uprava

KARAĐORĐE: BIOGRAFIJA: BEOGRAD. LAGUNA. POVEST O ŽIVOTU SRPSKOG. VOŽDA, NJEGOVOM DOBU I. VASKRSU DRŽAVE SRPSKE. KNJ. 1. 2018.

uprava - Сродни документи

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Obveze%20doprinosa%20%C4%8Dlanova%20uprava%20i%20direktora%20dru%C5%A1tva.pdf

31 pro 2016 ... takva bila i osnovica za obračun doprinosa u 2016. godini iznosila je 3.120,00 ... najniža osnovica za obračun doprinosa biti će 2.515,18 kuna.

uprava

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/Sajt-monografske2019-%2004.04.2019.pdf

KARAĐORĐE: BIOGRAFIJA: BEOGRAD. LAGUNA. POVEST O ŽIVOTU SRPSKOG. VOŽDA, NJEGOVOM DOBU I. VASKRSU DRŽAVE SRPSKE. KNJ. 1. 2018.

CARINSKA UPRAVA

https://www.finance.gov.mk/files/u8/Obrazec%20AD.pdf

АД. CARINSKA UPRAVA ... 6/8. АД. PRIMEROK ZA CARINSKATA UPRAVA ... Номенклатурата на Законот на царинска тарифа за добрата наведени во.

Uprava Društva

http://www.post.ba/download/Izvadak%20iz%20cjenika%20nov%C4%8Danog%20poslovanja_012020.pdf

23 sij 2020 ... Prijenos TG uputnice. 1,50 KM 0,10 KM po riječi (min. 20 riječi). PostNet uputnica-unutarnji promet. Iznos uplate (KM). Naknada (KM) od do.

Cr a Gora Uprava za šu e

http://www.upravazasume.me/dokumenti/1562736850-Javni%20oglas%20NZV%202019%20sa%20prilozima.pdf

9 јул 2019 ... 1. Allium ursinum L. Medveđi luk, Sre uša. Herba. 2. Achillea millefolium L. Hajdučka trava. Herba. 3. Agrimonia eupatoria L. Petrovac,ranjenik.

Uprava carina

http://www.bezbednost.org/upload/document/cv_uprava_carina.pdf

Carinskim zakonom i „Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, pušta- nju carinske robe i naplati carinskog duga“. Drugi zakon koji je ...

magnetická úprava

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/magnet.pdf

přímého styku s vodou a na úpravu vody. Pokud si výrobce (dovozce) ověří, že výrobek je v souladu se stanovenými požadavky, nemusí již žádat (Ministerstvo ...

Poreska uprava

https://poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/1104-Akontacija_poreza_na_dobit.pdf

5 Процјењена пореска основица (тачка 3. минус тачка 4.) 6 Умањење за улагања у производњу. 7 Умањење за запошљавање. 8 Основица за обрачун ...

MODERNA UPRAVA

http://adu.vladars.net/?id=372

Prevod na engleski jezik. Štampa. ISSN ... Autonomy, Local Democracy and the «New Localism›», Political Studies, Vol. 52, 2004, p. ... Ovi nezdravi dobici Volstrita služili su i za korumpiranje političara. Sa druge ... Vuk Karadžić, Beograd 1997. ... Učešće u radnoj grupi: Co-operative Online Bibliographic System & Services.

I > - Uprava za indirektno

http://www.new.uino.gov.ba/get/5322

Luka, New Sanataron d.o.o. Novi Grad, Montavar metalna nova d.o.o. Banja Luka i. Bosnamontaža a.d. Prijedor, te da je taj organ ocijenio da je žalba ponuđača ...

I, /_,1 - Uprava za indirektno

http://www.new.uino.gov.ba/get/8800

KOMUNALAC" a.d. Bijeljina, Milo5a Cmjanskog 7 (lider) i 2. ,,BUK PROMET" d.o.o. ... ponuda Komisija je utvrdila da ponuda ponudada ,;ABC SOLUTIONS".

E-uprava - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/284170

E-uprava. UDK: 35.072.2:003/.4(497.5). Sažetak. Razvoj e-uprave posljedica je tri procesa društveno-ekonomskog razvoja: tehnološ- ke revolucije, promjena u ...

Uprava za indirektno

http://www.new.uino.gov.ba/get/2985

25 srp 2014 ... SARAJEVO - Duvan će u BiH od narednog meseca ... Većina „marlboro" cigareta će koštati 20 ... garilosa i duvana za motanje, koje se počinju ...

ITQ - Uprava za nekretnine

http://www.nekretnine.co.me/dok/UZN%20ITQ-PJ%20Budva%20-%20namjestaj.pdf

11 нов. 2015 ... Namještaj koji se iznosi i odvozi dat je u specifikaciji ... treba da prilagodi svoje aktivnosti po Ugovoru tako da uzme mjere na licu mjesta, uradi.

Obrazac PDV-M 2 - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV-MU.pdf

Obrazac PDV-MU. POREZNI OBVEZNIK: (NAZIV/IME I PREZIME). (ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ). (BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI. PREMA ...

Brosura PDV-za web - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=115115&rType=2&file=Brosura PDV-za web.pdf

izda vanje fiskalnog računa. Ko je dužan da izda fiskalni račun? Fiskalni račun dužan je da izda svaki prodavac registrovan kao PDV obveznik, tj. svako lice.

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV-S.pdf

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

I II III - Porezna uprava Federacije BiH

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/OGLAS-DRUGA%20AUKCIJA%20Sarajevo%20.pdf

vrijednosti standardnog zlatnog nakita. 12. 58,60. 2.153,55. Ukupno ... PRODAJA NA AUKCIJI IZVRŠIT ĆE SE NA SLIJEDEĆI NAČIN: 1. Ponuđači na Drugoj ...

Obrazac PP PDV - Poreska uprava

http://poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=1716

Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7. 110. 10. V ПОРЕСКА ОБАВЕЗА. Износ ПДВ у пореском периоду (5 - 9). 009. 109. 9.

OBRAZAC ROD- DOP - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/DOPRINOSI/ROD-DOP.pdf

Moj status u obveznim osiguranjima jest: 2.1. status je usklađen (ili će biti usklađen) prema samostalnoj djelatnosti iz točke 1. 2.2. Zaposlen/a sam kod ...

Uprava policije - Ombudsman

http://www.ombudsman.co.me/docs/1469712572_21072016-xy.pdf

15 јул 2016 ... poslovnom prostoru vlasništvo X.Y iz Pljevalja, aktivirana ručna bomba tipa M52 koja spada u grupu vojnog rasprskavajućeg oružja; da dežurni ...

обавештење - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_16847/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5%20%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf

СЈЕНИЦА. Послови организационе јединице Пореске управе у СЈЕНИЦИ ће се од 01. јула 2019. године налазити на следећим локацијама: Послови.

OVLA Š Ć E NJ E - Uprava za javni dug

http://www.javnidug.gov.rs/upload/Stara%20devizna%20stednja/27.12.2019/OVLASCENJE%20REZIDENTI.pdf

devizne štednje – davaoca ovlašćenja u inostranstvo prema instrukcijama ... Da u ime i za račun vlastodavca izvrši plaćanje naknada poTarifniku Banke i ...

Download - Fitosanitarna uprava

http://www.fito.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=138351&rType=2

Biljke domaćini Erwinia amylovora. • Amelanchier Med. (divlja mušmula). • Chaenomeles Lindl. (japanska dunja). • Cotoneaster Ehrh. (dunjarica, mušmulica).

Obrazac M - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/ARHIVA%20OBRAZACA/POREZ%20NA%20DOHODAK/ObrazacM.pdf

Obrazac M. (podnositelj zahtjeva). REPUBLIKA HRVATSKA. MINISTARSTVO FINANCIJA. (adresa prebivališta/uobičajenog boravišta). POREZNA UPRAVA.

uputstvo - Uprava za indirektno

http://www.new.uino.gov.ba/get/2052

''spisak'', a uz prijavu se prilaže spisak prethodnih isprava sa podacima navedenim u prethodnom stavu ovog polja. (3) Kod DTI popunjava se kao u stavu (1) i ...

Isporuka NPS - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/Isporuka%20NPS.pdf

CARINSKA UPRAVA. PRIJAVA. ZA ISPORUKE NOVOG PRIJEVOZNOG SREDSTVA IZ RH U DRUGU DRŽAVU ČLANICU. I. PODACI O ISPORUČITELJU:.

obavjestenje - Uprava za indirektno

http://www.new.uino.gov.ba/get/7705

Poziva se porezni HIDROTEHNIKA d.o.o. Kladanj, 1 Muslimanske podrinjske brigade 6 ID: 209412940009 da preuzme Naloge za prinudnu naplatu broj: ...

Untitled - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/Certificates%20on%20income,%20tax%20and%20resident%20status/Certificate%20of%20resident%20status%20-%20on%20specific%20date%20-%20DTA.pdf

POTVRDA O REZIDENTNOSTI. (Ime i prezime ili naziv). (Adresa). (OIB). Navedena fizička/pravna osoba je prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...

Obrazac I-RA - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/I-RA.pdf

BR. / OIB). KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA). - IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -. RED. BROJ. R A Č U N. K U P A C (PRIMATELJ. DOBRA ILI USLUGA). IZ.

Obrazac PDV - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV.pdf

Obrazac PDV. POREZNI OBVEZNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj). POREZNI ZASTUPNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj).

BAR - UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

http://pomorstvo.me/files/nauticki_informator.pdf

tu može pozvati određeni brod, grupu brodova, brodove na određenom ... vanje stručnih ispita za pomorce i izdavanje isprava članovima ... BRODSKI PELJAR (pilot book) - navigacioni priručnik u kojem se ... ČAMCI NA MOTORNI POGON.

HR - Porezna uprava Federacije BiH

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/d76a6-izmjena-pravilnika-dobit-11-17.pdf

po osnovu ostalih prihoda (Obrazac. POD- 818), Prijava ... potraživanja (izvod otvorenih stavki: IOS), sa dužnikom ... obrasci: Porezni bilans (Obrazac PB. 800-A) ...

pravilnik - Uprava za indirektno

http://www.new.uino.gov.ba/get/9637

28 sij 2020 ... Za učinjenu povredu službene dužnosti zaposlenom se može izreći jedna od sljedećih disciplinskih mjera: a) usmena opomena, b) pismena ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Obrazac%20PO-SD.pdf

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Uprava za slobodne zone

https://www.poslodavci-mladenovca.rs/files/Prezentacija_SZ.pdf

područja slobodne zone privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom podnosi Vladi preko Uprave za slobodne zone i Ministarstva finansija.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.