obrazac bilans stanja za mikro pravna lica

Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za privredna lica

http://www.icarus.rs/pdf/bilans_stanja_bilans_uspeha_i_statisticki_aneks_za_privredna_lica.pdf

BILANS USPEHA u periodu od ______ do _______20___ godine. - u hiljadama dinara. Grupa racuna, racun. P O Z I C I J A. AOP. Napomena broj. I z n o s. 1. 2.

Bilans stanja i bilans usepha 31.03.2013 - Eurobank

https://www.eurobank.rs/upload/documents/Bilans_stanja_i_bilans_uspeha_31.03.2013.pdf

druga potrazivanja. A.IV Dati krediti i depoziti. BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2013. godine. Naziv pozicije. A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti.

BILANS STANJA

https://www.belex.rs/data/2014/05/00088155.pdf

31 дец 2013 ... izvesna, a kao što su potraživanja od opštinskih direkcija za ... Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje ...

bilans stanja - Sberbank BH

https://www.sberbank.ba/upload/docs/obrazac_oei_ba_tabela_b_4Bh.pdf

Ispravka vrijednosti. Neto (3-4). Matični broj:65-02-0023-11. BILANS STANJA. Na dan 31.12.2017. godine. Iznos u KM. Naziv banke:Sberbank BH d.d. Sarajevo.

Prilog 1 - Bilans stanja

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_1_-_Bilans_stanja_ID_3469.pdf

БИЛАНС СТАЊА на дан _20 . године број. -у хиљадама динара-. Износ. Претходна година. Крајње стање | Почетно стање. 20. 1 01.01.20 . 6. 7. Група.

bilans stanja - aktiva - FIA

https://fia.ba/Upload/Dokumenti/Prilog%201%20Standardni%20izbor%20podataka-a72d352.pdf

BILANS STANJA - AKTIVA. Pozicija. A. STALNA IMOVINA (002 008 01 4 01 5 020 02 1 030 033). 001. I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007). 002.

Bilans stanja - Halkbank

http://halkbank.rs/bilans-stanja.nspx

Образац БС. (у хиљадама динара). 1. 2. 4. 5. 7. АКТИВА. 00 без 002, 010, 025, 05 (осим 050 и 052), 060, 07, 085,. 196, 296, одговарајући део рачуна 009, ...

Bilans stanja - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/_10437001-01.pdf

БИЛАНС СТАЊА на дан ______ 20___. године. -у хиљадама динара-. Износ. Претходна година. Група рачуна, рачун. П О З И Ц И Ј А. АОП. Напомена.

(bilans) stanja - Privredna štampa

http://privrednastampa.ba/wp-content/uploads/2019/06/PO-I-VI-2019-3.pdf

30 lip 2019 ... obrasci polugodišnjih financijskih izvještaja moraju biti ovjereni ... Popunjavanje obrazaca. Obrasci se ... Bilans uspjeha (obrazac BU),.

Bilans stanja 2014 - KBV DATACOM

http://www.kbvdatacom.rs/images/finansijski_pokazatelji/2014_Bilans_stanja.pdf

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=27ab18a3-7cc8-4a8a-9926-c0b1706ca2bd&Nazive ...

bilans stanja - Hotel Zlatibor

https://www.hotel-zlatibor.com/pdf/godisnji-izvestaj-2015.pdf

31 дец 2015 ... BILANS USPEHA. 0061. 0. 0. 0. 23 osim. 236 i 237. VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI. PLASMANI (0063 0064 0065 0066 0067). 0062.

Bilans stanja - Komercijalna banka ad Podgorica

https://www.kombank.me/pdf/Bilans%20stanja%2030.09.2019..pdf

30 сеп 2019 ... Odložena poreska sredstva. 157. 14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja. 1,808. 15. Ostala sredstva.

Bilans stanja i uspeha 31.03.2013 - Eurobank

https://www.eurobank.rs/upload/documents/Bilans_stanja_i_bilans_uspeha_31.03.2013.pdf

druga potrazivanja. A.IV Dati krediti i depoziti. BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2013. godine. Naziv pozicije. A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti.

iskaz o finansijskoj poziciji /bilans stanja - Asistent.me

https://www.asistent.me/dw/obrasci/finansijski-iskazi.pdf

Prethodna godina. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206). 201. 60 i 61 1. Prihodi od prodaje. 202. 62. 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe. 203.

Bilans stanja 2018 - Skijaški savez Srbije

https://www.skisavez.com/images/download/2019/Bilans_stanja_2018.pdf

15 јун 2019 ... HSFormular © 2002-2015 Handy soft. 0401. 4.375. 4.154. 30. 30. 0402. 436. 436. 34. 0403. 3.939. 3.718. 35. ІІІ. ВИШАК РАСХОДА НАД ...

Bilans stanja Aktiva Pasiva Nematerijalna ulaganja Kapital ...

http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat20877.pdf

Bilans stanja. Aktiva. Pasiva. Nematerijalna ulaganja. Kapital. Neuplaćeni upisani kapital (-). Zemljište. Rezerve. Osnovna sredstva. Emisiona premija -Ažio.

dokumentacija pravna lica

https://www.unicreditbank.rs/content/dam/cee2020-pws-rs/leasing/dok/Zahtev%20za%20finansiranje%20-%20Pravna%20lica.pdf

... gore navedene. jesam nisam politički eksponirana ličnost PEP ... Jurija Gagarina 12. Novi Sad. UniCredit Leasing Srbija d.o.o.. Danila Kiša 3. Online e-mail: ...

NOVA PRAVNA LICA

http://lrcbh.com/uimages/Nova_pravna_lica_091115.pdf

1 нов. 2015 ... SARAN RIBARNICA DJUKIC DARKO S.P.KOZLUK. KOZLUK DRINSKA 14. 715 ... KNEZA VIŠESLAVA SPC ORKA BB MOSTAR. 990.

Pravna lica - Ratel

https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/istrazivanje_izvestaj_pravna_lica2013.pdf

Prema vašem mišljenju, da li je cena slanja pošiljke na udaljene lokacije ista ili skuplja u odnosu na slanje pošiljki na bliže ... Ekspresne pošiljke (danas za danas, danas za sutra) (%) . ... Ekspres paket putem Post Expressa Pošte Srbije (%) .

Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/t_14730501-01.pdf

8. Огранак страног правног лица. 9. Друга правна лица која примењују контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. ПОРЕСКИ БИЛАНС.

pravna lica na dan 31.12.2017. brisani

https://www.neobilten.com/wp-content/uploads/2018/02/Duznici-Brisani-iz-registra-31122017.pdf

31 дец 2017 ... BožoTomić Čačak. Čačak ... PROIZVODNJU PROMET I USLUGE CANE ČAČAK - U ... ŠTAMPARIJA PELIKAN-PRINT DOO, NIŠ - U STEČAJU.

Nerezidenti - pravna lica - M&V Investments

https://www.mvi.rs/view/images/otvaranje_racuna/Nerezidenti%20-%20pravna%20lica.pdf

Pre zaključivanja ugovora neophodno je da pravno lice nerezident ovlasti lice iz Republike Srbije kao poreskog punomoćnika za dobijanje PIB-a. U tom slučaju ...

pravna lica - Intesa Leasing

http://www.intesaleasing.rs/upload/documents/oup/opsti_uslovi_pravna_lica.pdf

INTESA LEASING d.o.o. Beograd - članica Intesa Sanpaolo bankarske grupe ... lizinga, preuzme od Davaoca lizinga posebno ovlašćenje za registraciju ... da na zahtev Davaoca lizinga odmah, a najkasnije u roku od 3 (slovima:tri) dana ... neplaćanja bilo kog dospelog iznosa iz ovog ugovora ispuni ove menice i u njih.

NetBanking PRAVNA LICA uputst...

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/Preduzetnici/Dokumentacija/Elektronsko%20bankarstvo/Novi_NetBanking_kratko_uputstvo_za_pravna_lica.pdf?forceDownload=1

24 sata dnevno svakog dana u nedelji, bez odlaska u filijalu. U pretraživaču ukucajte adresu sajta Erste Banke: http://www.erstebank.rs/rs. Na naslovnoj stranici.

za pravna lica - Crnogorski Telekom

https://api.telekom.me/api/filemanager/download?root=%2FUslovi kori%C5%A1%C4%87enja%2FFiksna Telefonija i Internet poslovni korisnici%2FTravel%26Surf poslovni korisnici - Avgust 2019.pdf

Travel&Surf 4G dodaci daju pretplatniku mogućnost da na mobilnom telefonu aktivacijom nekog ... Bugarska (Telenor) ... Tabela Internet dodaci (karakteristike):.

SET DOKUMENTACIJE ZA OTVARANJE RAČUNA ZA PRAVNA LICA

https://www.sparkasse.ba/content/dam/ba/sba/www.sparkasse.ba/PravnaLica/SVI-zahtjevi-novi-logo/Dokumentacija%20za%20otvaranje%20racuna%20za%20Nerezidente.pdf

Statusna dokumentacija za nerezidente u zavisnosti od organizacionog oblika pravnog lica....4. 2.1. Za strana pravna lica čiji je oblik organizovanja DOO, DD ili ...

pravna lica na dan 31.12.2017. privremeno oduzet pib

https://www.neobilten.com/wp-content/uploads/2018/02/DUZNICI-Oduzet-PIB-31122017.pdf

31 дец 2017 ... PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU BASEMI DOO ŠABAC Шабац. 503.953.265. 10 ... DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE M.P.G.S. AUTO PLAC ... Trgovinsko gradjevinsko i autoprevozničko DOO ROKI 2015. Priboj.

Subjekti prava - fizička i pravna lica

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/radvuk/Subjekti%20prava%20-%20fizicka%20i%20pravna%20lica.pdf

ФИЗИЧКА ЛИЦА. ТРИ ВРСТЕ СПОСОБНОСТИ: I. Правна способност. II. Пословна способност. III. Деликтна способност ...

Obrazac PB 1 - Poreski bilans obveznika poreza na ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/t_14730501-01.pdf

8. Огранак страног правног лица. 9. Друга правна лица која примењују контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. ПОРЕСКИ БИЛАНС.

WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu - Komercijalna ...

https://newdev.kombank.com/pdf/wb_uputstvo_pl.pdf

Uputstvo za upotrebu. WEB E-Bank za pravna lica. Uputstvo za upotrebu. Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd. Sektor platnog prometa. Odeljenje E-Bank.

Cenovnik usluga za pravna lica i preduzetnike 28 09 ... - Eurobank

https://www.eurobank.rs/upload/documents/privreda/Cenovnik_usluga_za_pravna_lica_i_preduzetnike__28_09__2012.pdf

13 сеп 2012 ... Vodjenje Prima paket računa za SBB klijente (za račune aktivne u prethodnom mesecu). Account ... Devizna plaćanja u korist računa drugog klijenta Banke. 0,15% min 10 Eur, ... Izmene po akreditivu (promena roka ili iznosa).

Tarifnik naknada - pravna lica - Sparkasse Bank

https://www.sparkasse.ba/content/dam/ba/sba/www.sparkasse.ba/Korisne-informacije/Tarifnik/Opci%20uslovi_%20naknade%20za%20usluge%20u%20poslovanju%20sa%20privredom.pdf

10 10 Navedena naknada iznosi 0 ukoliko je restruktura u skladu sa Odlukom FBA o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih ...

Dokumentacija za HAL E-bank za pravna lica - Komercijalna banka

https://www.kombank.com/pdf/Dokumentacija%20za%20HAL%20E-bank%20za%20pravno%20lice.pdf

21 јун 2019 ... Podaci o licu za koje se izdaje kvalifikovani elektronski sertifikat (Personal data ... (Issued digital certificate data (filled in by HALCOM BG CA)).

tačke vezivanja za komercijalna pravna lica u međunarodnom ...

http://www.pf.uns.ac.rs/images/maja/46.pdf

M. Stanivuković: Pravna lica u međunarodnom privatnom pravu nim normama i normama kojima se određuje polje primene zakona i međunarod- nog ugovora ...

1 spisak najvećih dužnika - pravna lica na dan 30.06.2013 ...

https://pistaljka.rs/scms/public/media/files/Spisak%20najvecih%20duznika%20pravna%20lica.pdf

30 јун 2013 ... 2,158,036,080. 6 GP MOSTOGRADNJA - AD - U RESTRUKTURIRANJU ... 24 INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD - U RESTRUKTURIRANJU.

SPISAK NAJVEĆIH DUŽNIKA - PRAVNA LICA NA DAN 30.11.2019 ...

https://www.neobilten.com/wp-content/uploads/2019/12/SpisakNajvecihDuznika_PRAVNA-LICA-oduzet-PIB.pdf

30 нов. 2019 ... STIRODOM DOO NOVI SAD. Нови Сад. 26,015,108. 340. 100355998. ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BARJE ČIFLIK SA PO BARJE. ČIFLIK ...

NetBanking PRAVNA LICA uputst... - Erste banka

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/Eng/Documentation/corporate-clients/NetBanking%20za%20pravna%20lica%20%28engleski%29.pdf

branch. Type the link of Erste Bank website in your browser: http://www.erstebank.rs/rs. At the homepage, choose. “Small enterprises and entrepreneurs”. 1. 2. 2.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 26.09 do 02.10 ...

https://www.bijelopolje.co.me/images/analiticke/kartice/placeni_nalozi_za_fizicka_i_pravna_lica_za_period_od_26_09_do_02_10_2016_god.pdf

2 окт 2016 ... (Kompezacija). CKB. 476.80 €. 0742. 15.07.2016 43192600000 Obilježavanje danaopštine i nagrada 3 januar. JEKON AD. 510-35740-05.

uputstvo za pravna lica za izdavanje registracione nalepnice

http://automototc.co.rs/wp-content/uploads/2018/02/registracione-nalepnice-za-pravna-lica.pdf

уколико регистрацију возила врши лице на чије име гласи пуномоћје, потребно је да преда регистрациони лист, полису, пуномоћје, саобраћајну ...

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

https://www.voban.co.rs/media/3434/6_op%C5%A1ti-uslovi-kori%C5%A1%C4%87enja-direktnih-kanala-za-pravna-lica-i-preduzetnike_voban.pdf

-32501-57, S.W.I.F.T.: OTPVRS22. e mail [email protected], stranica: ... Platni nalog koji je ispostavljen putem E-banking/Hal WEB SME-a smatra se primljenim u ...

Ponuda za korišćenje VIP roming dodataka (za pravna lica)

http://api.telekom.me/api/FileManager/Download?root=%2FUslovi kori%C5%A1%C4%87enja%2FVIP roaming dodaci - ponuda za poslovne korisnike - Januar 2020.pdf

2. VIP roming dodaci daju pretplatniku mogućnost da na mobilnom telefonu aktivacijom nekog od ponuđenih dodataka po povoljnim uslovima koristi internet i ...

Pravna lica osnovana zakonom ili drugim propisom

https://www.kombank.com/pdf/Pravna%20lica%20osnovana%20zakonom%20ili%20drugim%20propisom.pdf

... PRAVNA LICA OSNOVANA ZAKONOM ILI DRUGIM PROPISOM. Dokumentacija. Obrasci za dinarski račun. Obrasci za devizni račun. Vrsta i način izdavanja.

Dokumentacija za otvaranje tekućeg računa – PRAVNA LICA ...

https://www.kombank.com/pdf/Pravna%20lica%20osnovana%20zakonom%20ili%20drugim%20propisom.pdf

Na uvid original ili kopia overena kod nadležnog organa - 1 primerak. Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, osim ako je ovo lice prisutno.

punomoćje za pravna lica - Fabrika Secera Zabalj

https://www.secerana-zabalj.co.rs/Dokumenti%202015/PUNOMOCJE%20ZA%20PRAVNA%20LICA.pdf

Ovim mi, dole potpisani,. (ime pravnog lica), sa adresom. , matično broj / broj registracije za strano pravno lice. , kao vlasnik ______ akcija AD Fabrika šećera ...

pravna lica ovlašćena za obavljanje poslova projektovanja i ...

http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/2.POSEBNI%20SISTEMI%20EVIDENCIJA.pdf

29 јул 2016 ... Društvo za projektovanje i inženjering. Šidprojekt doo, Šid. Šid. 08144486 09-217-1015/16. 26.08.2016. B1. XXX. 09-217-1072/16. 23.09.2016.

1 PUNOMOĆJE ZA GLASANJE A. Za fizička i pravna lica, osim za ...

https://www.messer.rs/documents/82279/1627996/Punomocje za glasanje.pdf/1ab13637-f41b-09f4-f86f-85e1a74a0f57

ime, odnosno poslovno ime akcionara koji izdaje punomoćje, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj ...

spisak najvećih dužnika - pravna lica na dan ... - Nova Ekonomija

https://novaekonomija.rs/assets/documents/SpisakNajvecihDuznika_PRAVNA%20LICA-aktivni.pdf

30 нов. 2019 ... KOMGRAP-STAN PREDUZEĆE ZA ... Крагујевац. 118,470,278.50. PRINUDNA ... REJHAN INVEST DOO DUGA POLJANA. Дуга Пољана.

Pravna lica i preduzetnici kojima su izdate licence za obavljanje ...

http://www.wings.co.rs/?mod=download&fh=f8d28388cc94d17c892e80e453901534

01.02.2007. INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU DOO ZA. PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE. NOVI SAD,. KOSTE. RACINA 19.

stanje duga na dan 31.03.2013 - pravna i fizicka lica (dug veci od ...

http://www.bosilegrad.org/sr/pdf/LPA/duznici/stanje_duga_31.03.2013.pdf

JANEV DRAGAN "RIBARAC" S.U.R. DRAGAN. JANEV. 55,419.63. 100981269 ... ANDONOV DRAGAN "RADECKI" RESTORAN I. TURISTIДЊKE USLUGE ...

''Start up'' pravna lica 2014.godina - Grad Pančevo

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2016/04/Start-up-pravna-lica-2014.pdf

TERMOENERGETIK PRO DOO PANČEVO. Svetozara Markovića 87. Pančevo. 3320. 06000029. DRAGICA TEOVSKA. 06000029. SANJA SPALEVIĆ ...

Zahtev za lizing - Pravna lica i preduzetnici - CA Leasing Srbija

http://www.ca-leasing.rs/upload/dokumenta/_09_Zahtev%20za%20lizing%20za%20pravna%20lica.pdf

Milentija Popovića 5A, Tel. 381 11 3305 930, Fax. 381 11 3305 931. E-mail: [email protected] Web site: www.ca-leasing.rs. - 1 -. Zahtev je dostavljen u CA ...

Pregled naknada i usluga pravna lica - ProCredit Bank

https://www.procreditbank.rs/sites/default/files/page_files/Pregled%20naknada%20i%20usluga%20%20pravna%20lica.pdf

правна лица и ценовника за предузетнике. Детаљнији опис доле наведених услуга (листа репрезентативних услуга) и додатна објашњења, ако их.

Pravila korišćenja elektronskih servisa za pravna lica preduzetnike i ...

https://www.kombank.com/pdf/Pravila%20koriscenja%20elektronskih%20servisa%20za%20pravna%20lica%20preduzetnike%20i%20strana%20pravna%20lica%20-%20nerezidente.pdf

1 нов. 2017 ... elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenje servisa elektronske banke;. Izdavalac smart kartice je Halcom AD Beograd ...

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa – Strana pravna lica

https://www.voban.co.rs/media/4329/neophodna-dokumentacija-za-otvaranje-ra%C4%8Duna-strana-pravna-lica.pdf

DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJA KLIJENT. DOCUMENTS ... izvod iz registra i/ili druga poslovna dokumentacija u kojoj se vidi taj podatak, sve do krajnjih ...

TARIFA NAKNADA-DEVIZNI RACˇUN-PRAVNA LICA - Halkbank

http://www.halkbank.rs/content/tarifa_u_inostranstvu_pravna_lica_17-03-19.pdf

17 мар 2019 ... Uplata gotovog novca na platni račun podnošenjem naloga za uplatu ... Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u ...

1 spisak najvećih dužnika - pravna lica na dan 30.06.2013. aktivni

https://pistaljka.rs/scms/public/media/files/poreski%20dug.pdf

30 јун 2013 ... 27 ZEKSTRA GRUPA -ZEKSTRA DOO. 100041834 Bеоgrаd–Zеmun. 183,050,547. 28 KONDIVA DOO. 100004526 Buјаnоvаc. 182,617,530.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.