MERENJE VLAŽNOSTI ZEMLJIŠTA

... većoj dubini (do 1 m). Proizvođači savremenih senzora za merenje vlažnosti zemljišta danas proizvode efikasne ... sa 4 merne sonde od nerđajućeg čelika koje se mogu jednostavno utisnuti u zemljište (ili ... Jedinica za očitavanje ili instrument za merenje vlage ima iste ... tipova zemljišta i površina zemljišta. Ova mesta ...

MERENJE VLAŽNOSTI ZEMLJIŠTA - Сродни документи

MERENJE VLAŽNOSTI ZEMLJIŠTA

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/227/PT_04-2008-Radi%C4%8Devi%C4%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... većoj dubini (do 1 m). Proizvođači savremenih senzora za merenje vlažnosti zemljišta danas proizvode efikasne ... sa 4 merne sonde od nerđajućeg čelika koje se mogu jednostavno utisnuti u zemljište (ili ... Jedinica za očitavanje ili instrument za merenje vlage ima iste ... tipova zemljišta i površina zemljišta. Ova mesta ...

instrumenti za merenje vlažnosti zemljišta - Megra

https://www.megra.rs/images/megra/download/eijkelkamp/151%20Tenziometri.pdf

Bušotina za tenziometar se prethodno izbuši pomoću cevne sonde. Odgovarajuća količina vode u zemljištu je od primarne važnosti za optimalan rast biljaka i.

Merenje vlažnosti vazduha

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/pot4tl.pdf

koga čini staklena kugla koja je metalnim prstenom pričvršćena za postolje. • Staklena kugla predstavlja sabirno sočivo koje je orjentisano prema jugu.

ELS-9 Merenje temeprature, relativne vlažnosti vazduha i ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/ELS/ELS-9.pdf

Atmosferski pritisak je pritisak vazduha na bilo kojem delu Zemljine atmosfere. Da bismo što preciznije prikazali meteorološke vrednosti temperaturu vazduha, ...

Kljunasto merilo za spoljašnje, unutrašnje merenje i merenje dubine ...

http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/teh_mas_obrade/prezentacije/tmoa13.pdf

zavojnice mikrometrom sa konus-češalj naslonim površinama. - Kalibracija (baždarenje) mikrometra. - Mikrometar za merenje parametara unutrašnjih navoja sa ...

UTICAJ NASTIRANJA ZEMLJIŠTA NA TEMPERATURU ZEMLJIŠTA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0546-8264/2005/0546-82640501009P.pdf

folije ili filmovi različite boje, agrotekstil, malč papir, metalne ploče i organski ... Danas se na tržištu nalazi veliki broj plastičnih folija (ili filmova) za nastiranje.

JEDINICE ZA MERENJE DUŽINA Osnovna jedinica za merenje ...

https://www.matematiranje.in.rs/Prijemni_2014_formulice/18.%20JEDINICE%20ZA%20MERENJE-formulice.pdf

JEDINICE ZA MERENJE. DUŽINA. Osnovna jedinica za merenje dužine je metar. Manje i veće jedinice koje koristimo su: kilometar km. 1km=1000m. 1. 1. 0,001.

SKLOP ZA MJERENJE VLAŽNOSTI ZRAKA

https://repozitorij.pfst.unist.hr/islandora/object/pfst:856/datastream/PDF/view

Psihrometar (slika 5.) je vrsta higrometra, instrumenta za mjerenje vlažnosti zraka. Sastavljen je od dva termometra. Termometri se razlikuju, jedan je mokri zato ...

Loger temperature i relativne vlažnosti - Electronic Design

http://www.ed.rs/ed/pdf/vtloger.pdf

VTL “Logger - Data Recorder” snima u memoriju izmerene vrednosti ... Slika 1. Izgled VTL Logera ... Electronic Design, Makenzijeva b.b.-Pejton, 11000 Beograd.

promene temperature i vlažnosti vazduha u objektu za vezano ...

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/296/PT_04-2009%20-%20Topisirovic%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun. Sadržaj: U ... vlažnosti vazduha takođe ima negativne posledice po zdravstveno stanje. Povećana ... iznosi oko 21.3 oC, što može biti rezultat nekog trenutnog poremećaja strujanja vazduha. ... istočne strane objekta (gde je najviša temperatura jer je ta strana u prepodnevnim satima.

O ZAŠTITI ZEMLJIŠTA

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2716-15%20-lat.pdf

materija na površinu zemljišta i u zemljište uzrokovano ljudskom aktivnošću ili ... uzorkovanja zemljišta za potrebe monitoringa autonomne pokrajine i jedinica ...

Zaštita zemljišta

http://www.nekretnineprostor.com/dokumenta/Zastita_zemljista.pdf

ZASTITA ZEMLJISTA. Zemljiste je osnova poljoprivredne proizvodnje, a time i opstanka ljudskog roda.Predstavlja inzvaredno znacajno prirodno dobro ali koje ...

724 KATALIZA — KATASTAR ZEMLJIŠTA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/katastar_zemljista.pdf

bio pod utjecajem britanskih pravnih zasada, umjesto riječi katastar zemljišta upotrebljava se ... mentacije. Grafički dio čine karte na kojima su predstavljene. SI.

Degradacija i zaštita zemljišta

http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/Degradacija_i_zastita_zemljista_fin.pdf

5 сеп 2015 ... Degradacija i zaštita zemljišta. Povodom obeležavanja međunarodne godine zemljišta kao i 95. godina proučavanja šumskih zemljišta na ...

36 AGROHEMIJSKE KARAKTERISTIKE ZEMLJIŠTA NA ...

http://www.sdpz.rs/images/casopis/2018/ZIB_vol67_no1_2018_pp36-45.pdf

pokriva male površine u dolini Lima (Pedološka karta Srbije). Iz navedenih podataka se vidi da zemljište prijepoljske opštine čini veliki broj pedoloških tipova I ...

EROZIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

http://www.forest.org.rs/files/4%20Erozija%20poljoprivrednog%20zemljista.pdf

DEGRADACIJA ZEMLJIŠTA-. Rezultat. ○ Rezultat degradacije zemljišta je smanjenje celokupnog potencijala nekih od brojnih funkcija zemljišta: -Proizvodna ...

KISELOST ZEMLJIŠTA (pH) - optimus.CMS

http://cms.optimus.ba/Avanti_ApplicationFiles/122/Documents/kiselost_zemljista.pdf

pojedinih kultura važno je utvrditi pH zemljišta. Zakiseljavanje zemljišta prirodan je proces u svim zemljištima, a može biti povećano aktivnostima čovjeka.

zakon o katastru zemljišta - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/msgeo/predpisi/L1928-YU-ZAKON_o_katastru_zemljista.pdf

L1928-YU_ZAKON_O_KATASTRU_ZEMLJISTA.docx stran 1/16. ZAKON O KATASTRU ZEMLJIŠTA. (»Službene novine« od 19. decembra 1928 br. 14-VIII od ...

Degradacija zemljišta - wocat

https://www.wocat.net/documents/935/07_Schlingloff_Blesic_Bajric_Application_of_good_practices_on_the_regulation_o_OsPHEgy.pdf

Degradacija zemljišta. • Informacije o: • WOCAT baza. • WOCAT SLM tehnologije. • WOCAT SLM pristupi. • Grubi pregled SLM tehnologija iz WOCAT baze.

o zaštiti zemljišta - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Propisi/Zozeml.pdf

Ovim zakonom uređuje se zaštita zemljišta, sistematsko praćenje stanja i kvaliteta zemljišta, mere sanacije, remedijacije, rekultivacije, inspekcijski nadzor i ...

popravka halomorfnih zemljišta - agroekologija

http://www.agroekologija.com/agri-conto-cleen/wp-content/uploads/2014/10/Popravka-halomorfnih-zemljista.pdf

Teoretske postavke melioracija alkalnih zemljišta u našim agroekološkim uslovima su detaljno razrađene. Potrebno vreme za melioracije zemljišta tipa ...

ODREÐIVANJE MEHANICKOG SASTAVA ZEMLJIŠTA

https://www.dgt.uns.ac.rs/download/osnped_mehsast.pdf

... mehaničkog sastava zavisi vodni vazdušni i toplotni režim zemljišta, a od karakteristika navedenih režima zavise mnoga biogena i hemijska svojstva zemljišta.

Nastanak, sastav i osobine zemljišta.

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2704/7.%20Nastanak,%20sastav%20i%20osobine%20zemlji%C5%A1ta.pdf

Nastanak zemljišta. ▫ Zemljište kao trofazni sistem. ▫ Mehanički sastav zemljišta – tekstura zemljišta. ▫ Gustina, poroznost, struktura, permeabilnost zemljišta.

Monitoring zemljišta Poljoprivredni fakultet.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/16741/mod_folder/content/0/Monitoring%20zemlji%C5%A1ta/Monitoring%20zemlji%C5%A1ta%20Poljoprivredni%20fakultet.pdf

загрева површину, утиче на кружење воде на површини Земље као и на стварање атмосферских ... У циљу правилне идентификације систематске јединице земљишта неопходан је врло детаљан ... Положај мерне тачке (Фиг. 2).

IZRAČUNAVANJE I MJERENJE ISPARAVANJA ZEMLJIŠTA

https://hrcak.srce.hr/file/251173

ISPARAVANJE ZEMLJIŠTA. Problem determiniranja načina i količine isparavanja sa zemlje i vodene površine, ili transpiracije sa vegetacije, izražen je kom-.

Mašine za dopunsku obradu zemljišta

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/masine_za_dopunsku_obradu_zemljista.pdf

grudve veće i suvlje, a rede u toku proleća kada su zemljišne grudve usitnjene dejstvom mraza. Tanjirače mogu biti nošene (radni zahvat 2- -4m) i vučene.

Posebne mašine za obradu zemljišta

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/posebne_masine_za_obradu_zemljista.pdf

Vučeni plug rigoler. Za manje ... točku pluga za podizanje i spuštanje plužnog tela, noviji vučeni ... Tanjirače mogu biti nošene (radni zahvat 2- -4m) i vučene.

Zakon o premjeru i katastru zemljista.pdf

http://www.fgu.com.ba/bs/zakoni.html?file=files%2FStranice%2FPDF files%2FZakoni%2FZakon o premjeru i katastru zemljista.pdf

ZAKON. 0 PREMJERU I KATASTRU ZEMLJISTA. I - OPSTE ODREDBE. Clan 1. Premjer zemljiSta, izrada katastra zemljiSta, kao i njihovo odr- iavanje i obnova ...

bioremedijacioni potencijal kontaminiranog zemljišta

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik18/6.pdf

zasićeni ugljovodonici, 27.07 % aromatični ugljovodonici, 21.76 % NSO jedinjenja). Takođe je testiran i uticaj jednog komercijalnog sintetičkog surfaktanta na.

PROVEDBA PARCELACIJE ZEMLJIŠTA NA PRIMJERU ...

https://bib.irb.hr/datoteka/369904.Provedba_parcelacije_07072008a.pdf

U postupku ureenja zemljišta za termin parcelacija koristi se izraz i urbana preparcelacija ili komasacija. Urbana preparcelacija je postupak kojim se spajaju.

Zagađivanje zemljišta - Mladi Ekoreporteri

http://mladi-ekoreporteri.org.me/2015/osnovci-clanci/os-t-zagadjivanje-zemljista.pdf

Zagađivanje zemljišta. Zemljište ili tlo obuhvata čvrst površinski sloj Zemlje,karakterističan za biosferu. Nastaje kao rezultat dejstva klimatskih (temperature,vode ...

ODREĐIVANJE SPECIFIČNE MASE ZEMLJIŠTA

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/osnped_specmasa.pdf

Masa uzorka koji je unet u piknometar zapremine 50 cm³ iznosi. 20 g. Iz birete zapremine 50 cm³u piknometar uneto je 42 cm³ksilola. Odrediti gustinu čvrste faze ...

Bioremedijacija u tretmanu zagađenog zemljišta

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/ZM_51_4_237.pdf

Ovaj rad opisuje primenu bioremedijacije, uslove za njeno odvijanje kao i ograničavajuće fakto- re.Bioremedijacija je u suštini proces koji predstavlja ...

9 MERENJE ZUPCANIKA.pdf - DPM

http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/predmeti/Merenje%20i%20kvalitet/9%20MERENJE%20ZUPCANIKA.pdf

Funkcionalna kontrola obuhvata kontrolu medjusobnog rada zupčanika ... zupčanici istog modula i ugla zahvata, ali različitih broja zubaca, kontrolišu se.

Merenje duži

http://www.skolaplus.rs/matematika/documents/7/7-134.pdf

Васпитно-образовни задаци: Оспособљавање ученика за прецизност у ... Наставна средства: Средства и инструменти за мерење дужине. 12. ... Основ за писање ове припреме служили су уџбеник „ Математика за седми разред ...

1. MERENJE I KONTROLISANJE

http://www.tehniar.com/wp-content/uploads/1__MERENJE_I_KONTROLISANJE.PDF

приближавамо стварној вредности мерене величине. ... Контрола лењира се врши помоћу компаратора са микроскопом и оптичким микрометром тако ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.