Lamarkova teorija

Zonska teorija kristala. Kvantna teorija provodljivosti metala.

https://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/zonska_teorija_kristala.pdf

zabranjene zone koja se nalazi između valentne i provodne zone. Kako je valentni ... Klasična teorija provodljivosti metala je zasnovana na slobodnim elektronima koji se usmereno kreću u ... razmotriti veze u kristalnoj rešetki poluprovodnika.

Teorija saznanja, teorija progresa - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/mirror/w/wb/walter-benjamin-teorija-saznanja-teorija-progresa.a4.pdf

tio figurativno, kao kada je veze koje ovde razmatramo kao odnos ... 40 Bodler na tom mestu prenosi iskustva jedne žene. Charles ... Šarl Bodler, Sabrana dela,.

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/teorija_grafova.pdf

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/teorija_skupova.pdf

726. TEORIJA SKUPOVA. U ovom će se članku prikazati izgradnja osnova klasične teorije skupova. Relacija pripadnosti. Ako je s element skupa S, kaže se.

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

https://bib.irb.hr/datoteka/577627.Rojko_to_nije_teorija_glazbe.pdf

verbalizaciju nečega što nije potrebno (ni moguće, uostalom, suvislo) definirati, te gotovo uvijek završava u tautologijama, simplifikacijama, pogreškama, ...

OOP teorija

https://racunarstvoiinformatika.files.wordpress.com/2015/10/oop-teorija.pdf

III razred. TEORIJA šk. 2015/16. OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE ... Napomena: razvojno okruženje Lazarus možete pruzeti sa sledeće adrese:.

TEORIJA NIZOVA

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/nauka/izdavastvo/teorija-nizova.pdf

1 јул 2013 ... Opšte osobine konvergentnih nizova iskazujemo sledecim teoremama. Teorema 1.2.1. ... osnovu prirodnog logaritma lnx = loge x. Ovaj broj se ...

teorija motora

http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.skole.hr/upload/ss-industrijsko-obrtnicka-sb/newsattach/1482/Pitanja_za_meduzupanijsko_i__drzavno_natjecanje.pdf

Kod četverotaktnog benzinskog motora vratila za izjednačavanje vibracija , koje nastaju na radilici, imaju broj okretaja : a. Isti kao i radilica. b. Dvostruko manji ...

TEORIJA PROIZVODNJE

http://agririsk.agr.hr/Uprava-pdf/TEORIJA%20PROIZVODNJE.pdf

UPRAVA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA- vježbe. Odnos inputa i outputa naziva se PROIZVODNA. FUNKCIJA. Proizvodna funkcija uvijek opisuje ...

Teorija Grafova

http://mata.fon.rs/skladiste/dms/nastava/7/slajd-grafovi.pdf

Diskretne matematiqke strukture. Vladimir Balti. Elementi Teorije grafova ... година узима за осниваƬе теориjе графова). Неке странице из овог рада су ...

teorija sistema

http://labsys.fon.rs/uploads/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/knjiga_teorija_sistema_-_glava_1.pdf

Veliku pomo} u pripremi prve verzije ove kwige: ”Teorija sistema“, Skripta za studente Fakulteta organizacionih nauka, Beograd 1991, pru`ili su moji studen-.

Teorija brojeva

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/43-teor_brojeva3_online.pdf

Imaju}i u vidu da su brojevi glavni izvor nastanka mnogih matemati~kih (naro~ito algebarskih) teorija verujemo da ova kwi- ga mo`e biti korisna studentima u ...

4. Teorija igara - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/IMAS4.pdf

TEORIJA IGARA. Primjer: Zatvorenikova dilema ... “iterirana zatvorenikova dilema”. (engl. iterated prisoner's dilemma). (a) broj iteracija unaprijed poznat.

TEORIJA REDOVA

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/nauka/izdavastvo/teorija-redova.pdf

3 мар 2013 ... Stepeni redovi 45. 3.2.1. Uniformna konvergencija stepenih redova 49. 3.2.2. Predstavljanje funkcija pomocu stepenih redova 55. 3.3.

Teorija igara

http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/01/Teorija_Igara-osnovne_igre_i_njihova_primena.pdf

22 мај 2014 ... zatvorenikova dilema, igra uveravanja i igra kukavice. U svakoj glavi se detaljno analizira jedna igra, a nakon toga za svaku igru slede primeri ...

IX Teorija kočenja.pdf

http://ttl.masfak.ni.ac.rs/TKV/IX_TEORIJA_KOCENJA.pdf

Energetska analiza određuje energetske promene u procesu kočenja. Dinamička analiza predviđa zakonitosti kretanja kočenog vozila – usporenje vozila i puta ...

Teorija letenja

http://cad.gov.rs/upload/letacko/knjige/ula/ULA%20%20-%20%20Teorija%20letenja.pdf

broj osoba u vazduhoplovu, potrebno je voditi računa da je: 1. brzina sloma ... 40 - Podzvučna oblast strujanja gasova u odnosu na Mahov broj je: 1. 0.2<M<0.8.

teorija odlučivanja - Puskice

https://www.puskice.org/download/teorija_odlucivanja/teorija-odlucivanja-dopunjena-skripta.pdf

Opšte karakteristike odluka (12) – vezane za posmatrani problem odlučivanja: 1. Važnost odluke – Sve ... Teorija odlučivanja def. (20):. Proces koji koristeći ...

Teorija ligandnog polja (TLP)

https://www.ktf.unist.hr/index.php/en/nastavni-materijali-zoak-2/nastavni-materijali/category/83-anorganska-kemija-ii?download=7617%3A6-teorija-ligandnog-polja

1u. ) □ 6 protuveznih (jedna a. 1g. *, tri t. 1u. * i dvije e g. *). □ preostale tri atomske d orbitale (d xy. , d xz. i d yz. ) su nevezne degenerirane molekulske orbitale ...

Teorija odlučivanja - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Teorija_odlucivanja/Teorija_Odlucivanja-skripta_for_dummies.pdf

Teorija odlučivanja se bavi rešavanjem složenih problema (donošenjem kompleksnih odluka) od najvedeg interesa za organizaciju koji se ne mogu rešiti ...

Teorija i zbilja - FFZG

http://mudrac.ffzg.hr/~dpolsek/levi-strauss_velikani%20polsek11.pdf

Totemizam danas (Pariz, 1962.) uskoro je slijedila Divlja misao (Pariz, 1962.), a te su dvije knjige ponudile interpretaciju logike totemističkih sustava i samog ...

ANARHIZAM I SOCIJALNA TEORIJA

https://hrcak.srce.hr/file/229761

kog anarhizma) i Bakunjin (kao predstavnik kolektivističkog anarhizma), saglasni su s Fichteom i njegovim polaznim stavom, proisteklim iz prosvje titeljstva, »ja ...

King Kong teorija

https://www.delfi.rs/_img/artikli/knjige/300/o/delfi_king_kong_teorija_virzini_depent.pdf

muško, koje sanjaju da budu harderke, kojima se jebe za muškarce ali ih ... sam u mešovitoj školi. Znala sam, još od prvog razreda, da dečaci i devojčice imaju.

Splošna teorija relativnosti - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/37212/STR.pdf

Newtonov zakon gibanja in njegove simetrije, Galilejeve transformacije in. Galilejeva grupa. Enačbe EM polja in njihove simetrije,. Lorentzove transformacije in.

Teorija književnosti - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/8/silabusi_18/Teorija%20knjizevnosti_2018..pdf

diskurza. Klasifikacija književnosti. Književna vrsta i književni rod. Uvod u stihologiju. Vrste stihova i strofa, stalni oblici. Uvod u naratologiju. Fabula, kompozicija ...

Teorija diskursa - GONG

http://www.gong.hr/media/uploads/gong_ljetna_skola_-_durin.pdf

značenje postaje djelomično fiksirano u i kroz diskurs. (primjer potresa). Više je teoretičara oblikovalo ovu teoriju, a najznačajniji i koji su i ujedinili sve te teorije ...

JEZIK, KNJIŽEVNOST, TEORIJA

https://www.npao.ni.ac.rs/filozofski-fakultet/download/395_8706e5ab432cfc917f992145e38555e1

Milica Radulović. Biljana Sikimić. Saša Smulja. Dušan Stamenković. Strahinja Stepanov. Andrej Stopar. Boško Suvajdžić. Slávka Tomaščíková. Đorđe Vidanović.

Teorija o raku - Omega lan doo

https://www.omegalan.info/pdfs/Teorija_o_raku2.pdf

Pojam „pleomorfizam“ označava hipotezu da neki mikroorganizmi mogu, ovisno o miljeu mijenjati svoj oblik (virus - bakterijska forma - gljivica i obrnuto).

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA: TEORIJA ...

https://hrcak.srce.hr/file/16712

25 sij 2006 ... 1. 2006. Emocionalna inteligencija je pojam koji se u posljednjih petnaest ... Prvi poznati test emocionalne inteligencije je Multifaktorska skala.

Teorija zavere.indd

https://www.delfi.rs/_img/artikli/knjige/300/o/delfi_teorija_zavere_dejan_lucic.pdf

Ви тада постајете КОСОВСКИ ЗАВЕТНИЦИ, без обзира на то како се зове ваше тајно друштво . Ваша тајна ћелија КОСОВСКИХ ЗАВЕТНИКА биће.

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_3641/objava_18662/fajlovi/JavaP2.pdf

Dejan Živković: Osnove Java programiranja; Bruce Eckel: Misliti na Javi ... klase vrši referenciranje na objekat iz njegove bazne klase. Objekti koje pravimo u ...

TEORIJA O AFEKTIVNOJ VEZANOSTI Teorija o afektivnoj vezanosti ...

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/3262/mod_folder/content/1/Afektivna%20vezanost.pdf?forcedownload=1

Afektivna vezanost se definiše s obzirom na 4 komponente: traženje blizine, protest zbog odvajanja, bezbedna luka i baza sigurnosti (Ainsworth et al, 1978; ...

Teorija sistema - Puskice

https://www.puskice.org/download/teorija_sistema/TS%20Skripta.pdf

1.3. Definicija 4: Sistem ulaz-izlaz (U, i) određen je skupom ulaza U skupom izlaza Y i relacijom (ili pravilom ponašanja) sistema ℛ ⊂ U×Y . Za bilo koji par (u, ...

Teorija brojeva - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~djankovic/sadrzaj_TB_knjiga.pdf

Rimanova hipoteza 123. 5.5. Zadaci i dopune 126. Glava 6. Algebarska mašinerija: komutativna algebra 129. 6.1. Motivacija: rešavanje diofantskih jednačina ...

TEORIJA TRŽIŠTA I CIJENA

https://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Monografije/teorija%20trizista%20i%20cena.pdf

TEORIJA TRŽIŠNE TRAŽNJE I PONAŠANJE POTROŠAıA. 1. Rijetkost i ... Babiü, Stojan/Milovanoviü Miliü: Teorija cena, Ekonomski fakultet Beograd, 1997.

KANTOVA TEORIJA OSEĆAJA

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14826/bdef:Content/download

kao subjektivni kauzalitet predstava, veza osećaja i kognitivnih stanja (predstava) se može ... Odredbeni razlog i kauzalitet u trećem momentu suda ukusa. 255.

Kinetička teorija gasova

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/XIpred-kin.ter.09.pdf

Bojlov, Avogadrov i Daltonov zakon prema kinetičkoj teoriji. Pri istoj temperaturi je srednja kinetička energija po molekulu konstantna. Maksvel je pokazao da ...

Foucaultova teorija moći

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ffos:2498/preview

Prva »inspiriše i rešava određene probleme,. 1 Pavle Milenković i Dušan Marinković, »Uvod«, u: Mišel Fuko, 1926 – 1984 – 2004, Hrestomatija, priredili: Pavle.

Opca teorija relativnosti

https://www.phy.pmf.unizg.hr/~ismolic/g-skripta.pdf

Specijalna teorija relativnosti. ZAD. (paradoks automobila i garaze) Automobil duljine l0 (mjerene u sustavu mirovanja automobila) nalijece brzinom v na garazu ...

Teorija moći kod Foucaulta

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ffos:888/datastream/PDF/view

Rad će se baviti Foucaultovom koncepcijom moći pod kojom podrazumijeva ponajprije mnoštvo odnosa snaga. Moć se implicitno očituje u načinu konverzacije, ...

teorija relativnosti - sinbad

http://sinbad.bplaced.net/dwnldir/teorija_relativnosti.pdf

TEORIJA RELATIVNOSTI. Članci o teoriji relativnosti namijenjeni široj čitalačkoj publici često započinju pričom o Albertu Einsteinu, njegovom životu, idejama ...

Teorija brojeva - IMOmath

https://imomath.com/srb/dodatne/TBr_JBMO_vb.pdf

Ova teorema je k uqni stav tzv. multiplikativne teorije brojeva. ... (mala Fermaova teorema) Ako je p prost broj i a ceo broj koji nije de iv sa p, onda je ap−1 ≡ 1 ...

silogizam teorija za kontrolni

https://filozofijagsm.files.wordpress.com/2020/02/silogizam-teorija.pdf

je konkluzija silogizma. Veliki termin (terminus maior) – P je „Italijan” („Italijani”) a premisa u kojoj se on javlja, velika premisa. Mali termin (terminus minor) – S je ...

Teorija igara - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Operaciona_istrazivanja_2/OI2_-_Prvi_poprvani_usmeni_kolokvijum.pdf

Teorija igara. 1. Elementi koji ... U odnosu na broj raspolozivih strategija: konacne i beskonacne igre; c. ... Odgovor je dala Fon Nojmanova teorema minimaksa.

Specijalna teorija relativnosti

http://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/specijalna_teorija_relativnosti.pdf

Specijalna teorija relativnosti je jedna od tri teorije koje su se pojavile u fizici početkom XX veka, a koje su srušile osnove klasične fizike i postavile nove osnove ...

Gradivo iz fizike – teorija

http://www.skole.hr/nastavni-materijali/materijal?nm_action=download_materijal&id=86&rev=1

nema protusilu, za nju ne vrijedi 3. Newtonov zakon. ( SVAKA REALNA sila ima PROTUSILU). Primjer : Vrtuljak a) Promatranje gibanja iz sustava tzv. mirnog ...

Kvantna teorija.indd

https://www.delfi.rs/_img/artikli/2017/10/laguna_kvantna_teorija.pdf

više od zanimljivih varijacija na teme klasične fizike. I zaista, kvantna mehanika do te mere nije bila po metafizičkom ukusu Alberta Ajnštajna, začetnika teo.

teorija i kultura mode

https://bib.irb.hr/datoteka/974832.ZBORNIK_PDF_Teorija_i_kultura_mode.pdf

COCO CHANEL i njezina inovacija »mala crna haljina« savršeno odgovara ideji čiste ... za (forma, površina, ornament, boja, materijal, nacrt ili kroj). Pomoću ... snike VIP kartica, besplatan parking, usluge modnog stilista, pozivnice za mod-.

01 TEORIJA.cdr - Rudar Kompany

http://www.rudar-kompany.com/testovi/01_teorija_01_dio.pdf

... koja vuku drugo neispravno vozilo; ona vozila koja se ne ubrajaju u motorna;. 2. 1. Na kojoj udaljenosti od raskrsnice ne smijete zaustaviti ili parkirati vozilo?

teorija verovatnoće - Puskice

http://puskice.org/download/teorija_verovatnoce/TV_-_resenje_januar09.pdf

TEORIJA VEROVATNOĆE. Grupa 1. 19.01.2009. godine. 1. Imamo 6 spolja identičnih kutija, od kojih su tri kutije tipa A, dve kutije tipa B i jedna kutija tipa C.

Teorija uma1 - icf::.fasper

http://www.icf.fasper.bg.ac.rs/izdanja/2008_Teorija-uma-dece-sa-pos-pot.pdf

Glumbić dr Nenad t. , vanredni profesor. Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Brojčin dr Branislav t. , asistent. Fakulteta za specijalnu edukaciju.

Opšta teorija relativnosti

http://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/opsta_teorija_relativnosti.pdf

Opšta teorija relativnosti. Posle objavljivanja specijalne teorije relativnosti, Ajnštajn je uočio dva njena nedostatka. Jedan od njih je bio da se ona odnosila samo ...

Kvantna teorija polja I - SCL

http://www.scl.rs/papers/QFT1notes.pdf

kvantne elektrodinamike. Kvantna teorija polja se razvila radi opisa elementarnih cestica, medjutim, razvijeni formalizam ima znatno širu oblast primene.

teorija skupova - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~aljosha/Teorija-Skupova.pdf

Aleksandar Perovic, Aleksandar Jovanovic, Boban Velickovic. TEORIJA SKUPOVA matematicka teorija ∞sti. Matematicki fakultet, Beograd ...

Teorija grafova i Stablo.pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2894/mod_folder/content/1/IX,X%20nedelja-%20Teorija%20grafova%20i%20Stablo.pdf?forcedownload=1

TEORIJA GRAFOVA. Page 2. 2. VRSTE GRAFOVA. ✓Graf je ... najjednostavniju, ali i najvažniju klasu grafova. Na primer, porodična stabla su je jedna vrsta ...

TEORIJA I ANALIZA ZVUČNIKA

https://bib.irb.hr/datoteka/973680.Galoic_Andrej_-_Teorija_i_analiza_zvucnika.pdf

Da bi se postigle dobre karakteristike emitiranja, za zvučnike je važno ... sustava bolje je primijeniti frekvencijske skretnice ili kondenzator (oko 0,5 μF).

Teorija skupova (vjezbe)

https://web.math.pmf.unizg.hr/~mdoko/nastava/teorija_skupova/TS-vjezbe.pdf

Ova skripta nastala je kao pokušaj sistematizacije vjezbi iz kolegija Teorija skupova koje drzim od akademske godine 2006./2007. Trenutacno se radi o ...

Teorija brojeva i kriptografija

http://vladimirbozovic.net/univerzitet/wp-content/uploads/2010/01/Kriptografija.pdf

2. , za koju ima mnogo potvrda, ali njen dokaz nemamo. Ako je Rimanova hipoteza tacna, razlika susednih prostih brojeva zadovoljava relaciju pn 1 − pn = O(p.

Teorija skupova - FFST

http://marul.ffst.hr/~logika/nastava/predavanja/teorijaskupova1.pdf

Naivna teorija skupova. Aksiom(ski oblik) komprehenzije. Aksiom ekstenzionalnosti. Dokazi nekih teorema. Antinomija naivne teorije skupova: Russsellov ...

TEORIJA VLADANJA SOBOM

http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/Stil_u_psihologiji_teorije_i_istrazivanja.pdf

15 srp 2014 ... ekstravertan ili introvertan. Ekstraverzija i introverzija odnose se na jedno osnovno drţanje spram drugih ljudi. Tako su (najopštije reĉeno) ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.