Izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze izmirene

SPISAK stecajnih upravnika

http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=69660&rType=2&file=SPISAK stecajnih upravnika_feb.pdf

7 мар 2005 ... EVIDENCIJA STEČAJNIH UPRAVNIKA. Redbr. Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva. Vrsta i stepen šk.spreme.

Spisak stečajnih upravnika-april2012

http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=101032&rType=2&file=SPISAK stecajnih upravnika-april.pdf

21 мар 2012 ... EVIDENCIJA STEČAJNIH UPRAVNIKA. Redbr. Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva. Vrsta i stepen šk.spreme.

Lista stečajnih upravnika - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/docservlet?p_id_doc=32943

L I S T A. STEČAJNIH UPRAVNIKA / UPRAVITELJA SA ZAVRŠENIM STRUČNIM. OBRAZOVANJEM / NAOBRAZBOM I POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM. Red.

obavezno osiguranje stečajnih upravnika u ... - Tokovi osiguranja

http://tokoviosiguranja.edu.rs/wp-content/uploads/2018/03/12-04_2.pdf

stečajnih upravnika, ali i nova pojava – povezivanje stečajnog upravnika s pra- ... zato što nije bila utvrđena lista stečajnih upravnika, što nije bio donet pravilnik.

Prava, obaveze i odgovornosti ucenika

http://www.muzika.edu.rs/download/dokumenta/pravilnici/Prava-obaveze-i-odgovornosti-ucenika.pdf

ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА,. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", ...

veza sa rino aplikacijom - obaveze

http://documents.infosys.rs/segmenti/Infosys_Pseg_veza-sa-rino-aplikacijom-obaveze.pdf

PROGRAMSKI SEGMENT – VEZA SA RINO APLIKACIJOM - OBAVEZE ... je izdalo "Ministarstvo finansija i privrede - Uprava za trezor - Centrala u Beogradu ...

Statusne promene i odgovornost za obaveze

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Statusne%20promene...%20-%20Rev2%201112-16-infrastruktura_0_0.pdf

Новоосновано Акционарско друштво ''Инфраструктура железнице Србије'' истог дана усвојила је Статут Акционарског друштва. По члану 10. Статута ...

341 ObAVEzE I PRAVA POSREDNIKA U PROMETU ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0017-0933/2015/0017-09331506341U.pdf

UVOD. Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Službenom gla- sniku RS, br. 95/2013) u daljem tekstu Zakon, propisuje norme o načinu i uslo-.

Poreske obaveze prilikom kupovine stana

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/stanovnistvo/download/krediti/stambeni_krediti/Poreske_obaveze_prilikom_kupovine_stana.pdf

1. kada kupujete svoj prvi stan direktno od investitora koji je u sistemu PDV-a i koji ... tim ste u mogućnosti da tražite povrat plaćenog poreza na dodatu vrednost odnosno ... oslobođen plaćanja poreza za površinu stana do 40 m² i za članove ...

pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze ... - NSZ

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6955_pravilnik_o_na__inu_pra__enja_izvr__enja_obaveze_zapo__ljavanja_osi.pdf

24 дец 2016 ... (1) Obrazac IOSI sastoji se iz četiri dela, i to: 1) Podaci o izveštaju;. 2) Podaci o poslodavcu;. 3) Podaci o broju zaposlenih;. 4) Način izvršenja ...

IMOVINA I ODGOVORNOsT ZA OBAVEZE PREDUZETNIKA - FINIZ ...

http://portal.finiz.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/170-173.pdf

znik poreza na dodatu vrednost (PDV). Međutim, preduzetnik ... ku može biti fizičko lice, kao preduzetnik i vlasnik radnje, ali ne može biti radnja.“ Iz rešenja ...

pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze ... - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6955_pravilnik_o_na__inu_pra__enja_izvr__enja_obaveze_zapo__ljavanja_osi.pdf

24 дец 2016 ... (1) Obrazac IOSI sastoji se iz četiri dela, i to: 1) Podaci o izveštaju;. 2) Podaci o poslodavcu;. 3) Podaci o broju zaposlenih;. 4) Način izvršenja ...

Član 84. (Izuzeci od obaveze posjedovanja radne dozvole) (1) Uz ...

http://msb.gov.ba/PDF/zkb/zkbclan%2084.pdf

(Izuzeci od obaveze posjedovanja radne dozvole). (1) Uz primjenu svih odredbi ovog zakona koje se odnose na vizni, bezvizni i privremeni boravak, radnu ...

REŠENJA 18.03.2012 PREDISPITNE OBAVEZE • Zaokruziti koje od ...

http://gabrijela.neobee.net/wp-content/uploads/2017/10/122Jan2K1K2R.pdf

18 мар 2012 ... (b)(b.1) Operacija ∗ je komutativna jer je njena tablica simetricna u ... (b.3) Neutralni element 0 je sam sebi inverzni element, a iz tablice vidimo ...

Obrazac IOSI - Izveštaj o izvršenju obaveze ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/iosi-12265901-01.pdf

4.5 БРОЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ. ИЗВРШЕНА ОБАВЕЗА ЗАПОШЉАВАЊА. ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА. 4.6 Р. БРОЈ. УГОВОРА.

UGOVOR O KOMPENZACIJI Predmet ugovora Međusobne obaveze

http://www.kolber.rs/preuzimanje/UGOVOR%20O%20KOMPENZACIJI.pdf

Ovim ugovorom vrši se prebijanje uzajamnih dospelih/nedospelih obaveza (dalje: kompenzacija) tako da se prebijaju obaveze Dužnika prema Poveriocu sa ...

Obrazac 3-Zahtev za donošenje rešenja o prestanku obaveze ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_3_Zahtev.pdf

Образац 3. ЈМБГ подносиоца захтева. Име и презиме ... уговор, уговор о делу и др.) 2. По основу обављања самосталне делатности (предузетник ...

“PRAVA I OBAVEZE PODIZVOĐAČA NA FIDIC UGOVORIMA U BIH"

http://www.isik.ba/wp-content/uploads/2019/05/poziv_za_seminar_isik_2019.pdf

oblasti upravljanja projektima (FIDIC ugovori). ... Project Manager na dionici autoputa na koridoru Vc (Ugovor potpisan po principu Žuti FIDIC – Design and.

MARKET TEST – obaveze društva Železnice Srbije

http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2015/12/MARKET-TEST-%E2%80%93-obaveze-dru%C5%A1tva-%C5%BDeleznice-Srbije.pdf

18 дец 2015 ... до сазнања да је акционарско друштво „Железнице Србије“ из ... Друштво „Железнице Србије“ се обавезује да донесе Ред вожње у ...

Prava i obaveze učenika u devetogodišnjoj osnovnoj školi

http://www.mpin.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=49647&rType=2&file=1095933826.pdf

Prelazak iz škole u školu. Član 45. Prelazak učenika iz jedne u drugu školu vrši se na zahtjev roditelja. Škola dostavlja prevodnicu školi u kojoj učenik nastavlja ...

U drugom dijelu Pravilnika, koji se odnosi na obaveze ... - Telenor

https://www.telenor.me/static/file/SurfDodaci.pdf

Telenor doo. Rimski trg 4. 81000 Podgorica www.telenor.me. Tarifni dodaci Dodaj surf. Tarifni dodatak. Dodaj surf 1. Dodaj surf 2. Dodaj surf 5. Način aktivacije.

Poreske obaveze prilikom kupovine stana - Erste Bank

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/stanovnistvo/download/krediti/stambeni_krediti/Poreske_obaveze_prilikom_kupovine_stana.pdf

1. kada kupujete svoj prvi stan direktno od investitora koji je u sistemu PDV-a i ... u mogućnosti da tražite povrat plaćenog poreza na dodatu vrednost odnosno.

Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja ...

https://www.belex.rs/data/2014/11/00091407.pdf

12 сеп 2014 ... Za sredstva koja su na osnovu ugovora prodata individualnim ... Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd u aprilu 2010. godine u iznosu od ...

kauza ugovorne obaveze prema zakonu o obligacionim odnosima ...

http://zbornik.pf.uns.ac.rs/images/download/2010/2010-1/doi_10.5937_zrpfns44-0008.pdf

Ključne reči: kauza, causa, osnov ugovorne obaveze, pobude, cilj ugovora, svrha ugovora. Uvodne napomene. Zakon o obligacionim odnosima Republike ...

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem ...

http://www.trezor.gov.rs/files/documents/regulations/pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20uslovima%20za%20pla%C4%87anje%20poreske%20obaveze%20putem%20kompenzacije.pdf

Обрасцу ИОК - Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања;. 4) попуњен налог на терет и у корист одговарајућег уплатног рачуна јавних ...

koja su ovlašćena lica za punovažno preuzimanje menične obaveze?

http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2009/5_6/B05-06-2009-PO.pdf

menica je dobila veoma značajnu ulogu u sistemu ... poslovnoj praksi jeste: kakvo je ovlašćenje potrebno za ... se svako lice menično može obavezati, saglasno.

KratKi vodič Kroz prava i obaveze zatvoreniKa i zatvorenica

http://www.hraction.org/wp-content/uploads/ZIKS_brosura_CG_2013.pdf

Upravi Ziks-a putem sandučadi ili preko realiza- tora tretmana, podnijeti krivičnu prijavu, pisati. Ministarstvu pravde ili neposredno Zaštitniku/ci ljudskih prava i ...

Obaveze prevoznika, vozača/mobilnog radnika i kontrolnog organa

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/ostalo/ZRVOOMR%20-%20srpski.pdf

Одредбе Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних ... се побрину да вријеме записано на тахографском листићу буде у складу са ...

Zapisnik i Odluka o povredi radne obaveze - Radio Rožaje

http://www.radiorozaje.me/images/clanci/Disciplinska%20PDF.pdf

Povreda radne obaveze u vezi sa radom je svako činjenje ili nečinjenjje, propust ili ... Povrede radnih obaveza za koje se izriče disciplinska mjera '' prestanak ...

rimsko pravo je ipak poznavalo pojam kauze ugovorne obaveze!

http://zbornik.pf.uns.ac.rs/images/download/2009/2009-1/doi_10.5937_zrpfns43-0018.pdf

obligacija je, prema tome, imala isto značenje u rimskom pravu kao (ma- terijalni) izvor ... klasičnog perioda, a koju prati i dekadencija pravne nauke“.120.

Nezakonit otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Nezakonit%20otkaz%20ugovora%20o%20radu%20zbog%20povrede%20radne%20obaveze.pdf

НЕЗАКОНИТ ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ. Послодавац не може да откаже уговор о раду запосленом због повреде ...

Izjava

http://static.1987.hr/media/ino/izjava.pdf

zahtjeva za izdavanje međunarodne vozačke dozvole nemam zabranu upravljanja motornim vozilom evidentiranu od strane Ministarstva unutarnjih poslova ...

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

http://www.civilnodrustvo-istra.hr/images/uploads/files/Izjava_o_neaktivnosti.pdf

Obrazac: IZJAVA-NPF. Naziv obveznika: Šifra djelatnosti: Sukladno članku 28. stavku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih.

IZJAVA O PRAVIMA

http://www.justice.gouv.fr/publication/gav/forms/form_BS/form4_BS.PDF

period od dvadeset četiri sata. Ukoliko je moguće, biti ćete predstavljen (a) prije ovom sudiji, ako je potrebno putem videokonferencije. Izuzetno, sudija slobode i ...

izjava - ICTY

http://www.icty.org/x/file/Press/Statements%20and%20Speeches/Registrar/170512-remarks-by-the-registrar-bcs.pdf

svet nam je na dlanu i bili smo na Mesecu. S predmetom Tadić MKSJ je napravio prvi korak. Taj mali korak, praćen mnogim drugim koracima i koracima koji tek ...

izjava - Ambasada

http://www.bihambasada.se/wp-content/uploads/2016/02/Nasljednicka-izjava-obrazac.pdf

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

NASLJEDNIČKA IZJAVA

http://www.kundeneingang.net/files/470/1/docroot/NASLJEDNIcKA%20IZJAVA%20%20prihvatam%20i%20odricem%20u%20korist%20lat.pdf

Ja dole potpisani(a). , sin-kći________________,. (djevojačko prezime__________________), rođen(a). god,. JMBG____________________________ ...

NASLJ IZJAVA

http://bhembassy.org/Consular%20services/Obrasci/Obrasci%20PDF/Obrazac%20-%20Nasljednicka%20izjava.pdf

da u cijelosti prihvatam svoj dio nasljedstva poslije smrti. da u cijelosti prihvatam svoj dio nasqedstva poslije smrti /prezime–djevo a~ko ...

Obrazac 4 - Izjava

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_4-Izjava.pdf

Образац 4. Редни број са Обрасца 2: Јединствени матични број грађана. Изјава*. Сагласан-на сам да ми се изврши уплата доприноса на основицу која ...

Izjava vlasnika

http://www.udu-dnz.hr/obrasci/izjava%20vlasnika.pdf

IZJAVA I SUGLASNOST. (ispunjava vlasnik nekretnine). , OIB: MBG: s prebivalištem u grad/općina. , naselje ulica i kbr. vlasnik sam obiteljske kuće koja se ...

IZJAVA O SUGLASNOSTI

http://www.skole.hr/upload/portalzaskole/images/static3/1245/attachment/Izjava_za_roditelje.pdf

sudjeluje u natjecanju Školski laboratorij 2015. te da njegova video prezentacija bude objavljena na Portalu za škole www.skole.hr u skladu s Pravilima ...

Izjava-za-bolovanje - IvkoSOFT

https://ivkosoft.com/preuzimanja/obrasci/izjava-za-bolovanje.pdf

Исплаћена је накнада зараде за месец ______ дана_________. 4. Наменски рачун за уплату накнаде зараде је ______. М.П. ПОТПИС ОВЛШЋЕНОГ.

Zastupnička izjava - Tigar ad

http://www.tigar.com/docs/skupstina/skupstina2011/TIGAR_Skupstina2011_Zastupnicka_SR.pdf

16 мај 2011 ... referenta u Finansijskoj funkciji. Aktivno učestvovala u postupku svojinske transformacije. Tigar a.d. Pirot. 8. Mančić Zoran, direktor Sektora za.

Izjava o saobraznosti - Energy Net

https://www.energynet.rs/sites/default/files/izjava_o_saobraznosti.pdf

ENERGY NET DOO | Proleterska 49 | 21241 Kać, Novi Sad | Srbija | tel: 381 (0)21 68 61 001 | [email protected] Tekući računi: 265-2010310003740-90, ...

Izjava žiranta - Obrazac br. 6

http://www.vet.bg.ac.rs/uploads/files/infostud/2017/Izjava%20%C5%BEiranta%20-%20Obrazac%20br.%206.pdf

динара. 20. године. (пуно презиме и име жиранта писаним словима) ... Образац треба попунити читко штампаним словима, а потпис жиранта на ...

Izjava o usaglašenosti - Radijator inženjering

http://www.radijator.rs/uploads/tech/serija_tkan/TKAN1-2emclvd.pdf

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš. Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш. Joint-stock company for ...

Izjava o opozivu punomoći - ePorezna

https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Upute/G2B/Izjava_o_opozivu_punomoci_zakljucan.pdf

1 srp 2013 ... IZJAVU O OPOZIVU PUNOMOĆI za radnje u poreznom postupku pred Poreznom upravom koje se odnose na korištenje slijedećih usluga u ...

Izjava o lastnostih - Salonit Anhovo

https://www.salonit.si/mma/MALTIT_podpisano.pdf/2018092711133841/

SALONIT. U ANHOVO. MALTIT. ZIDARSKI CEMENT. SALONIT ANHOV. MALTIT. 25 kg. MC5. IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2104. SALONIT ANHOVO ...

Izjava o odustanku od ugovora - Zepter

https://www.zepter.rs/getattachment/2e8c280d-1a41-40d7-8e38-06e388837688/https-shop-zepter-rs-getattachment-2e8c280d-1a41.aspx

ZEPTER INTERNATIONAL, preduze}e za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo d.o.o. ... Radni uzorak i izmena dizajna - Proizvodi koji su prezentovani prilikom ...

izjava o privatnosti - Radio Varaždin

https://radio-varazdin.hr/wp-content/uploads/2018/05/IZJAVA-O-PRIVATNOSTI.pdf

30 svi 2018 ... promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim ... 5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore ...

REŠENJE - ADMINISTRATIVNA ZABRANA IZJAVA

http://www.sind-prav.org.rs/JSO/saradnja_files/az_formaideale.pdf

ima obustavu/administrativnu zabranu na zaradi u iznosu od. ______ dinara. Zarada zaposlenog se na ime kupovine na odloženo plaćanje kod »Forma Ideale« ...

9. IZJAVA O ZAVRŠETKU OBJEKTA U KONSTRUKTIVNOM ...

http://sabac.rs/urbanizam-upload/Procedure%2011.2.2016./9.%20IZJAVA%20O%20ZAVR%C5%A0ETKU%20OBJEKTA%20U%20KONSTRUKTIVNOM%20SMISLU.pdf

3 звођач радова подноси Одељењу за урбанизам – Одсеку за обједињену. Ипроцедуру изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу,.

Izjava o originalnosti - Економске теме

http://xn----itbaba0aapeekb4br.xn--90a3ac/pdf/Izjava-o-originalnosti-rukopisa.pdf

Часопис ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ. И З Ј А В А А У Т О Р А. О ОРИГИНАЛНОСТИ РАДА. Аутор(и):. Назив рада: Овим потврђујем(о) да: • Овај рад је оригиналан ...

Izjava Dva Svedoka Obrazac Pdf 117 - tintcypa

http://tintcypa.yolasite.com/resources/izjava-dva-svedoka-obrazac-pdf-117.pdf

Overena izjava dva svedoka o sastavu porodičnog domaćinstva (broju članova domaćinstva i njihovim zanimanjima – obrazac br. 3); (pribavlja stranka); .

izjava o odustajanju od ugovora - Djak sport

https://www.djaksport.com/data/djak/Djak_Izjava_o_odustanku_od_ugovora.pdf

Ovim putem izjavljujem da odustajem od ugovora o kupovini ,koji sam sklopio/la kupovinom na daljinu ili kupovinom u prodajnom objektu “Đak“ d.o.o. Beograd.

MIROVANJE FIRME – IZJAVA O NEAKTIVNOSTI UMESTO ...

http://www.uvra.net/stranica/preuzmite/mirovanje-firme-%E2%80%93-izjava-o-neaktivnosti-umesto-zavrsnog-racuna

Novim Zakonom o računovodstvu koji se prvi put primenjuje za završni račun za 2014. godinu uvedena je IZJAVA O NEAKTIVNOSTI za pravna lica koja tokom ...

Obavještenje o privatnosti podataka na takmičenju i Izjava o ...

https://www.britishcouncil.me/sites/default/files/dodatak_2_obrazac_o_saglasnosti.pdf

na takmičenju i Izjava o saglasnosti. © 2020 British ... Molimo Vas da popunite, potpišite i vratite ovaj obrazac predstavniku British Council-a. British Council će ...

Izjava studenta ovjerena kod javnog bilježnika

https://sibinj.hr/wp-content/uploads/2019/10/03-izjava-studenta-ovjerena-kod-javnog-biljeznika-ogledni-primjer-prilog-ii.pdf

(ime i prezime podnositelja izjave). (adresa). IZJAVA. Kojom ja,. ,. ,. (Ime i prezime). (OIB). (Adresa) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.