SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI MUZIČKA AKADEMIJA U ...

... se po tablaturama. 9 Bugarija je žičani instrument koji svoju dionicu svira u obliku akorda. ... Zagrli me, kolijevko djetinjstva (tekst: Zorica Klinžić). 83. Zagrli me ...

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI MUZIČKA AKADEMIJA U ... - Сродни документи

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Muzička akademija u Puli SRĐANA ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:3049/datastream/PDF/view

23 stu 2018 ... gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj ... HERUVIMSKA PJESMA U UMJETNIČKOJ LITERATURI: Mokranjac, ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Muzička akademija u Puli LUKA ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1828/datastream/PDF/view

autor sugerira kroz pet etapa: upoznavanje pjesme, obrada teksta, učenje ... Pjesma Zvončići jedna je od najpoznatijih božićnih pjesama, a ujedno i jedna od.

sveučilište jurja dobrile u puli muzička akademija u puli josip ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1583/preview

Dijatonska usna harmonika u sadrţi tonove u razmaku jednog stepena, a ovisno o modelu, mogu imati od osam do dvanaest rupica. Kod sviranja bas harmonike ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Muzička akademija u Puli SARA ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:614/datastream/PDF/view

Impostacija glasa. U doslovnom prijevodu impostacija označava postavku glasa, što podrazumijeva savršen sklad rada pojedinih dijelova fonatornog aparata.

Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli Muziĉka akademija u Puli ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:3125/datastream/PDF/view

Jutarnja molitva. Prva skladba je u troĉetvrtinskoj mjeri, u G – duru, a tempo je Andante. Melodijsko izlaganje nalazi se u najvišem glasu, a pisana je homofonim ...

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI MUZIČKA AKADEMIJA U ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:676/datastream/PDF/view

... se po tablaturama. 9 Bugarija je žičani instrument koji svoju dionicu svira u obliku akorda. ... Zagrli me, kolijevko djetinjstva (tekst: Zorica Klinžić). 83. Zagrli me ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - NSK

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu:1949/preview

novca koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u ... „Ako želimo saznati kako je novac nastao i kakva je njegova uloga u ...

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

https://www.unipu.hr/_download/repository/Bagatelna_nabava/Bagatelna%20nabava/2016/I._Izmjena_Poziva_na_dostavu_ponude-usluge_tiskanja_publikacija.pdf

omot: PPR/1 250 g ... Obrazac Troškovnika nalazi se u Prilogu I ovog Poziva na dostavu ponude. ... Popunjeni obrazac Troškovnika koji se nalazi u Prilogu br.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet ANA ĆUS ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2825/datastream/PDF/view

28 ruj 2018 ... Mađarski feudalci su uspijeli do 1844. godine mađarski jezik učiniti jedinim službenim jezikom u Ugarskoj, da bi to postigli odbacili su njemački ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za interdisciplinarne ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2150/datastream/PDF/view

20 sij 2018 ... Prema Köppenovoj klasifikaciji klime, klima Australije (sl. 1) prvenstveno je određena činjenicom da se Australija nalazi većinski u niskim ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2970/datastream/PDF/view

U drugom poglavlju riječ je o OSI i TCP/IP modelu te Internet protokolu verzije 4. (IPv4). Objašnjeno je što su to OSI i TCP/IP model, slojevi od kojih se navedeni.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI ... - Repozitorij UNIPU

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2512/datastream/PDF/view

... između dnevne i noćne strane Dimensions festivala. 14. 13 https://kultivisise.rs/wp-content/uploads/2017/06/dimensions.jpg. 14 https://dimensionsfestival.com/ ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Repozitorij UNIPU

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:3281/datastream/PDF/view

kako se u prve dvije definicije značenje kulture odnosi na društvo i smatra se ... tako hipster kao tipičan pomodar iz niže klase bio u relativnoj bliskosti s crncima ...

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FILOZOFSKI FAKULTET ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu:1764/preview

Tolstojeva Ana Krenjina i Kovačićeva Laura kao fatalne žene realizma ... planetarno popularna djela, a to su Rat i mir i Ana Karenjina. Uz djela pisao je ... Iznimno je bilo zanimljivo proučavati detalje njihovih života koje možda ne uočavamo.

razvojna psihologija - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://www.unipu.hr/uploads/media/SKRIPTA_Razvojna_psihologija.pdf

Psihologija kao znanost sa svojim predmetom istraţivanja psihe spada u podruĉje ... KONSTRUKTIVIZAM je smatrao da ljudsko znanje nastaje interakcijom ...

Turizam i razvoj - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://www.unipu.hr/images/50023815/Jasmina_Grzinic-Turizam_i_razvoj-rasprava_o_globalnim_izazovima.pdf

stvaraju/potiču «nove dimenzije» sreće i zadovoljstva, jedinstvenosti i posebnosti ... konkurencija ponude (npr. tradicionalni turoperatori i online turističke agencije) ... maslinova ulja Tar-Vabriga, Kuća za brodice NP Brijuni, Kutjevačka kuća.

Stogodišnji rat - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2781/datastream/PDF/view

27 ruj 2018 ... Stogodišnji rat: engleski kraljevi na francuskom tlu ... Stogodišnji je rat bio jedan od niza sukoba između Engleske i Francuske, a obilježio.

sveučilište jurja dobrile u puli odjel za interdisciplinarne, talijanske i ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:751/datastream/PDF/view

17 ruj 2016 ... nastajali planirani gradovi, a u graditeljstvu se koristio jonski i korintski stil. Kiparstvo je imalo naturalistički i realistički smjer, a bogato su bili ...

kartaga - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:3076/datastream/PDF/view

24 ruj 2018 ... Prvi punski rat. Jednom kada se riješio Pira, Rim se mogao posvetiti širenju teritorija u Italiji, imajući pod svojom upravom čitavi južni dio ispod ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za prirodne i zdravstvene ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2989/datastream/PDF/view

paklare, morske pse, raže, dvodihalice, jesetre, mnogoperke i ostale zrakoperke. (Helfman i sur., 2009). 1.2.1. Ihtiologija. Ihtiologija je znanost koja proučava ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam „Dr ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:134/datastream/PDF/view

doba, pećinsko slikarstvo, poznaje samo jednu temu: životinje. Starije kameno doba, paleolitik (grč. paleo=star, lithos=kamen), razdoblje je u kojem čovjek živi ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam «Dr ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1622/datastream/PDF/view

AMERIČKI RAT ZA NEOVISNOST – UZROCI I POSLJEDICE. Američka revolucija bila je pokret potkraj 18.stoljeća u kojem je većina britanskih kolonija od.

Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet ANA HLAVATI ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:721/datastream/PDF/view

time što pripisuju značenje, vaţnost, pa i pouku, svagdašnjim zgodama i ... Pomet je proţdrljivac, egocentrik, inteligentan, lukav, snalaţljiv i samouvjeren. D.

Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:50/datastream/PDF/view

6 srp 2015 ... Igre igranja uloga (Computer Role-Playing Games, CRPGs ili RPGs) ...................... ... LOGITECH volan GT PC/PS3 ... Ĉak su se njihove pucaĉke.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet MATEO ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:753/datastream/PDF/view

1 ruj 2016 ... Nakon Huga, u kolovozu na putovanje kreće Gotfrid Bujonski, vojvoda Donje. Lotaringije i Nizozemlja. Njegovo putovanje bilo je znatno bolje ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet SVETLANA ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2154/datastream/PDF/view

28 velj 2018 ... djevojčice u hrvatskom dječjem romanu koristi na način da gore navedeno ... u dječje romane Jagode Truhelke, Mate Lovraka, Ivana Kušana, ... biti stalno uredna i neprestano čistiti sobu upravo kako bi bila i mami na pomoć.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za humanističke znanosti ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:910/datastream/PDF/view

U muzici se javljaju uzastopnim ponavljanjem skupina od dvaju ili više ... etimon posjeduje intonacija koju možemo definirati kao ton, interval ili akord koji.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za interdisciplinarne, talijanske ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1291/preview

6 pro 2016 ... kulen), gulaš i paprikaš, divljač, specijaliteti s roštilja, kolači te ... načine: na savor, pohane, marinada, slane srdele, pašteta, salata od srdela i ... jelovniku se mogu naći juha od fazana, srneći but s verzotom, pršut i salama.

komunisti i komunističke partije - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/CPKIS/socnaklupi2017_KNJIGA_SAZETAKA.pdf

28 ruj 2017 ... godišnjicu dolaska Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije te početak njezine federalizacije osnivanjem KP Hrvatske i KP ...

brojalice - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:3090/datastream/PDF/view

12 ožu 2019 ... bol, osjećaj tuge, nemoći te ojačava imunitet, ublažava napetost mišića ... Reži, maži, prstom boc, laktom tuc, za nos povuć ... Boc boc iglicama,.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za ... - Repozitorij UNIPU

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2460/datastream/PDF/view

Ljudi su odavno uvidjeli djelovanje vježbe na ljudski organizam i proučavajući efekte ... Zumba trening spoj je kardio vježbi sa sastavnicama treniranja s.

JavaScript - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:495/datastream/PDF/view

JavaScript je objektno orijentirani skriptni jezik kojeg je razvio Netscape1 kako bi omogućio ... http://www.mathos.unios.hr/wp/materijali/JS.pdf [Pristup: 19.7.2015.] ... http://www.znanje.org/knjige/computer/JavaScript/2010/osnove.htm [Pristup:.

1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet Odsjek za ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:2391/datastream/PDF/view

prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom Ilirički carevi i njihova ... područje, rimski su carevi postupno sve više vremena provodili na tom ... središnjem Podrinju), na Kosmaju u zapadnoj Srbiji, na Rudniku u ... tamo bili rođeni.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet Odsjek za ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1769/datastream/PDF/view

iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom Glasovne promjene u sklonidbi ... ponajviše griješi te koje su inačice unutar dvostrukih rješenja prevagnule. ... „Čeka vas izazovan selekcijski proces, zahtjevan program i odgovorni zadaci.“.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:3604/datastream/PDF/view

Iako je star tek nešto više od 100 godina, danas se rukomet igra u preko 150 zemalja svijeta i ... zapisničar (Hrvatski rukometni savez: Pravila rukometne igre).

Diplomski rad - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1497/datastream/PDF/view

industrija.19 Predstavnici metaloprerađivačke industrije bili su: OLT Osijek (Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva), Kovinar, Elektrosijek, Elektrometal i ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.