Grupe poreske amortizacije

Obračun poreske amortizacije - Minimax

https://help.minimax.rs/help/pdfexport/id/5e42b44b8e121c885132b400

11 феб 2020 ... Obračun poreske amortizacije po proporcionalnom metodu program radi pokretanjem obračuna iz modula Osnovniih sredstava. Na osnovnih ...

Grupe kretanja. Izometrijske transformacije i njihove grupe

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2015/2015-11-06-ka.pdf

Grupa G je ciklicna akko postoji a ∈ G takav da je 〈a〉G. Za element a kazemo da je generator ciklicne grupe G. Teorema 1.1.1. Konacna grupa G je ciklicna ...

Troškovi amortizacije.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4341/mod_folder/content/0/Tro%C5%A1kovi%20amortizacije.pdf

Osnovica za obračun je nabavna vrednost osnovnog sredstva umanjena za rezidualnu vrednost (ostatak ... Nabavna vrednost – Rezidualna vrednost =.

Trošak amortizacije osnovnog sredstva

http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat19117.pdf

Faktori koji utiču na obračun amortizacije ... Amortizacija može da se obračunava i preko određenog ... održavanja osnovnih sredstava će biti povezano sa ...

za OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTEV (OS) - Birokrat

https://www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/Segmentna%20navodila/SN%20BIROKRAT%20Obra%C4%8Dun%20amortizacije%20OS.pdf

BIROKRAT obračun OS. 1 sestavil: Damir Jurak ... za OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH ... Za lepši pregled obračuna izvozimo v excel v excel. Obračun v ...

Stope amortizacije - Actarius knjigovodstveni servis

http://knjigovodstveni-servis.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?media=stope_amortizacije.pdf

Stope amortizacije za trgovačka društva i obrtnike. Red. br. Naziv amortizacijske skupine. Amortizacijski vijek. Polazna stopa amor- tizacije. Najviše porezno.

Računovodstvena politika amortizacije u funkciji donošenja ...

https://hrcak.srce.hr/file/192429

Ključne riječi: amortizacija, dugotrajna imovina, financijski rezultat poslovanja, metode obra- čuna amortizacije, poslovne odluke poduzeća. 1. Uvod. Cilj svakog ...

uticaj troškova amortizacije na finansijsku poziciju privrednog ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-816X/2016/2334-816X1601025M.pdf

Đorđe Ilić, MA, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir ... Dr Aleksandar Marić, Visoka mašinska tehnička škola strukovnih studija, Trstenik ,.

Doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod: Usporedba postupaka amortizacije i ...

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/Stanovanje/ProcjenaNekretnina/9.Deprec.zgr.MGIPU2017.pdf

10.000 kn. • Uporabni vijek trajanja = 5 godina. → Stopa amortizacije = 20%. • Godišnji iznos amortizacije. = 10.000 x 20% = 2.000 Kn. Maja - Marija Nahod. 10 ...

1. Prikaži križanje osobe krvne grupe 0 i osobe krvne grupe AB i ...

http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/nastavni-materijali/monohibridno_krizanje-zadaci.pdf

Koja je vjerojatnost da imaju dijete krvne grupe A? 2. Prikaži križanje (fenotip, genotip i gamete) homozigota krvne grupe A i heterozigota krvne grupe B. 3.

Microsoft Word - POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE PPI-2

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2019/01/POPUNJAVANJE-PORESKE-PRIJAVE-PPI-2.pdf

1 јан 2019 ... 3) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима ... 2) са десне стране испод назива обрасца Образац ППИ-2, ...

Poreske obaveze prilikom kupovine stana

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/stanovnistvo/download/krediti/stambeni_krediti/Poreske_obaveze_prilikom_kupovine_stana.pdf

1. kada kupujete svoj prvi stan direktno od investitora koji je u sistemu PDV-a i koji ... tim ste u mogućnosti da tražite povrat plaćenog poreza na dodatu vrednost odnosno ... oslobođen plaćanja poreza za površinu stana do 40 m² i za članove ...

poreske prijave 2011 - Sremska Mitrovica

http://www.sremskamitrovica.rs/admin_area/kcfinder/upload/files/PPI-2%20%28PRIMENA%20DO%2031.12.2013.%29.pdf

2 Предузетник уписује ПИБ, пословно име (фирму), име и презиме, а физичко лице ЈМБГ, име и презиме. Образац ППИ-2. ПОРЕСКА ПРИЈАВА.

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA ... - Capernaum

https://www.capernaum.rs/wp-content/uploads/2020/01/Pravilnik-o-sadr%C5%BEaju-poreske-prijave-za-obra%C4%8Dun-poreza-na-dobit-pravnih-lica.pdf

1 јан 2020 ... poreskom bilansu za nedobitne organizacije (u daljem tekstu: Obrazac PBN);. 5) oznaka 5 - za nedobitnu organizaciju koja podnosi poreski ...

poreske implikacije metode obračuna zarade ... - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42509-poreske-implikacije-metode-obracuna-zarade-budzetskih-korisnika/2716

31 јан 2017 ... rizikom. Kako obezbediti sistem, da pogrešne odluke donete u jednoj organizaciji, ili grupi ... BP, Bruto plata – plata zaposlenog kod budžetskog korisnika u bruto iznosu, ... koeficijenta svaka godina se računa kao 1, svaki mesec kao. 0,0833 i ... nja naknade zarade, iznos naknade se izračunava na osnovu.

Poreske implikacije metoda obračuna zarade kod ... - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42363-poreske-implikacije-metoda-obracuna-zarade-kod-budzetskih-korisnika/2559

31 дец 2016 ... Obračun plate po bruto osnovici ne omogućava poreske olakšice poslodavcu;. - Obračun ... Tabela 1: Primer obračuna rezultata bez primene MRS 19 godina. 1. 2. 3. 4 ... (2) jubilarne nagrade ili nagrade za dugogodišnji rad; i.

Transformacija Poreske uprave - Centar za evropske politike

http://cep.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/Transformacija-Poreske-uprave.pdf

prijave, neizmirena poreska dugovanja ili evazija PDV. Ljudski resursi; sa stano sistema vrednovanja rada na bazi individualnih performansi zaposlenih u ...

ULOGA REVIZIJE U OTKRIVANJU PORESKE EVAZIJE THE ROLE ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-6551/2016/1451-65511602069V.pdf

Ključne reči: poreska evazija, finansijski izveštaji, revizija, mišljenje revizora, povezana pravna lica, ofšor zone, materijalnost. THE ROLE OF AUDITING IN ...

RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PORESKE UTAJE1

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8872/2016/0354-88721603001R.pdf

svrha neplaćanje poreza. Visok stepen društvene opasnosti poreskih krivičnih dela ne treba posebno obrazlagati. Plaćanje poreza je u interesu svih građana,.

PORESKA KONTROLA I ŽALBA NA REŠENJE PORESKE UPRAVE

http://bsbiz.eu/wp2019/wp-content/uploads/2019/09/Poreska-Kontrola-17.06..pdf

6. Žalba na rešenje. 7. Odlučivanje drugostepenog organa po žalbi. 8. Izuzeće inspektora poreske kontrole. 9. Podnošenje zahteva za izuzeće. Poreska kontrola ...

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske ...

https://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Sadrzaju-Poreske-Prijave-Za-Obracun-Poreza-Na-Dobit-Pravnih-Lica-PI.pdf

Obrazac PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreske prijave za ...

pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit ...

http://www.uvra.net/stranica/preuzmite/pravilnik-o-sadrzaju-poreske-prijave-za-obracun-poreza-na-dobit-pravnih-lica

daljem tekstu: Obrazac PBN), odnosno Obrasca PBN 1, koji su propisani Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) ...

Poreske obaveze prilikom kupovine stana - Erste Bank

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/stanovnistvo/download/krediti/stambeni_krediti/Poreske_obaveze_prilikom_kupovine_stana.pdf

1. kada kupujete svoj prvi stan direktno od investitora koji je u sistemu PDV-a i ... u mogućnosti da tražite povrat plaćenog poreza na dodatu vrednost odnosno.

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom ... - AKTIVA sistem

http://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Obrascu-Poreske-Prijave-O-Obracunatom-I-Placenom-Porezu-Po-Odbitku.pdf

U Obrazac PP OPO novčani iznosi unose se u dinarima bez para. Član 3. Poresku prijavu na Obrascu PP OPO poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi -.

Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=297666&rType=2&file=Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit.pdf

25 дец 2017 ... Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i ... 26: iznos obračunatih troškova po tržišnim cijenama (princip "van dohvata ruke"), utvrđen u.

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem ...

http://www.trezor.gov.rs/files/documents/regulations/pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20uslovima%20za%20pla%C4%87anje%20poreske%20obaveze%20putem%20kompenzacije.pdf

Обрасцу ИОК - Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања;. 4) попуњен налог на терет и у корист одговарајућег уплатног рачуна јавних ...

IZVJEŠTAJ O RADU PORESKE UPRAVE za 2014 ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=192777&rType=2&file=Izvje%C5%A1taj o radu PU za 2014. godinu.pdf

je na osnovu obavljenih radnih aktivnosti filijala - područnih jedinica i odsjeka koji pripadaju ... Novi informacioni sistem CRPS-a, kao sastavni dio IS-a Poreske uprave, ... konzorcijum sa podizvođačem INFORMATIKA D.O.O-Beograd.

Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske ...

https://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Amortizaciji-Stalnih-Sredstava-Koja-Se-Priznaje-Za-Poreske-Svrhe.pdf

1 јан 2020 ... Stalna sredstva koja podležu obračunu amortizacije za poreske svrhe (u ... Obračun poreske amortizacije započinje i prestaje istovremeno sa ...

pravilnik o popunjavanju poreske prijave ppi-1 - Opština Malo Crniće

http://media1.opstinamalocrnice.rs/2014/03/PRAVILNIK-O-POPUNJAVANJU-PORESKE-PRIJAVE-PPI-1.pdf

1) ispod naziva obrasca Obrazac PPI-1 podnosilac prijave sa leve strane unosi naziv jedinice lokalne samouprave i njene organizacione jedinice kojoj podnosi ...

Informator o radu Gradske poreske uprave Novi Sad DECEMBAR ...

http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/informator_o_radu_gradske_poreske_uprave_novi_sad_decembar_2019.pdf

Информатор о раду Градске пореске управе Нови Сад. Децембар ... 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. ... на територији Града Новог Сада Градска пореска управа утврдила је задужење доношењем.

Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog ...

http://www.dri.co.me/1/doc/Izvje%C5%A1taj%20o%20kontrolnoj%20reviziji%20Efikasnost%20Poreske%20uprave%20u%20sprovo%C4%91enju%20mjera%20naplate%20poreskog%20duga.pdf

24 окт 2016 ... 2015. godinu. Detaljan opis stanja informacionog sistema Poreske uprave ... Preliminarni konsolidovani javni prihodi u 2015. iznosili su 1.525,8 mil. ... Poreska uprava postavlja upit po LIB-u za potrebe sprovođenja poreskih ...

Opis integrisanog informacionog sistema Poreske uprave - NALED

https://naled.rs/htdocs/Files/00689/Sistem_Metodologija_Izrade.pdf

obveznika za porez na dodatu vrednost, evidentiranje zakonskih zastupnika i ... Sistem za podršku naplati javnih prihoda – Povezan sa e Pisarnicom vrši izradu ... Konsolidovani Upit stanja je namenjen i dostupan svim zaposlenima u PU, kao ...

Izvještaj o radu Poreske uprave za 2016. godinu - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=298784&rType=2

3 феб 2017 ... Tema: Naplata poreza u 2015. godini, stanje poreskog duga, aktivnosti ... oblasti PDV-a , gdje su predsta i i Porez e upra e Hr atske ... Rad a ISORA upit iku uz defi isa je spe ifika ije i pruža je struč e po oći IT-u prilikom.

Maxima Grupe UAB

http://www.maximagrupe.eu/uploads/images/investuotojams/RatingsDirect_MaximaGrupeUAB.pdf

6 Nov 2018 ... food retailers to enter the Baltics, given its relatively low scale, limited growth prospects, and price competitive nature. In addition, Maxima ...

NS GRUPE 2019.xlsx

http://www.ef.uns.ac.rs/nastava/novi-sad/Grupe-1-godina-NS-2019-2020.pdf

32 Јовичић. Драгица. 151МЕН024/19. А. 33 Јухас. Јована. 151МЕН033/19. А ... 10 Гајић. Кристина. 151ЕЕБ027/19. А. 11 Галић. Вања. 151ФБО009/19. А ... 34 Лучић. Соња. 151ЕЕБ043/19. А. 35 Љубичић. Ања. 151ЕЕБ033/19. А.

Grupe - PMF - Matematički odsjek

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/alg/grupe.pdf

Mnoge igracke, poput Rubikove kocke i Slagalice s 15 polja (Fifteen-Puzzle), imaju netrivijalne simetrije te promatrajuci takve objekte mozemo takoder zakljuciti ...

Grupe-zadaci - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Visa%20matematika/10.ekonomske%20funkcije/Grupe-%20zadaci.pdf

x*y = xy 2x 2y 2 y*x = yx 2y 2x 2 = xy 2x 2y 2. Važi i komutativnost! Znači da je u pitanju komutativna ( Abelova ) grupa! www.matematiranje.in.rs ...

Tenzidi 05&06 grupe - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Tenzidi_05_06_grupe.pdf

Kolegij: Tenzidi. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić preddiplomski studiji: Kemijsko inženjerstvo i ... ▫Neki anionski tenzidi stvaraju jaku pjenu u otopinama iznad.

br.2 Marginalne grupe i viktimizacija

http://www.vds.rs/File/Tem0406.pdf

i op{te subkulture lezbejske egzistencije. Na prvi pogled lezbejsko telo i jeste i nije druga~ije od tela heteroseksualnih `ena. Simbol (za{titni znak) lezbejke je ...

ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE KAO SUBJEKTI ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8872/2014/0354-88721403135J.pdf

Sam pojam mafija prvi put se pominje 1865. godine u ... Mafija je prvobitni naziv za tajno ... Smatra se da je sredinom devedesetih godina XX veka ruska mafija.

GRUPE: UREĐIVANJE, PLANIRANJE I EVIDENCIJA

http://petartasic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/14.-GRUPE-Ure%C4%91ivanje-Planiranje-i-Evidencija.pdf

esDnevnik uputstva za Uređivanje, Planiranje i Evidenciju časova za Grupe. Stranica 1 od 6. GRUPE: UREĐIVANJE, PLANIRANJE I. EVIDENCIJA. GRUPE.

osnove psihologije grupe - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Filozofski-I-ciklus-Osnove-psihologije-grupe.pdf

Grupni procesi. Jastrebarsko: Naklada slap. Langton, N. & Robbins, S.P. (2006). • Rot,N.( 2012), Psihologija grupe, Beograd, Zavod za udžbenike-Beograd.

Osnovne algebarske strukture 3. Grupe

http://marjan.fesb.hr/~borka/files/UAAG%20strukture_pred6_16_17.pdf

Osnovne algebarske strukture. 3. ... Osnovne algebarske strukture3. ... struktura. Ure ¯deni par (G, θ) koji se sastoji od nepraznog skupa G i binarne operacije.

KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:2310/datastream/PDF/view

Prilikom poslovnih spajanja matica stječe, odnosno ostvaruje kontrolu nad ... prodaja prema gore, uzvodna prodaja (ovisna društva prodaju vladajućem društvu).

merne grupe mg - Minel Automatika

http://www.minelautomatika.rs/pdf/08/minel_automatika_08_MG.pdf

MERNA GRUPA namenjena je za merenje aktivne i reaktivne elektri~ne energije. MINEL isporu~uje merne grupe u dve opcije. OPCIJA 1.: - Sa integrisanim ...

profil grupe - NDP Audit & Consulting doo

http://www.ndp-audit.rs/fajlovi/dokumenta/profil-grupe.pdf

DELAMODE BALKANS d.o.o. Beograd – Pravni konsalting i računovodstvene usluge. 2011 –. Predstavništvo. ALSTOM holdings. Beograd. –. Računovodstvene ...

Čitateljske grupe za djecu i tinejdžere

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1092/datastream/PDF/view

kako za odrasle, tako i za djecu i mlade. Prema procjenama u svijetu ... Čitateljska grupa ili klub skupina je ljudi koja se sastaje kako bi razgovarala o pročitanoj ...

Prijedlog menija za grupe 2018

http://www.geologija.hr/pdf/vijesti2/Ponude_hrana.pdf

Gulaš od graha, suhog i svježeg mesa, kuhan na otvorenoj vatri u zemljanim ... Riblji paprikaš od miješane ribe, domaća tjestenina, kruh iz krušne peći (pola ...

cenovnik za grupe - HOTEL DUGA NOVI SAD

https://hotelduga.com/wp-content/uploads/2018/03/CENOVNIK-ZA-GRUPE.pdf

Email: [email protected] Račun: 340-11017065-30. Erste banka. 4657846576546756445656. CENOVNIK ZA GRUPE. Cene su izražene po osobi.

BIOGRAFIJA NALAZA „RITUALNE GRUPE“ SA MEDVEDNJAKA*

http://147.91.75.9/manage/shares/archaica/Arhaica_2015-01_02_Cosic.pdf

FROM MEDVEDNJAK. Natalija Ćosić. Central Institute for Conservation in Belgrade. Abstract: The understanding of the ways in which institutions contribute, ...

Implementacija Nagodbe vjerovnika Agrokor grupe

http://www.agrokor.hr/repository/files/e/8/e8ad307e94bc21fc37f9c8db1da2bbc4.pdf

28 velj 2019 ... Idea d.o.o.. •. Ilocki Podrumi d.d.. •. INIT d.d.. •. Jamnica d.o.o.. Maribor ... Super Kartica d.o.o.. •. Super Kartica d.o.o.. Podgorica. •. Super Kartica ...

Istraživanje povezanosti krvne grupe i bazocelularnoga i ...

http://medlib.mef.hr/2938/1/Disertacija,%20Dijana%20Celi%C4%87,%20MEF%20Zg.pdf

Malo je riječi kojima bih mogla zahvaliti mojoj mentorici prof. dr. sc. Jasni Lipozenčić, predsjednici Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, koja je dio svoje ...

ELEMENTI 16. GRUPE PSE 2. razred gimnazi - Zrenjaninska ...

http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs/wp-content/uploads/2014/02/16.-GRUPA-PSE-lekcije-nov-program.pdf

hidrogen sulfid sulfid. 2. Oksidi sumpora (kiseli oksidi) a) Sumpor (IV) oksid, SO2. - Dobijanje: Sagorevanjem elementa sumpora S O2 → SO2. Prženjem pirita.

Indikatorska sposobnost dve grupe makrozoobentosa za procenu ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-02-27-ti.pdf

delovima reke može naći drugačiji sastav životne zajednice. Rečni tok možemo podeliti na gornji tok (ritron) i donji tok (potamon). Razlikuju se po tome što gornji ...

ELEMENTI 15. GRUPE PSE 2. razred gimnazije - Zrenjaninska ...

http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs/wp-content/uploads/2014/02/15.-GRUPA-PSE-lekcije-nov-program.pdf

Elementi 15. (Va) grupe PSE su veoma bitni za živi svet. ✓ U ovu grupu spadaju nemetali: azot i fosfor, metaloidi arsen i antimon i metal bizmut. 83. Bi. 51. Sb.

ELEMENTI 14. GRUPE PSE 2. razred gimnazije - Zrenjaninska ...

http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs/wp-content/uploads/2014/02/14.-GRUPA-PSE-lekcije-novi-program1.pdf

Ugljena (karbonatna) kiselina, H2CO3 ... Osobine: ugljena kiselina je slaba kiselina i gradi dve vrste soli: ... Jedinjenja ugljenika (oksidi ugljenika, kiseline). 8.

Krvne grupe MNS sistema u populaciji Vojvodine

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-7936/2012/1820-79361247097B.pdf

Posle ispitivanja krvnih grupa ABO sistema najznačajnija su ispitivanja Rh krvnogrupnog sistema zbog mogućnosti najčešćih senzibilizacija i opasnosti za plod ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.