Denn recenice

o UTEMEUENOSTI RECENICE

https://hrcak.srce.hr/file/231909

ta je cjelovitost recenice utemeljena u cjelovitosti misli, pa tako cjelovitost dolazi iz ... ravnopravne polarizacije subjekta i predikata kao glavnih dijelova recenice.

Nezavisno slozene recenice

http://os-belec.skole.hr/upload/os-belec/images/static3/1042/attachment/Nezavisno_slozene_recenice_%287._razred%29.pdf

NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE. 7. RAZRED. VRSTA REČENICE. VEZNICI. ZAREZ. Rečenični niz. Bezveznička rečenica. Uvijek se odvaja zarezom.

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA

http://www.tanar.org.rs/wp-content/uploads/2014/01/ponavljanje_zavisne_recenice11.pdf

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA. 1. Upiši veznik između rečenica. Kupio sam hleb ______ doručkovao. Kupio sam sendvič ______ sam gladan. Jedem slatkiša ...

mogućnost rastavljanja rečenice

http://www.sspakrac.hr/index.php/dokumentiskola/category/10-jezik?download=144%3Arecenica

(MODALNOST): rečenicom se izriče obavijest o načinu i vremenu radnje. PRIOPĆAJNA SVRHA (ciljna usmjerenost) izjavne rečenice (.) upitne rečenice (?).

asindetske i sindetske rečenice u kur'anu - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-498406.pdf

nezavisnih, koordiniranih rečenica. Ovakve rečenice mogu biti bez veznika. (faṣl) i sa veznikom wa (waṣl). Obje vrste navedenih rečenica čine nezavisno.

pokušaj klasifikacije pogodbenih rečenice

https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/10/sj6_3-4_str167-175.pdf

s veznikom wenn ne može utvrditi bez pomoći tih dvaju korelata da li se radi o vremenskom ili pogodbenom odnosu između glavne i zavisne rečenice; ako.

odlike andrićeve “zar-rečenice” - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/339325

9 svi 2018 ... Kako će “zar-rečenica” da bude protumačena: kao retoričko pitanje, solilokvijum ili kao “pravo” pitanje na koje sledi sabesednikov odgovor,.

Nepotpune rečenice u književnoumjetničkom ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/22300/SCN%202%202016%20za%20splet%2003%20Nata%C5%A1a%20Jovovi%C4%87.pdf

Prisustvo nepotpunih rečenica u književnoumjetničkom tekstu dodatno ga ... ovi iskazi rečenice samo po smislu, odnosno sadržini, zato što se njima nešto.

OBJEKATSKE RECENICE U UDZBENICIMA ZA OSNOVNU SKOLU

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/07/Srpski%20jezik%20i%20knjizevnost/Rade%20Lalovic/Strucni%20radovi/OBJEKATSKE%20RECENICE%20U%20UDZBENICIMA%20ZA%20OSNOVNU%20SKOLU.pdf

Раде Р. Лаловић. ОБЈЕКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ У УЏБЕНИЦИМА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ* ... и неуправни говор и зависно-упитне реченице (сстр. 87, 88, 89.).

RED SASTAVNICA NA RAZINI SLOŽENE REČENICE I TEKSTA

https://hrcak.srce.hr/file/173967

L. Badurina: Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta. Rasprave 39/2 (2013.), str. 299–310. 300. Uvodno. Dva su moguća polazišta u razmatranju ...

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/50654

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

(diplomski rad vremenske rečenice Vlatka Peharda)

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/2271/1/%28diplomski%20rad%20vremenske%20re%C4%8Denice%20Vlatka%20Peharda%29.pdf

Ona se sastoji od glavne i zavisne rečenice. Zavisnom se. 8 Ovdje mislim na gramatike Težak-Babić (1992.), Silić-Pranjković (2005.) te Katičićevu Sintaksu ...

pogodbene rečenice u nastavi njemačkog jezika

https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/11/SJ_9_4_10.pdf

rečenice u čitavu rečenicu, a zatim da logički poredaju rečenice kako bi dobili osmišljenu ... Würdest du auch gern nach Sonnenberg fahren, wenn du könntest?

smo planirali da obnovimo rečenice sa veznicima dass i ob. Dakle ...

http://www.starina.rs/dokumenta/2019-20/kovid/materijal%20za%20nastavu/nemacki/8/3nem8Dass%20und%20ob%20Saetze.pdf

Dobar dan, dragi učenici. Za danas (25.03) smo planirali da obnovimo rečenice sa veznicima dass i ob. Dakle, reč je o ponavljanju lake gramatičke partije i ne ...

rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/256832

rečenične dopune; uzročne rečenice. 1. Uvod. Zavisne surečenice uz pojedine psihološke glagole u literaturi su tumačene različito. Pojedini autori smatraju da ...

složene rečenice i namjerno značenje - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/files/2013-24-1-2/7-AlicaArnaut97-111.pdf

iskazati i klauzama unutar složene rečenice. Zavisnosložene rečenice s namjernom klauzom. Namjerna (finalna) zavisna klauza označava namjeru, cilj ili svrhu.

Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta

https://bib.irb.hr/datoteka/682263.Zbornik41_Badurina.pdf

za izricanje vremenskih odnosa na razini složene rečenice smatrati vre- mensku (zavisnosloženu) rečenicu (npr. Dok sjedim, razmišljam ili Prije ne-.

postavljanje temelja za sastavljanje rečenice - Mikro knjiga

http://www.mikroknjiga.rs/Knjige/NEMN/3_01_NEMN.pdf

U nastavku vam dajemo kratak pregled vrsta zamenica u nemačkom jeziku: ... Prisvojne zamenice, kao što su mein, sein i ihr (moj, njegov i njen), opisuju pri-.

vezanje relativne rečenice na koordiniranu skupinu u hrvatskome

https://hrcak.srce.hr/file/334115

spoznajama jest relativna rečenica i pitanje procesa u podlozi vezanja relativne rečenice na odgovarajućega antecedenta. S obzirom na to da međusobni ...

Kondicionalne kopulativne rečenice u bosanskome jeziku - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-757292.pdf

U radu se razmatraju kondicionalne kopulativne rečenice u bosanskome jezi- ku. Opisuju se njihova semantička i strukturna obilježja. U središtu je pažnje.

Sintaksa recenice u nastavi srpskog jezika.pdf - Filum

http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/tabele_predmeta/OAS-Srpski/Sintaksa%20recenice%20u%20nastavi%20srpskog%20jezika.pdf

Курикулум. Табела 5.2 Спецификација предмета. 61740. Синтакса реченице у настави српског језика. Наставни предмет: Ознака предмета: Број ЕСПБ:.

Matematika na dlanu REČENICE SA SLOVOM ... - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/grupirane-rijeci/Recenice-sa-N.pdf

Rečenice sa N. 1. Matematika na dlanu. REČENICE SA SLOVOM/GLASOM N. NEMA NIGDJE NIKOGA. NAKITILA SAM SE. NALAZNIK NALAZI. NADZORNIK ...

Vremenske rečenice u njemačkim novinskim ... - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:4099/preview

(3a) Während (solange, sooft, seit, wenn) du da bist, fühle ich mich einfach wohl. Falls das Geschehen des Hauptsatzes in der Zukunft liegt, wird im Nebensatz ...

Rečenice sastavljene od riječi dugih do 3 slova - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/Citanje-i-pisanje/Citanje-recenice-3-slova.pdf

Čitanje - rečenice - 3 slova. 1/10. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Rečenice sastavljene od riječi dugih do 3 slova.

o faktivnosti rečenice čiji je glavni predikát glagol sa značenjem

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/121617/SpisyFF_227-1980-1_7.pdf?sequence=1

Kao što je poznato,1 faktivnim se nazivaju oni predikati koji svojim značenjem impliciraju da ono što njima podredena rečenica iznosi jeste istinit fakat. Glagol ...

bilo bi lakše protumačiti i rečenice s lično upotrijebljenim ... - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/305104

prosto korelativan s nazivom: preobličene rečenice. Pri tvorbi nekojega ... Sve te pojave ukazuju da je tradicionalna „prosta proširena rečenica" načelno tvor-.

Rečenice prema značenju i obliku - Baš je lepo biti dete

https://www.basjelepobitidete.com/RECENICE%20PREMA%20ZNACENJU%20I%20OBLIKU1.pdf

14 нов. 2017 ... Реченице према значењу и облику – провера знања. Име и презиме ученика: 1. Повежи реченицу са одговарајућом врстом према значењу. Ми смо добри ... в) Нисмо себични. г) Мислимо о осећањима других.

sintaksa rečenice u pripovjednom diskursu djece mlađe školske dobi

https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:228/datastream/PDF/view

Jednostavna proširena rečenica jest rečenica koja osim predikata i subjekta sadrži još koji ili sve ostale članove rečeničnoga ustrojstva (samostalne ili ...

TEA TULIĆ Iza svake Dašine rečenice stajao je čitav njezin život ...

https://www.forumtomizza.com/media/filer_public/c5/89/c5893a90-ab6d-446c-9ba9-339d6b5fc737/tea_tulic_in_memoriam_dasi_drndic.pdf

12 lip 2018 ... pitali zašto ne napiše kakav ljubavni roman, pokazujući temeljno nerazumijevanje prema književnosti i njenom biću. A Daša je do kraja radila ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.