Komercijalana banka web

atlas banka ad, podgorica - Centralna banka Crne Gore

https://www.cbcg.me/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_kontrola_banaka/pokazatelji/banke/fin_izv/god2016/atl_2016.pdf

31 дец 2016 ... Od navedenih potraživanja, tokom 2017. godine, Banka je sticanjem ... aktivu zatvorenu sticanjem udjela u firmi Rekreaturs d.o.o. Budva.

telenor banka ad, beograd finansijski izveštaji za ... - Mobi Banka

https://www.mobibanka.rs/static/file/Redovni%20godi%C5%A1nji%20finansijski%20izve%C5%A1taj%20i%20izve%C5%A1taj%20o%20poslovanju%20sa%20mi%C5%A1ljenjem%20revizije%20za%202018.pdf

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. Pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i.

societe generale banka montenegro ad ... - Podgorička banka

http://www.podgorickabanka.me/sites/default/files/Societe_Generale_MNE_2018_31032019%20FINAL_sa%20potpisima_compressed.pdf

13 јул 2019 ... Odboru direktora i akcionarima Societe Generale banke Montenegro AD ... instrumenata je iznos za koji sredstva mogu biti prodata, ili obaveze.

CREDY BANKA ad KRAGUJEVAC - Direktna Banka

https://www.direktnabanka.rs/uploads/main/financial-reports/cb_izvestaj_revizora_091231.pdf

31 дец 2009 ... i “Raj trans” d.o.o., Kragujevac, koji čine 12,3% transakcionih depozita na dan bilansa stanja. 26. OSTALI DEPOZITI. U hiljadama dinara. 2009.

KBC BANKA ad BEOGRAD NAPOMENE UZ ... - Mobi Banka

https://www.mobibanka.rs/static/file/godisnji_finansijski_izvestaj_2013.pdf

... dok je Societe. Generale banka preuzela najveći deo portfolia klijenata. ... (Napomena 19). Ukupno prodata potraživanja po osnovu kamata i naknada iznose 585.878 hiljada dinara. ... Najveći deo portfolia prodat je Societe. Generale banci ...

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA “AIK BANKA” AD ...

https://www.aikbanka.rs/media/obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti-novo.pdf

1) Podaci o rukovaocu: Aik banka a.d. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11070 Novi Beograd, MB 06876366 e-mail: [email protected]; Tel: 0800 10 ...

2. Svetska Banka Svetska banka (engl. World Bank) je osnovana ...

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat23617.pdf

Banka je počela sa radom 26. juna 1946. Pod okriljem Međunarodne banke za obnovu i razvoj formirane su još tri finansijske institucije: Međunarodna ...

Centralna banka Bosne i Hercegovine i Centralna banka Crne Gore ...

https://www.cbbh.ba/content/DownloadAttachment/?id=f4eda2d8-4bbd-40c7-99f7-b5df9462f959&langTag=bs

centralnih banaka i banaka (u daljem tekstu: kliring);. 4) operater kliringa je Narodna banka Srbije;. 5) zbirna neto pozicija centralne banke jeste razlika između ...

VUB Banka

https://www.mzv.cz/file/2686932/Exportni_prilezitosti_pro_ceske_firmy_Intesa_Sanpaolo.pdf

Country. Egypt. Branches. 172. Intesa Sanpaolo Bank Albania. 31. Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina. 53. Privredna Banka Zagreb. 195. VUB Banka.

AIK BANKA

https://www.belex.rs/data/2017/10/00106034.pdf

Srbija a.d. Beograd (sada JUBANKA AD BEOGRAD) koje joj je omogućilo sticanje 100% ... 30 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD -ZBIRNI RAČUN. 209.

AIK BANKA a.d.

http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2018/05/33-AIK-BANKA.pdf

19 апр 2018 ... године поднело привредно друштво „AIK BANKA“ a.d. Београд, ... седиштем на адреси Краља Милана 11, Београд, матични број: ...

1. OTP Banka

https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/hivatalos_bankonkenti_ertekbecsloi_jegyzek.pdf

[email protected] Coreside. Mihaila Pupina 115v,. Beograd ... Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10l 011/7850-600. 2. „CBS International“ doo Beograd.

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ - AIK Banka

http://www.aikbanka.rs/media/Zahtev-za-otvaranje-racuna-060818.pdf

Dinarski tekući račun. □ VISA Electron debit □ Mastercard debit □. DinaCard DEBITNA. □ Mesečni izvod po tekućem računu. □ Trajni nalozi bez naknade.

Untitled - NLB Banka

http://api.nlb.me/files/1459763033-bojanka-nlb-web.pdf

Page 1. Zuja-Zu. BOJANKA ... Prati brojeve i pojaviće se Zuja-Zu pčelica! Oboji pčelicu u svoje omiljene boje! pojaviće lica! u svoje. Page 5. Pomozi mi da se ne ...

ovde - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/potvrda%20o%20zaposlenju%20i%20visni%20primanja%20AZ.pdf

Delovodni pečat i broj Poslodavca. Popunjava Poslodavac. Podaci o poslodavcu: Naziv poslodavca. Adresa poslodavca. Matični broj. (mesto, ulica i broj).

ovde - mts Banka

https://mtsbanka.rs/Binary/288/Uplata-u-posti.pdf

Uplate na Vaš račun možete vršiti na šalterima Pošte i drugih banaka. Molimo Vas da obratite pažnju na način na koji je potrebno da popunite uplatnicu u ...

Centralna banka

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_9151/objava_20578/fajlovi/Centralna%20banka.pdf

7 мар 2018 ... Funkcije centralne banke. ▫ Organizacija, vlasnički aspekt i upravljanje. ▫ Stepen autonomije centralnih banaka. ▫ Evropska centralna banka.

UniCredit Banka

https://www.unicreditbank.rs/content/dam/cee2020-pws-rs/Calculators/Potvrde/Potvrda%20o%20zaposlenju%20podnosioca%20zahteva%20za%20kredit%20i%20administrativna%20zabrana.pdf

po tekućem računu /stambeni kredit kod UniCredit bank Srbija a.d. i da može obavestiti UniCredit bank Srbija a.d. u slučaju da dođe do prekida radnog odnosa ...

vojvodjanska banka a - CityExpert

https://cityexpert.rs/pdf/OUP_Vojvodjanska_banka.pdf

Banka je dužna da Klijentu ponude prvenstveno kredit u ... Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, sa sedištem u Novom ... licima:gotovinski krediti sa i bez valutne.

svjetska banka - ГОДИШЊАК

http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2012/01/rakovic10.pdf

Bretton Woods-u, SAD, kao Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj. ... Statut međunarodne banke za obnovu i razvoj definiše da svaka zemlja raspolaže ...

NLB Club – More privileges for you! - NLB Banka

https://nlbclub.nlb.mk/CMS/Upload/Katalog%20pdf/Katalog%20210x235mm%20%283mm%20bleed%29%20ENG-fevruari.pdf

RESTAURANT GLAMOUR - 10%. MAVROVO. BASIC DISCOUNT. PALACE ... 078451497. BASIC DISCOUNT ON PERFUMES. PARFIMERIJA 99 - 10%.

Untitled - Nova Banka

https://www.novabanka.com/upload/document/mcpremiumbih_%28nova_banka%29_web.pdf

Maestro Jewelers. Nušićeva 12a, Beograd. 381 11 334 44 59. 381 11 323 54 96 www.maestro.rs. Napomena: Za ostvarivanje pogodnosti, potrebno je da ...

NARODNA BANKA SRBIJE

http://www.privsav.rs/pages/Za_Preuzimanje/Izvestavanje_PSI_12_2009/Obrasci_I_PSI_12_2009/Obrazac_PI_elektronsko_uputstvo%5B1%5D.pdf

Ovo uputstvo ima za cilj da pruži detaljno objašnjenje o naşinu popunjavanja i dostavljanja podataka iz. Obrasca PI Narodnoj banci Srbije. Prazan obrazac PI ...

Untitled - Erste banka

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/Preduzetnici/Dokumentacija/Pitanja%20i%20saveti/Vodic_za_pokretanje_sopstvenog_posla.pdf

napore - uspešni preduzetnici postaju ugledni članovi svoje zajednice;. – prilika da se radi ono što se voli i u čemu se uživa. Racionalnost, kojom se ekonomija ...

Untitled - Vojvođanska banka

https://www.voban.co.rs/media/4262/pravila-poslovanja-kastodi-banke-primena-od-26042019.pdf

26 апр 2019 ... banke-. Strana 3 od 15. OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD. UPRAVNI ODBOR. Broj: 30/19. Datum: 13.03.2019. Na osnovu člana 14.

Uputstvo za korištenje - ASA Banka

https://www.asabanka.ba/wp-content/uploads/2017/01/Halcom-uputstvo-i-funkcionalnosti.pdf

KRATKO UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE. HALCOM RJEŠENJA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA ... Halcom odredi osobu za implementaciju rješenja. • Tehničko.

mToken - Erste banka

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/stanovnistvo/elektronsko-bankarstvo/mToken/mToken_uputstvo.pdf

To znači da se na NetBanking i mBanking, osim sa TAN ... Kreiranje jednokratne lozinke za logovanje na NetBanking. • Promenu ... www.erstebank.rs. ERSTES.

Blank document - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/documents/Izvestaj%20revizora%20za%202013.%20godinu.pdf

17 апр 2014 ... Ekspozitura Vidikovac,deo fil.Beograd. Beograd. Patrijarha Joanikija 28b. Ekspozitura Vranje (deo fil.Niš). Vranje. Stefana Prvovenčanog 111.

PDF APR izvod - Vojvođanska banka

https://www.voban.rs/media/4296/apr-izvod-25042019_.pdf

25 апр 2019 ... ИЗВОД 0. РЕГИСТРАЦИЈИ. ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА |. Репубдика Србија. Агенција за привредне регистра. 5000 153 195825.

OUPUPR01/20 1 - Raiffeisen banka

https://www.raiffeisenbank.rs/opsti-uslovi-poslovanja-za-pruzanje-platnih-usluga-preduzetnicima-u-primeni-02-03-2020/

2 мар 2020 ... povezanih sa platnim računom, odnosno Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim ... imaoca računa, koji se vodi kod Narodne banke Srbije. ... referentnu oznaku transakcije u vidu broja naloga iz sistema banke;.

Prilog br. 2 - Addiko banka

https://www.addiko.rs/static/uploads/Prilog-br.-2_Op%C5%A1ti-uslovi-poslovanja-sa-teku%C4%87im-ra%C4%8Dunima-preduzetnika-i-poljoprivrednika_CAA.pdf

Narodna banka Srbije, Nemanjina 17, 11000. Beograd ... vodi pružalac platnih usluga za jednog ili ... označava kombinaciju slova, brojeva i/ili ... Addiko Banke (oba računa, račun dužnika- ... pre zaključenja Okvirnog ugovora, Pregled usluga.

to su ljudi! - Erste banka

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/onama/DOP/dop-izvestaji/Izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_Erste_Bank_a.d._Novi_Sad_za_2012._godinu.pdf

U odnosu na standardnu oročenu štednju, dečja štednja podrazumeva više ka- matne stope ... oročene dečje štednje u Erste Banci, izražen u dinarima, povećan je za 20% u odnosu na ... poput: www.kamatica.com, www.krediti.rs i srodnih ...

Preuzmite - UniCredit Banka

https://www.unicreditbank.rs/content/dam/cee2020-pws-rs/Calculators/Potvrde/Potvrda%20o%20zaposlenju%20podnosioca%20zahteva%20za%20kredit%20i%20administrativna%20zabrana.pdf

(popunjava poslodavac). Delovodni pečat poslodavca. Naziv i sedište poslodavca: ... Datum i pečat poslodavca. Ime i prezime, funkcija i potpis ovlašćenog ...

banka intesa - Superbrands

http://www.superbrands.rs/images/bible/32-33bancaIntesa.pdf

Grupacija Banca Intesa širom sveta ima više od. 13 miliona klijenata i 58.000 zaposlenih u više od 4.000 ekspozitura. Preuzimanje Delta banke ocenjeno je kao.

Prospekt Atlas banka

https://www.atlasbanka.com/images/Aktuelnosti/09-03-2019/Prospekt_Atlas_banka_07-03-2019.pdf

7 мар 2019 ... godine (2015-2017), kao i nerevidirane podatke o finansijskom stanju ... Vrlo je bitna činjenica da je "REKREATURS" D.O.O.BUDVA nakon što ...

dokumentarni akreditiv - SID banka

https://www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/dokumentarni_akreditiv.pdf

Za razliko od akreditivnega kupa, ki je prodajna pogodba, v kateri je dogovorjeno plačilo z dokumentarnim akreditivom, je dokumentarni akreditiv bančni posel, ...

Zahtjev za BBI PAKET - BBI banka

https://www.bbi.ba/documents/stanovnistvo/zahtjev-za-bbi-paket-juli-2016-final.pdf

samac u braku rastavljen/a udovac/udovica Broj uzdržavanih osoba: ___ Broj ... Prepaid kartice koje će biti dostupne klijentima Banke na web stranici Banke, ...

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

https://www.hub.hr/sites/default/files/inline-files/pbz_sct_0.pdf

Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb. OIB: 02535697732 e-mail: [email protected] , [email protected] tel: 01/6360-000. IBAN: HR6423400091000000013.

RAIffEISEN bANkA - Superbrands

http://www.superbrands.rs/images/Raiffeisen-banka.pdf

Raiffeisen Rent d.o.o osnovana je 2006. godine da bi ponudila svojim klijentima uslugu zakupa vozila. Raiffeisen Future je dobrovoljni penzijski fond, osnovan ...

ZAŠTO - Nova Banka

https://www.novabanka.com/upload/document/paypal.pdf

PayPal je jedan od najsigurnijih i najjednostavnijih načina plaćanja na Internetu. Možete koristiti Vašu platnu karticu na Internetu bez izlaganja broja kartice i ...

zahtev - Raiffeisen banka

https://www.raiffeisenbank.rs/wp-content/uploads/2019/05/Univerzalni-zahtev-14.3.2019.pdf

Adresa stanovanja (kontakt adresa ) podrazumeva adresu na koju Banka klijentu može da šalje pismena vezana za ugovor zaključen između klijenta i Banke na ...

ugovor za Halcom - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/Ugovor-o-koriscenju-usluga-elektronskog-bankarstva-HALCOM.pdf

Korisnik usluga HALCOM elektronskog bankarstva AIK Banke (HAL E-bank) može postati pravno lice ili preduzetnik koje u Banci ima otvoren dinarski/devizni ...

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

https://www.kombank.rs/pdf/pravila_poslovanja_bdp2.pdf

14 окт 2015 ... korišćenju aplikacije Kombank Trader. Odeljenje za brokersko dilerske poslove se obavezuje da korisniku, preko Web aplikacije Kombank ...

Čačanska banka a - Halkbank

http://www.halkbank.rs/content/files/Zahtev_za_plasman.pdf

Molimo Vas da tražene podatke čitko i tačno popunite, imajući u vidu da od kvaliteta informacija u velikoj meri zavisi obrada kreditnog zahteva, kao i samo ...

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dd - ZSE

https://zse.hr/userdocsimages/revizor/HPB_revizor_2015_konsolidirano_EN.pdf

25 Mar 2016 ... annual report on the state of the Bank, other members of the HPB Group ... Consolidated Financial Results of Hrvatska Poštanska Banka Group.

S aop š tenjezajavnost - UniCredit Banka

https://www.unicreditbank.rs/content/dam/cee2020-pws-rs/press/2017/srb/UniCredit%20Banka%20obelezila%20svecano%20otvaranje%20ekspoziture%20u%20Zrenjaninu%20donacijom%20racunara.pdf

7 феб 2017 ... UniCredit Banka u Zrenjaninu je početkom februara otvorila vrata svoje renovirane ekspoziture u Ulici. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 1.

Datoteke s nalozima - OTP Banka

https://www.otpbanka.hr/sites/default/files/doc/Elementa%20-%20uputa%20Datoteka%20s%20nalozima%20pain%2025072019.pdf

DATOTEKE S NALOZIMA. Izbornik "Datoteka s nalozima" omogućava korisniku [email protected] paketa slanje većeg broja kunskih i deviznih naloga za plaćanje na ...

Datoteke uplata - OTP banka

https://www.otpbanka.hr/sites/default/files/doc/pdf/elementa_uputa_datoteka_placa.pdf

Datoteka mora biti u ASCI formatu, a struktura sloga prema definiranoj specifikaciji. Ime datoteke nije čvrsto definirano, ali ekstenzija mora biti *.TXT. U jednom ...

RB OPIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... - Nova Banka

https://www.novabanka.com/upload/document/nb_prodajaimovine_blace_oprema.pdf

Štanc mašina hidraulična Ikos, kom. 1. 21. Vaga Libela tip Stabil god.1966. max 300 kg, kom. 1. 22. Presa za vulkanizaciju guma, hidraulična Belišće, težina ...

AIK elektronsko bankarstvo - AIK Banka

https://ebanking.aikbanka.rs/Retail/Home/saveti.pdf

AIK banka trenutno koristi SMS kod samo za potrebe autorizacije transakcija. ... Ukoliko koristite e-Banking usluge na javnom mestu uverite se da Vam niko ne “ ...

PayPal usluga - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/PayPal-usluga.pdf

Pravna lica za ovu uslugu mogu da koriste. Visa Business debitnu ... m-banking/e-banking servisu u pregledu kartice koja je vezana za PayPal nalog. Postupak ...

fizička lica - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/Tarife-Naknada-za-usluge-AIK-Fizicka-lica-01.04.2019..pdf

14 мар 2019 ... Vođenje START Paketa tekućeg računa (A, AB, AC ili ABC) naknada na mesečnom nivou. 1.3.3.1. START Paket tekući račun A - Savremene ...

Прилог 1 - Komercijalna banka

https://www.kombank.com/pdf/ib_osnovni_prospekt.pdf

22 сеп 2011 ... upisa). -. 8. MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA. 8.1. Poslovno ime, sedište, adresu, rok u kom se moţe vršiti uplata akcija i radno vreme banke u.

Internet pretraživača - AIK Banka

https://ebanking.aikbanka.rs/Corporate/home/Html/internet.pdf

ili e-mail: [email protected] Strana 4 od 10. Preduslovi za korišćenje AIK e-banking aplikacije je instaliran Java program. Vrlo verovatno da na svom ...

SPECIAL - Raiffeisen banka

https://www.raiffeisenbank.rs/tarife/tarife-special-21-08-19/

21 авг 2019 ... POSLOVI SA GARANCIJAMA . ... MENJAČKI POSLOVI. 1. Otkup efektivnog stranog novca. Bez naknade. 1.1. Otkup strane valute korišćenjem ...

Trh so zlatom - Národná banka Slovenska

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2014/01-2014/05_biatec14-1_zeman.pdf

Z historického hľadiska môžeme po- važovať ... znázornený priebeh reálnej ceny zlata (cena zlata ... Graf 4 Reálna cena zlata = cena zlata v USD / US CPI index.

Jedna Banka - UniCredit Bank

https://www.unicreditbank-bl.ba/content/dam/cee2020-pws-bh2/dokumenti/GODISNJI%20IZVJESTAJ_2016.pdf

31 pro 2016 ... Naša vizija je biti “Jedna Banka, Jedan UniCredit”. Sve što radimo kako ... UniCredit je snažna panevropska komercijalna banka sa jednostavnim i ... Kralja Aleksandra 14. 059/370-066. 6. ... Bulevar mira 5. 049/217-590. 9.

RZB Reporting Template - Raiffeisen banka

https://www.raiffeisenbank.rs/dnevni-izvestaj-23-03-20/

Пре 6 дана ... Valute, od australijskog dolara do britanske funte su zabeležile višegodišnje minimume ... ECB fiksing kurs 20.03.2020. EUR/RSD 117.5217.

[email protected] FL - Komercijalna banka ad Banja Luka

http://www.kombank-bl.com/pdf/Zapisnik%20sa%203.%20vanredne%20sjednice%20skupstine%20%2020.%202.2017.god.pdf

20 феб 2017 ... Nadzomog odbora Banke i tekst Ugovora sa dr Alexander Picker ... odbora predlaze da se ne usvoji odnosno odbije tekst Ugovora sa Clanom.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ... - Raiffeisen banka

https://www.raiffeisenbank.rs/wp-content/uploads/Lista-neophodne-dokumentacije-za-otvaranje-racuna.pdf

Kopija/. Copy. Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) ili neovereni ... (power of attorney) certified by a public notary is obligatory. Izjava za ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.