Mimezis znacenje

Mimezis - Post Scriptum

http://ps.pfb.unbi.ba/wp-content/uploads/2018/11/8-Maja-D%C5%BEafi%C4%87-Mimezis-%E2%80%93-slika-ili-do%C5%BEivljaj-sv%C4%B3eta.pdf

8 stu 2018 ... Aristotel, Platonov učenik mijenja značenje mimezisa mišljenjem da „ima stvari koje nerado gledamo u njihovoj prirodnoj stvarnosti“ (Aristotel ...

tradicija i mimezis kao osnovne karakteristike ... - Svarog NUBL

http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2019/06/Dr-M%D0%B0rin-%C5%BD.-Milutinovi%C4%87-TRADICIJA-I-MIMEZIS-KAO-OSNOVNE-KARAKTERISTIKE-NASTAVE-LIKOVNOG-VASPITANJA.pdf

Milutinović Ž. Marin: TRADICIJA I MIMEZIS…NASTAVE ... značenje. Njegov značaj, ocena njegovog dela, jeste ocena njegovog odnosa prema istoriji i tradiciji.

STIL I ZNAČENJE

https://hrcak.srce.hr/file/67794

predmet interesa ove knjige značenje jezič- nih znakova ... I dalje: “(...) Značenje kao produkt tiče se relacija nas i ... čenja” koji se tumači kao “obrana od kliše-.

ARHEOASTRONOMIJA - BIT I ZNAČENJE ... - Audiologs

http://www.audiologs.com/ozrenbilan/baalbek2.pdf

Asklepije (grč. Ἀσκληπιός, Asklēpiós; lat. Aesculapius, hrv. Eskulap) u grčkoj mitologiji bog je liječenja, sin Apolona i nimfe Koronide. Asklepijev je pandan u ...

ZNAČENJE I SIMBOLIKA BROJA

https://repozitorij.djkbf.hr/islandora/object/djkbf:44/datastream/PDF/view

Ne želimo zaobići ni religijsko tumačenje broja koje je zapravo mistično i simbolično, što na ... Postoje tri vrste kalendara, a to su lunarni, solarni i lunisolarni. ... horoskop (horoskop rođenja ili radiks horoskop) koji prikazuje raspored nebeskih.

Značenje Aristotelove politike

https://hrcak.srce.hr/file/168048

Značenje Aristotelove politike. Zvonko Posavec. Pakuii.et pnLUićkHt. ... 'lato je on ñ io skeptičan, a djelomično i potpuno otklanja vrijednost i mjerodavnost ...

Znacenje vjere u mom zivotu.pdf

http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr/upload/os-bogumil-toni-samobor/images/static3/1358/attachment/Znacenje_vjere_u_mom_zivotu.pdf

Vjera je dar Božji, moj osobni odnos s. Bogom, susret sa živim ... Ali vjerujem u Boga zato što ja to želim, i to je samo moja vjera, što god mi ljudi govorili o Bogu, ...

razvoj 1 suvremeno znacenJe

https://hrcak.srce.hr/file/171021

l) Već 1894. god. osnovao je J. Cvi jić Geografski zavod na beogradskoj Velikoj ... političke geografije« i »Politička geografija i značenje globalnih gledan ja«). ... zanimljiva i zna.čajna zbog ukazivanja na pojave čiji je utjecaj nesumnjiv, ali.

ZNAČENJE U JEZIKU - HDPL

http://www.hdpl.hr/upload/8d27d5146ace6c5b04de2f018250c80b0ff87d53.pdf

18 svi 2019 ... Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga ... 'oruđu' počiva na metonimijskoj vezi koja implicira da svaka imenica koja označuje ...

Povijest i značenje pojma

https://hrcak.srce.hr/file/151282

značenje u lezbijskome feminističkom pokretu potkraj sedam- ... To je "prvo moderno značenje" političke korektno- ... tike "uljuđenoga" konzervativnog svijeta.

Značenje Lava N. Tolstoja - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/90318

Značenje Lava N. Tolstoja. U studenomu god. 1940. navršilo ... ljubljeni mizantrop, sad kao racijonalist, koji se dugo trudi oko kritike razuma; sad kao genij, koji ...

TEOLOŠKO ZNAČENJE GOSPODNJE VEČERE

https://hrcak.srce.hr/file/207577

Rolf J. Pöhler: Teološko značenje Gospodnje večere - Biblijski pogledi, 23 (1-2), 59-74 (2015.) ... pomoću Gospodnje večere, mora se osuditi kao anahronizam.

TAKSONOMSKO ZNAČENJE EKOLO Š K OF ITOCENOLO Š KIH ...

https://hrcak.srce.hr/file/234575

Acta Bot. Croat. 43, 329—333, 1984. CODEN:ABCRA2. YU ISSN 0365—0588. UDC 582.893.6:581.524(497.1) = 862. TAKSONOMSKO ZNAČENJE. E K O L O ...

ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/pravni-vjesnik/article/download/7365/4766/

Žaklina Harašić, ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA ... ciju vrste koje ima ovo svojstvo i dedukcija T (target) koje ima svojstvo Q.48 Zaključak je da ...

PREFERENCIJA I ASOCIJATIVNO ZNAČENJE BOJA KOD ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/download/939_166e60a5422928cc3537e879d5c09252

Uvod: preferencija i simbolika boja. Interesovanje za boje je postojalo od davnina. Još u starim civilizacijama, boja nije imala samo prostu dekorativnu funkciju u ...

ZNAČENJE SENIJE TIJEKOM ANTIKE

https://hrcak.srce.hr/file/108331

epigrafskom spomeniku sa spomenom puka antičke Semje (plebs Senienses)}. Tradicijom sačuvano ime raspoznaje se i u imenu današnjega grada Senja.

ZNAČENJE MIKROPOPULACIJE BURAGA PREŽIVAČA

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:149/datastream/PDF/view

resorpcija vode iz sadržaja, bakterijska razgradnja ostatka hrane i formiranje izmeta. Debelo crijevo završava anusom, koji čine dva mišićna sfinktera koji se ...

Značenje brojeva - Kaldejska Numerologija

http://numerologija.inis-ri.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13

Važno je naglasiti kako sretan broj nije sretan za svakoga pa prilikom analiza i pokušaja da učinite bolju numerološku situaciju za ... SRETNI BROJEVI Sretni bojevi pružaju bezbroj mogućnosti vlasniku ... Generirano: 22 March, 2020, 10:44.

engleska riječ prilagođenica značenje

http://gimnazija-mmesic-sb.skole.hr/upload/gimnazija-mmesic-sb/newsattach/70/Dictionary_of_borrowed_words_croatia.pdf

fejsbuk društvena mreža facebook fejs web stranica "facebook" facebook ... osoba koja se pretvara da pripada nekoj skupini kako bi se uklopila u istu ili iz nekih ... profil osobna stranica korisnika profile page profil osobna stranica program it ... šat daun ugasiti shout down šatdaun isključiti računalo sing in sajn in javiti se.

PREDMET UREĐIVANJA ZNAĈENJE POJMOVA

http://www.sckrusevac.com/Pravilnik.pdf

12 окт 2015 ... 13) narudžbenica je formalni oblik naruĉivanja od dobavljaĉa, a koja je izdata ... je ureĊena forma i naĉin objavljivanja plana javnih nabavki.

IZRAZI, ZNAČENJE I GOVORNI ČINOVI

http://www.matica.hr/media/knjige/govorni-cinovi-1247/pdf/izrazi-znacenje-i-govorni-cinovi-ulomak-iz-poglavlja.pdf

IZRAZI, ZNAČENJE I GOVORNI ČINOVI ... vrsta govornih činova te definirati pojmove propozicija, pravilo, značenje i činjenica. ... ne implicira da izrazi referiraju.

12 INŽENJERSKO ZNAČENJE PODZEMNE VODE

https://rudar.rgn.hr/~smihalic/nids_snjezanamihalic/12_poglavlje.pdf

12 INŽENJERSKO ZNAČENJE PODZEMNE VODE. PROPUSNOST. Podzemna voda ... akumulacija vode, odlagališta otpada može biti manje učinkovito zbog ...

Značenje šehadeta tevhida - IslamHouse.com

https://d1.islamhouse.com/data/bs/ih_fatawa/single/bs_Znacenje_sehadeta_tevhida.pdf

a zatim, značenje šehadeta La ilahe illallah ili da ... A značenje šehadeta da je Muhammed Allahov ... je dozvolio od halala i zabranio od harama, kao i da.

eksplicitno značenje - Filozofski fakultet

http://moodle.f.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=28431

IMPLICITNO ZNAČENJE: niža kodifikovanost, perceptivni nivo. IKONIČKO ZNAČENJE. EKSPLICITNO ZNAČENJE: viša kodifikovanost, kognitivni nivo ...

KULTURNO ZNAČENJE GRADA VARAŽDINA

https://hrcak.srce.hr/file/194698

23 pro 2013 ... Lana Gotal: Kulturno značenje grada Varaždina ... ostavštinom, te filigranski tka svoju budućnost, pronalazeći inspiraciju u europ-.

Javnozdravstveno značenje depresivnog poremećaja - Dr Med ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:140/datastream/PDF/view

(dysthymia). Najveći postotak, oko 70%, psihijatrijskih dijagnoza u ambulantama ... F33.2 Težak povratni depresijski poremećaj bez simptoma psihoze. F33.3 ...

Značenje multimodalnog, intermodalnog i kombiniranog prijevoza u ...

https://hrcak.srce.hr/file/203750

intermodalni i kombinirani prijevoz. Analizirajući definicije pojmova Međunarodnog foruma za transport može se utvr- diti da je osnovno obilježje multimodalnog, ...

Značenje malih dišnih putova u astmi

https://hrcak.srce.hr/file/156829

Značenje malih dišnih putova u astmi ... Koliko je kliničko značenje vrlo sitnih čestica pokazali su ... veća je resorpcija kortikosteroida u sistemsku cirkulaciju. Me-.

Značenje monogamije i studentsko seksualno ponašanje

https://hrcak.srce.hr/file/227650

Značenje monogamije i studentsko seksualno ponašanje. NATAŠA ... Ključne riječi: SUKCESIVNA MONOGAMIJA, POLIGAMIJA, STUDENTSKA PO. PULACIJA ...

ZNAČENJE TAHOGRAFA U RADU INSPEKCIJE CESTOVNOG ...

https://bib.irb.hr/datoteka/757243.RAJSMAN_RODJAK-_autoriziran_rad_TAHOGRAF.pdf

tahograf. Vozila koja moraju imati ugrađen digitalni tahograf su ona čija je najveća ... vožnja. Budući da zapisuje sve događaje i greške na tahografu, mogućnost ...

značenje 3. Opšte biračko pravo - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-580404.pdf

Opšte biračko pravo: značenje. 3. Opšte biračko pravo: ograničenja. 3.1. Državljanstvo i ostvarivanje opšteg biračkog prava. 3.2. Prebivalište kao uslov sticanja ...

Pogledajte značenje oznaka: AC-1, AC-2, AC-3… - Elektro Sajam

http://elektrosajam.com/wp-content/uploads/2014/01/tracon_K11.pdf

kombinacije, npr. automatski upuštač zvezda – trougao, tj. pokretač trofaznih elektromotora. Naš kratak materijal Vam omogućuje da izaberete potrebne delove ...

JEZIK, KNJIŽEVNOST, ZNAČENJE: KNJIŽEVNA ISTRAŽIVANJA

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2016/download/1698_324476de35cb961cb26284f4c6156483

Sledeća dva rada analiziraju određene aspekte ljudske prirode koji se mani- ... njegovo slavno delo Stranac odabrala je Jasmina Ahmetagić da bi proučila ... osećajnost, kao i otuđenost govornice oseća se u poređenju čina izlaska deteta iz ... Ključne reči: fonija, smisao, alokutorni sastav, etnocentrizam, logocentrizam. 1.

GRANICA NA DRINI - ZNAČENJE I RAZVOJ MITOLOGEMA

http://www2.filg.uj.edu.pl/~wwwip/postjugo/files/97/mitologemi.pdf

Mitologem o "granici na Drini" zasniva se na činjenici da se nakon smrti cara Teodozija ... rata, od rujna do studenoga 1914. godine, odvijala se bitka na Drini.

ZNAĈENJE I VRSTE POSLOVNE KOMUNIKACIJE U PODUZEĆU

https://dr.nsk.hr/islandora/object/mev:496/datastream/PDF/download

U ovom radu istražit ćemo značenje i vrste poslovne komunikacije u poduzeću, od samog pojma do same svrhe, te da svi zaposlenici motivirano i predano rade ...

identitet i značenje stila u potkulturi - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-229812.pdf

svih nacionalni i personalni identitet) danas povezani sa potkulturama. Potkulture su središta alternativnog kulturnog ivota; one predstavljaju svojevrsne enklave ...

PRAVNO-EKONOMSKO ZNAČENJE MORA U VELEBITSKOM ...

https://hrcak.srce.hr/file/202666

je imala osobito značenje za Senj i njegovo zaleđe, počela se graditi god. 1770. ... Cesarica i Karlobag, a za manje brodove i čamce uvale s jednim ili s više.

Prognostičko značenje hipertrofije lijeve klijetke u ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1485/datastream/PDF/view

hipertrofija lijeve klijetke. LK lijeva klijetka. EF ejekcijska frakcija. BSA tjelesna površina (body surface area). EKG elektrokardiogram. TIA tranzitorna ishemijska ...

Značenje simbola kao percepcija stvarnosti - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~mi05053/files/KultKom2.pdf

Nemački filozofi su dugo bili inspirisani Kantovim transcendentalnim idealizmom i humanizmom, kao što su englezi davali veliki značaj empirizmu. Naučna ...

OBLIK I ZNAČENJE STANOVITIH OSOBNIH IMENA U »POVIJESTI ...

https://hrcak.srce.hr/file/196240

lježeno mnoštvo osobnih imena i prezimena poznatih povijesnih ličnosti, manje znanih te onih koji su ... Bez obzira na imensko i prezimensko značenje Desa ... Od lat. predloška Iohannes postalo je opće ime Ivan. od grčkoga Jovan. Našlo se ...

Značenje kliničkih i radiologijskih pokazatelja za prognozu liječenja ...

http://medlib.mef.hr/343/1/Microsoft_Word_-_hecimovic.pdf

značenje ratnih rana, tj. projektilnih ozljeda 13, jer oko 90 do 96% ratnih ozljeda ... ešalon je bio razina prve pomoći (samopomoć, prva pomoć vojnika ili ...

Konotativno značenje politički relevantnih pojmova kod učenika ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1998/0048-57059804365P.pdf

diferencijalne konotacije po kojima ispitanici ocenjuju objekt. Skala semantičkog diferencijala sastoji se od serije bipolarnih skala, odnosno parova suprotnih.

Dr. Ilir Muharremi Da li treba da objašnjavamo značenje slika ili ...

http://www.diogenpro.com/uploads/4/6/8/8/4688084/da_li_treba_da_objasnjavamo_znacenje_slika_ilir_muharremi.pdf

Botičeli naslikao 1485. godine. Dvoje zaljubljenih, Venera, boginja ljubavi i Mars , bog rata se odmaraju u šumarku. Četiri fauna, mitološka bića,pola koza , pola.

Kognitivna lingvistika i značenje - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1910/preview

Uključivanje semantike u gramatiku: Katz-Fodorova semantička teorija ...................... ... kognitivnolingvistički pristup, značenje, generativna gramatika, semantika, ...

znaĉenje i vrste poslovne komunikacije u poduzeću - Repozitorij ...

https://repozitorij.mev.hr/islandora/object/mev:496/datastream/PDF/view

Značenje i vrste poslovne komunikacije u poduzeću. Međimursko veleučilište u Čakovcu. 5. 2. CILJEVI I ZADACI ISTRAŢIVANJA U KOMUNIKACIJI. Ulogu i ...

Značenje i prednost proučavanja židovske Biblije na biblijskom ...

https://hrcak.srce.hr/file/324621

1 tra 2019 ... govorni hebrejski jezik te značenje Biblije i biblijskog teksta. ... haivrit, I-II, Ramat Gan, Universitat Bar Ilan, 1991-1995; Laufer ASHER, HaIvrit.

složene rečenice i namjerno značenje - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/files/2013-24-1-2/7-AlicaArnaut97-111.pdf

iskazati i klauzama unutar složene rečenice. Zavisnosložene rečenice s namjernom klauzom. Namjerna (finalna) zavisna klauza označava namjeru, cilj ili svrhu.

Prognostičko značenje izražaja gena za citokeratin-20 u stanicama ...

http://medlib.mef.hr/2991/1/Kust_Davor_DIS.pdf

prema stadiju bolesti, s tim da viši stadij bolesti prejudicira više uznapredovalu bolest te time i lošiju prognozu. Detalji podjele bolesnika u stadije, koja se temelji ...

Specijalni karakteri ...imaju specijalno znacenje u LATEX-u (na ...

http://www.fil.bg.ac.rs/branislava/materijali/digitalni_tekst_1/3_Cas/1_primer.pdf

Ali ponekad obrnuta kosa crta daje posebno znacenje, te je potrebno koristiti komandu verb: • kapica (sluzi za pisanje stepenovanja u matematickim formulama) ...

Značenje Hobbesova Levijatana za političku sociologiju. Hobbes ...

https://hrcak.srce.hr/file/32399

14 velj 2006 ... ... objavljuje Levijatana. 2 Mihajlo Đurić, u za to vrijeme odličnom predgovoru za: Thomas Hobbes, Levijatan,. Beograd, “Kultura”, 1961., str. V.

1 1. ZNAČENJE JEČMA Ječam (Hordeum vulgare) - Repozitorij ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:1055/datastream/PDF/view

predjeli, koji su manje povoljni za ozimi ječam, pa se uzgaja jari. Širi raspon uzgoja ozimog ječma je od 16°-60° na sjevernoj hemisferi. Uzgojno područje jarog ...

značenje pejzaža u desničinim “impresijama iz sjeverne dalmacije”

http://ckhis.ffzg.unizg.hr/files/file/pdf/Desnicini-susreti/DS-2005-2008-pdf/DS-2005-2008-04-Barac.pdf

To su ujedno i prve objavljene pesme Vladana Desnice, koje je Niko Bartulović, prikazu- jući u Srpskom književnom glasniku3 Desničin Magazin, ocenio kao ...

Etimologija i značenje boja u arhajskom ... - Repozitorij UNIZD

https://repozitorij.unizd.hr/en/islandora/object/unizd:3949/datastream/PDF/view

Etimologija i značenje boja u arhajskom razdoblju grčke književnosti rezultat mojega ... [...grimizno jedro obojano otopljenim cvijetom bujnog hrasta oštrike132.

GENEZA I ZNACENJE SOLJANOVffi DRAMSKIH METAFORA ... - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/148995

GENEZA I ZNACENJE SOLJANOVffi. DRAMSKIH METAFORA I PARABOLA. I KUSANOVIH SCENSKIH IGARA I SATIRA. Branko Hecimovic. (Skica za knjigu).

Značenje pojmova i uloga kompetencija i vještina u obrazovanju ...

http://www.as.edu.rs/pdf/articles/333

Ta geneza opisuje povjesnost stjecanja i imanja kompetencija, te predstavlja određeni potencijal, odnosno resurs svakog pojedinca. Individualno vrednovanje i ...

denotativno i konotativno znacenje rijeci na odabranim primjerima

https://hrcak.srce.hr/file/256150

SadrZaj (konotacija). Ivo Andric (Na Drini cuprija). Predodzba 0 karakteru komuni-. Ivo Andric (Die Brücke über die kacijskog teksta i njegovih kom-. Drina).

Krešimir Purgar ZNAČENJE HIPERREALIZMA DANAS Realitet ...

https://bib.irb.hr/datoteka/961019.Znaenje_hiperrealizma_danas.pdf

ključno definira hiperrealizam kao umjetnički stil nije problem realizma, nego upravo izostanak diskontinuiteta spram stvarnosti. Dakle, pitanje koje želim posta-.

Značenje mikrobiološkog nadzora tijekom proizvodnje piva - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/28869/112113/version/1/file/mikrob5_1.pdf

26 lis 2014 ... “Studije o pivu, njegovim bolestima i uzrocima tih bolesti. ... Mali štapići, veličine 0,5-0,7 μm x 2,0-3,0 μm, pokretne bakterije koje rastu pri 25 oC ...

Smisao i značenje stilova muzičkih potkultura - komunikacija

http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/sociologija/LII_2/09/show_download?stdlang=ser_lat

Smisao i značenje stilova muzičkih potkultura. Nikola Božilović, Izvan glavnoga toka: ... je kumovao kontroverzni muzičar A. Pušić alias. Rambo Amadeus) na ...

Atributi Transformacija koja ne mijenja značenje atributa

http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_10838/objava_18140/fajlovi/1A.pdf

značenje atributa (S. Stevens). Komentar ... značenje. Redni. Primjena monotone funkcije new_value = f(old_value) ... zadovoljava uslove (zove se i metrika). 1.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.