divizija

naime, Talijani su bili popalili kuće, koje su se mogle koristiti. Ishrana je bila slabija, sanitetsko ... mjesec dana svoga postojanja predstavljala dobru i kompletnu bor- benu jedinicu. U svim ovim ... DIVIZIJA U ŠESTOJ OFANZIVI. Milan Basta.

divizija - Сродни документи

divizija

http://znaci.net/00003/484.pdf

naime, Talijani su bili popalili kuće, koje su se mogle koristiti. Ishrana je bila slabija, sanitetsko ... mjesec dana svoga postojanja predstavljala dobru i kompletnu bor- benu jedinicu. U svim ovim ... DIVIZIJA U ŠESTOJ OFANZIVI. Milan Basta.

51. DIVIZIJA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA JUGOSLOVENSKE ...

http://www.znaci.net/00001/152_7.pdf

BEŠKA MARKO, 1926, Padina, Kovačica, borac, poginuo 21. 1. 1945. u s. ... u Bjelovaru. 103. GABRIC Lajče NIKOLA, 1926, Subotica, borac, poginuo 20. 4.

dvadeset osma slavonska no udarna divizija ponovo u ...

http://znaci.net/00001/189_3.pdf

JUNA 1944. GODINE. 1. Dvadeset osma divizija ponovo u Moslavini ... teškog naoružanja, neiskorištavanje, prekopavanje kuća, neiskorišta- vanje eksploziva ..

dejstva u sastavu operativne grupe divizija za prodor u ... - Znaci.net

http://znaci.net/00001/75_6.pdf

Kruševac, Aleksandrovac, Blace i Kuršumliju, a na pro- ... Kruševca na položaje 17. divizije.17 U trodnevnim borba-. 16 Druga divizija ... 1382) — Prerovo (k.

stvaranje i razvoj odreda, brigada, divizija i vojno-teritorijalnih ...

http://znaci.net/00001/67_10.pdf

Odred je već 4. oktobra 1943. imao 3 bataljona i brojno stanje 495 boraca, a ... naziv 3. diverzantski bataljon 10. korpusa NOVJ. ... 30/1. 23. Deseti korpus. 353 ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.