Pregledni rad primer

Pregledni rad

https://bib.irb.hr/datoteka/961082.Interpreting_Phraseological_Units_in_Contracts.pdf

Pregledni rad. Prihva}eno za tisak: 5. rujna 2017. Katja Dobri} Basane`e. Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Rijeci [email protected] Interpreting Phraseological Units ...

PREGLEDNI ČLANCI

http://147.91.244.8/crimenjournal/articles/Crimen_001-2013/Broj%201-2013%20-%2006%20Predrag%20Cetkovic.pdf

1 мар 2013 ... da i pisanje velikog slova kod naziva ulica može predstavljati dilemu. Tako sud u jednom pasusu na strani 38 piše: „...u Beogradu, u ulici ...

SPIRO pregledni - PICHLER & CO doo

https://www.pichler.si/wp-content/uploads/2015/08/SPIRO2017.pdf

Spiralno robljene cevi. Uporaba spiralno robljenih cevi je danes v vse večjem porastu, saj jo odlikujejo številne prednosti pred oglatimi kanali.

(2017) str. 177-192 177 UDK: 635.85(497.11) Pregledni rad Review ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0563-9034/2017/0563-90341700177K.pdf

ekologiju i uzgoj tartufa u svetu, sa posebnim osvrtom na stanje u Srbiji. Tartufi su ektomikorizne gljive prevashodno iz roda Tuber (Ascomycota: Pezizales) koje.

PREGLEDNI RAD REVIEW UDC/UDK 338.484:502.131.1 ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/14439143.pdf

Tri osnovne dimenzije odrzivog mar- ketinga prikazane su ... voja ne identificiraju svoju ulogu kao cen- tralnu. Iskustva ... rodna tijela kao sto su UNWTO i IATA;.

GOVOR XII (1995), 2 85 UDK 616.89:801.4 801.42:616 Pregledni ...

https://hrcak.srce.hr/file/259531

10 tra 1997 ... na mjestu gdje se spajaju parijetalni, temporalni i okcipitalni režanj. Iz nalaza s japanskim pismima kana (svaki znak predstavlja slog) i kanji ( ...

39 RAZVOJ RAČUNOVODSTVA Pregledni rad UDK: 005.412:657 ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2016/2217-401X1603039A.pdf

Dvojno knjigovodstvo je nastalo pod uticajem sve razvijenijih i složenijih oblika privređivanja. ... Promene su često demografske prirode (na primer, povećana ...

PREGLEDNI RAD REVIEW UDK: 338.48-056.26(551) JEL ... - jstor

https://www.jstor.org/stable/26458478

Seyedmojtaba Mahmoudzadeh , Nader Kourdi Sarjaz: Prepreke u okolišu u razvoju turizma... 87. PREGLEDNI RAD. REVIEW. UDK: 338.48-056.26(551).

25 Pregledni članak 005.591.1:005.83 IMPLEMENTACIJA KAIZEN ...

http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2011_2/2_Dragan_Vasiljevic.pdf

biti posebno primerena privrednom ambijentu u Srbiji. Ključne reči: neprekidno unapreñenje procesa, štedljiva proizvodnja, inovacija, radne ćelije, 5S, Kaizen ...

197 Jovana Misailović* Pregledni naučni rad UDK: 331.106.44(410 ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0039-2138/2018/0039-21381803197M.pdf

ne prirode naknade štete kao posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu u slučaju kada se zaposleni ne vraća na rad. Novelirani Zakon o radu iz.

PREGLEDNI ČLANCI REVIEW ARTICLES

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0025-8105/2010/0025-81051004195D.pdf

RATIONAL APPLICATION OF TUMOR MARKER CA 125 IN GYNECOLOGICAL ONCOLOGY. Srđan ĐURĐEVIĆ1 ... Jedno od prvih pitanja na koje kliničar treba da odgovori ženi koja ima tumor u maloj karlici jeste: da li je tumor benigne ili ...

pregledni raddvi reviewarticles - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-81050910417B

Pregledni rad. Review article. UDK 611.814.018.1. 001: 10.2298/MPNS091 0417B. 417. CITOARHITEKTURA HUMANOG PARAVENTRIKULARNOG JEDRA.

PREGLEDNI ČLANCI REVIEW PAPERS

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2014/0042-84691403101R.pdf

Slika 7 – Satelitski snimak MSG1 RGB za temperaturu oblaka. Figure 7 ... dući da radarski snimci prikazuju realno stanje poplave već unutar dva dana od ...

pregledni clanci reviewarticles - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-81050902031M

voda je u porastu. Prosecna ... U oko 15% slucajeva prisutna je slobodna tecnost II trbuhu (ascites). Definitivna ... skog oboljenja u maloj karlici. Definitivna ...

PREGLEDNI ČLANCI OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2000-html/6-broj/OCENJIVANJE%20RADNE%20SPOSOBNISTI....pdf

na radnom mestu i procena stanja funkcionalne sposobnosti organa ili sistema. ... U III kategoriju invalidnosti (izmenjena radna sposobnost) razvrstava.

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OBRAČUNA AKCIZA Pregledni rad ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2018/2217-401X1801130L.pdf

akcize u velikoj meri utiču na krajnju cenu nekog proizvoda, postoji mnogo ... stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

MR ALEKSANDAR JANKOVIĆ Novi Sad PREGLEDNI ČLANAK ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-7129/2009/0353-71290901051J.pdf

Novi Sad. PREGLEDNI ČLANAK. REVIEW. UDK: 376:617.751.6–051 ... Postoje i teorije da je svetlost korpuskularne (Isak Njutn) prirode, ali se to ne.

67 PREGLEDNI ČLANCI NESPECIFIČNE INFEKCIJE KOŠTANOG ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2002-html/Br-6/NESPECIFICNE%20INFEKCIJE%20KOSTANOG%20TKIVA.pdf

Patogeni mikroorganizmi koji uzrokuju infektivno zapaljenje kosti (osteomijelitis) najčešće prodiru u kost na dva načina i to hematogenim i egzogenim putem.

(2001) 5 35-64 PREGLEDNI ČLANCI PRINCIPI ISHRANE ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2001-html/5-broj-2001/PRINCIPI%20ISHRANE....pdf

namirnicama neminovna (hleb, brašno, krompir, masti). Vrlo često ... ugljenih hidrata, odnosno da oni obezbede 60-70% neophodnih kalorija. Iscrpljenje ... porcija za hleb je parče od oko 30 g; voće i povrće je jedna voćka ili oko lOOg povrća ...

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica

http://prf.unze.ba/Docs/Anali/godina_5_broj_8/04%20Pusac.pdf

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je izuzetno značajan instrument pravnog ... o poklonu, razmeni i doživotnom izdržavanju, pripada korpusu ugovora o.

PREGLEDNI ČLANCI OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI KOD ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2000-html/2-broj/OCENJIVANJE%20RADNE%20SPOSOBNOSTI....pdf

života se čovek nalazi, ocena radne sposobnosti obuhvata: ... nzer za medicinu rada timski procenjuje medicinsku opravdanost za upući- vanje na invalidsku ...

pregledni članci review articles - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-81051208295D

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad ... Izraz fimoza opisuje stanje kad navlaka glavića ne može da se prevuče reko glansa.

INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI MENADŽMENTA Pregledni rad UDK

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2018/2217-401X1801063N.pdf

Apstrakt. U savremenim uslovima poslovanja sve više pažnje posvećuje se uvođenju interne revizije u našu svakodnevnu praksu i njenom razvoju i ...

347.232.1 Pregledni naučni rad STICANJE PRAVA SVOJINE OD ...

https://www.ceeol.com/content-files/document-618454.pdf

U ovom radu autor se bavi institutom sticanja prava svojine od nevlasnika, osvjetljavajući ga sa pozicija unutrašnjih prava, kao i uporedno-pravnim osvrtom, ...

119 Dr Jelena Kostić* Pregledni naučni rad UDK - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-693368.pdf

pravde SAD, Kancelarija za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu i Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd 2017, 187. Jelena Kostić ...

3 45-53 PREGLEDNI ČLANCI INSULINSKA TERAPIJA DANAS ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2002-html/Br-3/INSULINSKA%20TERAPIJA%20DANAS....pdf

Nove kombinacije čine dve vrste aktuelnih insulina: brzode- lujući analozi tipa aspart ili listroinsulin i protaminom retardiranih preparata - neutralni protamin ...

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS IZNENADNA SMRT TIJEKOM I ...

https://bib.irb.hr/datoteka/761222.nabrsnigg.pdf

Iznenadna smrt profesionalnih sportaša ili rekreativca za vrijeme treninga, natjecanja ili neposredno nakon, rijedak je događaj, ali prisutan. Kada se dogodi.

303.7 Ticijan Peruško Pregledni rad Review KRATKI OSVRT NA ...

https://hrcak.srce.hr/file/33810

Actuality of bankruptcy prediction leads many authors to research in this area. Scientific approach to bankruptcy prediction, which includes statistical and ...

DR PRVOSLAV JANKOVIĆ Pedagoški fakultet Sombor PREGLEDNI ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-7129/2008/0353-71290803037J.pdf

P. Janković: PRETPOSTAVKE USPEŠNE SARADNJE ŠKOLE I PORODICE. DR PRVOSLAV JANKOVIĆ. Pedagoški fakultet. Sombor. PREGLEDNI ČLANAK.

pregledni članci review articles - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/a73a/a78bc9d4a78693fdb83ce1c1f3483d67ac2c.pdf

joda je najčešći pojedinačni, preventabilni uzrok mentalne za- ... Oslobađanje radioaktivnog materijala; Radioizotopi joda; ... Lugolov rastvor/Lugol's solution.

Hemolitična bolezen ploda in novorojenčka; pregledni članek in ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2659/2295/

7 jul 2018 ... direktni Coombsov test so imeli vsi novorojenčki s HBPN RhD in le 64 % novorojenčkov s HBPN. AB0. Vsi bolniki s HBPN RhD so potrebovali ...

pregledni članek/review - Slovenian Medical Journal

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/1002/1072/

sprednjega dela stopala ter varusa in ekvinusa petnice in talusa, tako da je celotno zadnje sto- palo v položaju ekvinus. Zdravljenje idiopatske oblike CTEV je ...

217 Mr Milan Tesla1 Pregledni naučni rad UDK ... - Strani pravni život

https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/download/121/120/

Ganski oltar je bio prvo umetničko delo koje će se vratiti. Odlučeno je da oltar formalno primi belgijski princ regent na ceremoniji u kraljevskoj palati u Briselu.

243 Zorana Nikolić Maksimović1 Pregledni ... - Strani pravni život

https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/download/123/122/

teorijske zamerke upućene stavovima Džona Rolsa. Ključne reči: teorija pravde, veo neznanja, liberalizam, konstruktivizam, komunitarizam, sloboda, jednakost.

Pregledni znanstveni rad Arhitekt i grad – dubrovački opus Nikole ...

https://hrcak.srce.hr/file/238253

Prostorna umetnost daleko nadmašuje sve ostale. To može verovati svaki arhitekt i svaki ljubitelj arhitekture.1. Nikola Dobrović. 1. I STARI I NOVI DUBROVNIK.

TRŽIŠTE KAPITALA U SRBIJI Sanja Bakić1 Pregledni rad Uvod ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2019/2217-401X1903053B.pdf

Apstrakt. Tržište kapitala se može definisati kao organizovano spajanje kompanija sa nedostatkom dugoročnih sredstava i kompanija koje imaju višak ...

THP-zadatak - primer

http://studenti.mojsajt.rs/uploads/20177/documents/THP-zadatak_sa_ve%C5%BEbi_-_primer.pdf

Stoni margarin Vital. Pravilnik čijim odredbama su regulisani uslovi kvaliteta. Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestiva biljna ulja i masti, margarin i ...

primer pu-100 - isomat.sk

http://www.isomat.sk/files/files/SK-PRIMER-PU-100.pdf

28. mar. 2014 ... 500. POUŽITIE. PRIMER-PU 100 sa používa ako základný náter zabezpečujúci správnu priľnavosť ISOFLEX-PU 500 na betónové alebo ...

primer uplatnica

https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20190130130935-primeri-uplatnica.pdf

30 јан 2019 ... Уз захтев је потребно доставити доказе о реализованим уплатама и то: I. Трошкови израде картице: Рачун број: 840-0000001068668- ...

primer - elektrotehnika

http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_patenti/primer/PRIMER_elektrotehnika_15_7_2019.pdf

15 јул 2019 ... заокреће, за одређени угао, коленасто вратило које овде има улогу погонског вратила. То приближавање доњег магнета горњем може ...

Lean Six Sigma (LSS): A Primer

https://cchealth.org/ems/pdf/cqi-lean-six.pdf

Lean Six Sigma (LSS): A Primer. Sigma: Greek word used in statistics to stand for the amount of variation seen in a process, set of data or anything you can ...

Primer pravilne nalepke

http://www.czs.si/Upload/files/Kartica_tisk_ponatis.pdf

Takšen način zapisa za rok uporabe ni ustrezen. NAPAČNO: 450 g. Število ni veliko vsaj. 4 mm. Vsebina: 450g Manjka presledek med številko in enoto. 450 G.

The UK Military Space Primer

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33691/SpacePrimerFinalWebVersion.pdf

as such says relatively little about what can be done IURP space. ... 2 Some authorities would maintain that the argument here is a SRVW KRF Mustification, and ... 17 SCORE sat in an elliptical orbit with a relatively low perigee of 114 miles.

GRASSLANDS PROTECTION: A PRIMER FOR LOCAL ...

http://www.rdosmaps.bc.ca/min_bylaws/planning/rgs/ReportsAndStudies/GrasslandsProtection.pdf

Claire Abbott, Sue Austin, Jim Bailey, Kerry Baron, Laura Beckett, Heather. Beresford, Donovan Bishop, David Blaine, Jay Bradley, Glenn Brown, David.

Še primer pripisa na dokumentu: - nakvis

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/989

Dopis za dopolnitev vloge pošiljamo OSEBNO (PO ZUP). 2. Obvestilo strokovnjakom o ... Še primer pripisa na dokumentu: Navadno vročanje: Vročiti: - Univerza ...

Marketing - Primer testa - TFZR

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/Marketing%20-%20Primer%20testa.pdf

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin. Ispit iz predmeta. Marketing. Grupa A ... a) cilj, politika, strategija, programiranje, biznis plan. b) cilj, politika, strategija, ...

KLInIčnI PrImer/Case reporT

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/786/666/

normotenzivni hidrocefalus prvič opisali kot eden od ozdravljivih vzrokov demence, ki naj bi jo povzročal v 5 %. Med pomemb- nimi znaki izstopajo še utrujenost, ...

Primer uplatnice - Kladionice Olimp

https://online.kladioniceolimp.com/dokumenta/uplatnica.pdf

... d.o.o., Balkanska 37, 37000 Kruševac. Račun primaoca: 205-221489-71, Komercijalna Banka. Poziv na broj : ID IGRAČA. Primer uplatnice za popunjavanje.

Primer dokumentacije za fizička lica

http://www.rdrr.gov.rs/doc/Primer-dokumentacije-koju-treba-dostaviti-uz-ponudu.pdf

У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ... у активном статусу на дан 14.12.2018. године. ... потВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ ГАЗДИНСТВА. PCLL.

CRO Industry Primer - Credit Suisse | PLUS

https://plus.credit-suisse.com/r/IRNadZ

20 Jun 2016 ... Contract research organizations (CROs) assist in the research, ... PSI is a full-service CRO specializing in on-time delivery of clinical studies.

Kroneker Kapelijeva teorema-resen primer.pdf

https://nastava.sf.bg.ac.rs/pluginfile.php/20603/mod_folder/content/0/Kroneker%20Kapelijeva%20teorema-resen%20primer.pdf?forcedownload=1

Zadatak. Koriste i Kroneker Kapelijevu teoremu, u zavisnosti od realnog parametra α diskutovati sistem x − 2y z = 0. 2αx 3z = 4 − 2α. 3x 2y αz = 0. 2x 4y ...

primer biznis plana - Univerzitet Singidunum

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/1330/mod_folder/content/0/13_Primer%20biznis%20plana.pdf?forcedownload=1

Institucija koja je izgradila plan. Univerzitet Singidunum. Vođa projekta. Pavle Pavlović, student departmana za inženjerski menadžment. 3. ANALIZA I OcENA ...

RECEPTI IN NAPOTKI ZA KRIZNE ^ASE Primer slovenskega ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_2012_22_Godina_Recepti.pdf

natisnjena med prvo svetovno vojno, in recepti za pripravo nekaterih vsakdanjih in bolj{ ... Konjsko meso so tudi mleli in ga me{ali z drugimi vrstami mesa ter ga.

- PRIMER DOPISA PREDSEDNIKU VLARE RS – - VZOREC ZA ...

https://www.ttip-free-zones.eu/sites/default/files/materials/Dopis%20predsedniku%20Vlade%20RS-Proti%20tajnim%20sporazumom%20-%20Vzorec%20za%20medije.pdf

PRIMER DOPISA PREDSEDNIKU VLARE RS –. - VZOREC ZA MEDIJE –. Spoštovani dr. Miro Cerar, predsednik vlade Republike Slovenije! Z zaskrbljenostjo ...

UTICAJ INDUSTRIJE NA FORMIRANJE REGIJA- PRIMER SAP ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.4.11.100-112/926/

sirovina stvara se odred jena struktura industrije a time i privrede. ... strijske grane ove regije su: industrija nemetala, drvna, tekstilna, pre hrambena, duvanska ...

Primer testa iz Hemije 2009 - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_104/primerprijemnihemija2009.pdf

Водоник и кисеоник се једине у односу 1 : 8 градећи гасовити производ. Ако је ... Израчунати производ растворљивости наведених соли. (. 4. 2CrO. Ag.

JUBIN Decor primer - Omnis Color

https://www.omniscolor.hr/images/articles/tehnicki-listovi/Jub/jubin.decor.primer.pdf

JUBIN DECOR PRIMER je za zdravlje i okoliš neškodljiva temeljna bijela boja za drvo, izrađena na osnovi vodene disperzije akrilnih veziva. Koristi se kao ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.