Obrazovni standardi za srpski jezik

02 obrazovni standardi

https://radosnaucionica.files.wordpress.com/2013/12/obrazovni-standardi.pdf

4. ПРВИ РАЗРЕД. МАТЕМАТИКА ... Образовни стандарди за II разред. СРПСКИ ... ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ЗНАЊА ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА. ОБАВЕЗНОГ ...

Obrazovni standardi postignuća za nastavni predmet Tehničko ...

http://www.migdakta.com/wp-content/uploads/2017/06/2010-Obrazovni-standardi-postignuca-za-nastavni-predmet-tehnicko-i-informaticko-obrazovanje-u-osnovnoj-skoli.pdf

9 мај 2010 ... Prva godina učenja – peti razred. Redni broj oblasti ... upoznaju formate papira. • razviju veštinu korišćenja pribora za tehničko crtanje.

Program i obrazovni standardi predmeta tehničko i informatičko ...

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2014/PDF/102%20Grujic-Jankuloski,%20Dragicevic.pdf

31 мај 2014 ... Rezime: „Tehničko i informatičko obrazovanje“ je nastavni predmet u kojem se stiču opšta tehničko-tehnološka znanja. Učenik razvija veštine ...

obrazovni standardi vs. nastavni planovi i programi za strane jezike

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/download/800_bf920badada78c5ddd0d61fa97e56d0d

zastupljen od početka školovanja i kod nas i u Nemačkoj. Ključne reči: strani jezici, prvi strani jezik, obrazovni standardi, kuriku- lum, nastavni plan i program. 1.

Hrvatski jezik[1] Srpski jezik[2]

http://www.knjiznicari.hr/UDK02/images/b/ba/Hrvatsko-srpski_razlikovni_mini_rje%C4%8Dnik.pdf

... JEZIKU IMA ZNAČENJE TUĆI. 295. In Serbian "biti" means English "beat" or Croatian "tući". *REČ BITI IMA DRUGO ZNAČENJE U SRPSKOM JEZIKU. 296.

SRPSKI JEZIK

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Srpski_jazik_3.pdf

DEDA I REPA. Posejao deda repu. Izrasla repa velika, prevelika. Stade deda da ~upa repu iz zemqe - povuci, potegni, i{~upati ne mo`e. Pozove deda u pomož ...

srpski jezik i književnost

http://vaspitacns.edu.rs/documents/VSSSOV_PrijemniIspit-SrpskiJezik.pdf

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. 1. Српски језик припада а) западнословенској језичкој заједници. б) источнословенској језичкој ...

SRBISTIKA I SRPSKI JEZIK

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/07/Srpski%20jezik%20i%20knjizevnost/Rade%20Lalovic/Strucni%20radovi/SRBISTIKA%20I%20SRPSKI%20JEZIK.pdf

и књигу Павла Поповића ПРЕГЛЕД СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ засједао је ЦК ... српскога језика, Беч, 1814.; Павле Соларић, Вход ка писменици и ...

nastavni listic - srpski jezik

http://www.mrezainkluzija.org/literatura/category/46-prezentacije-sa-sastanka-clanova-mreze-podrske-io-u-sapcu?download=457%3Anastavni-listic-2-srpski-jezik

шећер, со, село, песма, аутомобил, лутка, свеска, паче, огледало. ИМЕНИЦА. МУШКИ РОД. ЖЕНСКИ РОД. СРЕДЊИ РОД. 8. Напиши властите именице ...

Srpski jezik - Mala Matura

http://www.mala-matura.com/wp-content/uploads/2016/03/1.-ZBIRKA-SRPSKI-JEZIK-2015.pdf

1 мар 2016 ... уз бабу Злату и њене приче о старом Врању. После гимназијског ... Овај мој Симан нит је на мене, ни на покојну мајку; добра је била, бог да је прости, и кротка ... У песми се каже да неће сањати ништа што је зло.

prevodi biblije na srpski jezik (h£h–hh£ vek)1 - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/bratstvo/2017/bratstvo-2017-21-11.pdf

Библија на српском језику, у преводу Вука и Даничића, штампана је у Београду на ћирилици и у Пешти на латиници. Ова Библија није коришћена на ...

Srpski jezik - Завод за вредновање

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/opsti_standardi/Srpski%20jezik.pdf

Мерењу помоћу стандарда подлежу и исходи и компетенције. Примена стандарда ... У таквој настави ученици уче кроз конкретне активности, уместо ... Има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада ...

primer dobre prakse - iop 2 za srpski jezik.pdf

http://www.mrezainkluzija.org/literatura/category/13-prezentacije-sa-cetvrtog-regionalnog-sastanka-mreze-podrske-io?download=143%3Aprimer-dobre-prakse-iop-2-za-srpski-jezik-os-sonja-marinkovic-subotica

„ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ“. Професор српског језика. Наташа Шашић. Page 2. 1. Увод. „Деце има разне, ал' свако дете је личност. Разлике нису казне ...

Rat za srpski jezik i pravopis - Zapadni Srbi

https://www.zapadnisrbi.com/images/PDF/Danicic_Rat_za_srpski_jezik_i_pravopis.pdf

коме правопису за какав му драго језик, а може ли се. Српски правопис држати коријена, видјећемо још и доље. Светић дијели разлике својега ...

Srpski jezik za napredne pocetnike - Softis

http://softisbg.com/library/harry/srpski/Srpski_jezik_za_napredne_pocetnike_scr.pdf

Уџбеник Српски језик за напредне почетнике намењен је Бугарима који уче српски ... српског изговора') и вежбе (0 означава основни текст лекције, а ознака 'Г' ... принципу старинског бријача, две странице ових возила од глатког ...

Srpski jezik XXIII.pdf - DOI - Универзитет у Београду

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/sj/2018-1/sj-2018-23-1-15.pdf

29 јан 2018 ... Кључне речи: глаголски облици, дублети, инфинитивна основа, инфини- тив, аорист, имперфекат, глаголски придеви, глаголски прилог ...

Moja vezbanka 4, srpski jezik za IV razred

https://velikadecazamaleljude.files.wordpress.com/2014/10/moja-vezbanka-4-srpski-jezik-za-iv-razred-victrix.pdf

МОЈА ВЕЖБАНКА - СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД ... Именски. предикат предикат. 5. Предикат који је састављен од глагола и ... Глаголски предикат је.

1 BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I ... - PZTZ CMS

http://cms.pztz.ba/userfiles/pztz/files/SrednjeObrazovanje/Dokumenti/NPP/Gimnazija/Zdravstvena/Bosanski%20jezik%203%20i%204%20razred.pdf

Gistav Flober Madam Bovari. • B. Stanković Nečista krv. • A.P. Čehov Novele (izbor). • I. Vojnović Dubrovačka trilogija. *NAPOMENA: Obavezno obraditi osam ...

5. program srpski jezik i knjizevnost.5.razred

https://citalici.files.wordpress.com/2019/01/5.-program-srpski-jezik-i-knjizevnost.5.razred.pdf

Војислав Илић: Зимско јутро. 7. Милован ... имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће ...

75641771-Srpski-Jezik-2-Komplet-Nastavnih-Listica

https://suzanamiljkovic.files.wordpress.com/2013/08/75641771-srpski-jezik-2-komplet-nastavnih-listica.pdf

SRPSKI JEZIK ZA II RAZRED. v e ž b e. 6/29/ ... Како смо поделили реченице по значењу? 2. Како смо ... Да ли би према последњем стиху могли да јој дате други наслов? ... Реченице могу бити у потврдном или одричном облику.

Srpski jezik Test 4 - Ispeci pa reci deci

https://ispeciparecideci.files.wordpress.com/2013/05/srpski-jezik-test-4.pdf

Пред тобом је свеска са задацима из српског језика. Није за оцену, али јесте провера знања. Зато је важно да задатке урадиш што боље.

Overen prevod sa engleskog na srpski jezik - cloudfront.net

http://d176tvmxv7v9ww.cloudfront.net/RS/uputstva/beats/Beats%20Pill%20Plus%20Uputstvo.pdf

Potvrđujem da ovaj prevod na srpskom jeziku potpuno odgovara originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. Emilija Tomović, sudski prevodilac za engleski ...

Srpski jezik i književnost - Завод за унапређивање образовања и ...

http://starisajt.zuov.gov.rs/dokumenta/CRPU/VETTEHNICAR/1.%20srpski%20jezik%20i%20knjizevnost.pdf

Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. ТЕМА. ЦИЉ. ИСХОДИ.

Srpski jezik u savremenoj lingvistickoj teoriji.indb

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2016/download/1479_d23cc9c1f5afcfbb60b0b1d4c6323fdf

nje (33), ali se istovremeno stvara sredina za primenu supletivnog pravila prika- zanog u (34b). To jest, mi predlažemo da pravilo u (34b) uzrokuje supletivizam.

R.b. PREDMET UDŽBENIK 1. Srpski jezik i književnost Čitanka sa ...

http://www.bukovo.edu.rs/staro/media/POLJOPRIVREDNI_TEHNICAR_KNJIGE.pdf

Čitanka sa književnim pojmovima srednje škole zavod za udzbenika ... Istorija za 1. razred srednjih stručnih i umetničkih škola,zavod za udzbenike Beograd ...

Srpski jezik - Kobson - Народна библиотека Србије

https://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2018/MNTR2018_srpski_jezik_knjizevnost.pdf

Зборник Матице српске за књижевност и језик. Матица српска, Нови Сад. М24. 2. 0352-5724 Зборник Матице српске за филологију и лингвистику.

10-kontrolne-vec5bebe-4-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

https://velikadecazamaleljude.files.wordpress.com/2014/10/10-kontrolne-vec5bebe-4-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas.pdf

KONTROLNE [email protected] ZA 4. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. PRIRODA I DRU[ ... OSNOVNE [KOLE BRANISLAV NU[I] MARKU JE U POSETU. DO[AO ...

ODSEK ZA SRPSKI JEZIK I LINGVISTIKU RASPORED ISPITA U ...

http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Studenti/Rasporedi/Rasporedi%20Ispita/20192020/mart2020/OAS%20srpski%20jezik.pdf

9 мар 2020 ... redigovanje teksta. Sj, Sm/s p. 12. 3. 2020. u 14:00 333 dr Nataša Kiš. Uvod u lingvistiku 1:Temelji jezika. Sj, Sm/s p. 9. 3. 2020. u 10:30 327.

crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost - iccg

http://www.iccg.co.me/1/images/dok/eksternaIII/2016/jun%20testovi/maternji%209B%202016.pdf

20. Sa 80-120 riječi napiši povezan sastav na temu Starčeva koliba. U sastavu opiši kako zamišljaš izgled kolibe starog ribara iz djela Starac i more na osnovu ...

crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost ... - iccg

http://www.iccg.co.me/1/images/dok/zavrsni/2015/januar%202016/testovi/vazeci,STR%20%20jan2016.pdf

3. simploha. Zaokruži broj ispred tačnog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore. 1 bod. Pored odlomka iz književnog djela (pjesme) napiši naslov djela ...

IV RAZRED OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SRPSKI JEZIK Cilj ...

https://www.savremena-osnovna.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Ciljevi-ishodi-kompetencije-IV-razred.pdf

IV RAZRED. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI. SRPSKI JEZIK. Cilj nastave srpskog jezika jeste da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog.

Moja-Vezbanka-2-Srpski-Jezik-Za-II-Razred-Victrix - WordPress.com

https://uciteljicasladja2.files.wordpress.com/2015/04/moja-vezbanka-2-srpski-jezik-za-ii-razred-victrix.pdf

МОЈА ВЕЖБАНКА - СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА II РАЗРЕД ... У каквом облику могу бити обавештајне реченице? 6. ... Реченице по свом значењу могу бити: 0.

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik ... - WordPress.com

https://uciteljicasladja2.files.wordpress.com/2015/04/nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas.pdf

KONTROLNE [email protected] ZA 2. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk.

VII RAZRED OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SRPSKI JEZIK Cilj ...

http://www.savremena-osnovna.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Ciljevi-ishodi-kompetencije-VII-razred.pdf

SJ.1.1.1. razume tekst (ćirilički i latinički) koji čita naglas i u sebi. SJ.1.1.2. razlikuje umetnički i neumetnički tekst; ume da odredi svrhu teksta: ekspozicija ...

crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost - iccg

http://www.iccg.co.me/1/images/dok/publikacije/ZBIRKE/Crnogorski_jezik.pdf

tekst (pismo, molba, žalba, imejl, prijava na konkurs...). Međutim, zbog ... Danju i noću kao mora muči me misao da je moj život zauvek upropašćen. Prošlosti ... Izvedi zaključak o položaju žena u crnogorskom patrijarhalno-ratni- čkom društvu ...

Kvalitet prevoda kosovskih zakona na srpski jezik - NGO Aktiv

http://www.ngoaktiv.org/uploads/files/Kvalitet%20prevoda%20kosovskih%20zakona%20na%20srpski%20jezik.pdf

Српски и албански језици су службени језици на Косову. То конкретно ... турског, ромског или бошњачког језика за језик који је у службеној употреби;.

V RAZRED OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SRPSKI JEZIK Cilj ...

http://www.savremena-osnovna.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Ciljevi-ishodi-kompetencije-V-razred.pdf

postupno i sistematično upoznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika; ... kao i da nastavi, na višem nivou obrazovanja, i samostalno engleskog jezika ili ... ISHODI. Po završetku teme učenik će biti u stanju da: – primeni jednostavne ...

srpski jezik i kjniževnost – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/laboratorijski-tehnicar/1-srpski-jezik-i-knjizevnost.pdf

V. Šekspir „Romeo i Julija“ (likovi). 13. Predstavnici srpskog baroka. 14. Molijer „Tvrdica“ (komedija karaktera). 15. Stilske figure: epitet, metafora, hiperbola i ...

III RAZRED OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SRPSKI JEZIK Cilj ...

http://www.savremena-osnovna.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Ciljevi-ishodi-kompetencije-III-razred.pdf

SRPSKI JEZIK. Cilj nastave srpskog jezika jeste da učenici ovldaju osnovnim zakonitostima srpskog ... identiteta na delima srpske književnosti pozorišne i filmske umetnosti, kao i drugih umetničkih ... TEMA CILj ISHODI. Po završetku teme ...

Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost - iccg

http://www.iccg.co.me/1/images/dok/eksternaIII/2019/maj%202019/CG%20IX%20MAJ%202019.pdf

Pušti me barem da te ubijem muški! Ako si Furlan, no nijesi! FURLAN: Dođi sjutra na ono ostrvo. Vidiš ono tamo! Čekaću te, pa ćemo se biti. Noću se ne.

crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiţevnost jun ... - iccg

http://www.iccg.co.me/1/images/dok/zavrsni/2015/maternji%20testovi/jun,2015%20SKK-%20Copy.pdf

ovih sedam čuda još samo kompleks Velikih piramida u Gizi i danas postoji. Artemidin hram. Efes, Turska. Velike piramide. Giza, Egipat. Vavilonski viseći vrtovi.

Srpski jezik i knjizevnost - Kobson - Народна библиотека Србије

https://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2019/MNTR2019_srpski_jezik_knjizevnost.pdf

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац. М24. 6. 0350-6673. Прилози за књижевност, језик, историју и фоклкор. Филолошки факултет, Београд. М24.

II razred OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SRPSKI JEZIK Cilj ...

http://www.savremena-osnovna.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Ciljevi-ishodi-kompetencije-II-razred.pdf

Zadaci nastave srpskog jezika : • razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potreba da se on neguje i unapređuje;. • osnovno opismenjavanje najmlađih ...

engleski roman za decu i mlade u prevodu na srpski jezik ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13059/bdef:Content/download

Komparativna analiza prevoda romana za decu i mlade na srpski jezik. 84. 2.3.1. ... knjiţevnike i njihova dela za decu i mlade rukovodeći se njihovom recepcijom na srpskom ... Npr. Alisa ulazi u sukob sa sredinom, Tom Sojer sa tetkom ... u celosti primiti i interpretirati uz aktiviranje znanja bez kojih interpretacija ne bi bila.

Viktorija Škorućak i Valentina Bedi, Mali priručnik za srpski jezik

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/wp-content/uploads/2016/02/Mali-priru%C4%8Dnik-za-srpski-jezik-razlike-u-odnosu-na-hrvatski-standardni-jezik.pdf

Mali priručnik za srpski jezik – razlike u odnosu na hrvatski standardni jezik ... GRAMATIKA. 25 ... Hrvatski se i srpski pravopis razlikuju u (ne)pisanju točke u.

VIII RAZRED OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SRPSKI JEZIK Cilj ...

http://www.savremena-osnovna.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Ciljevi-ishodi-kompetencije-VIII-razred.pdf

nastave srpskog jezika svrha, ciljevi i zadaci obrazovanja, kao i ciljevi ... specifičnostima engleskog jezika, kao i da nastavi, na višem nivou obrazovanja i.

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

https://uciteljicasladja2.files.wordpress.com/2015/04/nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas.pdf

KONTROLNE [email protected] ZA 2. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO ... Od datih re~i prepi{i samo one koje treba pisati velikim po~etnim slovom.

Marija S. Đinđić* Institut za srpski jezik SANU Srbija EKREM ...

https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/download/383/260/

Profesor Ekrem Čaušević autor je i „Gramatike suvremenoga turskog jezika”, koja je ... [s kojim je Orhan jučer razgovarao]? Upravo se na ovom primeru prevoda.

arapski roman u prevodu na srpski jezik - Komunikacija i kultura online

https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/download/210/165/

prevoda arapskih romana u Srbiji od prvog takvog prevoda pa do danas. U radu je predstavljen ... Ḫitām sirrī al-ḫaṭīr, doslovno: 'Kraj moje opasne tajne'), marokanske spisateljice Zekije. Hajrhum (ar. ... Kod prevoda romana Devojke iz Rijada suoĉavamo se sa problemom ... snimljeni film i televizijska serija. Povezavši ...

Prvi i drugi čas Srpski jezik,matematika Učitelj: Tatjana Reljić III4

https://sajberucitelj.files.wordpress.com/2012/10/tematski-dan-andersenove-bajke-tatjana-reljic487.pdf

Prvi i drugi čas ... Cilj:Podsticanje i povećanje interesovanja učenika za čitanje književnih dela i ... RUŽNO PAČE – glavni je lik priče koja nosi i naslov po njemu.

Prof. dr Predrag Petković, dr Miljana Milić Standardi Standardi

http://leda.elfak.ni.ac.rs/education/PEK_stari/literatura/predavanja%20PEK%20EMT/2014/02%20PEK%20EMT%20Uvod%202%20od%202%20%282014%29.pdf

25.02.2013. 1. Projektovanje elektronskih kola. Prof. dr Predrag Petković, dr Miljana Milić. Katedra za elektroniku. Elektronski fakultet Niš. LEDA - Laboratory for ...

Prijemni ispit Srbistika srpski jezik 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_61/FilozofskifakultetSrbistika-Srpskijezik2012.pdf

13. Именице женидба и удадба имају као творбену основу . Додавањем суфикса. на граници основе и суфикса дошло је до гласовне алтернације која ...

Prijemni ispit Srpski jezik i književnost 2012 prvi rok - Prijemni.rs

https://www.prijemni.rs/files/institution/institution_65/Uciteljskifakultetstpskijezikiknjizevnost2012.pdf

б) уводна етапа у развоју драмске радње в) успоравање епске радње г) опис неизговорених мисли јунака. (Заокружите слово испред тачног одговора.).

prvi srpski psihijatri - Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo

http://srpskiarhiv.rs/dotAsset/32968

Doktorova kula. FIGURE 1. Doctor's tower. вали негова жена, һерка и зет, др Бартоломео Куни- берт. Дана 8. октобра 1832. године докторова жена и.

SRPSKI Početno uputstvo SRPSKI - PCFoto

https://pcfoto.biz/uputstva/CANON_EOS_600D_WWW.PCFOTO.BIZ.pdf

SRPSKI. Na kraju ovog uputstva nalaze se Uputstvo za korišćenje softvera i Kratko uputstvo. ... Program Adobe Reader možete besplatno preuzeti sa interneta.

Rodno osjetljiv jezik Skinite priručnik! - Udruženje za jezik i kulturu ...

https://www.lingvisti.ba/media/1605/rodno-osjetljiv-jezik.pdf

grobarica grobarka grupovođa elektromontera/ ki grupovođa elektromontera/ ki grupovođa elektromontera/ ki grupovotkinja elektromontera/ki grupovotkinja.

Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14242&stream=

Recimo, da ste ta mesec želeli zapraviti za hrano 100€. ... (25) Največ se uporablja, kot je že napisano, v sinastriji, komod pa testirate sebe in novo- došleke v ...

Engleski jezik, I strani jezik za I, II i III razred - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85318&rType=2

Osim ovih, nastava engleskog jezika obuhvata i druge opšteobrazovne i ... koristeći jednostavne izraze i rečenice piše kraći vođeni sastav, lična pisma, poruke,.

SRPSKI Početno uputstvo SRPSKI Uputstvo za upotrebu - PCFoto

https://pcfoto.biz/uputstva/CANON_EOS_5D_Mark_III_WWW.PCFOTO.BIZ.pdf

Početno uputstvo. SRPSKI. Na kraju ovog uputstva nalazi se. Uputstvo za korišćenje softvera. ... Program Adobe Reader možete besplatno preuzeti sa interneta.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.