Galenski lekovi

Galenski lekovi - Obrazac ponude

http://www.dzzitiste.rs/documents/Obrazac%20ponude%2005_2018.pdf

Partija. Naziv. Sadržaj aktivnih supstanci. Pakovanje. Količina. Jedinična cena bez PDV-a. PDV. Ukupna vrednost bez. PDV-a. Ukuona vrednost sa. PDV-om. 1.

Magistralni i galenski lekovi u dermatologiji – prošlost ili sadašnjost

http://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/762/2002.pdf

Ključne reči: magistralni lek, galenski lek, Rezolucija CM/ResAP(2011)1, ... proizvode oni lekovi koji više nisu profitabilni, i ne pitajući da li su potrebni. Zato je.

lekovi

https://www.dmbj.org.rs/radovi_novi_sad/7_Lekovi_u_preanalitickoj_fazi_S_Jovanovic.pdf

KREATININ I ASKORBINSKA KISELINA. • 60 godišnji ... visokim dozama askorbinske kiseline ( 2 g ... urinu posle standardne doze (0.5 g ) askorbinske kiseline.

Homeopatski lekovi

http://homeopatska.sld.org.rs/dotAsset/67850.pdf

13 дец 2017 ... Homeopatski lekovi se mogu podeliti u dve grupe: korpuskularna ili organotropna i klasična ili talasna. Koristi se Avogadrova konstanta da bi ...

Autizam i lekovi - DEAPS

http://www.deaps.org/docs/saradnja-brosure/06%20Autizam%20-%20pazljiva%20upotreba%20lekova.pdf

Lekovi su jedan od oblika lečenja, ali nije svaki lek odgovarajući za svako dete . Najbolje je koristiti lekove nakon što su iscrpljene druge terapijske procedure ...

Lekovi u Nemačkoj - ABDA

https://www.abda.de/fileadmin/user_upload/assets/Oeffentlichkeitsarbeit/Fluechtlinge/Flyer/abda_flyer_fluechtlinge_160229_SRB.pdf

Cene lekova koji se izdaju na recept su zakonom propisane i iste su u svim nemačkim apotekama. Koliko tačno morate da platite za lek koji se izdaje na recept ...

Biljni lekovi/Suplementi

http://www.smas.org/suplementi/kongres/2009/iii-dan/11-2.pdf

lekova ili biljne suplemente, ukoliko nisu zadovoljni ... biljni suplementi mogu ugroziti efikasnost konvencionalnih lekova preko biljna droga/lek ... bosiljak i dr.

dejstva na antidepresivni lekovi

http://stomfak.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Pred.-Antidepresivi.pdf

policikli~ni antidepresivni lekovi i selektivni inhibitori na serotoninskiot ”reuptake” );. ➢ Inhibicija na MAO (MAO inhibitori);. ➢ Blokada na presinapti~kite alfa-2 ...

LEKOVI U NEONATALNOJ KARDIOLOGIJI

http://www.neonatologija.rs/files/rad44a-KON.pdf

astma, srčana insuficijencija, šok, srčani blok. Neželjeni efekti: hipotenzija, povraćanje, hipoglikemija. Spironolakton. Srčana insuficijencija. (u kombinaciji sa ...

17 BILJNI LEKOVI - Lekovite Sirovine

https://www.lekovitesirovine.rs/ojs/index.php/lekovite/article/view/55/51

Narodno lečenje biljem može biti raznovrsno i značajno, naročito u slabo razvijenim zemljama gde je tradicionalna ili narodna medicina sastavni deo zvaničnog ...

IV LEKOVI ZA PRIMENU U GASTROENTEROLOGIJI ... - Galena Lab

http://www.galenalab.rs/wp-content/uploads/2016/10/Lekovi-za-primenu-u-gastroenterologiji-za-le%C4%8Denje-i-tretman-bolesti-organa-za-varenje.pdf

Mast protiv hemoroida (Dr Brmbolić, Fisuran mast i dr.). Indikacije: pojačana sekrecija (lučenje) kiseline – neutralisanje viška kiseline, osećaj žarenja. (paljenja) ...

Biološki i bioslični lekovi - UKUKS

https://ukuks.org/download-attachment/568

Što su biološki lekovi? Biološki lekovi sadrže jednu ili više aktivnih substanci dobijenih iz živog organizma, najčešće bakterija, gljivica ili sisara. Uglavnom ...

Bioloski lekovi - Универзитет у Београду

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/spec-akademske-studije-bioloski-lekovi.pdf

План и програм специјалистичких академских студија. Биолошки лекови. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. Ш. Назив предмета. С.

II LEKOVI ZA PRIMENU U OFTAMOLOGIJI, ZA ... - Galena Lab

http://www.galenalab.rs/wp-content/uploads/2016/10/Lekovi-za-primenu-u-oftamologiji-za-le%C4%8Denje-bolesti-oka.pdf

Lekovi koji se koriste u oftamologiji su namenjeni za lečenje i ublažavanje ... Hloramfenikol 0,5% i 1%, Imipenem/Cilastatin 5mg/ml, Neomicin-sulfat 0,5%, ... (5mg 500IJ/g 5000IJ/g), Oksitetraciklin-hidrohlorid (kapi 0,5% i mast 1%), ... Antiseptik: Borna kiselina (kapi 3% i voda za oči 1,92%), Hlorheksidin 0,1%, Povidon jod.

VI LEKOVI ZA PRIMENU U OTORINOLARINGOLOGIJI ... - Galena Lab

http://www.galenalab.rs/wp-content/uploads/2016/10/Lekovi-za-primenu-u-otorinolaringologiji-ORL-uho-grlo-i-nos.pdf

NOS. Naša Zdravstvena ustanova izrađuje magistralne lekove za uho, grlo i nos u vidu sledećih farmaceutskih oblika: rastvor, mast, gel, krem, prašak, kapi.

Lekovi i doze - Omladina JAZAS-a

http://www.jazas.rs/files/uvod%20u%20antiretroviralnu%20terapiju.pdf

Šta ako zaboravim da popijem pilule? Upotreba droga i ... Ukoliko preskočite dozu leka koji se pije jednom dnevno, to je mnogo ozbiljnije nego ako propustite ...

III LEKOVI ZA PRIMENU U GINEKOLOGIJI Usled ... - Galena Lab

http://www.galenalab.rs/wp-content/uploads/2016/10/Lekovi-za-primenu-u-ginekologiji.pdf

Dijagnostik: Lugolov rastvor, Sirćetna kiselina 3% rastvor. Hormon: Progesteron. Kaustik: Srebro-nitrat (lapis). Korigens Ph vagitalnog sekreta: Mlečna kiselina.

I LEKOVI ZA PRIMENU U DERMATOLOGIJI, ZA NEGU ... - Galena Lab

http://www.galenalab.rs/wp-content/uploads/2016/10/Lekovi-za-primenu-u-dermatologiji-za-negu-i-le%C4%8Denje-obolele-ko%C5%BEe.pdf

Indikacije: svrab-pruritus, iritacija, osip, fleke, suva koža koja se peruta, bradavice, kurje oko, žulj-callus, zadebljanja na koži, keloid, scleroderma, demodeks, ...

NOVI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI NEW ANTICOAGULANT DRUGS

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-1221/2012/0350-12211203145M.pdf

Novi oralni antikoagulantni lekovi novi oralni antikoagulansi deluju selektivno ili na trombin (ksimelagatran, dabigatran eteksilat) ili na faktor koagulacije Xa ...

Lekovi u prevenciji i terapiji venskog tromboembolizma

http://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/770/2011.pdf

Primena fibrinolitika ograničena je na teške slučajeve VTE. Antiagregacioni lekovi imaju skromnu efikasnost i generalno se ne preporučuju za prevenciju VTE.

LEKOVI ZA DIVLJAČ I POTROŠNI MATERIJAL I ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/Konk-dok-poz-br-15-LEKOVI-ZA-DIVLJAC-I-POTRO%C5%A0NI-MATERIJAL-I-DR-2018-1.pdf

3 мај 2018 ... Neosulfox P ili ekvivalentno sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin. 5kg. 5. 23. Tiamulin CTC tiamulinhlortetaciklin. 1 kg. 5. 24. Magnum 44 LS.

Intubacija-tehnika intubacije, set za intubaciju, lekovi

http://www.ikvbd.com/wp-content/uploads/2017/09/Intubacija-tehnika-intubacije-set-za-intubaciju-lekovi.pdf

Bronhospazam je drugi refleksni odgovor na intubaciju i najčešći je kod astmatičara pluća, čak i kod zdravih pacijenata. • Bronhospazam je drugi refleksni ...

Otvoreni postupak Lekovi na recept sa liste A i A1 i medici

http://www.dzzitiste.rs/documents/Konk%20dok_LekA,A1_jun_2014_izmenjena_4.pdf

11 јун 2014 ... TENSEC PLUS 30 po (5 mg 12,5 mg). FILM TABLETE. HEMOFARM A.D.. Kutija. 100. 344 bisoprolol. TENSEC, 30 po 10mg. FILM TABLETE.

lekovi u terapiji peptičkog ulkusa, gastroezofagealnog refluksa i ...

http://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/530/528.pdf?sequence=1&isAllowed=y

gastroezofagealni refluks, benigni „peptički” ulkus želuca i duodenuma, sekundarni ulkus zbog korišćenja uobičajenih nesteroidnih antiinflamatornih lekova ...

direktni oralni antikoagulantni lekovi u profilaksi i terapiji ...

http://www.medicinskicasopis.org/pdf/2017%283%29/sr/Full/51%283%29-4.pdf

interakcije sa hranom i drugim lekovima. Novi oralni antikoagulantni lekovi (NOAK) selektivni su za jedan, specifični faktor koagulacije, trombin (dabigatran.

Lista A-Lekovi koji se propisuju i izdaju na ... - Dom zdravlja Bor

http://domzdravljabor.org.rs/images/lista%20lekova/Lista%20A_primena%20od%2001.01.2018..pdf

DIPRIAN tableta sa modifikovanim oslobađanjem blister, 30 po 80 mg. Hemofarm a.d.. Republika Srbija. 181.90. 60mg. 4.55. 50.00. 1042311. A10BB12.

hemijski lekovi koji menjaju tok reumatoidnog artritisa - VMA

http://www.vma.mod.gov.rs/hemijski_lekovi.pdf

Hidroksihlorokvin je lek koji se u apotekama nalazi pod imenom Plaquenil ili. Quensil u tabletama od 200mg. Hlorokvin je sa zaštićenim imenom Resochin.

Antivirusni lekovi u terapiji infekcija respiratornog trakta

http://www.opstamedicina.org/preuzmiCasopis.asp?ID=122

Antivirusni lekovi imaju zna~ajnu ulogu u profilaksi i terapiji infekcija respi- ratornog trakta, naro~ito kada efikasne vakcine nisu dostupne ili kada njihova pri-.

Odluka o dodeli ugovora JN 4-02d-17 Lekovi sa liste - Institut za ...

http://www.izzzdiovns.rs/JN/wp-content/uploads/2017/02/Odluka-o-dodeli-ugovora-JN-4-02d-17-Lekovi-sa-liste.pdf

24 феб 2017 ... Natrijum nitroprusid. Bez ponude. 8. Alprostadil. ,,lno-pharm" d.o.o. Beograd. 9. Tetrakorsartid. ,,Ino-pharm" d.o.o. Beograd. 0. Fludrocortizon.

Lista A-Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

http://rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Lista%20A_primena%20od%2001.01.2018..pdf

lansoprazol. SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 30 mg. Hemofarm a.d. ... Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

http://rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/A%20lista%20_primena%20od%2011.03.2019..pdf

SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 30 mg. Hemofarm a.d.. Republika ... nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u ...

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u ...

https://www.zczajecar.com/images/dokumenta/eksterna_doc/lista_d_261113.pdf

1mmol/ml. N003632. B05XA02 natrijum hidrogenkarbonat ⁰ rastvor za infuziju. 8,4%. C ... natrijum nitroprusid injekcija. 50 mg. N003178. C03CA01 furosemid ⁰.

Lekovi koji se koriste u akutnom koronarnom sindromu - udruženje ...

http://www.uksrb.rs/uploads/1479230773-lekovi.pdf

Antikoagulantni lekovi se primenjuju kod svih bole- snika sa AKS (STEMI, NSTEMI, NAP) istovremeno sa an- titrombocitnim lekovima. Nefrakcionisani heparin ...

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ...

https://www.zczajecar.com/images/dokumenta/eksterna_doc/lista_a1_261113.pdf

Cena leka na veliko po DDD. Participacija osiguranog lica. A02BC03. 1122160 ... PIPEM kapsula. 20 po 200 mg. Hemofarm a.d.. Republika Srbija. 363,50. 0,8 g.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog ...

http://www.rzzo.gov.rs/download/pravilnici/lekovi/A%20Lista_primena%20od%2020.12.2019..pdf

Država proizvodnje leka. Cena leka na veliko za pakovanje. DDD. Cena leka ... AVAMYS sprej za nos, suspenzija bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

http://rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Lista%20A1_primena%20od%2001.01.2018..pdf

proizvodnje leka. Cena leka na veliko za pakovanje ... J01MB04 pipemidinska kiselina. PIPEM kapsula. 20 po 200 mg. Hemofarm a.d.. Republika Srbija. 305.00.

Lista A-Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog ...

http://domzdravljabor.org.rs/images/lista%20lekova/Lista%20A_primena%20od%2001.01.2018..pdf

Lista A-Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta. JKL. ATC. INN. Zaštićeno ime leka. FO. Pakovanje i jačina leka. Naziv proizvođača leka.

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog ...

https://www.zczajecar.com/images/dokumenta/eksterna_doc/lista_b_261113.pdf

J01DH51 imipenem, cilastatin. MIPECID prašak za rastvor za infuziju bočica staklena, 10 po. 1000 mg (500 mg 500 mg). PharmaSwiss d.o.o.. Republika Srbija.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog ... - RFZO-u

http://rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Lista%20B_primena%20od%2001%2001%202018.pdf

Srbija. 1,544.70. 16 mg. 1,235.76. -. STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili ... je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min. ... ZODOL film tableta. 10 po 10 mg. Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

https://rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/A1%20Lista_pprimena%20od%2027.08.2019..pdf

Cena leka na veliko za pakovanje. DDD. Cena leka ... NITROLINGUAL sublingvalni sprej boca sa pumpom za ... BECONASE sprej za nos, suspenzija bočica sa.

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u ...

https://www.bolnica015.org.rs/dokumenta/Lista010118/Lista%20D_primena%20od%2018.11.2017..pdf

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti ... chloroquine phosphate ili sulphate tableta.

Vanredni pravni lekovi u postpku za ... - Правни факултет у Нишу

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z49/15z49.pdf

Предмет овога рада јесу ванредни правни лекови који се могу изјављивати против одлука донетих у поступку за расправљање заостав- штине.

Lista C . Lekovi sa posebnim režimom izdavanja Strana 1 - RFZO-u

http://rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Lista%20C_primena%20od%2001.01.2018..pdf

Lista C . Lekovi sa posebnim režimom izdavanja. JKL. ATC. INN ... najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u ...

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet ... - RFZO-u

https://rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Lista%20D_primena%20od%2015.03.2018..pdf

tableta. 500 mg. Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod ... aminofilin rastvor za injekciju/infuziju. 250 mg/10 ml. N003483. R03DA05.

lekovi koji sadrže testosteron: nema konzistentnih dokaza o ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2015/04/Testosteron-vest.pdf

Testosteron je hormon odgovoran za normalan seksualni razvoj muškaraca. Lekovi koji sadrže testosteron odobreni su za terapijsku primenu kod muškaraca sa ...

Biljni i tradicionalni biljni lekovi, monografije EU i lista EU - Savez ...

http://www.farmacija.org/dokumenti/Arhiv%20br%204%202019%20za%20sajt.pdf

HMPC priprema i nacrte unosa u listu EU za TBL, koje usvaja i objavljuje ... monografije za dve kombinacije biljnih droga i jednu monografiju za čaj, tj. čajne ... pasiflore (Passiflorae herba), cvast kamilice (Matricariae flos), herba virka.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.