službeni list - Subotica.rs

25 мај 2011 ... Petronela Peter Kermeci, 1972., glumica, Subotica, Cara Lazara 4. 4. ... Zoran Ognjenović, 1959., preduzetnik, Subotica, Blaška Rajića 29/28. 3. ... Ognjenka Stanković, 1961., upravni tehničar, Stari Žednik, Kizur Ištvana 38.

službeni list - Subotica.rs - Сродни документи

Sluzbeni List br.36 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_36_sr.pdf

12 јул 2003 ... skupštine mesnih zajednica ("Službeni list Opštine Subotica" broj 17/2003), ... ponovljenim izborima održanim dana 2. jula 2003. godine su sledeca lica: ... Katancic Vladimir, 1968.,prof.fizicke kulture, Subotica, M. Glišica 3. 10. ... Telefon: 555-333 lokal 325. ili 555-899 [email protected] Tiraž: 200 kom.

Sluzbeni List br. 62 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_62_sr.pdf

16 дец 2003 ... PRAVILA GRAĞENJA OBJEKATA PREMA NAMENI I USLOVIMA U ZONI. 2.6. DRUGI OBJEKTI KOJI MOGU DA SE GRADE NA PARCELI U ...

Sluzbeni List br.60 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_60_sr.pdf

3 дец 2003 ... Mesecna pretplata za rezervisane parkinge za ... CENA: 40,00. DIN. ... TEXTILNA ROBA, CVECARA, KORE. ZA PITU. 500,00 din/m2/mes.

Službeni list br. 39 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2004_39_sr.pdf

8 сеп 2004 ... septembra 2004. godine, utvrdila je. ZBIRNU IZBORNU ... Mira Tatalović, 1967., radnik, Bajmok, Orlovska 3. 52.) Gordana Todić ... Barbara Vujčić, 1973., operater računara, Subotica, Željka Milivojevića 11. 8.) Svetislav Štrbac ...

Službeni list br. 4 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_4_sr.pdf

Službeni list Opštine Subotica. 07. februar 2003. 52730 opravka satova, časovnika i nakita. 67130 pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju i menjačnice.

Službeni list br. 9 - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2003_9_sr.pdf

001 MALI BAJMOK, OŠ "MATKO. VUKOVIĆ", SUBOTICA,. IVANA SARIĆA BB. BARANJSKA svi br, BATINSKA od 1 do 27 neparni br,. BJELOVARSKA svi br ...

službeni list - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2011_22_sr.pdf

25 мај 2011 ... Petronela Peter Kermeci, 1972., glumica, Subotica, Cara Lazara 4. 4. ... Zoran Ognjenović, 1959., preduzetnik, Subotica, Blaška Rajića 29/28. 3. ... Ognjenka Stanković, 1961., upravni tehničar, Stari Žednik, Kizur Ištvana 38.

Službeni list CG

http://dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG29-2019.pdf

23 мај 2019 ... Milka Butulija, Udruženje Crnogoraca u Hercegovini "Vuk Mićunović" - Bosna i. Hercegovina;. • Nedžad ... Mirko Zeĉević, Republika Srbija;.

“Službeni list CG“, br

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=248581&rType=2&file=Pravilnik_o_sadr%C5%BEaju_zahtjeva_i_dozvole_za_gajenje_maka_i_konoplje27_14.pdf

PRAVILNIK. O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOZVOLE ZA GAJENJE MAKA I KONOPLJE. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj zahtjeva, obrazac i ...

Službeni list

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/kovacica/kovacica_pdf/kovacica-07-2016.pdf

31 мар 2016 ... u zakup poslovnog prostora donosi Opštinsko veće opštine. Kovačica ... obavezu fizičkog odnosno pravnog lica da se ... Lice kome se poslovni prostor daje u zakup zaključuje ugovor ... naknade na određeno vreme na vremenski period do 5 (pet) ... vremena trajanja zakupa bez obzira na lice koje se u tim.

“Službeni list CG”, br. 30/12, 48/15 i 52/16

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=296487&rType=2&file=Pravilnik_o_uslovima_za_uvoz_i_tranzit_papkara84.pdf

a)vrsti životinja; b) starosti i polu životinja; c) planiranom odredištu i namjeni životinja. Privremeni uvoz papkara može se vršiti ukoliko su papkari namijenjeni:.

L 271 Službeni list - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A271%3AFULL&from=HU

11 lis 2013 ... krupni i sitni šljunak, oblutke i kremen) ... Kolači i peciva; ostali pekarski proizvodi s dodatkom ... sendvič-oblatne i ostale slične proizvode).

Službeni list L81 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A081%3AFULL&from=RO

22 ožu 2019 ... uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, ... izmjene „pogreška”, „prijevremeni raskid”, „sažimanje” i „komponenta pozicije” iz ...

Službeni list - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=DD%3A03%3A070%3AFULL%3AHR&from=PL

17 srp 2012 ... 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za ... pozivni broj pošiljke,. — vrsta, ... Financijski doprinos Unije, osim za Grčku:.

Službeni list L18 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2018%3A018%3AFULL&from=EN

23 sij 2018 ... 0120080-001 Hikori orah. Carya ovata. 0120090 Pinjoli. 0120090-001 Pinjoli drugih vrsta koje nisu Pinus pinea. Pinus cembra. 0120090-002.

Sluzbeni list 13-06

http://www.temerin.rs/upload/dokumenta/Sluzbeni%20list%2013-06.pdf

Sedi{te гласачког mesta je u “VIZOR” Temerin, @elezni~ka 23. Na ovom гласачком mestu glasaju bira~i iz ulica: - ulica Novosadska - od 283-291 i od 234-240.

broj 100 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2013/broj100/Glasnik100.pdf

28 феб 2014 ... (6) Они који примају уплате и они који су обавезни да врше плаћање на рачун ... текуће будетске резерве (српски језик). 56. Odluka o ...

broj 82 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2013/broj82/Glasnik082.pdf

22 окт 2013 ... Сирова/свјежа сланина се производи сољењем или ... (куповином акција, основног капитала, права гласа или на било који други начин, ...

''Službeni list SR BiH'' broj: 43/86, 18/90

https://kuip.ks.gov.ba/sites/kuip.ks.gov.ba/files/zakon_o_zdravstvenom_nadzoru_zivotnih_namirnica_i_predmeta_opste_upotrebe.pdf

zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (»Službeni list ... 58/85), ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovih zakona.

Službeni list L286

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/datastore/filestore/90/Sluzbeni_list_EU.pdf

21 lis 2016 ... Član Komisije. 21.10.2016. L 286/2. Službeni list Europske unije. HR ... Lišće celera. 0256040 ... šok pada kreditnih izvedenica ... međunarodnu zaštitu u fazi žalbe do početka 2017. kad se očekuje da će grčka nadležna tijela ...

broj 67 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2013/broj67/glasnik067.pdf

27 авг 2013 ... Попис ће се провести у периоду од 1. до 15. априла. 2013. године, према ... попуњене обрасе П-1 на нове. Податке са претходно ... виногради, расадници, ливаде и пашњаци на територији. Босне и Херцеговине, а ...

Službeni list - EUR-Lex - Europa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=DD%3A11%3A126%3AFULL%3AHR&from=HR

(d) u slučaju da se neka članica Komisije pozove na postupak predviđen točkom (c) ... Za pripremu kolača i torti iz glave br. 1905-9040. 34 ... Čajni kolačići preliveni ili pokriveni čokoladom ili fondanom koji sadrži kakao. 17 ... ukrašavanje. (31).

BROJ 21 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2014/broj21/Glasnik021.pdf

18 мар 2014 ... Opasne materije, u skladu sa propisima ADR-a, su: Klasa. Karakteristike. 1. 1. ... (3) Kontrolni pregled vozila, te ispitivanje i testiranje posuda, vrši se u skladu sa ... Ukidaju se presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj.

broj 97 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj97/oglasi-97.pdf

14 stu 2012 ... "LASS" d.o.o. Vogo{}a, Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju, promet i usluge ... karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica ...

Službeni list br.11 - 2012

https://www.backipetrovac.rs/dokumenta/sluzbeni-list/slist-11-2012.pdf

31 авг 2012 ... војвођанском позоришта Бачки Петровац за 2012. годину, ... „red vožnje“ jeste akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji,. 5. ... Pavel Zima, direktor Direkcije za upravljanje u EPS –Elektrovojvodina Novi Sad. 8.

„Službeni list RCG“, br. 4/98,17/98,14/00, 9/01, 41/02, 4 - Državna ...

http://dik.co.me/wp-content/uploads/2019/01/ZBIRNA-IZBORNA-LISTA-2009.pdf

Obrad Šljivančanin. 32. Slobodan Velimirović. 33. Slavica ... 6. dr Miloje Zejak. 7. Petar Vešović. 8. Simonida Kordić ... Obrad Mišo Stanišić. 44. dr Zoran Srzentić.

Broj 30 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2012/broj30/Broj030.pdf

17 апр 2012 ... mulj iz separatora ili centrifuge, želatin, hidrolizirane proteine, dikalcij fosfat, jaja i ... Količina i štetnost ostataka od spaljivanja ili kombiniranog ... enzootske goveđe leukoze te da nije bilo dokaza kao rezultat kliničkog i ...

Službeni list - EUR-Lex - Europa EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=DD%3A11%3A001%3AFULL%3AHR&from=EN

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru ... Džemperi, puloveri, prsluci, kompleti prsluka i džempera (osim jakni i sakoa), anoraci, vjetrovke svih vrsta i slični ... Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kukičanje.

broj 99 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2012/broj99/Glasnik099.pdf

11 дец 2012 ... propisa: a) Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na električni pogon za vertikalni prijevoz lica i tereta i o uslovima koje moraju ispunjavati ...

Beocin Sluzbeni list 07-18.cdr

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/beocin/beocin_pdf/beocin-07-2018.pdf

15 јун 2018 ... Члан 2. Годишњи финансијски извештај Основне школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин за 2017. годину је саставни део овог решења.

Službeni list L308 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A308%3AFULL&from=DE

29 lis 2014 ... da nema temelja za nastavak primjene tih mjera ograničavanja jer osobe ... Rajčica (Cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. ... se dokazuje jesu li vladina kontrola ili utjecaj djelotvorno uklonjeni u ... Surutka i modificirana surutka, u prahu, granulama i drugim krutim oblicima ...

Glasnik 98 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2013/broj98/Glasnik098.pdf

16 дец 2013 ... Utvrđuje se da privredni subjekt Apatinska pivara Apatin ... NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina -.

broj 8 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/oglasi/2013/federacija/broj8/oglasi-8.pdf

30 sij 2013 ... 1020010000011420. X. 19. SPORT. KLADIONICA MILLENIUM. MOSTAR ... ADMIRAL SUR CAFFE - BAR. KONJIC. PSC PARTIZANOVO BB.

broj 25 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2013/broj25/Glasnik025.pdf

2 апр 2013 ... вод. 1. Сејуб Маш заступа Исмет ула 2009. год цеговине (у д шења Кантонал тонални суд) б не и Рјешења ту: Општинск бра 2008. годи.

Beocin Sluzbeni list 14-18.cdr

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/beocin/beocin_pdf/beocin-14-2018.pdf

29 нов. 2018 ... ... Одлуке отуђује се на основу процене надлежног органа - Министарство фи- нансија Пореска управа, Филијала Петроварадин Од-.

Službeni list L323 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A323%3AFULL&from=HU

5 srp 2019 ... Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima jesu oni koji se odnose na ... novčanih jedinica, a vremenska vrijednost opcije 5 novčanih jedinica, ... podataka kako bi se uzeli u obzir učinci postojećih uvjeta i njegovih prognoza.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.