Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na ...

http://www.zavodsz.gov.rs/media/1752/pravilnik-o-preventivnim-merama-za-bezbedan-i-zdrav-rad-na-radnom-mestu.pdf

Министар рада и социјалне политике доноси. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту. Правилник је објављен у ...

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ...

https://www.kopering.rs/images/propisi/Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_koriscenju_opreme_za_rad.pdf

Poslodavac je dužan da pri korišćenju opreme za rad sprovodi mere za bezbedan i zdrav rad utvrđene u Pregledu opštih mera (Prilog 1.) i Pregledu mera pri ...

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih

http://www.kss.org.rs/news/2017/02/src/1702pravilnik-o-preventivnim-merama-za-bezbedan-i-zdrav-rad-mladih.pdf

Poslodavac je dužan da za sva radna mesta u radnoj okolini, na kojima rade mladi izvrši procenu rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja pre početka ...

izmene-pravilnika-o-preventivnim-merama-za-bezbedan-i-zdrav-rad ...

https://www.legeartis.rs/wp-content/uploads/2020/01/izmene-pravilnika-o-preventivnim-merama-za-bezbedan-i-zdrav-rad-pri-koriscenju-opreme-za-rad-i-pri-izlaganju-vibracijama-novo.pdf

8 јан 2020 ... СА ЕКРАНОМ. Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Сл. гласник ...

Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za ...

http://www.kss.org.rs/news/2017/02/src/1702pravilnik-o-merama-za-bezbedan-i-zdrav-rad-zaposlene-zene-za-vreme-trudnoce-porodilje-i-zaposlene-koja-doji-dete.pdf

svih rizika po bezbednost ili zdravlje i svih posledica na trudnoću ili dojenje koje mogu imati zaposlene iz člana 2. ovog pravilnika, proceni prirodu, nivo i trajanje ...

Uredba o preventivnim merama za bezbedan rad pri eksploataciji ...

http://www.terragold.co.rs/Download/Zakoni%20i%20pravilnici/Uredba%20o%20preventivnim%20merama%20za%20bezbedan%20rad%20pri%20eksploataciji%20mineralnih%20sirovina.pdf

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu na kojem su sprovedene mere za bezbedan i zdrav rad utvrđene u Pregledu mera za ...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za ...

http://bezbednostizdravljenaradu.com/wp-content/uploads/Pravilnik-o-dopunama-Pravilnika-o-preventivnim-merama-za-bezbedan-i-zdrav-rad-pri-koriscenju-opreme-za-rad-Sluzbeni-glasnik-RS-broj-123-12.pdf

25 дец 2012 ... „7) рад на висини при коришћењу опреме за рад јесу све активности приликом којих постоји опасност од пада лица са висине веће од ...

Pravilnik izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama ...

https://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Preventivnim-Merama-Za-Bezbedan-I-Zdrav-Rad-PI.pdf

U Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu dodaje se uvodna napomena koja glasi: „Uvodna napomena: Obaveze navedene u Pregledu mera ...

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_6_-_Evidencija_o_zaposlenima_osposobljenim_za_bezbedan_i_zdrav_rad.pdf

Име и презиме з а п о с л е н о г који ј е о с п о с о б љ е н з а б е з б е д а н и з д р а в р а д. Назив радног места. Опис послова на том радном месту.

Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

https://www.lkv.org.rs/Documents/Acts/pravilnici/ProgramZaOsposobljavanjeZaposlenihZaBezbedanIZdravRadLKS.pdf

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad, njegovo teorijsko i praktično ... Za zaposlene iz stava 1. ovog člana, obuka se nastavlja, nakon čega se ponovo.

OPŠTE UPUSTVO ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ... - Rudnik i flotacija

http://www.contangorudnik.rs/dokumenta/Rudnik%20doo%20-%20BiZNR%20-%20Opste%20uputstvo%20za%20bezbedan%20rad%20i%20odrzavanje.pdf

PRILOZI I TESTOVI ZA PROVERU. ZNANJA ... bezbednosti i zdravlja na radu, a sve u cilju smanjenja ... Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva ostvarenje.

pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti ...

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20merama%20za%20suzbijanje%20i%20iskorenjivanje%20zaraznih%20bolesti%20p%C4%8Dela.pdf

Radi suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti pčela Pestis avium (u daljem tekstu: američka kuga pčelinjeg legla), Acariasis apium (u daljem tekstu: akaroza), ...

pravilnik za bezbedan rad pri korišćenju opreme sa ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/154781432910%20pravilnik%20za%20bezbedan%20rad%20pri%20koriscenju%20opreme%20sa%20ekranom.pdf

rešenje: 1) što kroz vežbe,. 2) što kroz ergonomski dizajn uređaja i radnog mesta. Preporučene vežbe za oči. • s vremena na vreme treptati – time se omogućava.

pravilnik za bezbedan rad pri korišćenju opreme sa ekranom

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/154781432910%20pravilnik%20za%20bezbedan%20rad%20pri%20koriscenju%20opreme%20sa%20ekranom.pdf

kao na primer Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (“Службени гласник РС”, број 106/2009).

pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na peradi nemetalnih ...

http://www.gzs.gov.rs/doc/pravilnici/Pravilnik_o_posebnim_merama_zastite_na_radu_na_preradi_nemetalnih_minerala_sluzbeni_glasnik_srs_broj_2_83.pdf

Otpaci stakla i lomljeno staklo na radnim platformama i oko peći, moraju odmah da se uklone i smeste na ... Za peskarenje može da se primenjuje samo vlažan ...

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva ...

https://www.kopering.rs/images/propisi/Pravilnik_o_opstim_merama_zastite_na_radu_od_opasnog_dejstva_elektricne_struje_u_objektima.pdf

objekata na kojima je sa svih električno provodljivih delova isključen napon, a pre ... b) izolaciona sredstva za radove pod naponom i elektro-monterski alat sa ...

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama na ...

http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=286312&rType=2

U radionicama za izradu paste za čišćenje cipela, uljanih i asfaltnih lakova itd. ... 11) Zaštitne mere pri proizvodnji sapuna, glicerina i kozmetičkih sredstava.

Sredstvo VALIS F je polsistemični fungicid s preventivnim ...

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/Dokumenti/Doc_1_VALISF.pdf

Sredstvo VALIS F je polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim in eradikativnim ter kontaktnim delovanjem, ki se uporablja na trti za pridelavo vinskega ...

Sredstvo PYRUS 400 SC je fungicid s preventivnim in kurativnim ...

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/Dokumenti/Doc_2_PYRUS400SC.pdf

Sredstvo PYRUS 400 SC je fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem, ki se uporablja: - na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje ...

MERE ZAŠTITE UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA ...

http://dopuna.ingpro.rs/KORONA%20VIRUS.pdf

UPUTSTVO ZA PONAŠANJE U VEZI CORONA VIRUSA. 1) Ne paničite! ... Promovišite redovno i temeljno pranje ruku zaposlenih, izvođača radova i kupaca.

Unapređenje i razvoj hidrografskog sistema sa merama ... - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/41349-unapredjenje-i-razvoj-hidrografskog-sistema-sa-merama-zastite-od-poplave/1428

Izvire u planini Bazan i protiče kroz Tibetansku u Lesnu visoravan, a zatim navodnjava ... Kroz dolinu Rodopskih planina, teku Južna i Velika Morava. Rodopski ...

Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/Naredba%20o%20merama%20za%20o%C4%8Duvanje%20i%20za%C5%A1titu%20ribljeg%20fonda.pdf

Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu: - kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;. - mladica Hucho hucho od 1. marta do ...

uputstvo za bezbedan rad u laboratorijama instituta za ... - pmf kg

https://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/documents/Uputstvo%20za%20bezbedan%20rad%20u%20%20laboratorijama%20Instituta%20za%20bi%E2%80%A6.pdf

Студентска служба: 034 300 260 • Факс: 034 335 040 www.pmf.kg.ac.yu • e-mail: [email protected] UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD U. LABORATORIJAMA.

Penjajući sistemi CB 240 i CB 160 Bezbedan rad sa ... - PERI Srbija

http://www.peri.rs/brochures/jcr:b5d48a5f-b96a-41c9-a835-7078455156b0/CB-240-CB-160-sr.pdf

CB sistemske penjajuće skele sa tip- skim atestima ... Opterećenje vetrom za nosive skele prema EN 12812 ... Za postavljanje cevi skele na stubić ograde.

uputstvo za bezbedan rad i održavanje mašine za ... - GRID

https://www.grid.uns.ac.rs/data/gc/web_uputstva_za_bezbednost_na_radu/uputstvo_za_bezbedan_rad_horizon_vac-100.pdf

Grebenasti prekidač ON/OFF prebaciti na poziciju ON (puštanje mašine pod napon i inicijacija softverskog sistema mašine). ▫. Učitati postojeći program za ...

Bezbedan abortus - World Health Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/25/9789241548434_srp.pdf

14 феб 2013 ... kašnjenje menstrualnog ciklusa. • Osmotski ... jeze, vaginalni li cervikalni sekret neugodnog mirisa, bolove u ... broj belih krvnih ćelija. Kada se ...

Obrazac 6 - Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_6_-_Evidencija_o_zaposlenima_osposobljenim_za_bezbedan_i_zdrav_rad.pdf

ОБРАЗАЦ 6. ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕНИМА ОСПОСОБЉЕНИМ. ЗА БЕ ЗБЕ ДАН И ЗДРАВ РАД. Пословно име или фирма р а д њ е послодавца.

UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD I ODRŽAVANJE TAMPON ... - GRID

https://www.grid.uns.ac.rs/data/gc/web_uputstva_za_bezbednost_na_radu/uputstvo_za_bezbedan_rad_tic-p.pdf

TAMPON ŠTAMPARSKE MAŠINE - TIC-P. 1. NAMENA I OPIS MAŠINE. Slika 1. Mašina za tampon štampu TIC-P. TIC-P je mašina za štampu tampon tehnikom.

uputstvo za bezbedan rad i održavanje mašine za izradu ... - GRID

https://www.grid.uns.ac.rs/data/gc/web_uputstva_za_bezbednost_na_radu/uputstvo_za_bezbedan_rad_aristomat_sl_1317c.pdf

NAMENA I OPIS MAŠINE. Slika 1. Aristomat SL 1317. Aristomat SL 1317 je mašina za izradu prototipa ambalažnih i pratećih materijala, Aristomat SL 1317.

uputstvo za bezbedan rad i održavanje mašine za povez ... - GRID

https://www.grid.uns.ac.rs/data/gc/web_uputstva_za_bezbednost_na_radu/uputstvo_za_bezbedan_rad_horizon_bq-270.pdf

Grebenasti prekidač ON/OFF prebaciti na poziciju ON (puštanje mašine pod napon i inicijacija softverskog sistema mašine). ▫. Grebenasti prekidač I/0 na ...

11. Higijena i zdrav..

http://vmscuprija.edu.rs/dokumenta/Knjiga%20predmeta%20-%20KM/11.%20Higijena%20i%20zdravstveno%20vaspitanje.pdf

КЊИГА ПРЕДМЕТА. 28 Страна. Студијски ... Утврђује критичне тачке у здравственим објектима и мере за њихову контролу. Да студент примени ...

IZUZETNO ZDRAV!

https://www.merkur.rs/documents/221962/714849/ORIGINAL-pages-deleted.pdf/e22b43f9-4dc4-f51d-8928-3a295160c4e4

19 јан 2019 ... softver i hardver iz oblasti istraživanja mozga. Brzi refleksi bez masnica ... nož za ljuštenje i nož za hleb. Kuvalo za vodu se ... koristiti. Od tiganja i ravnog, teškog ... Fino iseckati indijski orah i pomešati sa pavlakom i pestom. 4.

ZDRAV VRTIĆ 2014

http://www.zjzs.org.rs/vrtic17.pdf

koncentraciju i pažnju pomoću uvijane gume zakoju ideju smo preuzeli od vaspitačice Becsei Erzsébet. Glava ramena stomak kolena,. Glava ramena stomak ...

Sretan i zdrav rođendan u Hihotićima

https://hrcak.srce.hr/file/250761

Doris Velan, stručna suradnica-pedagoginja. Dječji vrtić Olga Ban, Pazin. U članku se ... Kuhanje džema od šljiva. Posjet mlinu. Kazališna predstava 'Mačke iz ...

dobar san za zdrav život - Bernarda

http://www.bernarda.hr/pdf/katalog.pdf

Krevet i svi njegovi elementi (madrac, podloga, jastuk i pokrivač) trebaju biti od prirodnih materijala, trajni, elastični, udobni, zdrave klime, s dobrom vodljivošću ...

Magneti in kristali za zdrav sen - Misteriji

https://www.misteriji.si/media/wysiwyg/pdf/Magneti_in_kristali_za_zdrav_sen.pdf

30 sep 2017 ... posebni tkanini proti elektro smogu, ki sta sicer del prešite odeje. Hodi po hiši in meri. V električni oma rici nad varovalkami, nad ruterjem, vtič.

zdrav život - Hrvatsko Obrambeno Štivo

https://hrvatskoobrambenostivo.com/wp-content/uploads/2015/07/ben-klassen-zdrav-zivot-1982.pdf

zdravlja, kako postati zdrav i kako zadržati to zdravlje jednom kada se postigne. ... Mi vjerujemo da ne postoji zdrav um ili zdravo tijelo, ili zdrava rasa, ili zdravo društvo ... Ili ako još brže želite smršaviti, izbacite povrće i jedite samo voće.

Ostati zdrav – ali umeti i sa bolestima - IG-Pflege

https://www.ig-pflege.at/downloads/service/gesundheitsinfo_bks.pdf?m=1366125548

q uzimanje lekova po savetu lekara. Nizak krvni pritisak. Od oko 90/50 mm/Hg mogu nastati tekobe (vrtoglavica i slično). Mnogi ljudi imaju nizak krvni pritisak, ali ...

Uputstvo za samoizlečenje i zdrav život - Dietfood

http://dietfood.rs/wp-content/uploads/2016/07/Bolest-je-samo-jedna-nastavak.pdf

Dr Slađana Velkov. Postoji samo jedna bolest, pa zbog toga i samo jedan tretman. Ove upute i saveti za zdrav način života pomažu kod svih bolesti. Svaki savet ...

kako postati i ostati zdrav - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/152950.pdf

Dr med. Saša Avakumović. KAKO POSTATI I OSTATI ZDRAV ... Peti korak: redovno čišćenje organizma i detoksikacija . ... Dr Ričard Šulc. 1. Uvod. “Ništa nije ...

Zdrava zemlja za zdrav život Mačve

http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/ZdravaZemljaZaZdravZivotMacve.pdf

5 дец 2015 ... Ona predstavlja prelaz između normalne gajnjače (kod koje procesi ispiranja još nisu izraženi) i podzola (kod kojeg je spiranje već odmaklo).

zdrav zrak, zdravi otroci - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prirocnik-e-izdaja_2.pdf

šol, da bi tako otrokom kot učiteljem zagotovili zdravo okolje. V EU vsako leto onesnaževanje zraka povzroči. -400.000 prezgodnjih smrti in stotine milijard ...

pravilna ishrana zdrav i dug život - Ministarstvo zdravstva

https://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/MZ_pravilna_ishrana.pdf

ni: više kalorija iz proteina i masnoća, manje kalorija iz ugljikohidrata, ali više povrća i ... Dijete koje ograničavaju izbor namirnica i limitiraju količine kalorija ... 1200. 130. 43. 81. 27. 40. 30. 1500. 150. 40. 113. 30. 50. 30. 1800. 180. 40. 120. 27.

Priručnik za zdrav život - Iceberg Salat Centar

https://iceberg.rs/wp-content/uploads/2018/10/PRIRUCNIK-ZA-ZDRAV-ZIVOT.pdf

PET TIBETANACA. VEŽBAJTE KOD KUĆE. Vežbe tibetanskih lama mogu vam pomoći da se osećate mlade i da dobijete novu vitalnost. A za sve to vam je ...

Dojenje je zdrav početak života - Stillförderung Schweiz

http://www.stillfoerderung.ch/logicio/client/stillen/archive/document/material/broschuere/Stillbroschuere_sh.pdf

Ako je moguće, ne upotrebljavaju se cucle ili bočice za bebe. ... Tokom prve noći i slijedećih dana Vi i Vaše dijete sve bolje ćete se upoznavati i zajedno ... kod kupovine ili kuhanja. Prvo vrijeme ... Spisak bolnica, koje unapredjuju dojenje.

Zdrav kot riba - Veterinarska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.vf.uni-lj.si/sites/www.vf.uni-lj.si/files/prirocnik_zdrav_kot_pes_in_macka.pdf

Mačja kuga je zelo nalezljiva bolezen za katero lahko zbolijo vse živali iz družine mačk (mačke, rakuni). Povzroča jo mačji parvovirus. Podobno kot pri pasji ...

zvite novice, 2 zdrav duh v zdravem telesu - oš lovrenc na pohorju

http://www.oslovrenc.si/files/2014/10/zdrav_duh_celotna.pdf

stopamo, božanstvena! Združil čar nam tvoj bogat je, kar razbil je kruti čas; ... Torte, potica, bonboni in kokakola. Gaja Kraner. Pica, hot dog, hamburger in lizike.

vaš vodič kroz zdrav i siguran život - Oftalmološka ordinacija ...

http://www.okoioko.com/pdf/MedUNIQAnewsletter-APRIL.pdf

nikada više ne boluje od infekcija grla, nosa i ušiju, ali će ove infekcije biti daleko ređe. Dr Branimir Žutić. Specijalistička ORl ordinacija DR ŽUtIĆ,. 30 18 333 ...

zdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom ...

https://dr.nsk.hr/islandora/object/efri:59/preview

ekof.bg.ac.rs/es/Testovi_specifikacije.pdf. 94. Jurinčič, I., Bojnec. Š., 2009, Wine tourism development: Th e case of the wine district in Slovenia, Tourism, vol.

sretan i zdrav rođendan - Dječji vrtić Olga Ban Pazin

http://vrtic-olgaban-pazin.hr/wp-content/uploads/2014/01/Proslave_rodendanaHihotici.pdf

želje i prema izboru slavljenika pjevamo, plešemo i igramo igre. Slavljenikove ... Za Mateov rođendan smo išli u mlin, napravili igru „Čovječe ne ljuti se“, za Vitov.

želiš li biti zdrav? - Institut za prirodnu medicinu Podgorica

http://prirodnamedicina.org/knjige/H.Vandmaker--Zelis_li_biti_zdrav.pdf

Pisac knjige nije po struci književnik niti liječnik. On piše jednostavno ... posljednjim danima prije svoje smrti od raka da će ... dijeta. Stoga za nas koji se hranimo prijesnim voćem važi: ujutro jedi voće bogato vodom. ... REUMA - GIHT - IŠIJAS.

“pančevo - zdrav grad“ zdravstveni profil grada pančeva

http://phs.etf.rs/Dokumenti/Gradovi/Pancevo.pdf

... Broj dece koja su prihvaćena) x 100. JEDINICA MERE Procenat. VREDNOST. INDIKATORA. Ne postoji lista čekanja. IZVOR. PU "Dečja radost" Pančevo ...

Odluka o vet.svjedodzbi o zdrav.stanju zivotinja i posilj ... - Propisi KS

https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/Odluka_o_vet.svjedodzbi_o_zdrav.stanju_zivotinja_i_posilj.ziv_.porijekla_u_unut.i_medjun.prometu_0.pdf

Obrazac svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje ili više životinja iste vrste (u daljem tekstu: svjedodžba), način izdavanja, postupak kod promjene vlasnika, ...

Zdrav način života za zdravlje bubrega Healthy lifestyle for healthy ...

https://doi.org/10.15836/ccar2017.291

13 lip 2017 ... Zdrav način života za zdravlje bubrega. Healthy lifestyle for healthy ... medicine i medicinsko osoblje sa zanimanjem čitati te čijem će se čitanju ...

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/PRAVILNIK1.pdf

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

правилник pravilnik 1505 pravilnik - Federalno ministarstvo ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Lovstvo/Lovstvo-pravilnici/pravilnik-lov-8817iv.pdf

15 нов. 2017 ... (4) Dozvola za lov i lovna karta izdaje se za svaki lovni dan zasebno. Članak 3. Lov divljači vrši se sukladno odredbama Zakona o lovstvu.

Pravilnik o metodama analize mleka i proizvoda PRAVILNIK O ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srb141816.pdf

Sudovi u koje se stavljaju uzorci mleka i proizvoda od mleka, kao i zatvarači za te sudove, moraju biti ... Tvrdi sirevi se izribaju na trenici ili samelju u mašini.

pravilnik - pio

https://www.pio.rs/sites/default/files/Pravilnik%20drustvenih%20standarda%202019.pdf

3) Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;. 4) Specijalna ... 25) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja. Korisnik ...

pravilnik - IPI

https://www.ipi.ba/wp-content/uploads/2018/01/2007-PRAVILNIK-o-saobracajnim-znakovima-SGBiH-16-07.pdf

5) oprema za vo|enje i usmjerivanje saobra}aja u podru~ju radova na cesti, prepreka i o{te}enja kolovoza,. 6) branici i polubranici,. 7) saobra}ajna ogledala,.

Pravilnik PPI

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/2014-LPA-Pravilnik%20PPI-1.2.3.4.pdf

25 дец 2013 ... 2) Obrazac Prilog-2 - Nepokretnosti koje su osloboñene plaćanja poreza (u daljem tekstu: Prilog-2). Član 3. Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.