универзитет у новом саду образац 6. факултет техничких наука

Др Бојан Срђевић, редовни професор, ужа научна област: Математика, операциона ... инжењерске методе, експериментална истраживања, планирање и ... Факултет техничких наука, Инжењерство заштите животне средине, ...

универзитет у новом саду образац 6. факултет техничких наука - Сродни документи

универзитет у новом саду образац 6 - Факултет техничких наука

http://www.ftn.uns.ac.rs/1449131418/izvestaj-o-oceni

Др Татјана Дошеновић, редовни професор, Анализа и вероватноћа, 01.01.2019., ... Др Небојша Ралевић, редовни професор, Теоријска и примењена ... 1. Име, име једног родитеља, презиме. Данијела, Радушко, Караклић. 2.

универзитет у новом саду образац 6. факултет техничких наука

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8864/IzvestajKomisije15037.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Др Бојан Срђевић, редовни професор, ужа научна област: Математика, операциона ... инжењерске методе, експериментална истраживања, планирање и ... Факултет техничких наука, Инжењерство заштите животне средине, ...

универзитет у новом саду образац 6. факултет техничких наука ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/11083/IzvestajKomisije.pdf?sequence=2&isAllowed=y

5. др Стеван Станковски, редовни професор, ужа научна област: Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи, изабран у звање: ...

факултет техничких наука у новом саду - Универзитет у Новом ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1095523324/izvestaj-o-samovrednovanju-i-ocenjivanju-kvaliteta-za-period-2015-2017

димензију издавачке делатности ставио под своју контролу. Укидањем приватних скриптарница на Факултету и претварањем у факултетске, Факултет ...

2012 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1905185836/

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ... при чему се у додатку дипломе уписује назив студијског програма Механизација и ...

Broj 26 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://ftn.uns.ac.rs/684928791/broj-26

сајт УПИС 2013: www.upis.ftn. uns.ac.rs. За будуће ... Група студената, лабораната и асистената из elab-а, окупљена у тим доц. др Бојана Лалића ...

2007 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/77266837/

Интелигентни управљачки системи ... стручног текста као што су: skimming, scanning, comparing sources, using context, using background knowledge итд.

2019 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/n819423770/eet_2019

14 окт 2019 ... ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6. Акредитација ... Енглески језик за инжењере 1.

Disertacija - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1939898172/disertacija

Library of the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. Note, N: Abstract, AB: ... pokazala da je, sa enegetskog aspekta, moguće postići i željeni ritam obima proizvodnje. Problem ... [433] Živanov B. M., Elektronika, FTN, Novi Sad, 2001,.

новине - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1545918309/ftn-novine---br--58

инжењера консултаната Србије, немачког Леан института за област грађевинарства и ... Аутор текста: Младен Вучковић. Компанија Carlsberg домаћин.

2009 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/n575515605/

AU41 Дигитални управљачки системи. 7. 7. НС. И. 4. 1. 2. 0. RI45 Пројектовање софтвера. 7. 7. НС. И. 4. 1. 2. 0. RT44 Архитектуре и алгоритми ДСП-а 1.

Broj 49 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/1093496108/broj-49

19 мај 2017 ... Dynamic Soft, NovaLite, SixSentix, ICodeFactory, Davis Meyer,. Neofyton, CCBill, ATB Sever, Kolosek, M&I Systems, Zuhlke,. Prozone, Elsys ...

Untitled - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

http://www.ftn.uns.ac.rs/n777473852/odluka-o-dodeli-ugovora

23 мај 2018 ... Благовремено, односно до истека рока за подношење понуда, пристигле су понуде следећих понуђача: Vizor inženjering doo, Temerin; ...

универзитет у новом саду образац 6. филозофски факултет

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7060/IzvestajKomisije.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Др Слободан Владушић, ванредни професор, за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, од 29. 10.

XXV 11/2010 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/ojs/index.php/zbornik/issue/download/13/broj%2011%2010

Opterećenje snegom je usvojeno 0,75 kN/m2 po osnovi ... se postavljaju „FERT“ gredice, blokovi ispune, ... Cena pokrivanja objekta izračunata je po važećim.

FTN novine - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/2027838373/ftn-novine---broj-55

6 дец 2018 ... новине. ФТН 55 / СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ДИЗАЈН: доц. др Иван ... научну комуникацију“ – истакао је за ФТН новине проф.

Завршни рачун Факултета техничких наука у Новом Саду

https://www.dri.rs/php/document/download/90/1

24 окт 2014 ... удео 10%), 2) ICE Automotive (власнички удео 5%) и 3) NIO FTN ... Евиденције Клуб Машинац и Скриптарница Факултета се воде кроз ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2018/03/4LEPOSAVA-FILIPOVIC.pdf

Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija, Šabac, Srbija. Naučni rad ... određenih tehnoloških zahteva, utiču njene fizičko- hemijske i ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/9495/IzvestajKomisije.pdf?sequence=2&isAllowed=y

1 мар 2018 ... 1. др Владимир Стрезоски, редовни професор,. УНО: Електроенергетика, 06.06.1997. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5368/IzvestajKomisije2682.pdf?sequence=1&isAllowed=y

патолошка анатомија, изабрана у звање 2004, Медицински факултет Нови. Сад ... факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду. II ПОДАЦИ ... Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ПРИРОДНО ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7184/IzvestajKomisije6877.pdf?sequence=1&isAllowed=y

29 јун 2016 ... 2009., Природно-математички факултет, Нови Сад, Универзитет у Новом ... Moodle курс и организација рада по групама, 5.10. Приказ и ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. МЕДИЦИНСКИ ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/11067/IzvestajKomisije.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Медицински факултет Нови Сад, доктор медицине. 4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија. 2012 ...

МЕХАТРОНИКА - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1804739158/mehatronika

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ... H202 Отпорност материјала. 3. 3. 6. ТМ. О. 0. 3. 0.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ...

https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:570/bdef:Content/get

ПОСЛОВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У ФУНКЦИЈИ АУТОРИЗОВАНОГ ... Panian, Ž., Klepac, G., Poslovna inteligencija, MASMEDIA, Zagreb, 2003. ... Шеварац, З., магистраска теза „Хибридни интелигентни агент“, ФОН, Београд, 2009.

грађевинарство - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/1741920117/

Отпорност материјала и теорија еластичности ... Студије на Факултету тeхничких наука (ФТН) на свим одсецима (смеровима, усмерењима) трају десет.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4819/IzvestajKomisije345.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Doktorska disertacija Naratori i naracija u romanima Grejama Svifta, ... Ponovno ispisivanje porodične istorije: naracija o onome što dolazi Sutra (192-214); 10.

Универзитет у Новом Саду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ...

http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Doktorske_akademske_studije/Prilozi_VM/Prilog%205.1.pdf

Факултет је високошколска установа у саставу Универзитета у Новом Саду (у даљем ... преноса и акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ бодови).

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У ...

http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Fakultet/Javne%20nabavke/Male%20vrednosti/2019/24/Konkursna%20dokumentacija.pdf

4 апр 2019 ... Адреса: Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад. Интернет ... izdavanje udžbenika, 2017. ... Novi Sad: Zavod za udžbenike, 2014.

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ...

http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Fakultet/Javne%20nabavke/Male%20vrednosti/2019/40/Konkursna%20dokumentacija.pdf

Општи речник набавки: услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних – 5031000. ПАРТИЈА 2. Услуга редовне провере исправности ...

doktorska disertacija - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/768572899/disertacija

10 јан 2019 ... Karakteristike malih i srednjih preduzeća u auto industriji . ... na zahtev i smanjuju otpad. ... dogodile druge stvari, došlo je do spajanja Chrysler-a i Fiat-a, obavljeno je restrukturiranje GM- ... Auto Market group doo, Sabac. 85.

Геодезија и геоматика - Факултет техничких наука - Универзитет ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/n445386334/geodezija-i-geomatika

студијском програму http://www.ftn.uns.ac.rs. Високошколска установа у којој се изводи студијски програм. Факултет техничких наука. 01.04.2013. Датум:.

FTN novine - broj 52 - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/2027838369/ftn-novine---broj-52

припала је Сањи Кнежевић. Она је уједно промовисана и као 19.000. инжењер од оснивања Факултета техничких наука. 02 ФТН. НОВИНЕ ...

захтев за испис - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/1249470831/

На захтев студента уз одобрени испис надлежни референт Студентске службе издаје Решење о испису студента са факултета. Један примерак ...

Математика у техници - Факултет техничких наука - Универзитет ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/1640808487/matematika-u-tehnici

22 апр 2013 ... студијском програму http://www.ftn.uns.ac.rs. Високошколска установа у којој се изводи студијски програм. Факултет техничких наука. 1.

FTN novine - broj 54 - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/2027838372/ftn-novine---broj-54

8 сеп 2018 ... Др Илија Ковачевић, наш професор у пензији, у јулу ... др Душан Ковачевић, представио је мониторинг систем и ... и менаџмент прославио 39. рођендан ... др Саша Орловић, проректор Универзитета у Новом ...

FTN novine - broj 57 - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1292512970/ftn-novine---broj-57

17 мај 2019 ... Проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука, у ... тренутно ради више хиљада наших инжењера, већ сутра би могло ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.