Logicke greske

Logicke greske

http://mom.rs/wp-content/uploads/2015/10/UFKM-11-Koen-Moris-i-Nejgel-Ernest-Logicke-greske.pdf

Тичку форму, све тақве грешке су примери аргументација које поті- чу или из афирмисања консеквенса или из порицања антецеденса; или, друкчије ...

Logičke operacije i logičke funkcije

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2917/mod_folder/content/1/ORT_4_Logicke_operacije.pdf?forcedownload=1

Logičke operacije i logičke funkcije. ❑ LOGIČKA KOLA I LOGIČKE OPERACIJE. ❖ Logičko množenje (AND operacija). ❖ Logičko sabiranje (OR operacija).

Greške merenja i statistička obrada podataka 1. Greške ... - KELM

http://kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/em/EM_Stat.pdf

Što je greška merenja manja, merenje je tačnije. Zbog navedenog merenje nije potpuno, tj. rezultat merenja nema pravu vrednost, ako se pored izmerene ...

Logičke operacije

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2918/mod_folder/content/1/2019/ORT%20V7%20-%20Logi%C4%8Dka%20kola%20i%20logi%C4%8Dke%20operacije.pdf?forcedownload=1

Logička kola i logičke operacije. Aleksandar ... Aritmetičke operacije. ➢ Izvode ... vrednosti logičke funkcije Y koja zavisi od tri promenljive A, B i C. Napomena: ...

Logičke funkcije

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/5191/mod_folder/content/0/05%20RS_5_-_Logicke_funkcije_-_Vezbe.pdf?forcedownload=1

Nad promenljivama logičke funkcije izvršavaju se logičke operacije. (I, ILI, NE, ekskluzivno ILI). ❑ Vrednost logičke funkcije može biti samo iz skupa {0, 1}. 2 ...

Logicke operacije.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/3347/mod_folder/content/0/AR%203%20-%20Logicke%20operacije.pdf?forcedownload=1

Logičke operacije i logička kola. ❑ LOGIČKO MNOŽENJE (AND operacija). ❑ LOGIČKO SABIRANJE (OR operacija). ❑ KOMPLEMENTIRANJE (NOT operacija).

Logičke bilješke o šahu

https://hrcak.srce.hr/file/318053

10 lis 2018 ... Namjena je rada pokušati prikazati šahovska pravila kao logičke iskaze ... partije bilježio uz tekuću crtu, bez uvlačenja i otvaranja podizvoda ...

NAčELA I PRIMJENA LOGičKE INTERPUNKCIJE

https://hrcak.srce.hr/file/218754

minjalo kako je prijašnja gramatička interpunkcija bila određena, jasna i lako shvati jiva ... U tome je eto sva tajna logičke interpunkcije: zarez se stavlja u napo-.

Logicke osnove obrade podataka - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~nenad/uoarh1/12.logika.pdf

ekskluzivna disjunkcija. (A∧¬B)∨(¬A∧B) f27. 0. 1 ... normalna forma pri cemu svaka od savršenih elementarnih disjunkcija koja ulazi u njen sastav sadrži sve ...

Predavanje 3 - Univerzalne logicke operacije ... - [email protected]

https://c2.etf.unsa.ba/pluginfile.php/51517/mod_resource/content/0/Slajdovi/predavanje3.pdf

Univerzalne logicke operacije, iskazna algebra, minimizacija izraza propozicijske logike. Dinko Osmankovic. Kurs: Matematicka logika i teorija izracunljivosti ...

Logičke mozgalice za čitanje s razumijevanjem - Artrea

https://www.artrea.com.hr/mozgalice/Logicke-Mozgalice-Citanje-6.pdf

Fran: Hilda živi u zelenoj kući, treća kuća od mene. Klea: Ja živim u ljubičastoj kući, odmah pored Paula. Paul: Ja živim između dvije djevojčice. Rebeka: Moja ...

Uvod u programabilne logičke kontrolere - Mikro knjiga

http://www.mikroknjiga.rs/Knjige/PLC/01_PLC.pdf

arhitekturi, PLC može obavljati ne samo iste poslove kao relejna tehnika, nego je ... specijalan jezik koji olakšava programiranje PLC-a ljudi- ma koji poznaju ...

programsko rješenje logičke zagonetke nonogram u programskom ...

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:1994/datastream/PDF/view

UVOD. Nonogrami, također poznati kao logičke ispunjaljke, su logičke zagonetke u kojima se polja u mreži moraju bojati ili ostaviti prazna prema brojevima ...

Integram - Logičke mozgalice za male detektive - Artrea

https://www.artrea.com.hr/mozgalice/Integram-Lektira.pdf

Parizu, Guliverova putovanja, Timpetill, Tom Sawyer i Charlie i tvornica čokolade) i predstavilo je razredu u obliku prezentacije. Na osnovu natuknica odredi tko ...

GREŠKE KOBASICA

https://hrcak.srce.hr/file/34427

Kod pripreme mesa za trajnu kobasicu doziraju se u ... sušenja. - odvajanje ovitaka uslijed visoke relativne vlažno- sti zraka u komori za zrenje trajnih kobasica.

Najčešće greške

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/85-Greske_predrok.pdf

stranice jednog trougla jednake odgovarajućim dvema stranicama drugog trougla. ... BC da bismo dokazali da je AA1 težišna duž konstruisanog trougla ABC.

GRESKE U SKOLSKIM GRAMATIKAMA

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/07/Srpski%20jezik%20i%20knjizevnost/Rade%20Lalovic/Strucni%20radovi/GRESKE%20U%20SKOLSKIM%20GRAMATIKAMA.pdf

Мамузић, Грамат6ика српског језика за гимназију, Београд 1950.; ... Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Граматика српскохрватског језика, Београд ... српскохрватског језика за средње школе чији су аутори Живојин Станојчић и. Љубомир Поповић. То је сигурно најлошија граматика икада написана на српском.

greške mjerenja - [email protected]

https://c2.etf.unsa.ba/mod/resource/view.php?id=59107

Greške pojedinačnog mjerenja. Po načinu kako se mjerne greške izražavaju razlikuju se apsolutne i relativne greške. Apsolutna greška mjernog instrumenta je ...

GRESKE u pisanim radovima

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/07/Srpski%20jezik%20i%20knjizevnost/Rade%20Lalovic/Strucni%20radovi/GRESKE%20U%20PISANIM%20RADOVIMA.pdf

ПРАВИЛНО. УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ И МАЛОГ СЛОВА ... Е. Ш. К. Е. ТВОРБЕНЕ. 1. Рад је објављен у часопису Образовна технологија, бр.3/2013, Београд ...

GREŠKE SUHOMESNATIH PROIZVODA

https://hrcak.srce.hr/file/35756

www.meso.hr. 49. ZNANSTVENO STRUČNI DIO. Greške suhomesnatih proizvoda. STRUČNI RAD. 2) Gnjiljenje. Gnjiljenje je greška koja se poput smrdljivog.

Analiza i klasifikacija ljudske greške

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2015/0040-21761506031M.pdf

biti predstavljena metoda “Analiza i sistem klasifikacije ljudskih grešaka” (Human Factors Analysis and Classification ... gledište je da su ljudi skloni greškama i da, kao takvi, ... složena i važna govori i postojanje velikog broja baza podataka o ...

Obrazac ZIG - Zahtev za ispravku greške

http://arhiva.pancevo.rs/documents/obrazac_ZIG_3771.pdf

Page 1. Образац ЗИГ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ. 1. Подаци о подносиоцу захтева. ПИБ/ ...

Greske i resenja - ProCredit Bank

https://www.procreditbank.rs/sites/default/files/page_files/Greske%20i%20resenja%20za%20Fx%20Client.pdf

Greška prilikom čitanja sertifikata sa kartice ili (u novijim verzijama) nisu pronañeni sertifikati na kartici. - instalacija sertifikata. Ukoliko vam se javi ova greška ...

Greške i komplikacije torakalne drenaže

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2006/0042-84500602137D.pdf

sani hemotoraks, empijem pleure, bronhopleuralna fistula i fi- brotoraks. Prema podacima iz literature, ukupna učestalost grešaka i komplikacija se kreće od 3 ...

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI TRETMAN GREŠKE

http://revizor.ief.rs/index.php/revizor/article/download/131/127/

obelodanjivanja, neadekvatnog ili nepotpunog obelodanjivanja značajnih računovodstvenih ... no značajne greške koja potiče iz perioda pre 01.01. prethodne.

Greške prouzrokovane nedostatkom podataka u uzorku ...

http://ucps.uns.ac.rs/Fajlovi/Sanja%20Batic_%20master%20rad.pdf

Brojni su primeri efekata nedostajućih podataka na greške u rezultatima ankete ili ... vrednosti se pripisuju tokom ureĊivanja podataka koristeći logiĉke.

Opasne greške u odgoju djece - Put vjernika

https://putvjernika.com/wp-content/uploads/2014/02/Opasne-greske-u-odgoju-djece.pdf

se prvi put na našem, bosanskom jeziku, upoznate sa manjkavostima i opasnim greškama koje roditelji najčešće čine u odgoju svoje djece, kao i preporukama i ...

ZIDANE ZGRADE – GREŠKE I PROPUSTI U GRAĐEVINSKOJ ...

http://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/367/365.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Slika 16. Nepravilno izveden zabitni (kalkanski) zid ruši se i pri slabijem zamljotresu koje se uglavnom i nadograđuju, već dotra- jale, pa im je preostali kapacitet ...

PRAVNO SHVATANJE NAMERNE LEKARSKE GREŠKE

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-1925/2017/1821-19251764033T.pdf

lekarskoj greški nema slučajeva za koje se može tvrditi da je ponašanje lekara prema pacijentu bilo neprofesionalno, da je plod nemarnosti, neznanja ili ...

1 MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA ...

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/nesiclj/predavanja/biologija/2012/0vezba.pdf

MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA. Merenje. Svaki eksperimentalni rad u fizici pracen je merenjem neke fizicke velicine.

Elektrokardiografija - sestrinske intervencije, greške i poteškoće

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8422/2014/0354-84221468012P.pdf

nom košu se postvljaju na grudni koš na sledeca mesta: C1: crvena-V1: postavlja se u četvrti interkostalni prostor, desno od sternuma ; C2 žuta-. V2: u četvrti ...

Tipične greške na kolokvijumu iz Geometrije 2 1 . zadatak ... - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~marijana/rokovi_g2_euklidska/tipicne_greske.pdf

(tupougli trougao), a ne da je deli u nekom odnosu. Kružni dokazi: pretpostavi se neki ekvivalent tvrđenja, a zatim se dokaže tvrđenje. Primeri sa kolokvijuma:.

Greške i propusti pri izradi prvostepene krivične presude

http://www.bg.ap.sud.rs/images/Greske%20i%20propusti%20pri%20izradi%20prvostepene%20krivicne%20presude01.pdf

садржи и каква је структура пресуде. Кривична пресуда (првостепена) може бити: пресуда којом се окривљени оглашава кривим (осуђујућа пресуда), ...

NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM REZIDBE VOĆAKA Rezidba ...

https://www.savjetodavna.org/Dokumenta8/Najcesce%20greske%20prilikom%20rezidbe%20vocaka.pdf

neprekraćivanje centralne vodjice (kod uzgojnih oblika koji je imaju) su česta slika u zasadima. Ne poznavanje rodnih elemenata po voćnim vrstama i nestručno ...

MERENJA U HIDROTEHNICI Najčešce greške pri pravljenju Power ...

http://hikom.grf.bg.ac.rs/stari-sajt/web_stranice/KatZaHidr/Predmeti/Merenja/Literatura/HowTo-Prezentacije/NajcesceGreskeUPrezentaciji.pdf

Najčešce greške pri pravljenju Power Point prezentacija. 1. Korišćenje tamne pozadine kod projektovanja prezentacije na platno - kada se prezenatcija.

Greske u radu hermetickih kompresora i ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/2909/2954/

energije kompresora raste, kao i temperatura gas ... Kompresor moze biti preopterecen u prodl..!zenom periodu ... Pa ipalc, greske se mogu napraviti; pogotovu.

resenje o ispravci greske u odluci o dodeli ugovora

https://www.mpravde.gov.rs/files/resenje%20o%20ispravci%20greske%20u%20odluci%20o%20dodeli%20ugovora.PDF

22 мар 2018 ... „Eurosalon fabrika doo Beograd, Дунавска бб, Београд“: назив и седиште понуђача понуђена цена без ПДВ. 2.343.345. Gaj-inženjering ...

unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja ... - CRIS UNS

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14576096625672.pdf?controlNumber=%28BISIS%29100274&fileName=14576096625672.pdf&id=5051&licenseAccepted=true

7 мар 2013 ... sastav nosi u internoj evidenciji (podatak za analizu bitan samo utoliko što ... -avati, jer oni u 1. licu jednine prezenta imaju završetak -jem (putovati – putujem, ... posmatram greške u oba navedena strukturna elementa. Za ovu ...

greške u upotrebi imenica, određenog i neodređenog člana na ...

http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/download/1889/1943/

Rezultati istraživanja su pokazali da su greške u upotrebi imenica muškog, ženskog i srednjeg roda najčešće unutarjezičkog karaktera dok su kod određenog i ...

Osvrt na neke greške pri rešavanju logaritamskih jednačina

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/217/nm453406.pdf

J2 и нена решена третирати као ,,кандидате за решена једначине J1. ... решавамо само оне логаритамске једначине које се своде на неки од облика.

tipčne greške u izgovoru stručne medicinske terminologije ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0025-8105/2010/0025-81051012763M.pdf

TIPČNE GREŠKE U IZGOVORU STRUČNE MEDICINSKE TERMINOLOGIJE. ENGLESKOG JEZIKA KOJE PRAVE ... Skraćenice. ESP – English for Specific ...

dijagnostičke greške u porodičnoj medicini diagnostic error in family ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2899/2019/0350-28991902076J.pdf

Nosnice prohodne, Valeove tačke neosjetljive na pritisak. Ždrijelo mirno, jezik vlažan, obložen. Vrat cilindričan pokretan, štitna žlijezda nije uvećana. Grudni koš ...

Greske u radu hermetickih kompresora i rash lad ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/2079/2092/

Kod nekih SL1 to oznake M-C-S, ali se sreeu i dro ge, orr. U-V-Z. ... Na heffiletickom kompresoru, polazni relej i za ... Moguei kvamvi na polaznom releju su slede.

neto greške i omaške - Centralna banka Crne Gore

https://www.cbcg.me/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_publikacije/radne_studije/neto_greske_i_omaske.pdf

Radna studija br. 23. NETO GREŠKE I OMAŠKE. Mr Boris Kilibarda, direktor Direkcije za platni bilans i realni sektor. Podgorica, 2013.

Najčešće greške prilikom rezidbe voćaka - Savjetodavna služba u ...

https://www.savjetodavna.org/Dokumenta8/Najcesce%20greske%20prilikom%20rezidbe%20vocaka.pdf

Rezidba voćaka je veoma važna pomotehnička mjera od koje u mnogome zavisi uspješnost bavljenja voćarskom proizvodnjom. U većini slučajeva ovoj ...

unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika ...

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14576096625672.pdf?controlNumber=%28BISIS%29100274&fileName=14576096625672.pdf&id=5051&licenseAccepted=true

7 мар 2013 ... 6. DOSADAŠNJE ANALIZE GREŠAKA U SRPSKOM JEZIKU KAO. STRANOM ... I morfološki nivo – graenje glagolskih oblika – glagolski oblici (onim redom kojim se ... kada su glagoli u pitanju – testovi koji se koriste u Centru (po završetku kursa) sadrže, ... završio razred sa jedan) (Jerković 1990: 404). 2.

prirođene srčane greške i genetski sindromi u kojima se javljaju

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:148/datastream/PDF/view

srca nalazi se trikuspidna valvula, a na lijevoj mitralna, odnosno bikuspidna valvula. ... insuficijencija aortalne valvule, prirođena mitralna stenoza, prirođena ...

Najčešće greške u proizvodnji rakija - Savjetodavna služba u biljnoj ...

https://www.savjetodavna.org/Dokumenta8/Rakija.pdf

Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je zadovoljavajućeg kvaliteta. On se uglavnom izrađuje od elektrolitičkog bakra. Debljina dna ...

najčešće greške naručilaca prilikom sprovođenja postupaka javnih ...

http://kjn.rs/wp-content/uploads/Prezentacija2.pdf

dokumentacije. Stručna ocena ponuda. 1. ... Sledi postupku otvaranja ponuda – vrši se izbor ponuđača. (ponude) kojem će biti dodeljen ugovor o javnoj nabavci.

Odrediti sigurne granice greške merenja nepoznate ... - KELM

http://kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/em/EM2017-10-08.pdf

8 окт 2017 ... Prvi otpornik ima vrednost 0.10 kΩ i standardnu mernu nesigurnost 3 %, a ... unutrašnja otpornost nepoznatog izvora, promenljivi otpornik R je.

Kardinalne greške nove gradske vlasti prilikom ... - LSV Zrenjanin

http://lsv-zr.org.rs/wp-content/uploads/2018/02/slobodnizrenjaninbr8.pdf

potpredsednik Gradskog odbora ... Lige socijaldemokrata Vojvodine Zrenjanin i odbornik ... no od teretnog saobraćaja, a bolje funkcionisao gradski prevoz.

Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja

https://fizika.pmf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2016/04/Greske-merenja-i-predstavljanje-rezultata-merenja.pdf

Relativna apsolutna greška definiše se kao odnos apsolutne greške merenja i tačne vrednosti merene velične: = = . Relativna greška je neimenovan broj, nema ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.