Aspekti ascendenta u natalu

biološki aspekti zdravstvenog obrazov oški aspekti ... - PMF - unizg

https://www.pmf.unizg.hr/images/50010474/Bioloski%20aspekti%20zdravstvenog%20obrazovanja.pdf

Hladetina, sulc, pihtije, pača, želadija, žulica, lučenje… evo prva ove godine, svinjske nogice, buncek (koljenica), koža svježa i dimljena, 2 svinjska jezika ...

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI 22 (1/2)

https://vards.liepu.lv/files/VARDS%20UN%20TA%20PETISANAS%20ASPEKTI_2018.pdf

(turinio papildymo) konjukcija – antrame sakinyje pasakoma daugiau ... atgādina argonautu ceļojumu, kurā piedalījās Orfejs, bet Venēra ieiet kalēju un ... Intertextualité et traduction. Meta, Volume 51, n°1, mars,. 2006, p. 98–118. [sk. 2018. g.

IZAZOVNI ASPEKTI SUNCA

https://www.keplerunited.org/upload/file/dq9566xizvkkkoc0ws.pdf

IZAZOVNI ASPEKTI SUNCA i njihove psiho-fizičke refleksije na život natusa. Bojana Mutavdžić. Upoznati sebe, svoju ličnost. Ne odbacivati nikoga i ništa jer sve ...

PATOGENETSKI ASPEKTI ATEROSKLEROZE

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2007-html/1-broj/PATOGENETSKI%20ASPEKTI%20ATEROSKLEROZE.pdf

prevencija i lečenje ateroskleroze i njenih posle- dica. Terapija ... muškarce, >88 cm za žene); trigliceridi (>1.7 ... (>0.9 za muškarce, >0.85 za žene), trigliceridi.

226 UDK 613.281:637.5 NUTRITIVNI I ZDRAVSTVENI ASPEKTI OD ...

http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2011/pdf/Animal_production/Stojanovski_i_sar_1.pdf

Nutritivna vrednost mesa zavisi od vrste životinje od koje potiće meso, starosti, pola i način ... Stočarski prpizvodi kako što su mleko, jaja i meso su najkvalitetniji ...

SINTAKTIČKI (I SUPRASINTAKTIČKI) ASPEKTI PRAVOPISNE ...

https://hrcak.srce.hr/file/220891

u složenoj, Zarez i nezavisnosložene rečenice, Zarez i zavisnosložene rečenice, a sličnu metodologiju vidimo i srpskome pravopisu (Zapeta među delovima re-.

Biocidi u ljekarni - mikrobiološki aspekti

https://bib.irb.hr/datoteka/876040.hfd-biocidi_2016.pdf

20 svi 2017 ... Biocidi: ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI. • Biocidi niskog stupnja antimikrobne aktivnosti. – Fenoli. – Kvarterni amonijevi spojevi (KAS).

ekonomski aspekti globalizacije - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0032-89790504135B

ekonomska sarnirn tim) obavijena velom neizvesnosti i nepoznanice, ali i zato sto je globalizacija u ovom obliku i fazi zaista nesto epohalno i nepoznato, ...

ENDOKRINI ASPEKTI KRONOVE BOLESTI

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-1925/2019/1821-19251973007I.pdf

Centar Srbije, Doktora Subotića 13, Beograd, [email protected] 3. Prof. dr Vesna Dimitrijević-Srećković, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti meta-.

KRANIOSTENOZE – RENDGENOLOŠKO- OFTALMOLOŠKI ASPEKTI

http://www.serb-ophthalmology.rs/AO/Arhiva/2014/KRANIOSTENOZE.pdf

kraniostenoze se svrstavaju Kruzonov i Apertov sindrom. Uz kraniostenoze mogu se javiti deformiteti i na drugim kostima skeleta. Rendgenološka i oftalmološka ...

NEKI ASPEKTI NEOLIBERALIZMA U SVJETSKOM ...

https://hrcak.srce.hr/file/63809

3 ruj 2008 ... Kapitalizam pod dominantnim utjecajem neoliberalne ekonomske teorije kreće u ... No najznačajnije, neoliberalni kapitalizam današnjice ...

EKONOMSKI ASPEKTI KATALONSKOG SEPARATIZMA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2018/2217-401X1802006P.pdf

teške decenije za Kataloniju pod Frankovom diktaturom. Njena autonomija i sve njene institucije su bile ukinute, katalonski jezik je bio zabranjen, a katalonski ...

KLINIČKI ASPEKTI IMUNOSUPRESIJE ŽIVINE*

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2457/2015/0350-24571502091R.pdf

humoralni i/ili celularni imunski odgovor suprimiran. Imunosupresija može biti ... Efekti virusa GB na humoralni imunitet / Effects of IBD virus on humoral immunity.

ENERGETSKI ASPEKTI NAVODNJAVANJA KIŠENJEM

http://147.91.222.221/bitstream/handle/123456789/212/PT_03-2008-Miodragovi%C4%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Napor pumpe je pritisak izražen u mVS (10 mVS je 0,980665 bara), ... pumpi, a ukupni napor je jednak naporu koji ima pumpa sa najvećim naporom. Ukoliko.

EKOLO[KI ASPEKTI PRIMENE PIRALENA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2006/0042-84500603348A.pdf

‚obično trafo-ulje— je laneno, kome su dodati aditivi œ dielektrični stabilizatori, otrovne i genotoksične supstance. Ova trafo-ulja nisu trajna i svake godine mo-.

dekart: aspekti filozofije - komunikacija

http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/fid/XXVI/d04/show_download?stdlang=ser_lat

Doduše, samo mesec dana pre ovog pisma, on je princezi natuknuo sasvim drugu stvar г da je odnos između ljudske duše i tela nešto što se shvata po sebi, i da ...

FERMIJEV PARADOKS: FILOZOFSKI ASPEKTI

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1473/datastream/PDF/view

Tzv. Fermijev paradoks stoga predstavlja okosnicu ovoga rada koji je koncipiran kao rasprava između Optimista, prema kojima su život i inteligencija uobičajene ...

jezični i sadržajni aspekti - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/146057

izid', džanum, da me vidiš l i da čuješ moj razgovor- l je li sladak, a, što veliš?- l ... značenje je diskreditivno za čarobnu vilu, kojoj se autor obraća u liku derviša, ...

SAVREMENI ASPEKTI ETIKE NAUKE

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2012/download/197_45124113211e1a26d36ed47cca7a7360

zirom na njihovu etičku i ljudsku (opšteljudsku) vrednost, a aspekti u nekima su suspektni i čak ... učenja da se Zemlja okreće oko Sunca. Njegova apokrifna ...

JezičnoPoViJesni i računalnoJezikosloVni asPekti oPisa i ...

http://bib.irb.hr/datoteka/770045.07_Stojanov.pdf

ovisno o prihvaćanju terminoloških parova spojnica – crtica i crtica – crta). na temelju jezičnopovijesnoga i računalnojezikoslovnoga poredbenog istra-.

MAKROLINGVISTIČKI ASPEKTI OSLOVLJAVANJA U NEMAČKOM ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8290/Disertacija10951.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16 мај 2014 ... 2.3 ISTRAŽIVANJA O OSLOVLJAVANJU U NEMAČKOM JEZIKU, 44 ... Genossen legen keinen Wert auf Hierarchien dafür großen Wert und einen ... predlog. Na osnovu podatka iz literature, ali i prema našim nemačkim ...

Poreski aspekti likvidacije - Правни факултет

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/ilpgor/Aneks%201%20-%20Poreski%20aspekti%20likvidacije.pdf

законског заступника или без ликвидационог управника, а не региструје ... састави и извештај о спроведеној ликвидацији, затим писану изјаву да је ...

komunikološki i antropološko- bihevioralni aspekti društvenih ...

https://repozitorij.ds.unios.hr/islandora/object/dsos:36/datastream/PDF/view

4) tetovaže ... strukturu i značenje jezika, kao komunikacijskog aparata. ... predaji, ulazak vrapca, kao i paunova pera u kuću, siguran je znak uroka, bolesti i ...

PSIHOLOŠKI ASPEKTI POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

http://www.mpoo.org/dokumenta/saobracaj/ostalo/prezentacije/Psiholoski%20aspekti%20polaganja%20vozackog%20ispita.pdf

Jesmo li svi isti u situaciji polaganja vozačkog ispita? Koje su posljedice neuspjeha polaganja? Koliko kandidata uspije zadržati psihološku stabilnost i pokuša ...

SAVREMENI ASPEKTI UPOTREBE VALERIANAE OFFICINALIS

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2010-html/3-broj/Ivana%20Damnjanovic-Valleria%20Officinalis...%2065-70.pdf

Veština lečenja biljem razvijala se kod svih naroda i ... Funkcionalni poremećaji srca tahikardija, hipertenzija ... lečenje blagih poremećaja sna, većina studija.

Javnozdravstveni aspekti hrvatskoga zdravstvenog sustava

https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2017/ln-157web.pdf

6 ožu 2017 ... nosti ureje u krvi, porast vrijednosti kreatinina u krvi, povišenje tjelesne težine, urin ... ma, povišene vrijednosti bilirubina u krvi. ... bilirubina, povišeni trigliceridi. ... Forum u kućici 3. elementa: „Koraci koji pluća razbuđuju“.

Etički aspekti komunikacije u zdravstvu - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/152151

10 pro 2012 ... U zdravstvu je kvalitetna komunikacija s bolesnikom temelj uspješnog liječenja. Jedino u izravnom kontaktu liječnika i bolesnika moguće je.

ORALNA ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA: KLINIČKI ASPEKTI

http://www.srpskiarhiv.rs/dotAsset/32794

ANTIKOAGULANTNIH LEKOVA. За антикоагулантни ефекат OАЛ најзначајније је сманене протромбина, који има релативно дуг по луживот од 50 до 60 ...

FINANSIJSKI ASPEKTI PORESKOG SISTEMA KIPRA

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/FINANSIJSKI-ASPEKTI-PORESKOG-SISTEMA-KIPRA.pdf

odrţan je istovremen referendum na obe strane, što je deo plana federacije Ujedinjenih nacija „plan Kofija. Anana“. Iako je turski deo Kipra glasao u korist plana ...

12. Deklarisanje hrane i savremeni aspekti proizvodnje.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/5531/mod_folder/content/0/12.%20Deklarisanje%20hrane%20i%20savremeni%20aspekti%20proizvodnje.pdf

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. • Deklarisanje ... koja je osnovni i glavni zakon koji se bavi pitanjem označavanja hrane u. Evropskoj ...

dramaturški aspekti postmodernističke holivudske kinematografije

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:310/datastream/PDF/view

7 ruj 2015 ... kao na vrpci, produciraju filmovi koji su u svojoj dramaturškoj srži ... Hoće li protagonist pronaći ubojicu svoje žene i privesti ga pravdi, te na koji.

makrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i ...

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148274922812770.pdf?controlNumber=%28BISIS%29104062&fileName=148274922812770.pdf&id=7143&source=NaRDuS&language=sr

16 мај 2014 ... NEMAČKOM, SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU, 512 ... razloga ne možemo detaljnije posvetiti terminološkim rešenjima u literaturi na srpskom i na ... Jedan od retkih izuzetaka čini gramatika u izdanju Instituta za nemački.

Edukativni aspekti koncepta računarstvo u oblaku

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2014/PDF/403%20Minic%20i%20dr.pdf

31 мај 2014 ... Ključne reči: Računarstvo u oblaku, korisnici, infrastruktura, modeli oblaka. EDUCATIONAL ASPECTS OF CLOUD COMPUTING CONCEPT.

Andreja Samčović: INFRASTRUKTURA I EKONOMSKI ASPEKTI ...

http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2008/RADOVI%20PDF/%284%29%20-%20MULTIMEDIJALNE%20TEHNOLOGIJE/5_Andreja.pdf

17 дец 2008 ... se odnosi i na sadržaj koji se prenosi uživo, i na sadržaj koji se memoriše. Osim toga,. IPTV uključuje tehnologiju koja omogućava korisniku da ...

CITOEMBRIOLOŠKI ASPEKTI OPLOĐENJA SORTE ŠLJIVE ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14405/bdef:Content/download

Pozna plava. Ključne reči: šljiva, morfologija polena, oprašivanje, rast polenovih cevčica, ... Nove sorte treba da svojim kvalitetom i izgledom ploda odgovaraju ...

PREDSTA VLJACKI ASPEKTI USMENOG PRIPOVIJEDANJA

https://hrcak.srce.hr/file/147276

Mark Azadovski opisao je niz nacina interpretacije u ruskih pripo- vjedaea: kaiko ... prirpovije1lku. Poznati folklorist i teatrolog Pjotr Bogatirjov upozorio je.

logistički aspekti menadžmenta protektiranja pneumatika

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12317/bdef:Content/download

Najveći deo od ukupne mase gume u vozilu, nalazi se u sastavu pneumatika. ... 3) “Trifković Ruma” (TR), protektiranje pneumatika za putnička i određene tipove.

49 EKONOMSKO-POLITIČKI ASPEKTI NOVOG SVETSKOG ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2016/2217-401X1603049I.pdf

uzajamne saradnje i razvoja, a ne dominaciju i neokolonijalizam u oblast međunarodnih odnosa u uslovima informaciono-komunikacionih tehnologija.

Snežana Jovičić BIOHEMIJSKI ASPEKTI, LABORATORIJSKA ...

https://www.dmbj.org.rs/jmb/pdf/2008-1/snezana.pdf

poru~ene koncentracije LDL holesterola za svaku kategoriju i posti`u se ... {irokom opsegu vrednosti holesterola. Po{to je kon- ... la`enje povi{ene koncentracije triglicerida poma`e ... skim listama referentne vrednosti budu istaknute kao.

PRAVNO MEDICINSKI ASPEKTI PROBLEMATIKE ZAVEŠTANJA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-2665/2011/0351-26651101061M.pdf

sobnost ne može učiniti svaki pravni akt, ali postoji ... Pored toga testament je opoziv pravni posao za raz- ... opozive izjave volje za to sposobnog li- ca, kojom ...

EKOLOŠKI ASPEKTI NACIONALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2018/0042-84261803089N.pdf

Univerzitet EDUCONS, Fakultet za primenjenu bezbednost,. Sremska Kamenica – Novi Sad osmatrajući Haiti sa aspekta ekološke bezbednosti jasno je da naj-.

ZDRAVSTVENO-MEDICINSKI ASPEKTI RADA U PODMORSKOM ...

https://hrcak.srce.hr/file/307375

Dekompresijska bolest (sinonimi: bolest zbog kom- presije zraka, kesonska bolest, paraliza ronioca, dis- barizam) specifična je bolest izazvana istim etiološkim.

Etički aspekti Camusova Pobunjenog čovjeka

http://bib.irb.hr/datoteka/926564.FI_146_08_Guc.pdf

Usp. A. Camus, Mit o Sizifu, str. 28, 30. 9. Usp. ibid., str. 9. Vrijedno je ukazati i na još jedno implicitno autorovo upozorenje da pro- blematiku Mita o Sizifu ne ...

Religioznost, aspekti self-koncepta i anksioznost adolescenata

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1999/0048-57059901083M.pdf

Religioznost, aspekti self-koncepta i ankcioznost adolescenata. 85 pratilac ljudskog života, a da tek u sklopu drugih psihičkih poremećaja i ozbiljan patološki ...

klinički aspekti zlostavljanja dece - Psihologija Nis

http://www.psihologijanis.rs/arhiva-godisnjak/godisnjak-2004/Godisnjak-Vol-3-No-3-%282004%29-65-72.pdf

nja i zanemarivanja dece, da bi, potom, izneo takođe uobičajenu podelu na tri kategorije: fizičko, ... lescente više zlostavljaju očevi. U oko 80% zlostavljana deca ...

matematički aspekti u kartografiji - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/izvestajDajanaJokic.pdf

6 јун 2019 ... Republike Srbije i službene kartografske projekcije Srbije. Zaključak ... [21]. Supurović P.: „Šta je datum geografske topografske karte?“ - link:.

kriminalistički aspekti angažovanja prikrivenog islednika

http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/viewFile/188/pdf

kriminalistika, prikriveni islednik, organizovani kriminalitet, organizovana kriminalna grupa, infiltracija. 1. UVOD. Promene načina i sredstava izvršenja krivičnih ...

makrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom ... - CRIS UNS

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148274922812770.pdf?controlNumber=%28BISIS%29104062&fileName=148274922812770.pdf&id=7143&source=NaRDuS&language=sr

16 мај 2014 ... Germanistika // nemačka filologija. Naučna disciplina: ND ... Jedan od retkih izuzetaka čini gramatika u izdanju Instituta za nemački.

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI GRANIČNOG POREMEĆAJA LIČNOSTI

https://hrcak.srce.hr/file/330509

Granični poremećaj ličnosti najčešće se javlja u kasnoj adolescenciji ili mlađoj odrasloj dobi, a njegova najjasnija prezentacija je u odrasloj dobi, nakon ...

Veran J. Stanojević NEKI ASPEKTI IZRAŽAVANJA BUDUĆNOSTI U ...

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/08/Veran-J.-Stanojevi%C4%87-NEKI-ASPEKTI-IZRA%C5%BDAVANJA-BUDU%C4%86NOSTI-U-FRANCUSKOM-I-U-SRPSKOM-JEZIKU.pdf

cuskom, jeziku koji pored prostog futura (future simple) poseduje i tzv. anterior- ni futur (futur antérieur) – složeno buduće vreme kao pandan srpskom futuru II –.

Metodički aspekti opisa semantike programskih jezika

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/zr/13/n013p081.pdf

delimicnog koriscenja ideja u орiзи semantike programskih jezika. U оуот smislu ... Sada је јавпо znacenje programskog cikluS&, ра i to da se telo ciklusa песе.

Komplicirane infekcije mokraćnog sustava – urološki aspekti ...

https://hrcak.srce.hr/file/132312

U sklopu kompliciranih infekcija bubrega mo- gu nastati komplikacije i posebni ... kasnije upalom bio zahvaćen čitav parenhim bubrega. U daljnjem tijeku bolesti ...

Fiziološki aspekti potencijala vrba (Salix spp.) u asistiranoj ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/11085/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Slika 16. Akumulacija kadmijuma u mladim listovima vrba (Salix spp.) . ... neinvazivnost, ekološka prihvatljivost, energetska efikasnost i ekonomska opravdanost.

Ekološki aspekti primjene nanomaterijala-nanoekologija - TTF - unizg

http://www.ttf.unizg.hr/tedi/pdf/TEDI-5-5-68.pdf

1 pro 2014 ... 1981.godine počeo se koristiti naziv nanokristalni materijali, odnosno nanomaterijali [3]. 2.2. Pojam nanotehnologije i primjena. Prefiks “nano“ ...

nereligioznost u hrvatskoj: sociološki aspekti organiziranja ... - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/9243/1/Hazdovac%20Baji%C4%87,%20Nikolina.pdf

(religija, teizam, sekularno) pokušava iste standardizirati u okvirima novog polja istraživanja. Tako uvodi nereligiju kao temeljni pojam koji je određen primarno ...

bezbednosni aspekti elektronskih ličnih identifikacionih dokumenata ...

http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/101-106.pdf

Pametne kartice su korisne u oblasti zaštite ličnih podata- ka. ... Podaci smešteni u pametnoj karti- ... Kartica je čitljiva kada se ubaci u standardni PC/SC čitač.

teoretski aspekti liderstva i kreativnosti theoretical aspects of ...

http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2015/2.5.pdf

transformaciono liderstvo, transakciono liderstvo. THEORETICAL ASPECTS OF LEADERSHIP AND. CREATIVITY. Abstract: The paper provides an overview of ...

Socijalni aspekti starenja i kvaliteta života starih

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-2411/2019/1820-24111902076D.pdf

3 феб 2019 ... strategije i programe u cilju podizanja kvaliteta života starih. Ključne reči: stari ... kvalitet života procenjuju boljim ocenama od onih koji žive.

marketing-u-turzmu_I-Teorijski-aspekti - Ekonomski fakultet

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/marketing-u-turzmu_I-Teorijski-aspekti1.pdf

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Marketing u turizmu. Dr Igor Kovačević, docent. Email:[email protected] 1. Page 2. Teorijsko metodološki aspekti ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.