Finansijska inteligencija

Inteligencija i umjetna inteligencija - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/UI-1-Uvod.pdf

Primijenjen na drugim igrama: šah, shogi https://deepmind.com/documents/119/agz_unformatted_nature.pdf. Dalbelo Bašic, Šnajder (UNIZGFER). UI – Uvod.

Inteligencija, prezpdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/5578/mod_folder/content/1/Inteligencija,%20prezpdf?forcedownload=1

Šta je IQ? • Inteligencija se najopštije određuje kao urođena ... Fluidna inteligencija je relativno nezavisna od vaspitanja i iskustva ... Prosečna - između 90 i 109.

POSLOVNA INTELIGENCIJA

https://old.vts.edu.rs/images/nastava/PoslovnaInteligencija/PI_skripta.pdf

Holos firme Crystal Decisions (prvi proizvod koji je koristio HOLAP memoriju). - Microsoft Analysis ... "report server" ili "ogledalo baze". ... servera (Applix, icCube, MicroStrategy, NCR, Oracle Corporation, SAS, SAP, Teradata,. Whitelight) tako i ...

veštačka inteligencija

http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ksivi_mo/Sajt%20KSiVI%20i%20Metode%20odlucivanja/Materijali/KSiVI/VI/1/vestacka_inteligencija-definicije_osnovni_pojmovi_paradigme.pdf

e-mail: [email protected] VEŠTAČKA INTELIGENCIJA. Istorijat. Šta je inteligencija? Inteligencija je sposobnost razmišljanja, razumevanja i učenja ...

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ufzg:340/preview

DJEČJI EKSTERNALIZIRANI I INTERNALIZIRANI POREMEĆAJI. ... Takšić i suradnici tvrde da je ispitivanje emocionalne inteligencije pomoću testova uratka.

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA: TEORIJA ...

https://hrcak.srce.hr/file/16712

25 sij 2006 ... 1. 2006. Emocionalna inteligencija je pojam koji se u posljednjih petnaest ... Prvi poznati test emocionalne inteligencije je Multifaktorska skala.

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U BOLESTIMA

https://hrcak.srce.hr/file/17704

neki faktori koji nemaju veze s IQ-em, a nalaze se ... testovima inteligencije, ve6 da snalaZenje u real- ... Wechslerova skala inteligencije (Wechsler, 19 56.,.

Veštacka inteligencija i igre

http://www.csnedelja.mg.edu.rs/static/resources/v1.0/AI.pdf

30 мар 2015 ... Kako napraviti balansirano ponašanje za "veštačku inteligenciju"u računarskih igrama. Tjuringov test. Algoritmi i heuristike mašinskog učenja:.

vizuelna inteligencija - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/149885.pdf

na Nacionalnoj akademiji FBI-a, inspektor Bendžamin Neš je utanačio održavanje ... Najčešći odgovor glasi da su to cveće i trava u staroj napu- štenoj zgradi za ...

UMJETNA INTELIGENCIJA DANAS

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:824/datastream/PDF/view

U radu je obraĊena umjetna inteligencija i njezina primjena danas. ... Glavni cilj rada je opisati tehnologiju umjetne inteligencije koja je danas prisutna te ...

Igre i veštačka inteligencija

http://ri4es.etf.rs/materijali/predavanja/ES_P4_Igre.pdf

Обично се могу прилагодити али уз слабије резултате. Најпознатији и најразвијенији алгоритми за потезне игре најбоље раде за zero-sum игре, за два ...

Odlučivanje i poslovna inteligencija - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2017/03/35.-Odlu%C4%8Divanje-i-poslovna-inteligencija.pdf

kao i empirijska istraživanja. Knjiga se sastoji iz devet poglavlja koncipiranih tako, da prvih šest ... 48. http://www.singipedia.com/content/12-Doktorski-radovi.

Duhovna inteligencija i međuljudska komunikacija

http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2009/1.19.pdf

Kad želi definisati pojam inteligencije kao čovjekove sposobnosti, psiholog se nalazi pred ... različitim društvima različito se vrednuju pojedine vrste inteligencije.

v. inteligencija - Gimnazija Velika Gorica

http://www.gimnazija-velika-gorica.skole.hr/nastava/predmeti/psihologija?dm_document_id=2165&dm_dnl=1

Testovi inteligencije prema načinu primjene. 19. ... Vrstama kognitivnog funkcioniranja pridruţite odgovarajuće vrste rješenja. ... Primjer točnog odgovora.

Višestruke inteligencije i ekološka inteligencija

https://hrcak.srce.hr/file/174519

11 ruj 2009 ... Polazeći od teorije višestrukih inteligencija i njenih pedagoških implikacija te ekologije ... šlja inteligentno (Goleman 1997), te socijalna inte-.

Pamćenje, metakognicija i inteligencija - Jekon

http://jekon.unizg.hr/Jekon/pdf-tehpredmeti/pamcenje_metakognicija_i_inteligencija.pdf

NASLOV PREDMETA: PAMĆENJE, METAKOGNICIJA I INTELIGENCIJA. Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Predrag Zarevski. Sadržaj: Osnovni je cilj kolegija ...

Poslovna inteligencija - OIKOS Institut

http://oikosinstitut.org/wp-content/uploads/2016/11/maletic.pdf

Poslovna inteligencija obuhvata pro- cese, tehnologije i ... Ključne riječi: poslovna inteligencija, BI,. OLAP, data mining. ... rad, FON, Beograd. Oracle (2008).

Finansijska operativa - SBM

http://www.sbm.co.rs/Bsoft/Finansijska%20operativa.pdf

Poslovni partneri (šifarnik). ▫ Atributi poslovnih partnera. ▫ Tabela kamatnih stopa. ▫ Obračun kamate. ▫ Izvod otvorenih stavki - IOS. ▫ Predlog za kompenzaciju.

FINANSIJSKA EDUKACIJA

https://www.casopisbankarstvo.rs/Portals/0/Casopis/2013/3/UBS-Bankarstvo-3-2013-Uvodnik.pdf

poslovanja banaka jedna od najznačajnijih je finansijska edukacija. O tome govore i Preporuke ... Since the last decade of the past century, and especially since the beginning of the 21st century, ... electronic form. In a concise and simple way,.

FINANSIJSKA MATEMATIKA

https://people.dmi.uns.ac.rs/~lila/files/FM%202015.pdf

FINANSIJSKA MATEMATIKA. [email protected] Page 2. Vremenska vrednost novca. Page 3. Vremenska vrednost novca. Dobili ste novčanu nagradu ...

Finansijska tržišta

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/07/OP%20i%20ekonomska%20grupa%20predmata/Ljiljana%20Bosiocic/Radni%20materijal%20za%20izborni%20predmet/Finansijska%20trzista.pdf

28 авг 2011 ... Sadržaj. Finansijska tržišta. 5. Učesnici na tržištu kapitala. 23. Finansijski instrumenti. 59. Osnove investiranja. 101 ...

Finansijska matematika 1

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_12249/objava_53586/fajlovi/FM1%202019_20%201_2.pdf

Kamata se obračunava samo na glavnicu (a ne na zbir glavnice i kamate). ▷ C - kapital. ▷ i ≥ 0 - godišnja kamatna stopa (u procentima). ▷ A0 = C, A1 = C  ...

UMJETNA INTELIGENCIJA U POSLOVANJU Title: Artificial ...

https://repozitorij.efzg.unizg.hr/islandora/object/efzg:2827/datastream/PDF/view

12 kol 2019 ... Etička pitanja korištenja umjetne inteligencije . ... diplomskog rada jest umjetna inteligencija, njezina integracija u ... Njegov seminarski rad o.

Veštačka inteligencija sa osmehom na licu - PRIRODNO ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/departman_za_racunarske_nauke/Lazar-Stamenkovic-Vestacka-inteligencija-sa-osmehom-na-licu.pdf

21 мар 2019 ... Veštačka inteligencija je disciplina računarskih nauka koja dobija na popularnosti poslednjih dvadesetak godina. Cilj veštačke inteligencije je ...

Lični SWOT Emocionalna i kognitivna inteligencija

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/2906/mod_folder/content/0/2.%20Li%C4%8Dni%20SWOT.%20Emocionalna%20%28socijalna%29%20i%20kognitivna%20inteligencija.pdf?forcedownload=1

Peter Salovey , John D. Mayer: Emocionalna inteligencija je skup sposobnosti koje bi trebalo da doprinose tačnijoj proceni i izražavanju svojih emocija, kao i.

emocionalna inteligencija medicinskih sestara i uspješnost u ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/mefos:769/datastream/PDF/view

Emocionalna inteligencija (engl. EQ) ključna je za snalaženje u praktičnim pitanjima svakodnevnoga života (1). Ona predstavlja skup vještina koji doprinosi ...

Veštačka inteligencija u video igrama - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~vladaf/Courses/Matf%20MNSR/Prezentacije%20Individualne%20Stare/Terzic_Vestacka_inteligencija_u_video_igrama.pdf

Univerzitet u Beogradu. Matematički fakultet. SEMINARSKI RAD. Metodologija stručnog i naučnog rada. Tema: Veštačka inteligencija u video igrama. Profesor:.

Emocionalna inteligencija i povezanost s ... - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2694/datastream/PDF

da Golemanov model emocionalne inteligencije nije ništa više od upitne »znanstvene« potpore prodaji njegove knjige »Emocionalna inteligencija«.

Veštačka inteligencija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40849-vestacka-inteligencija/809

9.5 Sistemi za dobijanje konstruktivnih odgovora zasnovanih na rezoluciji ... pacijenata u poslednjih 10 godina i na osnovu njih doći do sličnih rezultata. ... dovoljno snažan da opiše aritmetiku prirodnih brojeva (na primer Peanove aksiome ... binacija u igri Loto, ako su vam na raspolaganju dobitne kombinacije iz prošlih.

INTELIGENCIJA Pedagozi su još od kada postoji obrazovanje ...

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/3261/mod_folder/content/1/INTELIGENCIJA.pdf?forcedownload=1

Krajem prošlog veka jedinstvena knjiga „Emocionalna inteligencija“ od Daniela. Golemana izazval je pravu revoluciju u dosadašnjem shvatanju inteligencije.

vještačka inteligencija - Univerzitet Crne Gore

http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_2534/objava_24419/fajlovi/jedanaesto%20predavanje.pdf

memorije i za razumijevanje prirodnih jezika, gdje je semantika (značenje) riječi povezanih u rečenici izvlačena korišćenjem ovakvih mreža. Stoga je motivacija ...

skladištenje podataka i poslovna inteligencija u ... - Repozitorij PMF-a

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5309/datastream/PDF/view

5.2 Tarifni kalkulator i poslovna inteligencija . ... Dekodiranje podataka – sređivanje podataka na vrijednosti razumljive krajnjem korisniku. ... preko telefona.

Emocionalna inteligencija u liderstvu - Razvoj karijere

https://www.razvoj-karijere.com/media/files/Emocionalna_inteligencija_u_liderstvu.pdf

Emocionalna inteligencija (EI ili. EQ) je sposobnost prepoznavanja, shvatanja i upravljanja vlastitim i tuđim emocijama. • Ovaj pojam se fokusira na ulogu.

Finansijska operativa - BizniSoft

http://www.biznisoft.com/PDF%20uputstva/uputstvo-BS-finop.pdf

Tabela kamatnih stopa. ▫ Obračun kamate. ▫ Izvod otvorenih stavki - IOS. ▫ Predlog za kompenzaciju. ▫ Unos i štampa virmana. ▫ Zbirni pregled po partnerima.

Finansijska analiza - Puskice

https://api.puskice.org/files/show/1018

znači da preduzeće primenjuje hedžing finansijsku politiku. KOMENTAR za slučaj NOS<0: Obrtna sredstva finansirana su sa ______ dinara iz kratkoročnih ...

inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih ...

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/download/934/949/

Rusiji i Indiji (Plomin et al., 2003). Pri tome, genski doprinos generalnom faktoru inteligencije pokazuje se stabilnim, nezavisno od vrste testa inteligencije kojim ...

Emocionalna inteligencija i nastava književnosti - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:4266/datastream/PDF/view

RUDYARD KIPLING, AKO. Istraživanje je provedeno u 7. a razredu u sklopu Školske prakse. Nastavna jedinica bila je interpretacija pjesme Ako Rudyarda ...

robotika i umjetna inteligencija u službi inovacijskog razvoja

http://www.icent.hr/wp-content/uploads/2018/10/1.-Jerbi%C4%87_AGRO-ARCA-compressed.pdf

Robotika i umjetna inteligencija, uključujući aditivnu proizvodnju ... Trebamo nove teorije prezentacije znanja i znanja o znanju (ortogonalne pristupe).

Emocionalna inteligencija i kvaliteta prijateljskih odnosa u ... - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/12/Zavrsni%20radovi/2014/Zavrsni%20rad%20-%20Josipa%20Cvijetovic.pdf

Ljudi visoke emocionalne inteligencije uspijevaju regulirati emocionalna ... skala prisnosti u istospolnom prijateljstvu za adolescente, autorice R. Sharabany.

POSLOVNA INTELIGENCIJA Studije slučajeva iz hrvatske prakse

https://bib.irb.hr/datoteka/481181.PISSHP_-_Glavnina_teksta.pdf

Shematsku prikaz sastojaka unutarnje inteligencije tvrtke nalazi se na slici 1.3. SLIKA 1.3. Konačno ... http://www.dmreview.com/editorial/dmreview/, 10/2004. 143 ***. ... nas samo promet koji je na dnevnoj razini ostvaren na bankomatsku mreži Banke. 7.4.2. ... greška najmanja za model sa 7 osnovnih funkcija. U ovoj točci ...

emocionalna inteligencija - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:3722/datastream/PDF/download

19 ruj 2019 ... EMOCIONALNA INTELIGENCIJA I DRUŠTVENE TE AKADEMSKE ... Knjige: 1. Goleman, D. (1997.) Emocionalna inteligencija - zašto može biti ...

Veštačka inteligencija sa osmehom na licu - Prirodno-matematički ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/departman_za_racunarske_nauke/Lazar-Stamenkovic-Vestacka-inteligencija-sa-osmehom-na-licu.pdf

21 мар 2019 ... Veštačka inteligencija je disciplina računarskih nauka koja dobija na popularnosti poslednjih dvadesetak godina. Cilj veštačke inteligencije je ...

Tehničko crtanje, spacijalna inteligencija i CAD u osnovnoj školi ...

https://hrcak.srce.hr/file/305695

Tehničko crtanje i grafičko komuniciranje neizostavni je dio tehničkog stvaralaštva te dio općeg tehničkog odgoja i ... zabilježena iskustva primjene aplikacija za.

Finansijska tržišta - Ekonomski fakultet

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/1207FT-1cas-1.pdf

1 феб 2010 ... Irena Janković. Vrste finansijskih tržišta. • Prema ročnosti instrumenata: 1. Tržište novca. 2. Tržište kapitala (obveznica, akcija, hipoteka).

FINANSIJSKA TRŽIŠTA Devizno tržište

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/8585/mod_folder/content/0/3%20Devizno%20tr%C5%BEi%C5%A1te%20Ni%C5%A1.pdf?forcedownload=1

mora kupiti evro na deviznom tržištu) ... Devizni kurs posmatrano na dugi rok zavisi od stanja u ekonomiji zemlje, ... je za Evro od 37% u 2007. na 33% u 2013.

FINANSIJSKA TRŽIŠTA Tehnička analiza

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/15071/mod_folder/content/0/10%20Tehni%C4%8Dka%20analiza%202017.pdf?forcedownload=1

3.Fibonačijevi brojevi ... U Fibonačijevom nizu, svaki sukcesivni broj se formira zbrajanjem ... Korišćenje Fibonačijevih brojeva za tehničku analizu na. FOREX-u: ...

finansijska matematika - Ekonomski fakultet

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Prezentacija-Finansijska-matematika-za-master-studije-Compatibility-Mode.pdf

31 мај 2014 ... Banke, osiguravače i dr.finansijske institucije. 2. Zakonska regulativa. 3. ... TABLICE ZA STOPU PRINOSA I ZA DISKONTNU STOPU. STOPA/ ...

Finansijska tržišta - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40868-finansijska-trzista-praktikum/828

8 јан 1972 ... li će posao underwritinga biti sproveden u formi firm commintment ili best efforts i treba da prikaže ... Agrovojvodina a.d. Vršac, obične akcije sa pravom glasa. AGVJ. 196. 196. 196. 1 ... Zanini East d.o.o.. Vršac, Beogradski put ...

Finansijska podrška za početnike u poslovanju (Start up)

https://fondzarazvoj.gov.rs/sednice/9464IW04102018OdbijanjeStartup.pdf

4 окт 2018 ... вентилацију расхладне коморе, ледомат, расхладни орман за пиће, неутрални пулт, пулт са једноделном судопером, сталажа са шест ...

revizija - Centar za ekonomska i finansijska istraživanja

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-radova-Palic.pdf

prof. dr Ivan Milojević, Vojna akademija, Beograd, R. Srbija prof. ... Burda M., Viploš Č., Makroekonomija: evropski udžbenik, CLDS Beograd,. 2004. 9.

FINANSIJSKA INTEGRACIJA - TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4825/Disertacija456.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Merdžeri i akvizicije kao prateća karakteristika finansijske integracije .............. 195 ... Tipologija merdžera i akvizicija u finansijskom sektoru .............................. 209.

the content - Centar za ekonomska i finansijska istraživanja

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-Arandjelovac-2018-stampa.pdf

prof. dr Dragomir Đorđević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad, R. Srbija prof. dr Radovan Klincov, Univerzitet za poslovne studije, Banja ...

Finansijska trzista u uslovima krize - final

http://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/monog/article/download/518/462

Prof. dr Branko Vasiljević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu ... Ivanišević sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Branko Vasiljević sa.

Privredna i finansijska matematika - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82433&rType=2

... održanoj 9. jula 2010. godine, utvrdio predmetni program za izborni predmet PRIVREDNA I. FINANSIJSKA MATEMATIKA za III ili IV razred opšte gimnazije. 2 ...

FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA - osnovni koncept za ...

http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat10424.pdf

INTERESNI (KAMATNI) RAČUN. 2.1. Pojam interesa i kapitalisanja. 2.2. Prost interes. 2.3. Složen interes. 2.3.1. Problem kamaćenja jednokratnih, sporadičnih ...

FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE Nivo - EFSA

http://www.efsa.unsa.ba/arhiva/ef/dokumenti/ODSJEK%20MENADZMENT/SMJEROVI%20MENADZMENT/FINANSIJSKI%20MENADZMENT/FINANSIJSKA%20TRZISTA%20I%20INSTITUCIJE.pdf

Šifra predmeta: ECO332. Naziv predmeta: FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE. Nivo: Prvi ciklus studija. Godina: III. Semestar: V. Broj ECTS kredita: 5.

Finansijska globalizacija: Ponovna procena - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1452-595X0902143K

M. Ayhan Kose, Eswar Prasad, Kenneth Rogoff i Shang-Jin Wei. *. Rezime: ... Ključne reči: Liberalizacija kapitalnog računa, Finansijska integracija, Rast i volatil- ... Očito je da finansijska integracija takođe nije dovoljan preduslov za brz.

Finansijska i aktuarska matematika Zadaci za vježbu

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_21952/objava_64790/fajlovi/Zadaci%20FM%20za%20vjezbu.pdf

manipulativne troškove od 10€, ali je eskontna stopa 5%. Koju će banku odabrati? 4. Banka kupuje dvije kratkoročne državne obveznice uz racionalni eskont ...

oditor 0318 - Centar za ekonomska i finansijska istraživanja

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/ODITOR-32018-casopis.pdf

prof. dr Dragomir Đorđević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,. Novi Sad, R. Srbija prof. dr Čedomir Ljubojević, Visoka škola modernog biznisa, ...

Ekonomski efekti primene informacionih tehnologija na finansijska ...

http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2009/2.9.pdf

Ključne reči: informacione tehnologije, finansijska tržišta, insturmenti i institucije. Abstract: ... the_impact_of_the_Interent_on_financial_markets.pdf. 4 Sector ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.