Koffice subotica

gradski narodni odbor subotica (1944−1955) - Istorijski arhiv Subotica

http://suarhiv.co.rs/files/sumarni/F_68_gno.pdf

Srez Subotica sa sedištem Narodnog odbora sreza u Subotici. 8. U srezu Subotica ... XII Matiĉni ured − molbe za sklapanje braka stranim drţavljanima, ţenidbe, umrlice; ... gvoţĊari, šeširdţije, remenari, krznari, pogrebno preduzeće, krĉmari i ...

град суботица grad subotica szabadka város plan ... - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/gradjevinarstvo/planska_dokumenta/OSTALI%20OBJEKTI%20I%20OPREMA%20Final%20maj%202015_27.05.2015.pdf

Subotice“ izradio je PLAN POSTAVLJANJA OSTALIH OBJEKATA, UREĐAJA I ... lokacije pored ulaza u groblja: Bajsko, Kersko, Senćansko, Groblje kod Dudove ...

Linija 30 - SUBOTICA - STARI ŽEDNIK - ÐURDIN - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=30

Linija 30 - SUBOTICA - STARI ŽEDNIK - ÐURDIN. Vreme u odlasku. Vreme u povratku. Radni dan. Subota. Nedelja, Državni praznik. Radni dan. Subota.

monografija industrija i industrijalci subotica 1918 ... - Subotica nekada

https://suistorija.files.wordpress.com/2013/10/monografija-industrija-i-industrijalci-subotica-1918-1941.pdf

Gradske vlasti su problem izlivanja otpadnih voda u jezero, prvi put ... Hemijska i biološka ravnoteža jezera, pored ... zera: Kelebijsko jezero od 133 kat. jutra,.

Linija 49 - SUBOTICA - HORGOŠ - NOVI KNEŽEVAC - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=49

Linija 49 - SUBOTICA - HORGOŠ - NOVI KNEŽEVAC. Vreme u odlasku. Vreme u povratku. Radni dan. Subota. Nedelja, Državni praznik. Radni dan. Subota.

Linija 25 - SUBOTICA - KLISA - DUŠANOVO - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=25

Linija 25 - SUBOTICA - KLISA - DUŠANOVO. Vreme u odlasku. Vreme u povratku. Radni dan. Subota. Nedelja, Državni praznik. Radni dan. Subota. Nedelja ...

Linija 28 - SUBOTICA - LJUTOVO - SKENDEREVO - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=28

Linija 28 - SUBOTICA - LJUTOVO - SKENDEREVO. Vreme u odlasku. Vreme u povratku. Radni dan. Subota. Nedelja, Državni praznik. Radni dan. Subota.

MUZIČKA ŠKOLA - SUBOTICA Del. broj:839/17 Subotica Dana ...

http://muzickasu.edu.rs/wp-content/uploads/2015/11/GODI%C5%A0NJI-PROGRAM-RADA-17181.pdf

28 сеп 2017 ... GODIŠNJI PLAN RADA MUZIČKE ŠKOLE - SUBOTICA ... Muzička škola Subotica osnovana je 1868 . godine i do danas radi bez prestanka.

Linija 42 - SUBOTICA - HORGOŠ - KANJIŽA - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=42

Linija 42 - SUBOTICA - HORGOŠ - KANJIŽA. Vreme u odlasku. Vreme u povratku. Radni dan. Subota. Nedelja, Državni praznik. Radni dan. Subota. Nedelja ...

Linija 22 - SUBOTICA - ZORKA -KELEBIJA ... - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=22

Linija 22 - SUBOTICA - ZORKA -KELEBIJA (GRANICA). Vreme u odlasku. Vreme u povratku. Radni dan. Subota. Nedelja, Državni praznik. Radni dan. Subota.

Subotica na starim mapama - Istorijski arhiv Subotica

http://www.suarhiv.co.rs/files/katalozi/subotica-na-starim-mapama.pdf

subotičko naselje sa tvrđavom, gledano sa obale Palićkog jezera, preko prve geografske karte iz 1778. godine, kada je trebalo premeriti grad, jednu godinu pre ...

Linija 26 - SUBOTICA - MIŠICEVO -BAJMOK - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=26

05:40 R. 05:40 R. 07:30 R. 04:40 R. 04:50 R. 05:55 R. 06:20 R. 06:20 R. 08:30 R. 05:30 R. 05:55 R. 06:20 R. 07:20 R. 07:30 R. 10:55 R. 06:05 R. 06:20 R.

školsko prvenstvo - subotica - 26.10.2017. - Subotica.info

https://www.subotica.info/sites/default/files/documents/standard/2017/10/27/126449/osnovne_skole_rezultati.pdf

26 окт 2017 ... 37.41. 3 Ždrnja Matija. 4c. OŠ Sonja Marinković. 37.58. 4 Kuzmanović Ognjen. 3b. OŠ Jovan Mikić. 39.34. 5 Hajnal Ivor. 3,5. OŠ Sečenji Ištvan.

Linija 23 - SUBOTICA - ŽEDNIK - DUŠANOVO - Subotica Trans

https://sutrans.rs/pdf/line_3o_column.php?com=23

Linija 23 - SUBOTICA - ŽEDNIK - DUŠANOVO. Vreme u odlasku ... 12:25 Đ. 14:30. 16:05. 17:00. 18:00. 18:10 Č. 20:05. 19:05. 20:55. 21:15. Napomena:.

GRAD SUBOTICA MESNA ZAJEDNICA BIKOVO ... - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/5502_3.pdf

16 јан 2018 ... Bikovački put 197, Bikovo. 24206 Bikovo. Tel/fax: (024) 4797-049 e-mail:[email protected] JK/ MG. GRAD SUBOTICA. GRADSKA UPRAVA.

zdravstveni centar subotica - Dom Zdravlja Subotica

http://www.domzdravlja.org.rs/docs/Pravilnik%20unutra__njoj%20organizaciji%20i%20o%20sistematizaciji%2023%2003%202018.pdf

30 јан 2018 ... Statuta Doma zdravlja Subotica na osnovu pribavljene saglasnosti Upravnog ... Marković", OŠ "Majšanski put", OŠ "Grof Ištvan Sečenji", MEŠC, ...

Profil zajednice Grad Subotica - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/4965_7.pdf

Tabela 43. Cene stanova novogradnje, II polugodište 2011. Grad. Beograd ... 1. 24. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD. 1 ... Yisk, Segedinski put 94.-96.

Školsko prvenstvo u plivanju - Subotica 2019 Subotica, 5/12/2019 ...

http://www.skolskisportsubotice.com/documents/pages/348_1.pdf

5 дец 2019 ... OS Kizur Istvan Subotica. NT. 4 PRCIC, Luka. V. OS Ivan Goran Kovacic Subotica. NT. 5 VARGA POLJAK, Akos. V. OS Jovan Jovanovic Zmaj ...

subotica 2010/11 - LDA Subotica

http://www.lda-subotica.org/publikacije/Intercultural-exchange-publication-Subotica.pdf

The Medijala artistic workshop has for 13 years been gathering young people in joint artistic actions and projects such as “Because. Man is a Masked Creature“.

27.- 28.07.2019. Subotica KK "BAČKA" - Subotica.com

https://www.subotica.com/files/news/6/0/2/35602/konjicke-trke-program-jul-2019-duzijanca.pdf

28 јул 2019 ... Lass Inspiration-Lea November dor. Že. 3. 10 crno-zeleni-zeleno-crni. 2150 ... ARIZONA D.O.O.. Tornjoš. U.O.F.K.. ASC Karoserija, Subotica.

MUZIČKA ŠKOLA - SUBOTICA ZA ŠKOLSK - Muzička škola - Subotica

http://muzickasu.edu.rs/wp-content/uploads/2015/11/GODI%C5%A0NJI-PROGRAM-RADA-17181.pdf

28 сеп 2017 ... Pravilnik o pedagoškoj normi svih obima obrazovno-vaspitnog rada ... o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim ... Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2017/18, škola za vreme zimskog raspusta, ... Ritam radnog dana u osnovnoj muzičkoj školi zavisi od rada osnovnih škola.

JN P 11/14 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/8321_3.pdf

postupku javne nabavke Gradonačelnika Grada Subotice: nastavak adaptacije, ... postavljanje završnih podova. ... arm.betonsku krovnu ploču galerije, u.

E-93/18-UP - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/12084_2.pdf

19 јул 2018 ... Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata ... o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ“ br.

OVS Subotica

http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/PlanIN-CZiUUR/Odeljenje%20za%20VS%20Subotici.pdf

средствима за личну,. 1. 49. Суботица. YUM COMMERCE, Требињска. 4,Суботица. 2223 Позводња предмета од пластике за грађевинарство. Б,В. 1. 1.

Red vožnje - Subotica.com

https://www.subotica.com/files/news/0/8/6/18086/sutrans-16.pdf

JP "Subotica-trans", Subotica. Red vožnje. Linija 16 - TESLINO NASELJE - BOLNICA - ALEKSANDROVO. Vreme u odlasku. Vreme u povratku. Radni dan.

o vodama - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Propisi/Zovoda.pdf

8) vode jesu sve tekuće i stajaće vode na površini zemlje i sve podzemne vode;. 9) vodni bilans jeste kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih ...

Subotica - cekor

http://www.cekor.org/documents/pages/446_1.pdf

3. Zagađenost vazduha u Subotici kao rezultat izduvnih gasova/. A kipufogógázok okozta ... starije od jednog veka, kao na primer linija Palić–Mali Bajmok, ... nici sadašnjeg javnog gradskog prevoznika JP „Suboticatrans“ broj putnika u 2008.

srpski - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Publikacije/Ekoloski%20povoljna%20praksa%20u%20poljoprivredi.pdf

4.4. Vlaţna staništa. 5. Uradi sam. 5.1. T-drvo. 5.2. Veštačke duplje. 6. Literatura ... su najpoznatije kiselo drvo, pajasen, američki jasen, američki koprivić i dafina.

Obaveštenje - Subotica.rs

http://subotica.rs/documents/pages/8318_1.pdf

strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ Subotica dana 28. avgusta ... III. 112,62. 11,26. 123,88. 16-20 km. IV. 136,74. 13,67 150,41. 21-25 km. V. 152,84 ... Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih i 9 prigradskih registrovanih linija (13 ...

Subotica - Nis Ekspres

http://www.nis-ekspres.rs/pdf/srv/SUBOTICA.pdf

20 дец 2018 ... Page 1. Novi Sad: 04:30, 08:40, 13:00, 17:00, 19:00, 21:30. Beograd: 04:30, 08:40, 13:00, 17:00, 19:00, 21:30. Niš: 04:30, 08:40, 13:00, 17:00, ...

pravilnik - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Propisi/Pokate.pdf

PRAVILNIK. O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI. OTPADA ... fizičko-hemijski tretman; vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe ...

правилник - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Propisi/Pometo.pdf

Национални регистар извора загађивања (у даљем тексту: Национални регистар) води. Агенција за заштиту животне средине у складу са Законом о ...

24 525-195 Mob/Моб: 381 (0) - Bambino Subotica

http://www.bambino.rs/preuzmite-katalog/

(page 17 in the catalogue). There is a possibility to add ... Lilly natur. 1970 mm co de. 069. 500 mm. 450 mm. 1120 mm code. 068. 1120 mm. 450 mm. 500 mm.

Palić - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Propisi/Oopali.pdf

očuvanja biodiverziteta područja i poboljšanja kvaliteta vode jezera. Član 3. Park prirode "Palić" nalazi se na teritoriji Grada Subotice, obuhvatajući parcele ...

Subotica Maršal

https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1278&Verzija=0

25 дец 2019 ... Ive Lole Ribara 1. 07:00-12:00. 4. Sedište RRJ - Subotica. 24220. Čantavir. Trg Petefi brigade 4. 07:00-12:00. 5. Sedište RRJ - Subotica. 24410.

pks smernice - RPK Subotica

https://api.pks.rs/storage/assets/PKS%20O%20nama%20Glavna%20Brosura%20Poslujmo%20zajedno%20srp%2006-12-2018%20web.pdf

Javna ovlašćenja, TIR i ATA karnet. Obezbeđujemo proveru ispunjenosti tehničkih propisa. Online CE znak i Srpski znak usaglašenosti [email protected]

Untitled - VTŠ Subotica

https://www.vts.su.ac.rs/data/files/1/documents/masinstvo.pdf

ИНТЕЛИГЕНТНИ УПРАВЉАШКИ СИСТЕМИ . ... S. Kuzmanović. FTN. 2010. 58. MAŠINSKI ELEMENTI -. ZUPĈANICI. L. Dorman. VTŠ. 2004. 59. MAŠINSKI ... НАЧИНИ ПРЕДСТАВЉАЊА СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА.

subotica.info

https://www.subotica.info/sites/default/files/uploads/239/brat-gnev.pdf

džukcom, avlijanerom ili nekim većim kerom, lutajućim mešancem, naravno, kojih ovde ima više nego što bi iko razborit poželeo, da bi se taj zver ukrstio.

leksikon - (HAD) Subotica

http://www.had.org.rs/leksikoni/Leksikon%2012.pdf

lore;http://en.wikipedia.org/wiki/Camphor. I.Gutman. KA MIŠ ... lju bo mor nost).Potkraj1944.iu1945.bio ... Ulemek.Osnovnuisrednjustrojarsku školuzavozačamehaničarazavršiojeu. Somboru. ... st.pišuiobjavljujunabožnadjela(Mihajlo. Radnić ...

Elektrotehnika - VTŠ Subotica

https://www.vts.su.ac.rs/data/files/2/studijski_program_elektrotehnika_reakreditacija_po_aktu_upozorenja.pdf

VEKTORI. J. VARGA. MINERVA. 2005. 34 ELEKTRIČNI POGONI. B. Vučkovič. ETF knjiga. 1997. 35. ELEKTROMOTORNI. POGONI. B. jurković. Školska knjiga,.

Mašinstvo - VTŠ Subotica

https://www.vts.su.ac.rs/data/files/2/studijski_program_masinstvo_reakreditacija.pdf

ФТН, Нови Сад. 1991. 90. Önműködő szabalyozó rendszerek. Benjamin C. Kuo. Műszaki könyvkiadó,Budapest. 1979. 91. Priručnik iz industrijske pneumatike.

Informatika - VTŠ Subotica

https://www.vts.su.ac.rs/data/files/2/studijski_program_informatika_reakreditacija.pdf

Budapest. 1996. 36 Programski jezik C. Kernighan, Ritchie. ISBN: 86-7991-243-3. 2003. 37. Praktikum za predmet objektno orijentisano programiranje. R. Pinter.

No Title - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/12166_2.pdf

1 дец 2018 ... SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA. Broj: 01/1-2738/3 ... 26.01.2017.godine, Nadzorni odbor JP “Subotica-trans" je na svojoj 10. sednici održanoj dana ... na dve linije) x 59,09 dinara x (100 % minus određeni popust) PDV;.

Лудашко језеро - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Propisi/Uoluda.pdf

Specijalni rezervat "Ludaško jezero" stavlja se pod zaštitu radi očuvanja ekosistema vlažnih staništa peščarskog i stepskog prostora s visokim predeonim i ...

JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/10737_11.pdf

Grad Subotica - MZ „Palić“ - JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. OBAVIJEST. Podsjećamo građane naselja Palić da je u tijeku prikupljanje izjava kojima se ...

Forma_za_unos_kandidata SBB - za sajt - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/9996_sbb_lista_sr.pdf

Dipl. Ekonomista master. Subotica. 6. Ksenija Stojičić. 1984. Strukovni vaspitač. Subotica. 7. Kata Kuntić. 1956. Referent kulture. Subotica. 8. Petar Ivković. 1947.

26. 10-29. 10. 2017. program - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/11422_1.pdf

29 окт 2017 ... Žiri literarnog konkursa „Gavran” – Goran. Skrobonja, Mirjana Stevanović i Vladimir Jerković. • Kreativni tim – Dejan Podlipec, Jelena Vaci, ...

veleprodaja - Intersoft - Subotica

https://www.intersoftsubotica.co.rs/uploads/editor/Veleprodaja.pdf

prelaz na salda kartica robe i lager robe po veleprodajnoj ceni, ... carinskog magacina u glavni – centralni magacin za koji se pravi kalkulacija prodajne cene. ... Robna realizacija po agentima (izveštaj koji može da se exportuje u Excel),. −.

Untitled - Vodovod Subotica

http://www.vodovodsu.rs/pdf/pravilnik_o_nacinu_resavanja_prigovora_reklamacija-hr.pdf

Sistem. ЈКП «Водовод и канализација» Суботица. JKP “Vodovod i kanalizacija>> Subotica. Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka.

ludaško jezero - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Dokumenti/plan_uprav_lu.pdf

Plan upravljanja SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE ”LUDAŠKO JEZERO” za period 2010-2019. Javno preduzeće “Palić-Ludaš”. 1. SADRŽAJ. UVOD .

Rešenja po članu 145. - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/8887_8.pdf

16 мар 2015 ... "MAGNOTRON" d.o.o.Subotica, ul. Tuk ugarnice br. 14. Odobrenje za promenu namene objekta br. 3 bez izvođenja radova, u Subotici, na ...

Sluzbeni List br.60 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_60_sr.pdf

3 дец 2003 ... Mesecna pretplata za rezervisane parkinge za ... CENA: 40,00. DIN. ... TEXTILNA ROBA, CVECARA, KORE. ZA PITU. 500,00 din/m2/mes.

p r a v i l n i k o budžetskom računovodstvu i ... - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/10055_1.pdf

Pomoćna knjiga osnovnih sredstava se vodi na analitičkim karticama na kojima se obezbeđuju podaci koji sadrže: inventarski broj, naziv osnovnog sredstva i ...

Spomenik prirode - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Dokumenti/plan_uprav_hr.pdf

1. Prirodne vrednosti i karakteristike i stanje zaštićenog područja (izvor: Studija sa predlogom zaštite za Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“/.

poljoprivredni bilten - PSS Subotica AD

https://www.pss-subotica.rs/dokumenti/pss_bilten_2011_1.pdf

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA SLUŽBA AP VOJVODINE ... Jedna od novina u radu službe jeste Prognozno-izveštajna služba, koja se sprovodi na.

Gra|evinski fakultet Subotica

http://www.gf.uns.ac.rs/predmeti/fundiranje/Vezba%208.pdf

savijanja i odgovarajući tip talpe. Modul elastičnosti talpe je. E=210GPa a dozvoljeni napon na savijanje je 180 MPa. Koeficijent sigurnosti za pasivni otpor je ...

Sluzbeni List br. 62 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_62_sr.pdf

16 дец 2003 ... PRAVILA GRAĞENJA OBJEKATA PREMA NAMENI I USLOVIMA U ZONI. 2.6. DRUGI OBJEKTI KOJI MOGU DA SE GRADE NA PARCELI U ...

Rutava buba - PSS Subotica AD

https://www.pss-subotica.rs/dokumenti/Rutava%20buba.pdf

Fastac 10 EC. 0,25 lit/Ha. Talstar 10 EC. 0,2 lit/Ha. Durbin EW. 0,6 lit/Ha. Decis 2,5 EC. 0,3 lit/Ha. Lebaycid EC 50. 1,5 lit/Ha. Zolone liquide. 2 lit/Ha. Pyrinex 48 ...

Sluzbeni List br.36 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_36_sr.pdf

12 јул 2003 ... skupštine mesnih zajednica ("Službeni list Opštine Subotica" broj 17/2003), ... ponovljenim izborima održanim dana 2. jula 2003. godine su sledeca lica: ... Katancic Vladimir, 1968.,prof.fizicke kulture, Subotica, M. Glišica 3. 10. ... Telefon: 555-333 lokal 325. ili 555-899 [email protected] Tiraž: 200 kom.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.