Dvojno knjigovodstvo u ugostiteljstvu

Prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo - Veda Group

https://vedagroup.rs/wp-content/uploads/2018/12/PRELAZAK-SA-PROSTOG-NA-DVOJNO-KNJIGOVODSTVO.pdf

31 дец 2018 ... класе 4 и „нераспоређен вишак прихода из ранијих година“-конто 3400) ... У случају да је пасива већа од активе, билансна равнотежа се успоставља преко ... производње и готових производа треба да воде класу 9. ... вези са роковима за доставу књиговодствене документације за књижење.

Prenos u novu godinu u programu Dvojno knjigovodstvo - saop

http://www.saop.rs/icenter/media/uputstvo.za.prenos.u.novu.godinu.pdf

Najlakše ćemo proveriti ispravnost kontnog plana tako da u pregledu prvo filtriramo klasu 5 i proverimo da li imaju sva konta upisan konto zatvaranja.

Nacionalne manjine i dvojno državljanstvo

https://hrcak.srce.hr/file/291714

vljanstvom jer označava državljanstvo za transgranične etničke srod- nike koji trajno žive u ... 2010, 8), te mogao rješavati mnoga pitanja koja su se odnosila na mađarsku ... referendum o tome treba li dopustiti mađarsko (dvojno) državljanstvo.

ZAKON O UGOSTITELJSTVU

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2018/3154-18%20-Lat..pdf

13 јун 2018 ... obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina ... 6) Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i ...

SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA U UGOSTITELJSTVU

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:395/datastream/PDF/view

21 kol 2016 ... dvojnom knjigovodstvu. Poslovne knjige moraju se voditi po načelu nepromjenjivog zapisa o nastalom poslovnog događaju, a to su evidencije ...

ZAKON O UGOSTITELjSTVU - APIF

https://www.apif.net/images/dokumenti/eng/zakon_o_ugostiteljstvu-lat.pdf

Službeni glasnik: 15/10, Uputstvo: 106/10, Pravilnik: 85/10, Uredba: 87/10 ... pogledu ureĎenja, opreme i usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj na ...

Zakon o ugostiteljstvu - Grad Beograd

https://www.beograd.rs/images/file/8bd5e31888d46c4ab678df36b9b4b75b_6817684912.pdf

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz člana 3. stav 1. ovog zakona u periodu prekida ... mogu biti i delovi objekta u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica, koji kao ... nakon izdavanja uverenja o upisu u nadležni registar o obavljanju delatnosti u ... preduzetnika koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim ...

STRUKTURA I DIZAJN JELOVNIKA U UGOSTITELJSTVU SRBIJE ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3099/2016/0354-30991618091K.pdf

ugostiteljstvu u Republici Srbiji, sa aspekta zna- čajnog prodajnog ... tura, informacije, dizajn, ugostiteljstvo, turizam ... i stilu rada objekta, utvrde normativi i vrste.

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-ugostiteljstvu-Republike-Srpske.pdf

18 мај 2017 ... Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, vrsta ... i ekologije, pravilnikom razrađuje uslove za obavljanje ugostiteljske ... 3) Pravilnik o uslovima i načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnim.

Kreiranje popusta u maloprodaji, veleprodaji i ugostiteljstvu

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/popusti/Popusti_u_maloprodaji_veleprodaji_i_ugostiteljstvu.pdf

Osnovna ideja za uvođenje kartica je nadogradnja loyality programa tako da se ... grupe kupaca, tipa penzioner ili da važi za sve kupce, npr. vikend popust od ...

knjigovodstvo - unisVET

http://unisvet.cpu.si/index/get-file/uid/zjdutpgxkotxvtvmstijddpgkkaroblfgzxlgpfuk

skozi knjiženje spoznavamo tudi osnove denarnega poslovanja, in sicer različne ... Na osnovi zapisanega ugotovimo, da knjigovodstva nikakor ne smemo ...

Knjigovodstvo - Intersoft

https://www.intersoftsubotica.co.rs/uploads/editor/Knjigovodstvo.pdf

disketa)). Značenje ikona prikazano je na slici 2. Slika 2. ... Izveštaji (reporti) koji se mogu generisati iz IPS-a „Glavna finansijska knjiga” su: Bruto bilans i ...

Zdravstvena bezbjednost hrane u ugostiteljstvu na primjeru hotela

http://www.fms-tivat.me/download/spec-radovi/Jelena_Martinovic.pdf

3 окт 2016 ... Zakona o bezbjednosti hrane, primjena HACCP sistema je postala zakonska ... uspjeha je zasigurno i primjena HACCP koncepta, na šta je i ...

ponuda zdrave prehrane kao konkurentska prednost u ugostiteljstvu

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1420/datastream/PDF/view

27 kol 2017 ... Dosadašnja istraživanja utjecaja ponude zdrave prehrane na ... takvu vrstu hrane konzumiraju unutar svoga doma, zbog sigurnosti o ... Miličević, M., http://possector.hr/otvaranje/zdrava-hrana-u-restoranima (02.05.2017.) 4.

utjecaj gerila marketinga u ugostiteljstvu na ponašanje potrošača

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1717/datastream/PDF/view

Prof.dr.sc. Mirela Mihić. Natalija Ćurčin univ.bacc.oec. Split, rujan, 2017. ... potrošaču odabir i interpretaciju informacija u cjelovitu sliku stvarnosti. Slika 2: Proces ...

osnove sanitacije hrane u ugostiteljstvu - Departman za geografiju

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/osnove-sanitacije/07v.pdf

28 дец 2019 ... Tabela: Temperature prevoza i dozvoljena odstupanja kod utovara i istovara. Namirnica. Najviša ... tako da se podstiče pravilno kruženje namirnica. ... U ugostiteljskoj praksi se hrana proizvodi i služi u nizu kombinacija. To su:.

robno-materijalno knjigovodstvo

http://documents.infosys.rs/segmenti/Infosys_Pseg_robno-materijalno-knjigovodstvo.pdf

PROGRAMSKI SEGMENT – ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO. Ovaj dokument definiše funkcionalni sadržaj programskog segmenata kao i njegove ...

My Document - Ipos knjigovodstvo

https://www.ipos.hr/download/knjiga.pdf

3 kol 2006 ... Koje tvrtke, obrtnici, knjigovodstveni servisi koriste program Ipos ... DEMO aplikativni certifikati koje FINA izdaje besplatno svima koji to zatraže.

Knjigovodstvo poduzeća 1 - Algebra

https://www.algebra.hr/cjelozivotno-obrazovanje/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/Knjigovo%C4%91a-preview.pdf

Složeno knjiženje je ono kod kojeg jedan konto duguje, a dva ili više konta potražuju ili obratno. 1.000,00,. NOVAC NA RAČUNU U BANCI. Duguje. Potražuje.

KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE I OTKUPA SUNCOKRETA

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:1093/datastream/PDF/view

mnoštvo korisnih nusproizvoda od kojih su najznačajniji pogača i sačma, ... prvih većih proizvođača i organizatora proizvodnje uljarica (suncokret, uljana repica ...

Materijalno & Robno knjigovodstvo - Digit

http://digit.rs/srp/fis/doc/Materijalno_i_Robno_knjigovodstvo.pdf

Osnovna svrha podsistema FIS Materijalno & Robno knjigovodstvo je količinsko i vrednosno evidentiranje podataka o: Prometu sirovina. Rezervnim delovima.

plan rada za pogonsko knjigovodstvo .XLS

http://www.gogic.co.rs/data/plan-rada-pogonsko-knjigovodstvo.pdf

4 knjizenje kalkulacija. 5 knjizneje otpremnica. 6 citanje kartica u finansijskom knjigovodstvu. 10 obracuni. 1. 1 obracun ruc I poreza u prodatoj robi u veleprodaji.

magacinsko i materijalno knjigovodstvo - Intersoft

https://www.intersoftsubotica.co.rs/uploads/editor/Materijalno_mag.pdf

Povezivanje izdatnice sa trebovanjem vrši se tako što se sa padajuće liste ... Osnovni izveštaji koje koristi magacinska služba su: lager lista i kartica artikla.

OSNOVNO UPUTSTVO – FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

http://www.ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Opce_upute_financijsko.pdf

Duguje / Potražuje: zavisno o vrste k jiže ja, upisujemo samo jedan iznos. Storna se unose kao negativni iznosi. - Šifra – Naziv partnera: samo za salda- konti ...

Odabrana poglavlja knjigovodstvo upravljačko računovodstvo

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/odabrana_poglavlja_knjig_upravljacko_racunovodstvo.pdf

ODABRANA POGLAVLJA IZ KNJIGE UPRAVLJAČKO. RAČUNOVODSTVO – RAČUNOVODSTVO ZA MENADŽERE. Dr Branislav Nerandžić, Fakultet tehničkih ...

Rečnik ekonomskih pojmova - Program za knjigovodstvo ...

https://nd.rs/wp-content/uploads/Re%C4%8Dnik-ekonomskih-pojmova.pdf

Merčendajzing. Merčendajzing je povezan sa pojmom merchandise koji u engleskom jeziku ... Profaktura. (Predračun) - Izdaje se kupcu, kao neka vrsta ponude.

ROBNO KNJIGOVODSTVO NA PRIMJERU PODUZEĆA TISAK D.D.

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1060/datastream/PDF/view

se na temelju dokumenta dobavljača (račun, otpremnica). Svrha je registrirati prijem robe i kalkulaciju prodajne cijene. „Dokument Primka automatski se knjiži:.

robno knjigovodstvo na primjeru poduzeća tisak dd - Sveučilište u ...

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1060/datastream/PDF/view

Definicija problema . ... Definicija problema. U trgovini je robno ... Otpremnica je robni dokument koji nastaje u trenutku izvršenja naloga kupca odnosno.

source code - COBA Systems,programi za knjigovodstvo ...

http://www.cobasystems.com/18_CSYSTEMS_RunTime/Alaska%20Xbase %201.90.355.sl1%20Package1.pdf

30 окт 2014 ... ZA KNJIGOVODSTVENI PROGRAM u programskom ... Robno knjigovodstvo. 5. Registar ... editor Notepad (besplatan editor). Možete za ...

Prospekt programa - COBA Systems,programi za knjigovodstvo ...

http://www.cobasystems.com/firma/prospekt_programa.pdf

NBS. PROSTO KNJIGOVODSTVO. PROSTO KNJIGOVODSTVO je u potpunosti podržano, počevši od prijemnice. (kalkulacije), prijemnice komisione robe, ...

distribucija i konrola i konrola hrane i pića u ugostiteljstvu

https://www.dgt.uns.ac.rs/download/distribucija-kontrola-hrane-pica/predavanja/04.pdf

MERNE JEDINICE KAO BITAN FAKTOR ... Merenje zapremine je oblik merenje koje se izražava u šoljama, ml, dl, l, ... JEDINICE MERE ZA ZAPREMINU. Galon.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.