Badem uzgoj

PriMus - Aj iznikna mi badem drvo.pri - Folkloretanznoten

http://www.folkloretanznoten.de/AjIzniknaMiBademDrvo.pdf

Aj, iznikna mi badem drvo. 000 000 000000˝ 0000 00Z 0 000000000000˝„. Mazedonien. 5 4. 000 00. „5 5. 0C#000 0˝ 00 0000000000˝ 00Z 0 0000˝ 0hm0 ...

ŠIFRA PROIZVOD CENA OPIS GRUPA 1216 BADEM PEČENI ...

http://zdravo.cc/cenovnik/cenovnik20180307.pdf

7 мар 2018 ... ČAJ U RINFUZI. 1363. CRNI SLEZ. 53.00 din/100g. Čaj. ČAJ U RINFUZI. 2845. CRVENA DETELINA. 167.10 din/100g. Čaj. ČAJ U RINFUZI.

UZGOJ RUŽA

https://hrcak.srce.hr/file/242266

naÀinu rasta mogu se podijeliti na grmolike ruže i penjaÀice. Sadnja ruža. Pri izboru mjesta za sadnju treba voditi raÀuna da ruže traže puno sunca i propusna,.

UZGOJ GLJIVA

https://hrcak.srce.hr/file/240982

hifa) i služi za daljnje razmnožavanje gljiva. Micelij koji služiti kod uzgoja gljiva može se proizvesti iz plodnog tijela gljive ili iz spora, a sama proizvodnja micelija ...

uzgoj ribe

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Servisi/Poslovanje/Documents/TU%20Uzgoj%20ribe.pdf

5.7.1 Priprema ribnjaka . ... Korisna vodena površina ciprinidnih zemljanih (hektara) i kaveskih ribnjaka (m2)16. Tabela 2 ... Ograde za mulj se mogu napraviti od.

Gljive za uzgoj

http://www.bilje.hr/POLJOPRIVREDA/AgBase_4/PDF/Gljive.pdf

uzgoj u Francuskoj. Danas se ... Uzgoj - duž oblice promjera 20-25 cm i dužine oko metar, sačine se tri reza do dubine 2/3 ... se micelije bukovače. Svaki rez ...

UZGOJ PRASADI

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/s_uzgoj_prasadi.pdf

Valja obratiti pažnju na tijek prasenja i ponašanje krmače te poduzeti ... Tek oprasenim praščićima treba omogućiti da što prije posisaju prvo mlijeko krmače ...

UZGOJ SMOKAVA

http://www.skink.hr/novo/Rad.pdf

UZGOJ SMOKAVA. Autor: dr. sc. Željko Prgomet. UZGOJ SMOKAVA. UVOD. Brojni povijesni podaci dokazuju da se smokva još u pretpovijesno doba uzgajala u ...

Uzgoj i tov gusaka - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/2720/25454/version/1/file/AFPS-sto%C4%8Darstvo.pdf

Kombinirane pasmine kokoši: mogu nesti jaja i u zimskom periodu, relativno brzo ... Rocks, Wyandottes, Australorp, Cornish, Orpington, Sussex,. Faverolles ...

Uzgoj kupusa.pdf

http://5.189.140.16/~svetodavstvo/sites/default/files/Uzgoj%20kupusa.pdf

Dan pre rasađivanja rasad kupusa treba dobro zaliti,. - Ukoliko je rasad prerastao i ako se sadnja obavlja po toplom vremenu, poželjno bi bilo odrezati deo lisne ...

Uzgoj borovnice

https://hrcak.srce.hr/file/240879

Prema posljednjim podacima visokogrmolika borovnica se u SAD-u uzgaja na površini ... Kod nas ima vrlo malo iskustava u uzgoju visokogrmolike borovnice.

UZGOJ MALINA

https://hrcak.srce.hr/file/242170

13 lip 2005 ... udruge proizva aÀa ili kooperanata. Uzgoj malina na malim posjedima danas ima posebno veliko znaÀenje. Plodovi plemenitih sorti maline ...

UZGOJ FAZANA

https://biologija.vet.bg.ac.rs/Katedra/Uzgoj_nega_divljac/Uzgoj%20fazana.pdf

Danas se fazani uzgajaju u posebnim uzgajalištima. (fazanerije) uz pomoć inkubatora, toplih baterija, veštačkih kvočki i volijera. Za vreme uzgoja pod domaćim ...

Uzgoj pčela - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/41/Uzgoj%20pcela.pdf?ver=2017-12-29-124751-707

kapske pčele zalijeću se u košnice drugih pasmina gdje vrlo brzo počinju ... Nastanjuje planine i doline istočno od Mediterana (Izrael, Jordan, Libanon, Sirija).

UZGOJ I NEGA GMIZAVACA

http://biologija.vet.bg.ac.rs/Katedra/Uzgoj_nega_divljac/UZGOJ_NEGA_DIV_EGZ_GMIZAVCI.pdf

Kod nekih guštera i morskih zmija inkubacija jaja odvija se u telu. Embrioni ... terarijumu treba da bude delimično navlažen, pa je potrebno često prskanje. Mogu se ... izleći, pa ih je potrebno odmah uzeti i u istom položaju smestiti u inkubator.

UZGOJ I OBUKA JAZAVČARA

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:582/datastream/PDF/view

Kinofil je svaki ljubitelj i uzgajač pasa koji pokazuje zanimanje za uzgoj i usavršavanje pasmine. Kinološka aktivnost obično počinje prije početka kinološkog.

SAVJETI ZA UZGOJ KRUMPIRA

https://hrcak.srce.hr/file/241865

KORIŠTENJE NAKLIJANOG I DEKLARIRANOG KRUMPIRA ... i rane sorte, posade naklijali i deklarirani gomolji, nastire zemljište i biljke ... Najbolja je traka.

UZGOJ SVINJA NA OTVORENOM

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/s_uzgoj_svinja_na_otvorenom.pdf

da svinje ne unište oranicu jer ona služi za naizmjenično držanje svinja i ... Na pravokutni oblik terena hrana se donosi u svaki dio, a na zrakasti se doprema za ...

UZGOJ KADULJE (Salvia sp.)

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:849/datastream/PDF/view

(http://dobarzivot.net/zdravlje/ljekovito-bilje/kadulja-sto-lijeci-recepti-za-pripravu-od-caja- rakije-vina-do-umaka-sira-i-cipsa/). 5. Metode uzgoja kadulje. 5.1.

Kavezni uzgoj šarana

https://www.hgk.hr/documents/vukovar2009-008-markovic-kavezni-uzgoj-sarana5b051ba366067.pdf

Gajenje šarana u kaveznim sistemima predstavlja visoko intenzivnu proizvodnju sa nizom prednosti, ali i nedostataka u odnosu na proizvodnju u klasičnim.

HIDROPONSKI UZGOJ KRASTAVACA

https://hrcak.srce.hr/file/240961

Benko B., Sanja Fabek1. Znanstveni rad. HIDROPONSKI UZGOJ KRASTAVACA. Sažetak. Tijekom višegodišnjeg uzgoja na tlu u zaštićenom prostoru javljaju se ...

Uzgoj kineskog kupusa

https://www.holcim.hr/sites/croatia/files/documents/Dana_polja_PG_Vrankic_-_Uzgoj_kiselog_kupusa.pdf

15 kol 2013 ... red, te kupusnjače na istu površinu saditi tek svake 4 godine, a najbolji su predusjev kineskom kupusu žitarice. (posebno ječam), pa krumpir, ...

uzgoj kornišona - RZ AGRO

http://www.rz-agro.rs/images/uzgojkornisona.pdf

a recepti kišeljenja zavise od prerađivača i lokaliteta gdje se prodaje. Opis biljke ... Više od 95% svjetske proizvodnje kornišona su krupnobradavičasti kornišoni.

Uzgoj Žižula /Zizyphus jujuba

http://www.skink.hr/novo/rad%201.pdf

Žižula (Zizyphus jujuba) je voćna vrsta koja raste na našem mediteranskom uzgojnom području. Pripada porodici Rhamnaceae i rodu Zizyphus. S obzirom na to ...

Uzgoj crvenog i crnog ribizla

https://hrcak.srce.hr/file/240801

crnog ribizla po tome što se crveni ribizl bere ručno, a crni mehanizirano. ... Ključne riječi: ribizl crveni, ribizl crni, sadnja, izbor terena, sadni materijal. 1.

SORTE BOROVNICA ZA EKOLOŠKI UZGOJ

https://bib.irb.hr/datoteka/899442.Sorte_borovnica_za_ekoloki_uzgoj.pdf

U ovom radu prikazane su sorte za ekološki uzgoj borovnica prema smjernicama iz korištene ... Opisana je sistematika borovnice i ekološki uvjeti za uzgoj.

Hidroponski uzgoj povrtnih kultura

https://hrcak.srce.hr/file/240486

www.poljoberza.net - Pristupljeno 20. studenog 2011. www.wikipedia.org/wiki/Hydroponics - Pristupljeno 20. studenog 2011. professional paper. Hydroponic ...

Savjeti za uzgoj kruške - Partner

https://www.partner.ba/upload/attachments/uzgoj_kruske_Hp8.pdf

konzumirano jabučasto voće u Bosni i Hercegovini su: jabuka i kruška. Što se tiče građe ... Kultivirane sorte krušaka; a) Konferans b) Santa Maria c) Viljamovka (wiliams) ... Prinos- kg. -. 625*3 kg/st. 1875 kg. 625*10 kg/st. 6250 kg. 625*25 kg/st.

Uzgoj mlađa kalifornijske pastrmke

https://hrcak.srce.hr/file/125741

grad, Beograd. Referat je održan na Savjetovanju Uzgoj pastrva u kavezima u. Ohridu 9. do 11. septembra 1987. Page 2. Ribar. Jugosl., 42, 98–100 (1987), ...

uzgoj aronije - Savjetodavna služba

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/aronija_2312_finish_opt.pdf

U Europi se najviše uzgaja u sjevernim dijelovima Rusije ... se procjenjuje da intenzivnih nasada aronije ima svega oko 20 hektara ... PRIPREMA TLA I SADNJA.

UZGOJ BILJAKA I EKO - FOOZOS Repozitorij

https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:1207/datastream/PDF/download

List begonija priĉvršćen na zemlju moţe projicirati korijen; korijen moţe izbaciti ... obaviti sadnja lukovica, korijena, gomolja i zeljastih presadnica, dok ruĉno ...

priručnik za uzgoj aronije - Tehnoalarm!

http://tehnoalarm.hr/wp-content/uploads/2017/07/PRIRUCNIK_ARONIJA.pdf

Aronija spada u porodicu ruža (Rosacea). U svijetu se koristi nekoliko istoznačnica za Aronia melanocarpu ( crnoplodnu aroniju ) kao npr. Aronia nigra,.

UZGOJ SANSKIH KOZA NA OPG-u ŽEGER

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:5/datastream/PDF

Nakon sezone parenja jarci se odvajaju od koza, a često puta budu i izlučeni iz proizvodnje. Rasplodni jarčevi zamjenjuju se s jarčevima iz drugog stada, ...

UZGOJ PERNATE DIVLJAČI - PREPELICA

https://hrcak.srce.hr/file/40693

jaja), a kasnije prevladava biljna hrana. UMJETNI UZGOJ. U umjetnom uzgoju najviše se koriste hibridi nas- tali križanjem ženki japanske prepelice (Coturnix.

UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA - PERADARSTVO

http://ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr/skola/djelatnici/marija_jerkunica?dm_document_id=1373&dm_dnl=1

želudac je crveno- modre boje, tvore ga 4 mišića i služi za drobljenje hrane. (kamenčići). ... Ljuska je građena od CaCO3 debela 0,35 mm. Ima 7-9000 pora.

FIFe Pravila za uzgoj i registraciju

https://www.sfdh.hr/wp-content/uploads/2017/04/UZGOJNI-PRAVILNIK-SFDH-1.pdf

6.5 BUR (Burmanska mačka). FIFe priznaje samo sljedeće EMS kodove kod burmanskih mačaka: n, a, b, c, d, e, f, g, h, j. FIFe neće poticati bili koju osobu ili ...

Uzgoj ekološke lavande - Biogeist

http://www.biogeist.hr/upload_data/site_files/uzgoj-ekoloske-lavande.pdf

Odabir kultivara (lavandin ili prava lavanda). • Odabir zemljišta (ocjedito, osunčano tlo). • Sklop nasada (način berbe). • Priprema tla. • Sadnja. • Radovi u ...

Plantažni uzgoj paulovnije - Paulovnija.hr

http://paulovnija.hr/wp-content/uploads/2018/03/Plantazni-uzgoj-paulovnije.pdf

15 ožu 2018 ... nje sukladno kojemu uzgoj i stav- ljanje na tržište ... nica u matičnjaku, uzgoj sadnica i prodaja ... učava mogućnost uzgoja tartufa na korijenu ...

„Uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja”

http://www.vetks.org.rs/documents/skupovi_u_najavi/HORSEVILLE%202011.doc.PDF

30 сеп 2011 ... ISHRANA I PATOLOGIJA KONJA. Moderatori: Jelena Nedeljković-Trailović, Miroslav Urošević. 12.00-12.30 IZBOR HRANIVA, SASTAVLJANJE ...

UZGOJ PASA PASMINE RODEZIJSKI RIDGEBACK

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:522/datastream/PDF/view

UZGOJ PASA PASMINE RODEZIJSKI RIDGEBACK. Završni rad ... Posljednje, opisana je odgovarajuća dresura i prehrana koje su ključne da bi se pozitivne ...

Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica - Tlo i biljka

http://tlo-i-biljka.eu/Tekstovi/Borovnice_pH.pdf

30 ožu 2019 ... Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Nedostatak željeza drastično smanjuje količinu klorofila (Slika 1.) ...

uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja

http://www.vet.bg.ac.rs/uploads/file/vesti.2013_2014/Uzgoj.reprodukcija.i.zdravstvena.zastita.konja-program.pdf

6 окт 2013 ... I zasedanje KONJARSTVO I KONJIČKI SPORT U SRBIJI I REGIONU: STANJE I PERSPEKTIVE. Moderatori: Dragiša Trailović i Mirjana Baban.

Izbor supstrata za hidroponski uzgoj krastavaca

https://hrcak.srce.hr/file/240681

retan, polistiren, ureafomadehid) podrijetla. Supstrati se još mogu podijeliti na vlaknaste i granulirane. Važna svojstva supstrata za hidroponski uzgoj su ukupni ...

UZGOJ MLADUNACA ŚARANA U RECIRKULACIJSKOM SUSTAVU ...

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/930/12%20Aquaculture%20and%20Fishery%202011%20-%20Bogut.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tradicionalan uzgoj konzumnog šarana u našim klimatskim uvjetima traje tri uzgoj- ne sezone. Prva uzgojna sezona počinje nasadom i uzgojem ličinaka i ...

HIDROPONSKI UZGOJ SALATE U LUXAR AG d.d., ZAPREŠIĆ

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:519/datastream/PDF/view

Mikroklima zaštićenog prostora (plastenik). ... da bi bio onemogućen ulazak insekata koji mogu napraviti štetu izravno hraneći se biljnim materijalom ili mogu ...

Uzgoj i nega zivotinja u ZOO vrtovima-Reptili

http://biologija.vet.bg.ac.rs/Katedra/Uzgoj_nega_divljac/UZGOJ_NEGA_DIV_EGZ_GMIZAVCI.pdf

životinja koje se održavaju na površini vode i kod krokodila su oči, uši i nozdrve na istom nivou, malo ... njihovom meniju nađe i panter i američki crni medved.

uzgoj surfinija na obiteljskom poljoprivrednomgospodarstvu gadţić

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:58/datastream/PDF/view

Štetni organizmi koje se javljaju u proizvodnji surfinija ………. 5. 2.4.1. Štetnici … ... Slika 10. Reznice surfinije. Izvor: Vlastita fotografija sa OPG-a Gadţić ...

UZGOJ LJEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNO BILJA

https://www.vusb.hr/upload/Ljekovito_zacinsko_i_aromaticno_bilje.pdf

10 tra 2019 ... KOPRIVA (obična kopriva, velika kopriva, žegavica, žara)… ... Kamilica je ljekovita biljka čiji je najznačajniji svjetski proizvođači Egipat i ...

UZGOJ PELARGONIJA NA OPG –u TEŢAK U 2017. GODINI

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:500/datastream/PDF/view

Mnoge naše balkone krase cvjetnice poput surfinija (Petunia × atkinsiana Surfinia. Group) ... Slika 3. Pelargonija jednostrukih cvijetova (Pelargonium peltatum).

UZGOJ I PASMINSKA OBILJEŽJA BERNSKOG PLANINSKOG PSA ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:199/datastream/PDF/view

štenadi iz brloga, mladih vukova, šakala i divljih pasa, te kasnijim križanjem istih. Što se ... displazija kukova i problemi s ligamentima su najčešći uzročnici smrti.

savremeni uzgoj jagoda - JAGODE MILETIC

https://www.jagodemiletic.rs/dokumenti/uzgoj_jagoda_na_otvorenom.pdf

Uzgoj jagoda je veoma atraktivan biznis jer je obrt kapitala veoma brz, najbrži u voćarskoj ... Jednogodišnji zasadi su bolji od višegodišnjih, jer se dobija veći prinos po jedinici površine, plodovi ... 5-10% manje biljaka po hektaru. Oko 30% ...

Preparati za ekološki uzgoj masline - Biogeist

http://www.biogeist.hr/upload_data/site_files/preparati-za-ekoloski-uzgoj-masline.pdf

Mikroorganizmi – (bacillus thuriginesis) gljive koje se hrane kukcima ili im spriječavaju razvoj. • Ekstrakti iz biljaka (ulja, čajevi, macerati) – kopriva, buhač ...

UZGOJ LIMUNA NA OBALAMA AMALFIJA (ITALIJA)

https://hrcak.srce.hr/file/251133

vršenje i prodaju limuna na Siciliji, kada ponuda na tr- žištu počne opadati a cijene ... Jedno od takvih povoljnih staništa za uzgoj agruma jest obala Amalfija ...

O UZGOJU TARTUFA OPĆENITO, SA OSVRTOM NA UZGOJ ...

https://hrcak.srce.hr/file/260977

uzgoj tartufa osobito se proširuje u Francuskoj, gdje je i danas vrlo raširen i čini vrlo važan doprinos poljoprivredne proizvodnje. Tartufi su dakle podzemne ...

Vodič za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja - GEA

http://www.gea.ba/wp-content/uploads/2012/03/vodic_za_uzgajanje_ljekovitog_i_aromaticnog_bilja.pdf

aromatičnog bilja (kamilica, menta, lavanda, ruzmarin, smilje, lovor i dr.), proizvodnji sadnog ... Cijena sirovog korijena na domaćem tržištu kreće se od 2,00 do 2 ...

Zbornik - Uzgoj divljači i zaštita biološke raznolikosti

https://bib.irb.hr/datoteka/808572.Zbornik_Uzgoj_divljaci_Vinkovci.pdf

17 tra 2012 ... 2. Uzgoj divljaći i zaštita biološke raznolikosti, Vinkovci, 17. travnja 2012. Intenzivan uzgoj zečeva kaveznim sustavom. Krunoslav Pintur.

Uzgoj mesnatih pasmina svinja za proizvodnju tradicijskih ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:1846/datastream/PDF/view

najpoznatiji suhomesnati proizvodi su: kulen, šunka, slanina i kobasica. Da bi se postigla visoka kvaliteta suhomesnatih proizvoda, veliku pažnju treba posvetiti ...

intenzivan uzgoj kontinentalnog voća - Savjetodavna služba u ...

https://www.savjetodavna.org/Savjeti/intenzivan%20uzgoj%20kontinentalnog%20voca.pdf

vegetacije skupe (zimski položaj) mreža. Zimski položaj ... Podizanje zasada bez protivgradnih mreža predstavlja veliki rizik. ... Protivgradna i mreža za zasjenu ...

Kulture kratkih ophodnji: uzgoj, korištenje i održivost - SRC

http://www.srcplus.eu/images/EIHP_Handbook.compressed.pdf

30 ožu 2015 ... se upotrebljavaju u Europi su topola i vrba. Stoga se u ovom priručniku uglavnom bavimo tim vrstama. KKO su izvrsna alternativa godišnjim ...

uzgoj perunika (rod iris) - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:615/datastream/PDF/view

Ksenija Šarlija, apsolvent. Prediplomski studij smjera Hortikultura. UZGOJ PERUNIKA. (ROD IRIS). Završni rad. Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada:.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.