Upravljanje projektima

Ova skripta namijenjena su polaznicima predmeta Upravljanje projekta na diplomskom studiju. Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ...

Upravljanje projektima - Сродни документи

Upravljanje projektima

https://bib.irb.hr/datoteka/807419.Upravljanje_projektima_-_skripta_FER_2016.pdf

Ova skripta namijenjena su polaznicima predmeta Upravljanje projekta na diplomskom studiju. Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ...

Upravljanje projektima i investicijama

http://vts-zvecan.edu.rs/public/files/files/studijski%20programi/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5/2

Управљање инвестиционим пројектом. 11. Економски раст, развој и инвестиције. 12. Микро и макро аспект управљања инвестицијама. 13. Бизнис план ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

dr Marko Mihić. VANREDNI PROFESOR. Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment discipline. Kabinet 214. E-‐pošta: [email protected].

Prezentacija SG Upravljanje projektima

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

E-‐pošta: [email protected]. Rukovodilac ... Upravljanje inves cionim projek ma ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje,. VŠPM ...

i upravljanje projektima - Index of

https://fedora.unibl.org/fedora/get/o:297/bdef:Content/get

Ovaj rad predstavlja nastavak prethodnih istraživanja i odnosi ... 2.http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/PROJEKAT-I-ZIVOTNI-CIKLUS.

Prezentacija SG Upravljanje projektima i investicijama - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima-i-investicijama.pdf

investicijama. Školska ... Razvoj plana upravljanje rizikom investicionih projekata. ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje, VŠPM, Beograd,.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (PROJEKTNI MENADŽMENT)

http://ef.sum.ba/sites/default/files/nastavni-materijali/UPRAVLJANJE%20PROJEKTIMA%20-%20IZVODI%20S%20PREDAVANJA%20-%202015.pdf

PROJEKTNI MENADŽMENT. 4. CILJ KOLEGIJA. • upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima u području projekata i upravljanja projektima te stjecanje ...

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima privredne komore Srbije ... relevantnosti za ugovor, vođenja knjiga u skladu sa.

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije - PKS

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima ... vremena treba biti prikazan uz opis rada i reflektovan kroz broj jedinica (ne kroz ...

Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima - HUUP

http://capm.hr/wp-content/uploads/2018/05/IPMA_ICB_HUUP_INTERACTIVE.pdf

Međutim, IPMA ICB nije knjiga uputa ili recepata za upravljanje projektima, ... formalna pravila kulture i zahtjeve povezanih funkcijskih odjela ili jedinica potpore ...

poslovna agilnost i agilno upravljanje projektima - IPMA Serbia

http://media2.ipma.rs/2018/12/Zbornik-apstrakata-2018-final.pdf

Dr Dejan Petrović, FON, Beograd. 13. Dr Marko Mihić, FON, Beograd. 14. Dr Vladimir Obradović, FON, Beograd. 15. Mr Josip Logarušić, ŠIDPROJEKT, Beograd.

alati za upravljanje projektima active collab - Sveučilište u Splitu

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1834/datastream/PDF/view

Tema ovog seminarskog rada su softverski alati za upravljanje projektima, a detaljno je obrađen alat Acitve collab, s ciljem utvrđivanja njegovih karakteristika i ...

Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima JPP

http://parco.gov.ba/wp-content/uploads/2016/07/B-metodologija-VfM-web_18_8_2017_34.pdf

praktičan, ipak ovako dobijena finansijska diskontna stopa ne predstavlja stvarni oportunitetni trošak kapitala, jer najbolja alternativna investicija u principu ...

primjena bim tehnologije na građevinskim projektima - Inženjerska ...

http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/uploads/D._Lucic_Dopis_BIM.pdf

Predavači: dr Branislav Ivković, redovni profesor i šef Katedre za upravljanje projektima u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,dr ...

INFORMACIJA O PROJEKTIMA RASVJETE ... - Grad Sarajevo

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Informacija-o-projektima-rasvjete-Iluminacije-Grada-Sarajeva.pdf

Realizovana je iluminacija Šeher-Cehajine ćuprije, Novog mosta kod Vijećnice, ... veliki problem se javlja u održavanju, jer iluminacija ne spada u redovna.

Goran Vuletić : SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U ...

http://www.repec.mnje.com/mje/2010/v06-n12/mje_2010_v06-n12-a21.pdf

i c) menadžment pomoću projekata (Management By Project), kojim se obezbjeđuju ključne kompetencije i rast perfor- mansi firme preko selekcije projekata, ...

KVALITETA PRILAGoĐENA VAŠIM PRoJEKTIMA - Legrand

http://www.legrand.hr/fileadmin/pdf/kat/Linkeo_HR.pdf

STRUKTURNo. KABLIRANJE. LINKEo. Linkeo proizvodi jeftinija su alternativa za telekomunikacijske inženjere. Njegove čvrste komponente testirane su od ...

fazi logika u sistemu upravljanja graðevinskim projektima the use of ...

https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/2488/1/T17%200009%20Lazarevska_Knezevic_Trombeva-Gavriloska_Cvetkovska_-_GNP2016.pdf

U ovom radu prikazane su neke teoretske postavke fazi logike i njena primena u oblasti upravljanja građevinskim projektima. Ključne reči. Fazi logika ...

UPRAVLJANJE POSLOVANJEM I UPRAVLJANJE KVALITETOM ...

http://www.cqm.rs/fq2006/pdf/A/03%20-Popovic%20B.,%20Sakovic%20M.,%20Boskovic%20V.pdf

Ključne reči: Upravljanje kvalitetom, Upravljanje proizvodnjom i usluživanjem. Resume:Quality ... kvalitetom, Naučna knjiga, Beograd (1987). 348. [14] Popović ...

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274860&rType=2&file=Uredba o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu.pdf

može zahtijevati procjena uticaja. Član 2. Liste projekata. Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi I ove uredbe.

Rizici u projektima Javno-privatnog partnerstva ... - Invest Croatia

http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2015/10/p8-v2-rizici-kod-jpp-projekata-final-za-objavu.pdf

partnerstva (identifikacija, kvantifikacija i alokacija), Priručnici za pripremu i provedbu modela javno- ... Alokacija rizika. 28 ... značenje kao i rizik kamatne stope.

Lokalna obuka-FIDIC Ugovori-Primena na projektima-Novi ... - ACES

http://www.aces.rs/wp-content/uploads/2019/02/Lokalna-obuka-FIDIC-Ugovori-Primena-na-projektima-Novi-Sad-1.pdf

FIDIC UGOVORI. PRIMENA NA. PROJEKTIMA. Usled sve veće potrebe za upoznavanjem sa međunarodno usvojenim procedurama za realizaciju projekata, ...

10 OMV upravljanje

http://mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/12/10-OMV-upravljanje.pdf

vozilo koje se kreće konstantnom brzinom većom od 10 km/h sa ... 1. točak upravljača ... velikih gabarita najzahtevnija teretna motorna vozila, autobusi i skupovi ...

11 OMV upravljanje

http://mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/01/11-OMV-upravljanje.pdf

Sistem za oslanjanje, točkovi, sistem za upravljanje, sistem za kočenje, noseća konstrukcija. Osnovni zadaci: •kretanje vozila,. •bezbednost (aktivna): prenos sila ...

UPRAVLJANJE I MONTAŽA

https://www.teres-m.rs/files/pdf/dhb-upravljanje-i-montaza-srpski.pdf

10 феб 2013 ... Elektronski upravljani protočni bojler. » DHB-E 11 Sli ... koje vas greje. Ukoliko ne ... Maksimalna ulazna temperatura zagrejane vode se ne sme prekoračiti. ... vodu). DHB zamenski komplet cevi. 2 priključka za vodovod.

Upravljanje promenama

https://www.pwc.rs/sr/pwc-akademija/PDF-opisi-treninga/upravljanje-promenama.pdf

Uspešno upravljanje promenama je kompleksan proces koji iziskuje osmišljen menadžerski pristup transformaciji, mobilisanju i održavanju organizacione ...

Korporativno upravljanje - IFC

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/01959c0e-c104-4eb6-9e29-6d745a52aae0/CG Manual BiH - Bosnian.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kikm3a1

iskustva. Autori daju i adekvatne sugestije kao rezultat stečenih iskustva kroz dugu istoriju ... “Zlatna dionica/akcija” može se uspostaviti da bi se osigurala.

Upravljanje znanja

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/6140/5864/

Znanje je lahko shranjeno v clovefkih glavah in gre za implicitno znanje ali pa je zapisano in je to eksplicitno ... podatke. Podatki pa sprozijo val misli, ki jih.

Upravljanje zalihama

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2594/mod_folder/content/1/7_Upravljanje%20zalihama.pdf?forcedownload=1

Upravljanje zalihama. Doc. dr Goran Avlijaš [email protected]. ➢ Zalihe su uskladišteni materijali koji se koriste da bi olakšali proizvodnju, ili zadovoljili ...

Upravljanje skladištem

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2594/mod_folder/content/1/6_Upravljanje%20skladistem.pdf?forcedownload=1

Osnovni procesi u skladištu - čuvanje. ➢ Za pravilno skladištenje, premeštanje je nužno, a odvija u četiri aktivnosti: 1. Prijem, pregled i sortiranje dolazeće robe ...

Upravljanje Transakcijama

https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/bp1/materijali/predavanja/Bojovic%5B7%5D.pdf

mora prevesti bazu u takođe konzistentno stanje, odnosno očuvati konzistentnost baze. Očuvanje konzistentnosti baze podrazumeva poštovanje.

Upravljanje Rizikom

http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/2.Prezentacija%20-%20Upravljanje%20rizikom%20na%20poljoprivrednom%20gazd.pdf

Rizici na poljoprivrednom gazdinstvu. • Suša smanjuje prinose. • Cene svinja se smanjuju do izrazito niskog nivoa. • Visoka zaduženost dovodi farmera u ...

Upravljanje vremenom

http://uhk.hr/wp-content/uploads/sites/389/2016/07/Upravljanje-vremenom_predavanje_11062016.pdf

mi imamo puno neiskorištenog vremena! ... SASTANCI → izmjena informacija izmeĊu dvoje ili više ... nemam vremena, pogotovo ne da bih druge poduĉavao.

za upravljanje - lands

https://www.landsproject.net/wp-content/uploads/2019/04/PG._4._Degustacija__prezentovanje_I_prodaja_tradicionalnih_proizvoda_od_mesa_na_doma%C4%87instvu.pdf

Polaznici će ovim programom biti podstaknuti i osposovljeni da organizuju I vode programe promocije tradicionalnih proizvoda od mesa, ističući pri tom stručno I.

upravljanje konfliktima

https://mercuri.hr/wp-content/uploads/sites/22/2019/04/upravljanje_konfliktima.pdf

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA. Svim managerima i djelatnicima koji žele ostvariti okružje sa što manje destruktivnih konflikata, te svim osobama koje su u ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.