Idejni projekat po novom zakonu

idejni projekat ( idp ) - Babusnica

http://www.babusnica.rs/images/dokumenti/javni_pozivi/2018/IDP%20-.pdf

Дакле непостоје електрични параметри за рад ЕМ и пумпе ... karakteristika pumpi VP 40-12 proizvođača Jastrebac Niš, izvršen je proračun uz grube podatke ...

Koridor X Idejni projekat autoputa E-75 NIŠ – GRANICA BJRM ...

http://www.koridor10.rs/stari/doc/02/finaleiae75srp.pdf

20 мај 2009 ... seĉe stabala hrastove šume i šume suvog hrasta obiĉno se nalaze u blizini naselja ... se pojavljuje kao relikt zajednice bukovog i orahovog drveta Juglando- ... Kupovina zemljišta i imovine se moţe odigrati kroz dva procesa: ...

gubitak prava iz osiguranja autoodgovornosti prema novom zakonu ...

http://www.erevija.org/pdf/articles/ser/drJovanSlavnic1-2011.pdf

u saobraćaju i kojim je ovaj zakon promenio naziv u. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (čl. 19, prečišćenog teksta iz 1968)1. Ono što treba primetiti.

Berislav Matković: Tužba protiv poreznog akta po novom Zakonu ...

https://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2012/5/matkovic.pdf

Pravo na pokretanje upravnog spora. Prema ZUS-u se upravni spor vodi radi osiguravanja zakonitosti kona~nog upravnog akta kakvim se u obavljanju upravne ...

projekat odvijanja jgpp-a u novom sadu - nsurbanizam

http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1514-Projekat%20odvijanja%20JGPPNS_0.pdf

7.1 Критеријуми просторне организације мреже линија ЈГПП-а и терминала ... 552,5. 31. 30. 61. 19. 56. Ж.СТАНИЦА - БЕГЕЧ. 21000. 21000. 42000. 636,4.

Idejni predvodnici u području snimanja glasa.

https://www.olympus.de/site/rmt/media/consumer/pim/_brochures_2012_/Audio_LineUp_Brochure_HR.pdf

ZVUK CD. KVALITETE. Svaki Olympusov audio uređaj nudi najbolju kvalitetu zvuka u svojoj ... Brza USB veza za jednostavan prijenos datoteka na računalo. – Do pet ... Filtar za rezanje niskih frekvencija, redukcija šuma i filtar glasa. – detalje ... u pozadini dok je pokrenuta druga aplikacija, npr. program za obradu teksta.

Idejni projekt Petrinja, strojarske inst, vodovod i kanalizacija.pdf

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/AM2017/JN/Prethodno%20savjetovanje%20-%20VC%20Petrinja/Idejni%20projekt%20Petrinja,%20strojarske%20inst,%20vodovod%20i%20kanalizacija.pdf

003 Spremilte plinskih boca i kotlovnica - instalacija plina. T 385 42 314 ... lOl-t. airl,. Er naoa aat>, o <{cd r.OClaa. I. ]r <, i !C kt t a. as l.ar o .{-. ,,i,E drao a c>-.

Idejni koncept Boka akvarijuma - Akvarijum Boka - Univerzitet Crne ...

http://www.aquariumboka.ucg.ac.me/wp-content/uploads/2018/04/Akvarijum-Boka-idejni-koncept.pdf

Ovaj akvarijum bi predstavljao stanište relativno retke ali zanimljive ribe ... Akvarijum predstavlja stanište nekih invazivnih vrste riba iz tropskih područja, a koje.

Zakonu o standardizaciji

https://www.iss.rs/images/upload/Zakon%20o%20standardizaciji.pdf

delatnost nacionalnog tela za standardizaciju, kao i donošenje, objavljivanje, povlačenje i primena srpskih standarda i srodnih dokumenata. Član 2. Ovaj zakon ...

48 zakonu moci_130x200_pred tlacou.indd

https://www.eugenika.sk/files/uryvok/316-48-zakonu-moci_1478689680_111155.pdf

ZÁKON. 1. NIKDY NESMÍŠ ZASTÍNIT. MISTRA. Znění zákona. Vždy se snažte, aby se ti, kdo jsou nad ... mají vyšší postavení než vy: mluvíme-li o moci, platí,.

V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02 ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/248345?disposition=inline

»prevoznica« v ustreznem sklonu nadomestijo z besedama »knjigovodska listina« v ustreznem sklonu. Osnutek ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ...

Disciplinska odgovornost pO Zakonu 0 javnih usluibencih

http://www.svoz.si/upload/files/Disciplinska%20odgovornost%20JU.PDF

Disciplinska odgovornost pO. Zakonu 0 javnih usluibencih. Javni usluzbenci. Oe[avce oziroma posameznike, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju ...

NOVINA U ZAKONU O RADU: OBAVEZA POSLODAVCA O ... - TSG

https://tsg.rs/wp-content/uploads/2018/01/TSG_NL_101_Radno_pravo.pdf

(Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu - "Sl. glasnik. RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017. - odluka US i 113/2017, dalje: ...

IzvjeÅ¡Ä⁄e po Zakonu o obavlanju studentskih poslova Ä“l.5. st.4. za ...

http://www.scvz.unizg.hr/download.php?downloadParams=webartfile%7C1776

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.5. st.4. za 2019. g. 1. Broj posredovanja: 30836. 2. Ostvarena naknada u svrhu poboljšanja studentskog standarda za 2019. g. je 7.150.311,12 kuna. 3. Popis naručitelja posla s ... HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ... HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU ... MAP DIREKT j.d.o.o..

Zbirka obrazaca po Zakonu o izvršnom postupku RCG - COSDT ...

https://cosdt.me/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=2695

Rješenje o odbacivanju predloga za izvršenje izvršnog povjerioca na osnovu ... Š E NJ E. Na osnovu izvršne isprave pravosnažne presude ______ suda u ...

Zakonu o rješavanju sukoba zakona sa propisima ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/zakon_o_rjesavanju_sukoba_zakona_sa_propisima.pdf

Ovaj zakon sadr`i pravila o odre|ivanju mjerodavnog prava za statusne, porodi~ne i imovinske odnosno druge materijalnopravne odnose s me|unarodnim ...

BANKARSKI POSLOVI PREMA ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1139/datastream/PDF/view

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI. To su kreditni poslovi banaka koji se javljaju ... PASIVNI BANKARSKI POSLOVI. Oni predstavljaju jedan od bitnih bankarskih ...

Zahtjev/obrazac za lijecenje po Zakonu 2020 - Federalno ...

http://www.fmbi.gov.ba/userfiles/file/Zahtjev%20za%20lijecenje%20po%20Zakonu.pdf

a. protruzija intervertebralnog diskusa sa komplikacijama b.seropozitivni reumatoidni artitis, nesposobnost bilo kakvih aktivnosti c. ankilozirajući spondilitis.

Pitanja za Seminar o Zakonu o upisima u katastar nepokretnosti I ...

https://www.amcham.rs/upload/documents/Odgovori%20na%20pitanja%20sa%20seminara%20o%20Zakonu%20o%20pisima%20u%20katastar%20nepokretnosti%20i%20vodova.pdf

5 јул 2018 ... nepokretnosti I vodova ... o upisa prava koja zakon više ne poznaje i ne daje okvir za rešavanje takvih upisa? ... Službe za katastar nepokretnosti da obavesti stranku na koji način da uredi zahtev (pravilo ZUP-a). Ovo.

Obveze poslodavca sukladno Zakonu o radu - hzzzsr

http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/OBVEZE_POSLODAVCA_SUKLADNO_ZAKONU_O_RADU.pdf

Noćni radnik ne smije tijekom razdoblja od četiri mjeseca u noćnom radu raditi duže od prosječnih osam sati tijekom svakih dvadeset četiri sata. (čl. 69., st. 6.).

odgovornost za pravne nedostatke u zakonu o obveznim odnosima i ...

https://hrcak.srce.hr/file/40017

dostatke, pravni nedostaci, evikcija, izvansudska evik- cija, sudska evikcija. ... Evikcija može biti potpuna – kad pravo trećeg isključuje pravo koje stjecatelj treba ...

Uvoz odnosno izvoz lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim ...

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/Uvoz%20odnosno%20izvoz%20lekova%20shodno%20Zakonu%20o%20psihoaktivnim%20kontrolisanim%20supstancama.pdf

15 авг 2016 ... medicinskim sredstvima, odnose i odredbe Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. („Sl. glasnik RS“, broj 99/2010 - dalje Zakon o ...

SuBroGaCiJa i reGreS u Zakonu i SudSkoJ PrakSi - Tokovi osiguranja

http://tokoviosiguranja.edu.rs/wp-content/uploads/2018/03/14-01_1.pdf

Subrogacija i regres u zakonu i sudskoj praksi, Pravni položaj Garantnog fonda prema oštećenom licu pre svega ima karakter naknade štete. Ovaj pravni odnos.

značenje pojedinih izraza u kaznenom zakonu i njihovo tumačenje ...

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/AGaracic_Znacenje-izraza-u-kz-tumacenje-praksi.pdf

radnjom ili općeopasnim sredstvom iz nehata dovodi u opasnost (konkretnu opasnost) ... KZ gdje je navedeno značenje izraza u zakonu spominje se više osoba.

kauza ugovorne obaveze prema zakonu o obligacionim odnosima ...

http://zbornik.pf.uns.ac.rs/images/download/2010/2010-1/doi_10.5937_zrpfns44-0008.pdf

Ključne reči: kauza, causa, osnov ugovorne obaveze, pobude, cilj ugovora, svrha ugovora. Uvodne napomene. Zakon o obligacionim odnosima Republike ...

Poreski nostyqSk podrazumeva skup, na zakonu otkri,anj e poreskih ...

http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat12417.pdf

(u) za rainje sa kojima se poreski obveznik pismeno ... podmiruje svoj poreski dug na radun potraLi,anla ... Prema zakonskim propisi ma zastarelost nasfupa za:.

Odluka o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o ...

http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/podzakonski_akti/44_05_BJ_Odluka%20o%20troskovima%20ZKP.pdf

u krivičnom postupku, u posebnim sudskim postupcima i visina paušalnog iznosa u krivičnom postupku. Član 2. 1. Troškovi krivičnog postupka su: a) troškovi za ...

Prava i obveze radnika sukladno Zakonu o radu - hzzzsr

http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/OBVEZE_RADNIKA.pdf

Noćni radnik ne smije tijekom razdoblja od četiri mjeseca u noćnom radu raditi duže od prosječnih osam sati tijekom svakih dvadeset četiri sata. (čl. 69., st. 6.) ...

treća lica u zakonu o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila ...

https://www.prf.unze.ba/Docs/Anali/Analibr17god9/6.pdf

važio do donošenja novog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, ... osiguravatelja potraživati naknadu materijalne i nematerijalne štete, koja im ...

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ...

http://www.amo.hr/dokumenti/WEB%20elektroni%C4%8Dko%20izdavanje%20ra%C4%8Duna%20u%20javnoj%20nabavi.pdf

1 srp 2019 ... Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18) i u ... 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku ... Pravilnik o tehničkim elementima ...

Ilija Josić: Određivanje mjesta isporuke dobara prema Zakonu i ...

https://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2013/9/josic.pdf

Otpremnica je isporučiteljev dokument što ga se šalje uz pošiljku (isporuku ... Definicija »isporuke dobara« kao takva, razumijeva naravno da se dobra kao ...

Novom Sadu - nsurbanizam

http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1812-Studija%20zelenih%20i%20rekreativnih%20povrsina.pdf

nih površina u sistemu zelenila Novog Sada, da bi finalna analiza odredila ... Dunavski park. СП II III centar grada Novog. Sada. 9.7.1998. 3. JKP Gradsko. Zelenilo Novi Sad ... slobodnom vremenu (hobi, izlasci u kafiće, posete tržnim centrima ...

JEVREJI U NOVOM SADU

http://www.ceir.co.rs/images/stories/rit_05/rit_05_jevreji_u_novom_sadu.pdf

Istorija drevnog jevrejskog naroda obavijena je velom zagonetki i čuđenja kako zbog starine koju nosi u ... ISTORIJA JEVREJA U NOVOM SADU. Prvi podaci o ...

Univerzitet u Novom Sadu - CRIS UNS

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146762964693864.pdf?controlNumber=%28BISIS%29101386&fileName=146762964693864.pdf&id=6243&source=NaRDuS&language=sr

(ime i prezime / titula / zvanje / naziv organizacije / status). KO ... Knjige i izdanja na banatsko-bugarskom: crkvene i školske ........................ 158. 2.2.2.3. ... Zajedniĉko bugarsko poreklo odreĊuje njihov bugarski nacionalni identitet, ali ih od.

okrugli sto pgf tima u novom sadu

http://www.uskolavrsac.edu.rs/PublikacijaAPV/broj%2034/srpski.pdf

biografija, гa koju su korišćeni tekst i raНio intervjui, kako bi se rekonstruisao ... Dujin, Julija Bisak, Zvonko. BogНan, InНira Balaž i mnogi. Нrugi. „S obгirom Нa ...

Povijest Berlina u novom vijeku

https://hrcak.srce.hr/file/271864

Berlin je, u suvremenoj povijesti, jedan od najvažnijih središta europske, ali i svjetske politike. Ipak, kako bi stekao takav status, prošao je dugačak put razvoja, ...

univerzitet u novom sadu - CHDR

http://chdr-ns.com/pdf/documents/Golubic2017_Djordjevic%20et%20all.%20%20Golubici.pdf

1 Departman za geografiju, turizami hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom. Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad.

UNIVERZITET U NOVOM SADU - Departman za fiziku

https://www.df.uns.ac.rs/wp-content/uploads/publikacije/vladimir_civcic_-_strucni_rad_%28d-673%29.pdf

Simptomi koji se pojavljuju kod poremećaja binokularnog vida uključuju: glavobolja, astenopija, bol u oku, zamućen vid, duple slike. U zavisnosti od simptoma ...

UNIVERZITET U NOVOM SADU TEHNOLOŠKI FAKULTET

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/1825/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Postojanje ugljeničnih nanocevi (UNC), kao jedne od brojnih alotropskih modifikacija ugljenika, zabeleženo je još pre više od pola veka. Međutim, do prave ...

BOSNA I HERCEGOVINA NA NOVOM PUTU SVILE

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2015/2232-96411510053S.pdf

novu viziju „Novi put svile“ koja od tad postaje osovina kineske. 3Pavlićević, Dragan. China's New Silk Road takes shape in Central and Eastern Europe,.

EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI ODELJENJE U NOVOM ...

http://www.ef.uns.ac.rs/predmeti/oas/strategijski-menadzment/2020-02-03-Rezultati-2-ns.pdf

28 јан 2020 ... EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI. ODELJENJE U NOVOM SADU. STRATEGIJSKI MENADŽMENT. Rezultati DRUGOG kolokvijuma ...

Informator (pdf) - Filozofski fakultet u Novom Sadu

http://www0.ff.uns.ac.rs/upis/informator/Sociologija_Informator.pdf

mađarski, italijanski, grčki, nemački, ruski, rumunski, slovački, španski, poljski. Odsek za sociologiju Filozofski fakultet u Novom Sadu [email protected] tel: ...

DEKADENCIJA LJUDSKOSTI U NOVOM MILENIJUMU STUDIJA ...

http://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2020/01/Alen-albinovic.pdf

S toga, evidentno je da će dekadencija ljudskosti obilježiti novi milenijum i da će ... Prvo značenje polazi s tačke neutralnog stajališta da ljudskost sadrži sve ...

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU DEPARTMAN ZA ...

http://www.dunp.np.ac.rs/wp-content/uploads/2018/i.p/preh/preh3-1.pdf

ENERGETSKA VREDNOST NAMIRNICA I ENERGETSKE POTREBE ... Izračunavanje energetske vrednosti namirnica. 6. Sirova i čista energetska vrednost .

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI ...

http://www.dgt.uns.ac.rs/animacija/anim_projekat_romsko.pdf

1. za saradnju sa TV Novi Sad - Milunović Milena. 2. za izveštaj o ... Najveći broj Roma se danas nalazi na Balkanskom poluostrvu, u srednjoj Evropi, Rusiji, a mnogo ... Muzika 10.pesma cd Venčanje i sahrana, G. Bregović ... od kojih jos čekamo odgovor, a u planu su nam I još neke veće firme (GSPNS, NECTAR,LISJE…).

UNIVERZITET U NOVOM SADU MEDICINSKI FAKULTET ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7685/Disertacija7993.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ova pojava uglavnom zavisi od njihove polarnosti (polarni ili nepolarni rastvarači), odnosno od stepena hidrofilnosti supstance koja se želi izdvojiti. Polarne.

UNIVERZITET U NOVOM SADU AKADEMIJA UMETNOSTI ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/1634/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

izvedeni iz pojedinih oblasti: neorealizam u filmu i fotografiji, internacionalni uticaj na autore ... Dakle, zlatni presek primenjen u filmskoj umetnosti: manji deo.

Ilija M. Zivancevic - Novom pokoljenju.pdf - Ivo Andric

http://ivoandric.no/biblioteka/Istorija/Ilija%20M.%20Zivancevic%20-%20Novom%20pokoljenju.pdf

I Bugari su, kao Dinarci, pogrešno shvatili ovo herojstvo. I kod njih je Marko, kao kod. Meštrovića, fizički nenadmašan, toliko obesan fizički da i samog Boga ...

Univerzitet u Novom Sadu - Departman za geografiju

http://www.dgt.uns.ac.rs/animacija/projekat_igrancija.pdf

Novi Sad, maj 2012. godine ... Mesto održavanja predstave: obdanište ,,Radosno detinjstvo” i dečija Sigurna kuća, Novi Sad ... 13 "LUČAR" D.O.O Novi Sad.

Kucni red u stambenim zgradama u Novom Sadu

http://detelinara.org/wp-content/uploads/2014/03/Kucni-red-u-stambenim-zgradama-u-Novom-Sadu.pdf

Kućni red u stambenim zgradama u Novom Sadu. Kućni red. Kućni red predstavlja objedinjena pravila ponašanja vlasnika odnosno korisnika stanova vezana ...

UNIVERZITET U NOVOM SADU ASOCIJACIJA CENTARA ZA ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/11377/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... U NOVOM SADU. ASOCIJACIJA CENTARA ZA INTERDISCIPLINARNE I ... znali ništa o njemu. Na televiziji smo čuli svakakve informacije, da vojska nema.

UNIVERZITET U NOVOM SADU UNIVERSITY OF NOVI SAD ...

http://katedrazahirurgiju.edu.rs/files/Rt.pdf

27 мај 2019 ... ... OF NOVI SAD. MEDICINSKI FAKULTET ... Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SRBIJA, tel: 021/48433219 fax: 021/421545.

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD UNIVERZITET U NOVOM ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4697/Disertacija271.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7 феб 2013 ... Library of Medical Faculty of Novi Sad, Hajduk. Veljkova 3 ... su srčani ritam i frekvencija, PR interval, CO, veličina mitralnog ringa i funkcija leve pretkomore. ... Chatila WM , Thomashow BM , Minai OA, Criner GJ , Make BJ .

Sednica UO PSS ce se odrzati u Novom Sadu, u prostorijama PK ...

https://www.serbia-swim.org.rs/download/2011/zapisnik5-uopss.pdf

19 апр 2011 ... pred održavanje KO PSS prebace sa SC Klisa, Novi Sad na SC Tašmajdan,. Beograd. - Jednoglasno UO PSS donosi odluku da se za svaku ...

Univerzitet u Novom Sadu - Kompjuter biblioteka

http://www.kombib.rs/e-knjige-download.php?id=45

nastave iz premeta Operacionih istraživanja i Upravljanja projektima na Tehničkom ... ii. Predgovor. Detaljni sadržaj. Str. 1. MODELI I METODE OPERACIONOG MENADŽMENTA . ... inženjering, operaciona istraživanja i kompjuterske tehnologije. ... Počev od Fon Nojmana, termin “igre” se koristi kao naučna metafora za ...

BIBLIOTEKA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU KAO ...

https://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1790

... http://kobson.nb.rs. • Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je oblik ... citiranih radova na SCI – BMS u Novom Sadu i. UB “Svetozar ...

UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI ... - CRIS UNS

http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija142426009663175.pdf?controlNumber=%28BISIS%2994094&fileName=142426009663175.pdf&id=3298&source=NaRDuS&language=sr

Mehaničke osobine dunje tokom osmotskog sušenja predstavljene su sa dva pokazatelja, otpornošću na ... appendix/biografija ... Jovanović Malinovska i sar,.

UNIVERZITET U NOVOM SADU 381 21 450 ... - Filozofski fakultet

http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Najave/2019/SUMMA%20ST%20Program.pdf

29 јун 2019 ... Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad, Srbija www.ff.uns.ac.rs. 1 ... 17:00–17:15 Lazar Trifunović (Novi Sad): Emocije kao pokretač ljudskog delanja ...

projekat - UDG

https://www.udg.edu.me/uploads/downloads/51cf02cfc4e65a6be29ece5ae9566272.pdf

V semestar: Umjetnost. • VI smestar: Religija ... Ciklus “Kina: Istorija, kultura, religija, nauka“ ... UDG (jedan semestar) i jedna doktorantkinja (12 mjeseci) u Kini.

PROJEKAT

https://arilje.org.rs/upload/slike/privreda/download/projekat_borovnica.pdf

Od klimatskih činilaca za gajenje borovnice najveći značaj imaju toplota, voda i vlažnost vazduha i svetlost. Gajenim sortama borovnice najviše odgovaraju ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.