbniTest1.pdf

PROBNI TEST ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. 1. Za koje vrednosti parametra p ∈ R polinom f (x)=2x2 (p 1)x − p ima tacno jedan, i to pozitivan realan ...

Prijemni ispit iz opšte informisanosti 27.6.2018.

https://upis.fon.bg.ac.rs/oas/wp-content/uploads/2019/06/oi_2018.pdf

27 јун 2018 ... Poštovani kandidati, pred Vama se nalazi niz zadataka u kojima je svako pitanje praćeno sa pet ponuđenih odgovora obeleženih slovima od a.

Prijemni ispit - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/files/477/prijemni_ispit_informatika_2016_sa_resenjima.pdf

(engleska abeceda ima 26 slova). Slova i cifre su pomešani u bilo kom redosledu. a) Koliko najviše različitih registarskih tablica može da postoji u ovoj državi?

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA SAOBRAĆAJNI ...

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_90/prijemni_test_saobracajni_fakultet_jun_2010.pdf

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA SAOBRAĆAJNI. FAKULTET. 28.6.2010. Šifra zadatka 8561. 1. Vrednost izraza. 1/3. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 2. 3. −. −.

Univerzitet u Beogradu 24. jun 2019. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

https://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2019/matematika.pdf

24 јун 2019 ... 24. jun 2019. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET šifra zadatka: 17356. Test ima 20 zadataka na 2 ...

PROGRAM ZA PRIJEMNI ISPIT IZ ORGANIZACIJE • Organizacija ...

http://www.ftn.kg.ac.rs/download/Prijemni/Organizacija%20Program%20i%20Pitanja.pdf

Organizacija, pojam i predmet izučavanja. Pojam menadžmenta ... Organizacija tehničke realizacije proizvodnje - Vidovi realizacije proizvodnje: pojedinačna ...

Univerzitet u Beogradu 27. jun 2016. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

https://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2016/matematika.pdf

27 јун 2016 ... 27. jun 2016. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNI KI FAKULTET. ²ifra zadataka: 17851. Test ima 20 zadataka na 2 ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/prijemni_hemija.pdf

Koji je od sledećih kiselina najjača? a) HCl ... Koliko molova KOH treba da reaguje sa dva mola fosforne kiseline da bi se dobio sekundarni fosfat ... a) metanska.

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA

http://www.vivasabac.edu.rs/materijali/upis/ostalo/nega.pdf

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA. 1. Šta je koma? a) Koma označava stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću, iz koje.

1 INFORMATIKA -pitanja za prijemni ispit- 1. Šta znači ... - FIMEK

http://www.fimek.edu.rs/downloads/studenti/upis/test-prijemni-osnovne-informatika.pdf

Šta je to 'bajt'?. •. Najmanja jedinica za količinu informacija. •. Jedinica za količinu informacija koja sadrži 8 bitova. •. 1 bajt sadrži 16 bitova. 28. Koliko bita sadrži ...

ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT IZ FIZIČKE HEMIJE • I ENERGETIKA ...

https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/upis/Zadaci_za_prijemni_na_master_studije_iz_FIZICKE_HEMIJE.pdf

I ENERGETIKA FIZIČKIH PROCESA I FIZIČKE RAVNOTEŽE. • II ENERGETIKA ... Minić D., Antić-Jovanović A., (2005), Fizička hemija, Fakultet za fizičku hemiju,.

prijemni ispit iz matematike za upis na elektrotehniˇcki fakultet

https://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2018/matematika.pdf

25 јун 2018 ... šifra zadatka: 17369. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Zadaci 1-2 vrede po 3 poena, zadaci 3-7 vrede po 4 poena, zadaci 8-13 vrede po 5 ...

Propozicije za prijemni ispit - Akademija scenskih umjetnosti

https://www.asu.unsa.ba/images/dokumenti/propozicije%20za%20prijemni%20ispit%20dramaturgija%20ba.pdf

Pirandello: Šest lica traže pisca; F. G. Lorka: Dom Bernarde Albe; B. Brecht: Majka hrabrost i njezina djeca, Kavkaski krug kredom, Opera za tri groša; E. O΄Neill: ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2016]

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/hemija/Prijemni_hemija_-jun_2016-sa-resenjima.pdf

Kod kojih od navedenih jedinjenja može da se obrazuje vodonična veza? a) AsH3 b) HBr c) H2S d) NaH e) HCOOH. 4. Pri oksidaciji 0,5 grama nekog metala ...

prijemni ispit iz matematike - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/MAT_Prijemni_JUN-2010_Zadaci%20sa%20resenjima.pdf

29 јун 2010 ... Dakle, koeficijent pravca prave p je k = 3. 2 . Kako je simetrala duzi AB normalna na p, njen koeficijent pravca je k1 = −. 1 k= −. 2. 3 . Jednacina ...

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA MATEMATICKI FAKULTET Beograd ...

http://www.matf.bg.ac.rs/files/reseni_zadaci_juni2010.pdf

30 јун 2010 ... PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA MATEMATICKI FAKULTET. Beograd, 30.06.2010. 1. Koliko elemenata ima skup A ako je: A∩{3, 5, 8, 11} = {5, ...

UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET PRIJEMNI ISPIT IZ ...

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2017-18/MF_kvalifikacioni_ispit_2017-18.pdf

UNIVERZITET U TUZLI. MAŠINSKI FAKULTET. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. GRUPA „A“. 03.07.2017.god. 1. Riješiti jednačinu. 45. 11. 9. 3. 5. 6. 3. 13. 15.

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija JUN sa rešenjima

https://www.faculty-pharmacy.com/wp-content/uploads/2018/06/Prijemni-ispit-2018-2019-MF-MB-hemija-JUN-sa-re%C5%A1enjima.pdf

26 јун 2018 ... a. glutarna kiselina b. limunska kiselina c. fumarna kiselina d. jabučna kiselina e. buterna kiselina. 2. Izrazito nepolarno jedinjenje je:.

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE za upis na Mašinski fakultet ...

http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/07/prijemni_ispit_2016_1.pdf

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE za upis na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 1. jul 2016. Šifra zadatka 1. Zbir najvece i najmanje vrednosti funkcije ...

Termini za prijemni ispit - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/Termini%20za%20prijemni%20ispit%20ss%20A%201.pdf

31 svi 2011 ... Likovni tehničar za primijenj.vajarst. Likovni tehničar za tekstilni dizajn. Likovni tehnič. za reklamnu grafiku. Likovni tehničar za opremu knjige.

Katalog zadataka iz Matematike za prijemni ispit u medresama IZ u ...

https://www.islamskazajednica.ba/images/download/Katalog_zadataka_iz_Matematike_za_prijemni_ispit_u_medresama_IZ_u_BiH_2018_07-05-2018.pdf

Zbir unutrašnjih uglova mnogougla sa sedam vrhova iznosi: a) 900⁰ b) 360⁰ c) 1260⁰ d) 450⁰. 27. Ako je zbir unutrašnjih uglova u nekom mnogouglu 14400, ...

Kvalifikacioni (prijemni) ispit se sastoji iz : - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2010-11/FTOS-prijemni.pdf

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT. Kvalifikacioni (prijemni) ispit se sastoji iz : 1. Testovi motoričkih sposobnosti i znanja koji čine : 1. Poligon motorčkih ...

Univerzitet u Beogradu 10. jun 2017. PROBNI PRIJEMNI ISPIT IZ ...

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_84/Matematika-probni-test-2017.pdf

Univerzitet u Beogradu. 10. jun 2017. PROBNI PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNI KI FAKULTET. ²ifra zadatka: 17521. Test ima 20 ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.