Multivarijantna analiza

Multivarijantna statistička analiza parametara kvaliteta površinskih ...

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2015/04/zastita_materijala_broj_2_2014_06.pdf

MULTIVARIJANTNA STATISTIĈKA ANALIZA PARAMETARA … ZAŠTITA MATERIJALA 55 (2014) broj 2. 155. BORKO MATIJEVIĆ, ĐENĐI VAŠTAG, MILENA ...

Multivarijantna analiza, geogeni radonski potencijal - S. Forkapic (1)

http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Multivarijantna-analiza-geogeni-radonski-potencijal-S.-Forkapic-1.pdf

o detaljna analiza korelacija između dostupnih geohemijskih podataka i merenja koncentracije radona u zatvorenim prostorijama kako bi se predvidela ...

LEKCIJA 6 Racio analiza finansijskih izveštaja i analiza novčanih ...

https://rezonsrbija.rs/slikestranice/racunovodstvo-i-finansije-u-6-lakih-lekcija-za-menadzere-i-direktore-stranice.pdf

Suština racio analize finansijskih izveštaja ogleda se u stavlja- nju u odnos ... Primer Bilansa stanja na osnovu koga ćemo sprovesti racio analizu dat je na str.

Analiza vremenskih serija Osnovni pojmovi - Ekonometrijska analiza ...

http://avs.ekof.bg.ac.rs/master-medjunarodna%20ekonomija/eko4-10.pdf

Stacionarnost vremenske serije: vremenska serija se kreće po prepoznatljivoj putanji tokom vremena. ○ Dva koncepta: stroga i slaba stacionarnost.

Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym w ...

http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/newslet/2010-03/opr_ref/opr_ref_2.pdf

bowiem proces wdrażania nowych regulacji prawnych z zakresu higieny środków spożywczych i pasz, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego. Uchwalenie ...

Analiza dugoročne finansijske ravnoteže, analiza zaduženosti i ...

http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat23299.pdf

sredstava (osnovna sredstva, dugoročna finansijska ulaganja, trajna obrtna sredstva i odložena poreska sredstva) sa kapitalom uvećanim za dugoročna ...

ANALIZA VARIJANSE (DISPERZIONA ANALIZA)# Jednofaktorska ...

https://domacistatistika.yolasite.com/resources/ANALIZA%20VARIJANSE.pdf

Jednofaktorska analiza varijanse (Potpuno slučajan raspored). Da bi se ispitao uticaj četiri vrste mineralnog đubriva na porast biljke (cm), homogeno polje je ...

ANALIZA MEDIJA 2003 – 2012. Medijska analiza ... - Medija centar

http://www.mc.rs/upload/documents/izvestaji/2013/Medijska_analiza.pdf

22 мар 2013 ... stanovanje i kriminal/crna hronika, dok su, kada je tema teksta ... Romima, svakodnevno je okupirao štampane medije, koji su redovno izveštavali o najnovijim ... o kojem je bilo reĉi u medijima, je objavljivanje vica dana u Kuriru 27.12, ... sa agencije Beta - više medija prenelo je vest), bespotrebno istiĉe ...

Analiza

http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2018/01/Analiza-softveri-i-racunari-2017.pdf

Појам и подела рачунарске опреме . ... софтвера и рачунарске опреме у периоду 2014-2016. година обрађени су у поглављима 3.2. (софтвери) и 4.4.

Analiza II

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/NPP-2016-I-ciklus/Analiza%20II.pdf

Parcijalna integracija. Metoda supstitucije. Integrali koji se ne mogu izraziti elementarnim funkcijama. - Integracija racionalnih funkcija. Eulerove smjene.

Analiza III - PMF

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/Kursevi/Analiza_III.pdf

f(x) = (1 x)m u Tajlorov, odnosno Maklorenov red. Operacije sa stepenim redovima. Periodične funkcije. Trigonometrijski polinomi. Ortogonalni sistemi funkcija.

Analiza I - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~globevnik/skripta.pdf

27 apr 2012 ... Opomba: Iz zgornjih lastnosti racunanja s koreni sledi, da je za racionalno število r potenca ar odvisna le od r, nic pa od tega, kako r zapišemo ...

Analiza - PiP

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97535/07040089.pdf

Proces zarządzania ryzykiem (wg PN-N-18002:2000). Wyniki oceny ryzyka zawodowego w zarządzaniu bezpieczeń- stwem i higieną pracy są zasadniczym ...

analiza konkurencije - ACS

http://www.acs.uns.ac.rs/sites/default/files/Organizacija_Vezbe%202%20Analiza%20konkurencije%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

većeg udela na tržištu, uvođenje novog proizvoda, koegzistencija ili agresivno ... Preduzeća koja nude identičan proizvod ili uslugu – direktna konkurencija.

Multivarijaciona analiza

http://statlab.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/06/MVA-knjiga.pdf

1.1 Definicija i klasifikacija metoda multivarijacione analize 1. 1.2 Vrste podataka ... 5 MULTIVARIJACIONA ANALIZA VARIJANSE (M A N O V A) 95. 5.1 Uvod 95.

ANALIZA - Grafi

http://www.osagpostojna.si/files/2012/01/Anketa-o-%C5%A1olski-prehrani-2017-18-analiza-grafi-u%C4%8Denci-1.pdf

burek mesnate žemijico kruh in sir pica burek kruh z evrokremom bqanano navadni jogurt in kosmiče, kruh s salamo, burek kruh z nutello kruh z namazom,pizza.

regresijska analiza - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/PREDAVANJE11.pdf

nezavisnoj varijabli (x) – linearna regresija. • moguća je i zavisnost jedne varijable (y) o više nezavisnih varijabli – multivarijatna regresija. • nelinearna regresija.

ANALIZA PODATAKA

http://ess.ekof.bg.ac.rs/DOKTORSKE_STUDIJE/Osnove%20analize%20podataka%20u%20istrazivanjima.pdf

Ponderisanje podataka,. 2. Respecifikacija (prekodiranje) promenljivih. 3. Transformacija podataka. 1. Ponderisanje podataka,. Primer: cilj marketinškog ...

Matematicka analiza 4 - pmf

http://operator.pmf.ni.ac.rs/licne_prezentacije/DDjordjevic/za%20studente/predavanja/matematicka%20analiza%204.pdf

14 мај 2014 ... površ dvostrana. Ukoliko se to ne moze uraditi, površ je jednostrana. Primer površi koja se ne moze orijentisati jeste Mebijusova traka. Neka je.

klaster analiza

http://www.ftn.kg.ac.rs/download/Seminar%203%20-%20prezentacija.pdf

po gradovima, naprave se klasteri sličnih gradova pa se iz svakog klastera odabere po ... Euklidovo rastojanje između dva vektora a = (a1,a2,.....,an)i b = (b1,b2 ...

Faktorska analiza

http://www.ef.uns.ac.rs/predmeti/mas/multivarijaciona-statisticka-analiza/Factor-Analysis.pdf

Faktorska analiza je tehnika međuzavisnosti jer traži grupu varijabli koje su slične u smislu da se. „zajedno pomeraju“ i zbog toga imaju veliku međuzavisnost.

Analiza - StepSoftware

http://stepsoftware.net/leap/LEAP%20Mini.pdf

tvena evidencija KEPU knjiga posebno za svako skladište tvena evidencija – obračun PDV (knjiga izdatih/primljenih računa). 3. P NI) i na kraju zaduženje.

SENZORNA ANALIZA

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/subjectfiles/191/8-SENZORNA-ANALIZA.pdf

Stoga se prave ODMORI po nekoliko minuta, u kojima se ne vrši nikakvo ... gumene bombone t= 18 °C ... ukupnom broju uzoraka (obim ispitivanja), kako bi se u.

Analiza podjetja - NLB

https://www.nlb.si/analiza-krka

Skupina Krka je v zadnjem lanskem četrtletju ustvarila 307,5 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je za ... Kozmetika Veterina Zdravilišča Ostalo … posledično ...

KOMPLEKSNA ANALIZA

https://emineter.files.wordpress.com/2016/03/kompleksna-analiza.pdf

8 мар 2016 ... Neka su: ј kompleksna funkcija definisana и oЫasti G i L poluprava sa ... osom w-ravni i da se sve nule polinoma Рп preslikaju u polu-ravan Re ...

Numericka analiza - PMF-MO

https://web.math.pmf.unizg.hr/~rogina/2001096/num_anal.pdf

1 sij 2012 ... PMF – MATEMATIˇCKI ODJEL. Zlatko Drmac. Vjeran Hari. Miljenko Marušic. Mladen Rogina. Sanja Singer. Saša Singer. Numericka analiza.

Funkcionalna Analiza..

http://www.mdtfjss.org.rs/archive/file/Funkcionalna%20Analiza%20pravosudja%20u%20Republici%20Srbiji.pdf

Funkcionalna analiza – Glavni tim. G-din Klaus Decker, Viši specijalista za javni sektor. G-đica Georgia Harley, Specijalista za javni sektor. G-din Srđan Svirčev, ...

Funkcionalna analiza - PMF

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/Kursevi/Funkcionalna_analiza.pdf

Sadržaj predmeta: Topološki i metrički prostori. Teoreme o fiksnim tačkama. Primjeri. Normirani prostori,. Banachovi prostori. Primjeri. Linearni operatori. Teorem ...

Analiza lekova

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/File/Farmacija%20Studije/Analiza%20lekova.pdf

електрофореза. Екстракционе методе. Екстракција чврстом фазом. 7. Анализа лекова по фармацеутским облицима – Припрема узорка из различитих ...

Korelaciona analiza

http://metodologijamentus.weebly.com/uploads/5/1/9/7/51973983/22._korelacija.pdf

sa osnovama statistike. Vežbe XXII. Korelaciona analiza ... Rezultati korelacione analize ukuzuju na postojanje relativno visokog. Stepena povezanosti između ...

NUMERICKA ANALIZA

http://www.mata.fon.rs/skladiste/numana/rezultati/NA%20prezentacija%202016.pdf

LITERATURA. R. Lazovic, NUMERI ˇCKE METODE, FON, Beograd, 2013. R. Lazovic, ZBIRKA ZADATAKA IZ NUMERI ˇCKE. ANALIZE, FON, Beograd, 2009.

Informacioni_SWOT analiza - ACS

http://www.acs.uns.ac.rs/sites/default/files/Informacioni_SWOT%20analiza.pdf

SWOT ANALIZA – Primeri (uopšteno) ... S. E. O. P. A. S. N. O. S. T. I. ANALIZA ŠANSI I OPASNOSTI IZ OKRUŽENJA,. SPOSOBNOSTI I SLABOSTI PREDUZEĆA ...

SWOT analiza

http://balkancluster.clusterhouse.rs/wp-content/uploads/2016/pdf/3.3.%20Presentation_Cluster%20Network_25-26_2_16_SER.pdf

ostvarenja ciljeva preduzeća. 3. Definisanje ... Primer: funkcionalna, diviziona, matrična organizacija, a u ... slabosti iz internog okruženja (SWOT analiza). 4.

Matematička analiza 1

https://bib.irb.hr/datoteka/538521.zbirka_s_grbom.pdf

predmeta Matematička analiza 1. Tijekom ... 2010.), na kolokvijima i ispitima iz Matematičke analize 1 ... 2008. http://www.grad.hr/nastava/mat1/MAT1.pdf.

Vektorska analiza

http://www.am.unze.ba/omzi/Vektorska%20analiza.pdf

Vektorske funkcije (funkcije sa vektorima). ▻ Vektorska funkcija. ▻ Neprekidna jednoznačna zavisnost određene vektorske veličine. ▻ od koordinata prostora.

analiza - MI SANU

http://www.mi.sanu.ac.rs/~gvm/Teze/TB1-Numericka%20analiza%281979%29.pdf

3 феб 2018 ... Po jeanoj od mogućnih klasifikacija, greške se mogu po- deliti na: ... b} Ako su Ap i Aq konjugovano-kompleksni koreni, tj. A p p(cosa isina} i A q ... iterativnim pro- cesima za njihovo rešavanje biće reči u posebnim glavama.

META-ANALIZA

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2009-html/2-broj/META-ANALIZA.pdf

www.medfak.ni.ac.rs/amm. 28. Pregledni rad ... Prvi praktični primer ove metode pojavljuje se kod ... Ovo je jedan od ranih primera meta- analize, a ipak ima sve ...

analiza podataka - CQM

http://www.cqm.rs/2008/pdf/35/41.pdf

Ključne reči: Analiza podataka, metoda analize, poboljšanje, procesi rada, organizacija. 1. UVOD. Analiziranje podataka je ključni element za zadovoljenje dva ...

panel analiza

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-4354/2018/1451-43541804014K.pdf

14 нов. 2018 ... ... fakultet, Beograd [email protected] ... okviri analize, dok se u četvrtom delu skicira empirijska ... se da ova varijabla u osnovi pozitivno utiče na tekući račun ... pogledu statističke signifikantnosti ocenjenih koeficijenta ...

FORMULE: Analiza 1

http://people.dmi.uns.ac.rs/~apavlovic/docs/Formule.pdf

FORMULE: Analiza 1. Tablica izvoda. Tablica integrala kdx = kx C xn 1. = 1. C, (n = -1) d' = 0, c = const. (ra)' = axa-1, (a 0). (sin x)' = cos x. (cos x)' = – sin x.

ANALIZA PROCESA (1)

http://imi.fon.bg.ac.rs/projektovanje-proizvodnih-sistema/wp-content/uploads/sites/15/04a-Analiza-procesa.pdf

Parametri vezani za tok materijala: ... Prikazuju tok materijala, ili ljudi, ili informacija kroz proces (redosled ... tehnološki proces stvaranja predmeta rada?

Analiza varijanse

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20352/objava_24332/fajlovi/12%20nedjelja%20novo.pdf

Test hipoteza Analize varijanse (ANOVA). • F raspodjela. • Računanje ANOVE. • Primjeri. • Modeli i faktori. Analiza varijanse. 10 ...

Racio analiza

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/G-13.-Analiza-finasijskih-izvestaja-i-vrednovanje-akcija.pdf

Finansijski izveštaji. – Racio analiza. • Ograničenja ... Pokazatelji likvidnosti. • Pokazatelji aktivnosti (efikasnosti) ... Grafik 13.1. Finansijski pokazatelji za. Intel ...

MATEMATIˇCKA ANALIZA II

https://web.math.pmf.unizg.hr/~amimica/files/ma2_vjezbe.pdf

MATEMATIˇCKA ANALIZA II primjeri i zadaci. Ilja Gogic ... 2 x − c. = −sin c. △. Zadatak 1.2 Nadite primjer funkcije koja nije derivabilna. Rješenje. Neka je f(x) ...

Matematicka analiza 3

https://www.mathos.unios.hr/~djankov/realna/analiza3_internet.pdf

sam o mnogim stvarima diskutirao i prije nego li je bilo govora o skriptama, recenzente Sibu ... iz Y jednaka je bez obzira da li na njih gledamo kao na tocke iz Y ili iz X, pa cemo i metriku ... e. Lako se vidi da je ϕ (x0) < 0 pa ϕ u x0 ima lokalni ...

Analiza rizika

http://namirnice.vet.bg.ac.rs/001%20Studentski%20folder/New%20USHIT/2001%20002%20ISKN%20Analiza%20rizika.pdf

i primenjenim merama. Primer kako se koristi analiza rizika. ▫ Da se olakša i unapredi donošenje standarda. ▫ Da se naglase problemi koji nastaju zbog novih.

6. Analiza varijanse

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2227/6.%20Analiza%20varijanse.pdf

Materijal za veºbe iz predmeta Multivarijaciona analiza. Petra Laketa. 6. Analiza varijanse. • jednofaktorska MANOVA. ◦ Xlj = µ τl elj, j = 1, ..., nl, l = 1, ..., q.

analiza i - b - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~vrecica/wp-content/uploads/2015/10/Pitanja_an1b.pdf

Njutn-Lajbnicova formula. 11. Parcijalna integracija i smena promenljive. 12. Površina ravanske figure. 13. Duzina luka. 14. Zapremnina i površina obrtnog tela.

Kompleksna analiza - pmf

http://operator.pmf.ni.ac.rs/licne_prezentacije/DDjordjevic/za%20studente/predavanja/kompleksna%20analiza.pdf

20 мај 2014 ... Ocigledno, hiperbolicke funkcije predstavljaju neposredna uopštenja realnih hiperbolickih funkcija. Hiperbolicke funkcije su neprekidne na ...

SPISAK LABORATORIJSKIH ANALIZA

https://badawi.rs/wp-content/uploads/2019/07/spisak_laboratorijskih_usluga.pdf

S Anti ICA At. S GAD-Antitela. URIN. ANALIZA KAMENA ... S Transglutaminska IgA At. S Platan. S IgM. S Transglutaminska IgG At. S Konjska dlaka e3. S C3- ...

Numericka analiza 2. predavanje

https://web.math.pmf.unizg.hr/~singer/num_anal/NA_0910/02.pdf

Pojam greške, apsolutna i relativna greška. Izvori grešaka — model, ulazni podaci (mjerenje), metoda, zaokruzivanje. Ilustracija grešaka na modelnim ...

NOTACIJSKA ANALIZA U KOŠARCI

https://zir.nsk.hr/islandora/object/kif:80/datastream/PDF/view

tj. koraci koje je potrebno poduzeti da bi notacijska analiza košarkaške igre, kao kompleksnog sustava, bila uspješna. Naposljetku su dani primjeri primjene ...

Analiza i interpretacija snimaka

https://rudar.rgn.hr/~dperko/nids_dperkovic/predavanja/09_Analiza_i_interpretacija_snimaka_01092010.pdf

Digitalizirani snimak (scena) sadrži ogroman broj podataka i ... Satelitski snimci su obično ... Digitalni snimci se dobivaju nizom matematičkih operacija koje se.

Analiza efikasnosti algoritama II

https://www.rt-rk.uns.ac.rs/sites/default/files/materijali/predavanja/P2%20Analiza%20efikasnosti%20algoritama%202_0.pdf

Elementi u A[j 1..n] odgovaraju kartama u špilu na stolu. Osobina da je A[1..j-1] uvek sortiran se zove INVARIJANTA PETLJE. 4. Insertion-Sort(A). 1.for j = 2 to A.

Rozdziaª 2. Analiza spektralna

http://web.sgh.waw.pl/~mrubas/EFzR/pdf/R2Prezentacja.pdf

okresy waha« τ = 2π ω . Podstawowym poj¦ciem w analizie spektralnej jest widmo okre±lane tak»e jako spektrum. MPGzR (rozdz. 2). Analiza spektralna. 2 / 18 ...

Faktorska analiza - Repozitorij PMF-a

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5466/datastream/PDF/view

Faktorska analiza pomaže odabrati manji broj parametara koji rekonstruiraju osnovnu strukturu u sa- žetijem i jasnijem obliku. Ti parametri se nazivaju faktori.

Analiza informacionih sistema

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/702/mod_folder/content/1/Generacija%202017/07%20-%20IS%20-%20Objektno%20orijentisana%20analiza%20sistema%20I%20deo%20%28Dijagram%20sekvenci%29.pdf?forcedownload=1

doc. dr Dalibor Radovanović. - 28 -. •Dijagrami interakcije su dijagram sekvenci i dijagram komunikacije. •Interakcije treba da počnu sa akterom, jer akter uvek ...

Analiza brojčanih podataka

http://mi.medri.hr/assets/Analiza%20brojcanih%20podataka.pdf

Počela biostatistike, Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij. „Molekularne bioznanosti“. 1. Postavljanje hipoteze. Nulta hipoteza H0 – nema statistički.

PLANIRANJE I ANALIZA POSLOVANJA

http://ef.untz.ba/wp-content/uploads/2016/12/PiAP_08_Analiza-planiranja_2019-2020.pdf

Ekonomska teorija i ekonomska analiza. 2. Poslovna analiza – dio upravljačkog sistema. 3. Predmet i zadaci analize poslovanja. 4. Obilježja analize poslovanja.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.