Nelicni glagolski oblici u srpskom jeziku

glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/244064

M. Menac-Mihalic: Glagolski oblici u cakavsTwm narjecju ... ;. FILOLOGIJA 17 (1989) str. 81-109. Nastavci 3. pI prezenta u hrvatskom S'll :lmjizevnom jeziku ...

metafore o engleskom i srpskom jeziku u britanskom odn. srpskom ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19290/bdef:Content/download

pojmovnih metafora putem kojih se engleski odn. srpski jezik konceptualizuje, ali i ... konceptualizuju, jesu konkretniji pojmovi poput predmeta, delova tela, ...

GlAGolSKi obliCi U SAnKtoRAlU pRVotiSKA ...

https://hrcak.srce.hr/file/106818

U radu se opisuju glagolski oblici u sanktoralu prvoga tiskanoga hrvatskogla- ... roda, a preostali više nisu razlikovali rod pa su se “počeli osjećati kao prilo-.

Složeni glagolski oblici u četveroevanđelju Hvalova zbornika

https://hrcak.srce.hr/file/226196

U radu se analiziraju složeni glagolski oblici (perfekt, pluskvamperfekt, kondicional, futur prvi) u ... Stari su lični nastavci dobro očuvani. Pronađen je tek jedan ...

Matea Kovačić Glagolski oblici u Knjižicama od žitija rimskih ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:37/datastream/PDF/view

izvornika. Glagolski oblici, zbog preglednosti, prikazani su tablično, a uz svaki ... tekstovima crkvenoslavenski se lični prezentski nastavci dobro čuvaju. Rijetko.

glagolski oblici u protestantskom izdanju artikuli ili deli prave stare ...

https://hrcak.srce.hr/file/285351

31 lis 2017 ... tekstu se analiziraju jednostavni i složeni glagolski oblici. Nastoji se dokazati prevladavaju li hrvatski nastavci za izražavanje pojedinih oblika ...

GLAGOLSKI VID U SA VREMENOM TURSKOM JEZIKU Pitanje ...

https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/download/5015/4705/

venske jezike.2 Ovde se pre svega misli na svršeni i nesvršeni vid (u ru- skom i drugim ... turskom jeziku ne utvrduju da turski glagol ima specifičnu oznaku za.

kauzativ i glagolski rod u japanskom jeziku u poređenju sa srpskim ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10385/bdef:Content/download

Hideo Teramura u svojoj knjizi Sintaksa i značenje japanskog jezika (1982)4 deli glagolski rod na gramatički i leksički. U gramatički glagolski rod ubraja pasiv, ...

O srpskom jeziku - KrajinaForce

http://www.krajinaforce.com/dokumenti/O%20srpskom%20jeziku%20LMK.pdf

народни језик, јер у њему нема ничега што не би било у народном језику ... брата-апостола, који су га у свом родном граду Солуну морали да науче још ...

Apstraktne imenice u srpskom jeziku

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4921/Ivanovic.Mag.rad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dani~i}ev prevod Svetog pisma staroga i novoga zaveta; a drugi sloj (na kome ... gustota : gusto}a : gustost; krivda : krive` : krivost : krivota : krivo}a; glupost : ... nastajao film, nastajao je i termin bioskopŒ; Radovanovi} 1978: 70-71 i d. ... humanost: „Ceo izraz ‰licaŠ pokazuje ... dobrotu i iskrenost“ (Domanovi} R., R. SANU);.

Prezent u savremenom srpskom jeziku

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1223/Tanasic_Prezent_savremenom_srpskom.pdf?sequence=1&isAllowed=y

њи у српском језику, али служи и за исказивање прошлих и будућих радњи, те ... поједина лица“, и 2) треба разликовати употребу времена у главним и.

GOVORNE BAZE NA SRPSKOM JEZIKU

http://www.telfor.rs/telfor2000/radovi/7-2.pdf

tokom vremena. Smisao se izvlači iz ... izdvajanje obeležja raditi bez greške – desiće se da ne registruje ... izračunati na razne načine, a najlakše se shvata kao zbirna verovatnoća ... (datum i vreme rođenja – znak i podznak, i sl.), automatski.

NASLOV RADA NA SRPSKOM JEZIKU

https://www.sepa.gov.rs/download/radovi/2017/CadjoIsar_SezonskaDinamikaFitoplanktonaAkumulacionogJezeraCelije.pdf

konstatovana. KLJUČNE REČI: fitoplankton, abundanca, hlorofil a, cijanobakterije, "cvetanje" vode. SEASONAL DYNAMIC OF PHYTOPLANKTON OF.

Katalog na srpskom jeziku. - Moravka

http://www.moravka.rs/moravka-katalog-srpski.pdf

609. Začinska smeša za pasulj 609. Začinska smeša za riblju čorbu 609. TP: 30 kom. 8"606017632979. TP:30 kom. 3606017631897. MORAVKA LESKOVAC ...

Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4486/1/Vlasta%20%C4%90urina_diplomski%20rad.pdf

20 ožu 2013 ... i više vrsta riječi, a drugi put čestice uopće nisu izdvojene u ... značenjski vrste utječu jedne na druge, odnosno kako sve vrste riječi prelaze iz ...

PRAGMATIČKI ANGLICIZMI U SRPSKOM JEZIKU ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Misic-Ilic/publication/313627448_Pragmaticki_anglicizmi_u_srpskom_jeziku/links/59df0b54a6fdcca0d3301c3a/Pragmaticki-anglicizmi-u-srpskom-jeziku.pdf

Ključne reči: pragmatički anglicizmi, pozajmljenice, srpski jezik, diskursne ... i italijanskom češće korišćenje por favor i prego, u govornom činu zahteva, pod.

STRATEGIJE UČTIVOSTI U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16920/bdef:Content/download

Za komparativnu analizu realizacije strategija učtivosti između engleske i srpske ... indirektnije fraze od muškaraca u realizaciji govornih činova zahteva, ...

FRANCUSKE POZAJMLJENICE U SRPSKOM I BUGARSKOM JEZIKU

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/670/70-godini-392-400.pdf?sequence=1&isAllowed=y

francuskog leksičkog sadržaja na srpski i bugarski jezik. Iako ova dva jezika ne pripadaju istoj jezičkoj porodici kao francuski jezik, ni jedan ni drugi nisu odoleli.

ekvivalenti na srpskom, ruskom i engleskom jeziku

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-5881/2015/0354-58811501057S.pdf

Rečnik. Srpski jezik. Ruski jezik. Engleski jezik analiza анализ analyse/ analyze analiza nektara анализ нектара analysis of nectar. Argentina. Аргентина.

SINTEZA GOVORA NA SRPSKOM JEZIKU POVEZIVANJEM ...

https://www.etran.rs/common/archive/ETRAN_1955-2006/ET%28R%29AN_1955-2006/eTRAN/46.ETRAN.2002.2/AK%20Akustika/Secujski%20et%20al.pdf

govora na srpskom jeziku orijentisanog na spajanje govornih segmenata odabranih u ... progutani glasovi, svi takvi slučajevi bili su evidentirani, zajedno sa ...

Apstraktne imenice u srpskom jeziku - SANU-a

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4921/Ivanovic.Mag.rad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Univerzitet u Beogradu. Filolo{ki fakultet. Nenad B. Ivanovi}. Apstraktne imenice u srpskom jeziku. (tvorbeni i semanti~ki aspekti) magistarski rad. Beograd, 2008.

Pravopisni principi u slovenačkom i srpskom jeziku

http://slovenci.rs/wp-content/uploads/2017/05/Poletanovic-01.pdf

U radu su, polazeći od istorijskog razvoja srpskog i slovenačkog pravopisa, predstavljene ... i slovenački jezik srodni, njihovi pravopisni principi zasnivaju se na različitim ... 2003, 171). Ovaj rečnik na mnogim mestima daje prednost odgova-.

Uzvici u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku ...

https://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/BKS-Projekt/docs/Dugina_Uzvici_u_bs_hr_sr_Gralis-Korpus_2014.pdf

29 lis 2014 ... ko, kojevitez, kokoda, kokodak, kot, kr, krca, kre, krek, kreke, kres, kri, krk, krka, krkac, krmau, krmeč, kš, kubac, kukureku, kukurijeku, kukuriku, ...

leksika u srpskom jeziku pod uticajem engleskog u žargonu ...

http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/download/2044/1970/

U ovom radu predmet interesоvanja je uticaj engleskog jezika na leksiku u žargonu omladine koja komunicira preko interneta i društvenih mreža, konkretno na ...

IMENIČKA TVORBA REČI U NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU

https://fedora.ucg.ac.me/fedora/get/o:449/bdef:Content/get

nemačkom i srpskom jeziku sa posebnim osvrtom na tvorbene modele slaganja i ... glagola i prideva i shodno tome, postoji klasifikacija koja obuhvata ... često zadržavaju svoju deklinaciju i da se zajedničke imenice koje su nastale od prideva,.

Multimodalnost reklamnog diskursa na engleskom i srpskom jeziku

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16260/bdef:Content/download

рекламни дискурс на енглеском и српском језику, а циљ истраживања ... 54URL: https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/ ... ft – free translation; слободан превод ... CV – Controlled Vocabularies; контролисани вокабулари.

Lista zanimanja na srpskom jeziku - Anlaufstelle-anerkennung.at

https://media.anlaufstelle-anerkennung.at/Lehrberufe_Deutsch_Serbisch_Juli_2015.pdf

1 јул 2015 ... Hemijski laborant. Chemieverfahrenstechnik. Hemijsko-tehnološki tehničar. ChirurgieinstrumentenerzeugerIn. Izrađivač hiruških instrumenata.

značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5509/bdef:Content/download

Albanski jezik odlikuje pet padeža (ne računajući vokativ) među kojima ... albanskom, pojavljuju i one koje su u jezik ušle usled prevoda ad litteram i ... Neobavezna šetnja i njihov prolazak kraj stadiona Rena, omogućila im je ... Në këtë film, lehohen të hyjnë fëmijë nën moshën 16 vjeç. ... (Da hodamo po oblacima?)

POSLE DVADESET GODINA, PONOVO NA SRPSKOM JEZIKU

http://www.carobnaknjiga.rs/chest/katalog/carobna-knjiga-katalog-2018.pdf

Sadrži epizode 34, 35 i 36 ... teškom i mučnom u nama, i s lakoćom šeta kroz sve sobe književnosti, ne zatvarajući za sobom ... njega je pucao Kid Karter, zvani.

Predrag Ćetković, Slovo o jeziku u srpskom pravosuđu

http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/articles/Crimen_001-2013/Broj%201-2013%20-%2006%20Predrag%20Cetkovic.pdf

1 мар 2013 ... u nedoumici da li se neka reč piše na jedan ili na drugi način. Tako ... na strani 2 pominje „predhodno pitanje“, dok na strani 7 govori o „ ... Ne sumnjamo da je sudu poznato koji je od dva prethodno navedena oblika pravilan,.

semantika kauzativnih konstrukcija u norveškom i srpskom jeziku

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5037/Disertacija646.pdf?sequence=1

nekorespondentnosti sa semantički ekvivalentnim izrazima u srpskom jeziku, u kom ... norveški jezik, ili Rečnik srpskoga jezika (poznatiji kao Jednotomnik) za ...

Preuzmite katalog Prity na srpskom jeziku Fajl je u ... - I.N.D. grejanje

http://www.ind-grejanje.co.rs/download/Prity%20Catalog%202009%20Serbian.pdf

65x55x93. PRITY FG. 18 5=23. 57x53x105. 150. 20 6=26. 65x55x115. 187. PRITY FG V15. PRITY FG R. PRITY FG V18 R. PRITY FG V20. Peći Prity sa rernom ...

pridevi koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15020/bdef:Content/download

prideva koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku sa naglaskom na ... poređenje i kolokacije sa odgovarajućim predlozima, kao i na razlike u ...

Rastvori i osobine rastvora U srpskom jeziku reč rasvor predstavlja ...

http://helix.chem.bg.ac.rs/~mmilcic/Osnovi_hemije/deveti_cas.pdf

Henrijev zakon: S g. = kP g. S p je rastvorljivost gasa, P g parcijalni pritisak gasa, k –. Henrijeva konstanta (definisana za svaki gas-rastvarač sistem pri odre enoj ...

Uvodni i završni pozdravi u imejlovima na srpskom jeziku - CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pss_2017_13_13/c/11962-11823.pdf

Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику*. ABSTRACT: Lazić-Konjik Ivana, Uvodni i završni pozdravi u imejlovima na srpskom jeziku.

zbirka starijih izdanja (do 1941. godine) na srpskom jeziku ...

http://www.gimnazija-senta.rs/sa_files/dokumenti/48_Konyvtarunk/1522231005-stari__fond_na_srpskom_.pdf

TE ZBIRKE (1912-1916), DOK SU KNJIGE IZ PERIODA 1941-1945 PREDOČENE ... SFS (STARI FOND NA SRPSKOM JEZIKU), ALI JE POREDAK KNJIGA NA.

imenička tvorba reči u nemačkom i srpskom jeziku - Univerzitet Crne ...

https://fedora.ucg.ac.me/fedora/get/o:449/bdef:Content/get

pri čemu naziv 'contrastive' potiče od latinskih pojmova contra 'protiv' i stare 'stajati' ... produktivne i najčešće denotiraju životinje ili biljke, kao smrdibuba i visibaba, i tek ... imeničke složenice (Putzmittel → sredstvo za čišćenje, Messbecher ...

posle dvadeset godina, ponovo na srpskom jeziku - Čarobna knjiga

http://www.carobnaknjiga.rs/chest/katalog/carobna-knjiga-katalog-2018.pdf

Romani iz serijala Saga o vešcu učinili su ga slavnim, a igra zasnovana na tim romanima – kultnim piscem. Danas je on najnagrađivaniji savremeni poljski ...

Glagolski vid Prehodnost glagola Glagolski način

https://dijaski.net/get/slo_sns_glagol_03.pdf

Glagolski vid. Glede na glagolski vid poznamo dovršne in nedovršne glagole. Dovršni glagoli. Dovršni glagoli so tisti, pri katerih je dogajanje omejeno v trajanju, ...

2. KUĆNI RED ŠKOLE na srpskom jeziku - "MIROSLAV ANTIĆ" - Palić

https://www.skopalic.edu.rs/download/13_14/kucni--red.pdf

Statuta Osnovne škole „Miroslav Antić”, Palić, Školski odbor je na svojoj sednici ... U Školi postoji dežurstvo nastavnika, učenika i pomoćnog osoblja. ... Odeljenjski starešina u svom odeljenju određuje po 2 (dva) redara iz spiska učenika ... Ako nastavnik zakasni na čas, i u roku od 5 minuta od početka časa ne dođe, redar.

BROJEVI Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi ...

https://dictionary.hcnm.org/download/Brojevi.pdf

Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i ... Za brojeve od 200 do 900 postoje, takođe, dve različite vrste naziva: 200.

VRSTE REČI U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, koje mogu biti

https://dictionary.hcnm.org/download/Vrste_reci.pdf

U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, koje mogu biti: a) promenljive b) nepromenljive. 1) imenice. 6) prilozi. 2) pridevi. 7) predlozi. 3) zamenice. 8) veznici.

ZAMENICE U srpskom jeziku zamenice se prema značenju mogu ...

http://dictionary.hcnm.org/download/Zamenice.pdf

Lične zamenice spadaju u grupu imeničkih, što znači da se javljaju ... Ove zamenice u genitivu, dativu i akuzativu imaju enklitike, tj. nenaglašene oblike, ... Kada se ove zamenice kombinuju s predlozima, predlog se po pravilu ubacuje između.

protezno i glagolski vid

https://hrcak.srce.hr/file/244123

Tihana Mrsic, Dubinska dihotomija trenutaeno :proteino i glagolski vid. FILOLOGIJA 32(1999), 145-155. U semantiCkom smislu, povrsinsku strukturu eine ...

GLAGOLSKI PREDIKAT U IMENSKOM PREDIKATU

https://hrcak.srce.hr/file/14543

Premda pripadaju istoj kategoriji predikacije, glagolski su i imenski predi-. RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE 30 (2004). 1.

GLAGOLSKI SUSTAV ZLARINSKOGA GOVORA

https://hrcak.srce.hr/file/92694

glagol, glagolski, I. - lice, jd. - jednina, mn.- mnozina, m. r.- muSki rod, z. r.- zenski rod, s. r.- srednji rod, in f.- infinitiv, prez.- prezent, imp. - imperativ, pf. - perfekt ...

Glagolski vid v slovenščini in francoščini - Znanstvena založba ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/19/56/589-1?inline=1

Glagolski vid ali aspekt je univerzalna funkcijska lastnost glagola v večini jezi- kov, le da se izraža na različne načine. Kategorija glagolskega vida ali aspekta.

PREGLED GLAGOLSKIH NASTAVAKA Glagolski se nastavci dijele ...

http://www.gimnazija-privatna-klasicna-zg.skole.hr/upload/gimnazija-privatna-klasicna-zg/multistatic/45/PREGLED_GLAGOLSKIH_OBLIKA_ZA_PRVI_GRCKI_POCETNI.pdf

Glagolski se nastavci dijele u tri skupine: primarne, sekundarne i imperativne. ... SVI SE GLAGOLSKI OBLICI NAGLAŠAVAJU ŠTO DALJE OD KRAJA!!! VJEŽBA:.

Glagolski načini - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

https://www.artrea.com.hr/skola/HrvMemo_GlagNacin.pdf

Imperativ je zapovjedni glagolski način kojim se izriče zapovijed, zabrana, poticaj. Tvori se od infinitiva i prezentske osnove nastavcima -j, -i, -ji. Kondicional.

Modeliranje epistemičke udaljenosti: glagolski pridjev radni u ...

https://bib.irb.hr/datoteka/491199.2010_Stanojevic_Modeliranje_epistemike_udaljenosti.pdf

Uvod. • u složenim oblicima kombinacija glagola biti (nesvršeni prezent, svršeni prezent,. (im)perfekt, “aorist”) glagolski pridjev radni ...

futur prvi kao slozeni glagolski oblik u zografskom cetveroevandelju

https://hrcak.srce.hr/file/232050

puno gramatikalizirano izrazajno sredstvo futura, tj. glagoli imiti i hoUti u sintag mama nisu pravi pomocni glagoli s Cisto vremenskim znacenjem, nego je kod ...

srpskom

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Masterplan-2019-SRB.pdf

ZVKOV. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. ZDO. Zakon o dualnom obrazovanju. ZNOKS. Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije.

OBLICI KNJIGE

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6068/1/ZAVRSNI%20RAD-OBLICI%20KNJIGE.pdf

Počinje prepisivanje knjiga u samostanima, te knjige kasnije postaju osnova za ... Prvi izdavači počinju prodavati digitalne verzije knjiga online na svojim web ...

02 JavaFX_2. deo - 2D oblici

https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rg/materijali/predavanja/02%20JavaFX_2.%20deo%20-%202D%20oblici.pdf

JavaFX - 2D oblici. 2. Geometrijske 2D primitive. ○ Osnovna klasa – apstrakcija geom. oblika: Shape. ○ Linije: – prava linija (segment, duž), izlomljena linija.

V - Državni oblici.pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/8493/mod_folder/content/1/V%20-%20Dr%C5%BEavni%20oblici.pdf?forcedownload=1

Autokratija kao oblik uređenja. • Autokratija nije pravno regulisana. • Autokrata ... Formalna demokratija koja de facto funkcioniše kao autokratija. ✓ Postojanje ...

Uzgojni oblici lijeske

http://www.sadnice-lijeske.com/download/UzgojniObliciLijeske.pdf

samo 20 do 30 cm, pa se oblikuje tzv. gr- molika vaza. No, prakticira se i uzgoj s de- blom visine 40 do 80 cm. Krošnja se najčešće oblikuje u obliku popravljene ...

9. Oblici državnog uređenja .pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/5349/mod_folder/content/1/9.%20Oblici%20drz%CC%8Cavnog%20ure%C4%91enja%20.pdf?forcedownload=1

neodgovornost se amortizuje, jer će ministar odbiti da stavi svoj premapotpis na akt koji bi ga (ministra) učinio pravno ili politički odgovornim. Oblici vladavine ...

Farmaceutski oblici lekova za oči

https://www.farmaceutska-komora.org/images/stories/Farmaceutski_oblici_lekova_za_oci.pdf

Kapi za oči, rastvor (najzastupljeniji u terapiji) : uobičajno se primenjuju ukapavanjem ... Inserti, masti (suspenzije), kapi za oči (suspenzije). ... Nevanac® (Alcon).

Oblici energije - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/3_predavanje_Energetika_premaUE_prema_3_pred_u_Power_pointu%5B1%5D.pdf

Potrošnja energije u Svijetu. Sastavio i priredio: prof.dr.sc.Igor Sutlović. 1. Oblici energije. Iz svakodnevnog života znamo da se energije pojavljuje u različitim ...

SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/selektivniobliciturizma240516.pdf

Privredni rast i povećanje nacionalnog dohotka → porast životnog standarda stanovništva. - Demografski trendovi - starenje stanovništa, urbanizacija, promene ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.