Nozokomijalne infekcije

Nozokomijalne infekcije - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/02/Prof-dr-Raddmilo-Jankovic-predavanje-CEEA-3-2017.pdf

Predavač: prof Radmilo Janković. Nozokomijalne infekcije. Radmilo J. Janković. Medicinski fakultet , Univerzitet u Nišu. Nozokomijalna infekcija. “nosus”-bolest.

NOZOKOMIJALNE PNEUMONIJE – IMAMO LI REŠENJE ZA ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-7744/2012/2217-77441202011K.pdf

rizikom za nastanak nozokomijalne infekcije.6. U jedinicama intenzivnog lečenja učestalost. HAP je najveća, 5-10 puta veća nego na drugim odelenjima. Prema ...

6. Infekcije u hirurgiji.pdf

http://www.nsveterina.edu.rs/oldsite/sites/default/files/6.%20Infekcije%20u%20hirurgiji.pdf

Čiste kontaminirane rane. Kontaminirane rane. Nečiste rane. Page 6. Koji faktori kod čiste hirurške rane mogu uticati na nastanak ... Hirurška obrada rane.

Intrahospitalne infekcije

http://studije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/Intrahospitalne-infekcije.pdf

Intrahospitalne infekcije bolničke ili nozokomijalne infekcije stečene tokom boravka bolesnika u bolnici (najmanje 48 h posle prijema i najviše. 48 h posle ...

HIV INFEKCIJE U AP VOJVODINI

https://www.izjzv.org.rs/publikacije/HIV_APV/HIV_APV_final_2010.pdf

Терезија Недић (Лабораторија “НЕОЛАБ“, Нови Сад), Владимир Вујатов ( ... Карловци, Суботица и Темерин. У току године реализовано је преко.

BAKTERIJSKE INFEKCIJE NOVOROĐENČADI

http://www.neonatologija.rs/files/rad16-KON-2.pdf

Staphylococcus aureus). Nekrotični enterokolitis (NEC). • Klebsiella;. • Pseudomonas;. • Escherichia coli;. • Anaerobne bakterije;. • Staphylococcus epidermidis i ...

Prevencije intrahospitalne infekcije

http://eprints.ugd.edu.mk/15007/10/Prevencije.pdf

Prevencije intrahospitalne infekcije. Panova Gordana. Fakultet za Medicinski nauki Univerzitet,,Goce Delcev''Stip,R.Makedonija. Uvod: Bolničke infekcije u ...

POLNO PRENOS!VE INFEKCIJE

http://www.jazas.rs/files/polno%20prenosive%20infekcije.pdf

Klinička slika se češće sreće kod žena i procena ... Dijagnoza se postavlja pomoću kliničke slike i laboratorijski. ... skraćuje fazu bolesti i olakšava kliničku sliku.

Infekcije posle Tx bubrega

http://www.udruzenjenefrologa.com/download/skola-transplantacije-2011/simic-ogrizovic-sanja-infekcije-nakon-tx-bubrega.pdf

Infekcije: oportunisticke infekcije, aktivacija virusa. (CMV,HIV, EBV) kasno: CMV, JC polyoma virus, gljivicne infekcije, maligniteti f. Himericna ili human. rec.

Osobitosti infekcije dekubitusa

https://hrcak.srce.hr/file/247631

rane i napora da se unaprijedi skrb, prevenira razvoj, a kurativni postupci da uključe kombinaciju strategija. KLJUČNE RIJEČI: dekubitus, infekcija, uzročnici, ...

Infekcije sustava za kretanje - MEF

http://www.mef.unizg.hr/ortopedija/nastava/DapicInfekcijeSustavaZaKretanje.pdf

Do oštećenja hrskavice dolazi djelovanjem proteolitičkih enzima iz bakterija ... Proces destrukcije hrskavice je najbrži u zglobu kuka jer se zbog dubokog ...

Komplicirane infekcije mokraćnog sustava

https://hrcak.srce.hr/file/28303

više vrsta. Urin je normalno sterilan, no distalni dio uretre je koloniziran saprofitnom florom susjednih regija te uzorak izmokrenog urina može biti kontaminiran ...

Infekcije mokraćnog sustava - HDKM

http://www.hdkm.hr/wp-content/uploads/2015/02/Sastanci-20140918-prezentacija2.pdf

određivanje staničnih elemenata u urinu. ➢ Mikroskopiranje necentrifugiranog urina (400x)- > 5 L vp. ➢ Mikroskopiranje necentrifugiranog urina bojanog po ...

INFEKCIJE NOVOROĐENČETA NASTALE INTRAUTERUSNO

http://www.neonatologija.rs/files/rad15-KON-2.pdf

RUBELA. KLINIČKA SLIKA (vidljiva na rođenju ) ... Anomalije oka ( katarakta, mikroftalmija, retinopatija, glaukom); ... KLINIČKA SLIKA (razvijena tokom novorođenačkog perioda) ... fetus and infant, Mosby, St. Luis- Baltimore- Boston; 1997;.

KLINIČKE MANIFESTACIJE PERZISTENTNE HPV INFEKCIJE

https://www.izjzv.org.rs/app/HPV/pdf/3.%20%20Klinicke%20manifestacije%20perzistentne%20HPV%20infekcije.pdf

Novi predlog algoritma skrininga žene 25-64 god. HPV test negativan pozitivan normalan. Kontrola za 5 godina. HPV&citologija. 6-12 meseci kolposkopija.

PRAVILNA UPOTREBA ANTIBIOTIKA - INFEKCIJE

https://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/KRAK_Afisa_AntibioticiPacijenti_no1%5B297x210mm%5D.pdf

će napraviti probleme kao što su urinarne, vaginalne, plućne, ili kožne infekcije. ... Antibiotici širokog spektra djelotvorni su protiv više vrsta bakterija. Koriste se u ...

Bolničke infekcije - Biomedicinska istraživanja

http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2017/07/09-Kucirski.pdf

9 јул 2017 ... Ključne riječi: intrahospitalne infekcije, anketa, studenti, učenici srednje škole. Adresa autora: Ljubiša Kucurski dipl. medicinar zdrav. njege.

SERATTIA KAO UZROČNIK INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE NA ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2001-html/3-broj-2001/SERATTIA%20KAO%20UZROCNIK%20INTRAHOSPITALNE....pdf

Intrahospitalne infekcije predstavljaju problem u zdravstvu. Kod neurohirurških bolesnika infekcije mogu ozbiljno da naruše kvalitet lečenja, a u pojedinim ...

Reproduktivno zdravlje i polnoprenosive infekcije

http://www.iskra.org.rs/biblioteka_files/Reproduktivno_zdravlje_i_polnoprenosive_infekcije.pdf

Кроз свако заљубљивање и одљубљивање, адолесцент реалније ... Љубав је сложен однос између две особе, од којих свака истовремено и воли и бива вољена. ... средини. Обично је то период од прве до 22. недеље трудноће.

AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE KOD DJECE

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:991/datastream/PDF/view

Ovaj završni rad na temu akutne respiratorne infekcije kod djece prikazuje da su ... Laringitis,. • Laringotraheitis,. • Bakterijski traheitis. Ekspiratorna dispneja:.

Infekcije dišnog sustava - HDKM

http://www.hdkm.hr/wp-content/uploads/2015/02/Sastanci-20130515-prezentacija4.pdf

S. pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, S.pyogenes ... •Bris nosa ne treba uzimati na pretragu s ciljem utvrĎivanja prisutnosti Bordetella pertussis. •Iscjedak ...

Fokalne infekcije sa internističkog stajališta

https://hrcak.srce.hr/file/278201

jevamo pod fokalnom infekcijom, i primjetili su, da pokvareni zubi imadu velikoga ... pao mišljenje da su mnoge latentne (bessimptomne) upale zuba uzrok kro-.

urinarne infekcije - Dom zdravlja Obrenovac

http://www.domzdravljaobrenovac.com/pdf/Urinarne%20infekcije.pdf

12 апр 2018 ... Asimptomatska bakteriurija- prisustvo bakterija u urinu u odsustvu bilo kakvog kliničkog simptoma infekcije urinarnog trakta. ▻ Simptomatska ...

VODIČI ZA INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA

https://uroweb.org/wp-content/uploads/Urological-Infections-2011-pocket-serbian.pdf

Pozitivan leukocitni esteraza test ili > od 10Le po HPF (x400) u prvom urinu je patognomoničan nalaz. Prostatitis /CPSS. U pacijenata sa simptomima sličnim ...

primena mananoligosaharida u terapiji puerperalne infekcije ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7121/bdef:Content/get

1 окт 2013 ... U momentu zalučenja, prasad iz grupa krmača tretiranih sa 10 i 20g MOS preparata bila su teža od prasadi iz kontrolne grupe i grupe krmača ...

Intrahospitalne infekcije i antimikrobna ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/83fc/32c598bf0e39b4ff25097de90dac771b7c94.pdf

UVOD. Intrahospitalne infekcije (IHI) su kritičan problem koji sve više impresio- nira svojom učestalošću, posljedicama i sve većom rezistencijom na antibiotike.

PARAZITSKE INFEKCIJE DIVLJIH KUNIĆA I ZEČEVA*

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2457/2014/0350-24571404241I.pdf

Tamara Ilić, docent, Katedra za parazitske bolesti, Fakultet veterinarske medi cine, Univerzitet u Beogradu, Srbija; dr. sci. vet. med. Tamaš Petrović, viši naučni ...

Infekcije operativnog mesta – epidemiološke karakteristike

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2006/0042-84500602169S.pdf

urinarni sistem, odnosno kada se radi o čisto- kontaminisanom, kontaminisanom ili prljavom operativnom mestu, infekcije su obično polimikrobnog karaktera i ...

67 PREGLEDNI ČLANCI NESPECIFIČNE INFEKCIJE KOŠTANOG ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2002-html/Br-6/NESPECIFICNE%20INFEKCIJE%20KOSTANOG%20TKIVA.pdf

Patogeni mikroorganizmi koji uzrokuju infektivno zapaljenje kosti (osteomijelitis) najčešće prodiru u kost na dva načina i to hematogenim i egzogenim putem.

Prevencija nozokomijalnog prijenosa infekcije uzrokovane ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:2004/datastream/PDF/view

NOZOKOMIJALNE INFEKCIJE UZROKOVANE BAKTERIJOM CLOSTRIDIUM. DIFFICILE . ... Prenošenje C. difficile unutar sustava zdravstvene skrbi s ... prijenosa infekcije na lokacijama gdje se križaju putevi bolesnika s različitih odjela.

Bolničke infekcije u jedinici intenzivnog liječenja - Dr Med ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:89/datastream/PDF/view

Najčešće nozokomijalne infekcije su infekcije mokraćnog sustava, pneumonije i infekcije krvotoka. Liječenje se temelji na adekvatnoj antibiotskoj terapiji koja se ...

vodiči za infekcije urinarnog trakta - Uroweb

https://uroweb.org/wp-content/uploads/Urological-Infections-2011-pocket-serbian.pdf

kateterizacije mokraćne bešike. Klasifikacija i ... Opstrukcija mokraćne bešike i uro- đene genitalne ... Lečenje UTI zavisi od brojnih faktora. U tabeli 4 se nalazi.

KOMPLICIRANE INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA U ODRASLIH

https://hrcak.srce.hr/file/264195

Hrvatska. Infekcije mokraćnog sustava (IMS) su najčešće bakterijske infekcije koje mogu zahvaćati donji dio (cistitis, prostatitis) ... Simptomi i kliničke manifestacije kompliciranih infekcija ... što je upala pluća uzrokovana gljivicom Pneumocystis ...

BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE • Akutne respiratorne infekcije kod ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/akutne_respiratorne_infekcije_djeca.pdf

Infekcije donjih respiratornih puteva akutni bronhitis . ... Kašalj je prirodni put za čišćenje bronha od sputuma. Davanje velikih količina ... eritromicin je lijek izbora.

Udruženost Helicobacter pylori infekcije sa nodularnim antritisom i ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2006/0042-84500603313T.pdf

Ključne reči: helicobacter pylori; gastritis; infekcija, dijagnoza; helicobacter; lečenje, ishod. Abstract. Introduction. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is.

mere prevencije i suzbijanјa infekcije coxsackie virusom u ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8422/2017/0354-84221774006S.pdf

koksaki virus tipa B (6 serotipova). Izvor infekcije koksaki virusom je čovek, neretko sa asimpto- matskom formom bolesti. Infekcija se najčešće prenosi fekooral-.

najučestalije vaginalne infekcije kod trudnica na teritoriji opštine ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8773/2016/0350-87731601053J.pdf

organizmi, izvjestiti: Izolovana fiziološka mikroflora. Cervikalni bris. Cervikalni bris se uzima iz endocervikalnog kanala na- kon uklanjanja sluzi sa površine ...

Rekuriraju}e infekcije uzrokovane Clostridium difficile: zna~enje i ...

https://hrcak.srce.hr/file/125717

va – ulcerozni kolitis i Crohnova bolest (IBD) [2], ali i far- makolo{ka blokada ... Pseudomembranozni kolitis uzrokovan CDI predstav- lja hitnu i nerijetko `ivotno ...

Dijagnostika i značaj infekcije uzrokovane bakterijom Clostridium ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1158/datastream/PDF/view

with a part of population being asymptomatic carriers; the bacterium can be isolated in 40%. – 60% of infants and 2% – 4% of adults. The main inciting factor for ...

8. prevencija infekcije kronične rane - Repozitorij Sveučilišta u ...

https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:219/datastream/PDF/view

PREVIJANJE KRONIČNE RANE . ... značajnoj mjeri primjenjuju klasične metode previjanja, iako posljednih godina ... Temeljita obrada kronične inficirane rane.

Prirodnožarišne infekcije (bolesti koje se prenose krpeljima i ...

https://lovackakomora.rs/wp-content/uploads/2012/02/Prirodnoarine_infekcije.pdf

HEMIJSKO SUZBIJANJE KRPELJA PO EKOLOŠKIM I EPIDEMIOLOŠKIM. INDIKACIJAMA ... glodari, jež, krtica i krpelj ... SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA.

Osobitosti infekcije parazitom Trichomonas vaginalis u muškaraca ...

http://medlib.mef.hr/1669/1/mario_sviben_disertacija.pdf

Trihomonas se razmnožava dvojnom diobom po dužoj osovini (6). ... Iako trihomonas može preživjeti neko vrijeme u vanjskoj sredini, smatra se da je prijenos.

infekcije urinarnog trakta kod djece - PORODICNA MEDICINA

http://porodicnamedicina.com/download/urinarne_infekcije_djeca.pdf

infekcija urinarnog trakta kod djece su veoma važni zato što one sem akutnog ... kod dječaka, fimoza i balanitis mogu oponašati znakove infekcija urinarnog ...

Nela Ercegović INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE STANOVNIKA ...

https://repo.ozs.unist.hr/islandora/object/ozs:77/datastream/PDF/view

Pušenje povećava rizik oboljenja od respiratornih infekcija ... prevencija svake bolesti,pa tako i infekcija organa za disanje, jačanje imuniteta. Prehrana je od ...

infekcije donjeg respiratornog trakta kod odraslih - PORODICNA ...

http://porodicnamedicina.com/download/respiratorne_infekcije_odrasli.pdf

Antitusici. • Antitusike je racionalno primjenjivati samo kad suvi neproduktivni kašalj ... Neopijatni antitusici su male efikasnosti pa se opravdano malo koriste.

Urogenitalne infekcije uzrokovane humanim papiloma i herpes ...

https://hrcak.srce.hr/file/32379

melju empirijskih obrazaca kliniËke slike. Iako pato- ... cija uzrokovanih humanim papiloma (HPV) i herpes simpleks virusom (HSV). ... herpes genitalis. Genitalni ...

Polno prenosive infekcije - Timočki Omladinski Centar

https://toc.rs/toc/wp-content/uploads/2015/10/02_TOC_brosura_PPI.pdf

Polno prenosive infekcije ili seksualno prenosive infekcije su bolesti koje se, ako ne uvek ... nja osamdesetih, pre svega zbog pojave AIDS-a i akcentovanja zdravih životnih stilova, presvega onih koji se odnose na re- produktivno zdravlje kroz ...

Prevencija infekcije kirurške rane u poslijeoperacijskom periodu

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:2656/datastream/PDF/download

Po učestalosti javljanja, infekcije kirurške rane nakon operacije zauzimaju treće mjesto, ... Ukoliko ranu treba obraditi – modificirati, radi se obrada rane u općoj.

akutne respiratorne infekcije kod djece - PORODICNA MEDICINA

http://porodicnamedicina.com/download/respiratorne_infekcije_djeca.pdf

razmatraju odvojeno. Zapaljenje epiglotisa, bronhiolitis, laringitis (krup) i laringotraheobronhitis su oboljenja koja su uglavnom prisutna kod djece mlađe od 5 ...

H. pylori infekcije, II terapijska linija - x odeljenje minimalno ...

http://www.laphirurg.rs/materijal/vise-informacija/sta-treba-znati-hpylori-infekcije-2-terapijska-linija.pdf

... raspoloživim terapijskim opcijama i savete o korekciji načina ishrane možete naći na sajtu X odeljenja Klinike za digestivnu hirurgiju KCS u Beogradu –.

ili čireva na koži (impetigo i ektima) - infekcije k - Belupo

https://www.belupo.hr/media/products/Mirobact_mast-U.pdf

Mirobact 20 mg/g mast mupirocin. Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu uputu ...

pravilna upotreba antibiotika i virusne infekcije - Ministarstvo ...

https://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/KRAK_Afisa_AntibioticiPacijenti_no3%5B297x210mm%5D.pdf

a naročito može biti opasna za ljude starije dobi ili osobe sa hroničnim ... Laringitis - upala glasnica u grkljanu ... Antibiotik se u terapiji primjenjuje samo.

Kliničke i laboratorijske osobenosti infekcije izazvane Herpes ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14002/bdef:Content/download

Humani cytomegalovirus (CMV) ... danima bolesti i PCR na HSV u CST može biti negativan, a senzitivnost metode u ranom stadijumu bolesti je oko ... Pozitivni serološki nalazi na HSV su uključivali pozitivan IgM i/ili porast IgG vise od četiri ...

Značaj određivanja aviditeta protutijela IgG u dijagnostici infekcije ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:944/datastream/PDF/view

IgM/IgG protutijela te aviditet IgG protutijela određeni su pomoću komercijalnog ... a<8 negativan, 8-1.1 graničan, >1.1 pozitivan; b<16 negativan, 16-22 graničan ...

detekcija actinomyces infekcije u vce obriscima - Repozitorij MEFOS

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:724/datastream/PDF/view

čistoće vaginalnog iscjetka. U normalnom ekosustavu rodnice prisutno je 17 do 30 različitih vrsta bakterija. Najčešći aerobi obuhvaćaju difteroide, streptokoke, ...

Bakterijske infekcije teladi u neonatalnom periodu Dijareja ...

http://www.vetks.org.rs/documents/teme09/Bakterijske%20infekcije%20teladi.pdf

uobičajeno su prisutne kao oportunistički patogeni u organizmu odraslih jedinki, ... Često su bakterije uzročnici superinfekcija kod primarnih infekcija izazvanih ...

infekcije gastrointestinalnog trakta - Klinika za infektivne bolesti

http://bfm.hr/web/binary/saveas?filename_field=datas_fname&field=datas&model=ir.attachment&id=221

Trbušni tifus - S. typhi - prilagoĊena samo na ĉovjeka. • Druge salmonele su zoonoze. – bakterije iz latentno zaraţenih ţivotinja. – ingestija jaja, meso, mlijeĉni ...

javno zdravstveni sistem i prevencija hiv infekcije kod seksualnih ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/2367/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tropske bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ... sastanke, polna bolest, triper (19). Koliko triper može da zagorča ljubavni život, kod nas je opisao ...

hiv infekcije u ap vojvodini - Institut za javno zdravlje Vojvodine

https://www.izjzv.org.rs/publikacije/HIV_APV/HIV_APV_final_2011.pdf

Sad), Terezija Nedić (Laboratorija “NEOLAB“, Novi Sad), Vladimir Vujatov (Medicinska laboratorija ... Crveni krst Temerin je obeležio Svetski dan borbe.

Komplicirane infekcije mokraćnog sustava – urološki aspekti ...

https://hrcak.srce.hr/file/132312

U sklopu kompliciranih infekcija bubrega mo- gu nastati komplikacije i posebni ... kasnije upalom bio zahvaćen čitav parenhim bubrega. U daljnjem tijeku bolesti ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.