fazi logika u sistemu upravljanja graðevinskim projektima the use of ...

U ovom radu prikazane su neke teoretske postavke fazi logike i njena primena u oblasti upravljanja građevinskim projektima. Ključne reči. Fazi logika ...

fazi logika u sistemu upravljanja graðevinskim projektima the use of ... - Сродни документи

fazi logika u sistemu upravljanja graðevinskim projektima the use of ...

https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/2488/1/T17%200009%20Lazarevska_Knezevic_Trombeva-Gavriloska_Cvetkovska_-_GNP2016.pdf

U ovom radu prikazane su neke teoretske postavke fazi logike i njena primena u oblasti upravljanja građevinskim projektima. Ključne reči. Fazi logika ...

Goran Vuletić : SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U ...

http://www.repec.mnje.com/mje/2010/v06-n12/mje_2010_v06-n12-a21.pdf

i c) menadžment pomoću projekata (Management By Project), kojim se obezbjeđuju ključne kompetencije i rast perfor- mansi firme preko selekcije projekata, ...

godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola

http://revizor.ief.rs/index.php/revizor/article/download/71/68/

Na osnovu navedenih propisa, Centralna jedinica za harmonizaciju je sačinila obrasce Upitnika za sastavljanje godišnjih izveštaja korisnika javnih sredstava o ...

Neke primene teorije fazi skupova i fazi logike u procesiranju slika

http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/MasterRadovi/2014_01_29_Nebojsa_Peric/rad.pdf

Sama složenost ovakvih informacija dolazi iz nesigurnosti podataka, preciznije od višeznačnosti. Teorija koja omogućava rad sa takvim podacima je Fazi logika.

Osnove fazi aritmetike i fazi PERT metod - Departman za ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MarijaVidovic.pdf

teorije fazi skupova razvijena je teorija fazi brojeva, te i fazi aritmetika. U ovom radu ... Fazi skup se definiše upravo preko svoje funkcije pripadnosti ([1,11,20]).

Bulove algebre, iskazna logika, logika prvog reda

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/1419459076-43-Logika.pdf

Nekoliko izvedenih Bulovih zakona. Iako smo na po~etku ovog poglavqa istakli da operacije Bulove algebre imaju ista svojstva kao skupovne operacije, to se ...

LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA [2pt] Iskazna logika [2pt]

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P01.pdf

tacan iskaz p ili q, i to samo jedan od njih. Ekskluzivna disjunkcija. Takva disjunkcija se naziva ekskluzivna disjunkcija ili iskljuciva disjunkcija, i piše se ”ili p ili q” ...

Sekvencijalni sistemi automatskog upravljanja Sistem upravljanja ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_2582/objava_40705/fajlovi/esau7.pdf

1. Sekvencijalni sistemi automatskog upravljanja. Kada se u praksi srijećemo sa ON/OFF funkcijama ili. ON/OFF stanjima neke opreme u procesima kojima.

Upravljanje projektima

https://bib.irb.hr/datoteka/807419.Upravljanje_projektima_-_skripta_FER_2016.pdf

Ova skripta namijenjena su polaznicima predmeta Upravljanje projekta na diplomskom studiju. Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

E-‐pošta: [email protected]. Rukovodilac ... Upravljanje inves cionim projek ma ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje,. VŠPM ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

dr Marko Mihić. VANREDNI PROFESOR. Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment discipline. Kabinet 214. E-‐pošta: [email protected].

i upravljanje projektima - Index of

https://fedora.unibl.org/fedora/get/o:297/bdef:Content/get

Ovaj rad predstavlja nastavak prethodnih istraživanja i odnosi ... 2.http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/PROJEKAT-I-ZIVOTNI-CIKLUS.

Upravljanje projektima i investicijama

http://vts-zvecan.edu.rs/public/files/files/studijski%20programi/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5/2

Управљање инвестиционим пројектом. 11. Економски раст, развој и инвестиције. 12. Микро и макро аспект управљања инвестицијама. 13. Бизнис план ...

Catalogue - Fazi.rs

http://www.fazi.rs/en/catalogues/triplecrown.pdf

won official prizes in the field of industrial design. in every casino, it is the ... while the classic roulette has the expected winning margin of 2.70% of a bet, the ...

Roulettes - Fazi.rs

http://www.fazi.rs/en/catalogues/triplecrown.pdf

won official prizes in the field of industrial design. in every casino, it is the ... while the classic roulette has the expected winning margin of 2.70% of a bet, the ...

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (PROJEKTNI MENADŽMENT)

http://ef.sum.ba/sites/default/files/nastavni-materijali/UPRAVLJANJE%20PROJEKTIMA%20-%20IZVODI%20S%20PREDAVANJA%20-%202015.pdf

PROJEKTNI MENADŽMENT. 4. CILJ KOLEGIJA. • upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima u području projekata i upravljanja projektima te stjecanje ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima i investicijama - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima-i-investicijama.pdf

investicijama. Školska ... Razvoj plana upravljanje rizikom investicionih projekata. ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje, VŠPM, Beograd,.

INFORMACIJA O PROJEKTIMA RASVJETE ... - Grad Sarajevo

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Informacija-o-projektima-rasvjete-Iluminacije-Grada-Sarajeva.pdf

Realizovana je iluminacija Šeher-Cehajine ćuprije, Novog mosta kod Vijećnice, ... veliki problem se javlja u održavanju, jer iluminacija ne spada u redovna.

KVALITETA PRILAGoĐENA VAŠIM PRoJEKTIMA - Legrand

http://www.legrand.hr/fileadmin/pdf/kat/Linkeo_HR.pdf

STRUKTURNo. KABLIRANJE. LINKEo. Linkeo proizvodi jeftinija su alternativa za telekomunikacijske inženjere. Njegove čvrste komponente testirane su od ...

primjena bim tehnologije na građevinskim projektima - Inženjerska ...

http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/uploads/D._Lucic_Dopis_BIM.pdf

Predavači: dr Branislav Ivković, redovni profesor i šef Katedre za upravljanje projektima u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,dr ...

Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima JPP

http://parco.gov.ba/wp-content/uploads/2016/07/B-metodologija-VfM-web_18_8_2017_34.pdf

praktičan, ipak ovako dobijena finansijska diskontna stopa ne predstavlja stvarni oportunitetni trošak kapitala, jer najbolja alternativna investicija u principu ...

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima privredne komore Srbije ... relevantnosti za ugovor, vođenja knjiga u skladu sa.

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije - PKS

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima ... vremena treba biti prikazan uz opis rada i reflektovan kroz broj jedinica (ne kroz ...

Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima - HUUP

http://capm.hr/wp-content/uploads/2018/05/IPMA_ICB_HUUP_INTERACTIVE.pdf

Međutim, IPMA ICB nije knjiga uputa ili recepata za upravljanje projektima, ... formalna pravila kulture i zahtjeve povezanih funkcijskih odjela ili jedinica potpore ...

poslovna agilnost i agilno upravljanje projektima - IPMA Serbia

http://media2.ipma.rs/2018/12/Zbornik-apstrakata-2018-final.pdf

Dr Dejan Petrović, FON, Beograd. 13. Dr Marko Mihić, FON, Beograd. 14. Dr Vladimir Obradović, FON, Beograd. 15. Mr Josip Logarušić, ŠIDPROJEKT, Beograd.

Rizici u projektima Javno-privatnog partnerstva ... - Invest Croatia

http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2015/10/p8-v2-rizici-kod-jpp-projekata-final-za-objavu.pdf

partnerstva (identifikacija, kvantifikacija i alokacija), Priručnici za pripremu i provedbu modela javno- ... Alokacija rizika. 28 ... značenje kao i rizik kamatne stope.

alati za upravljanje projektima active collab - Sveučilište u Splitu

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1834/datastream/PDF/view

Tema ovog seminarskog rada su softverski alati za upravljanje projektima, a detaljno je obrađen alat Acitve collab, s ciljem utvrđivanja njegovih karakteristika i ...

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274860&rType=2&file=Uredba o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu.pdf

može zahtijevati procjena uticaja. Član 2. Liste projekata. Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi I ove uredbe.

Logika - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/ZS/sikic_logika-marc.pdf

Mi cemo opisati metodu Vennovih dijagra- ma, kojom lako možemo odluciti je li silogizam valjan ili ne, jer metoda jasno pokazuje koju konkluziju impliciraju.

logika

http://www.ef.uns.ac.rs/predmeti/mas/metodologija-naucno-istrazivackog-rada/02-logika.pdf

najsićušnije (subatomske) čestice materijalne stvarnosti, hemija se bavi me usobnim reakcijama atoma i ... Zdravorazumsko znanje se razlikuje od mita, magije i.

ENS-1-1 Primena teorije fazi logike za donošenje odluka u ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/ENS-1/ENS-1-1.pdf

Fazi logika se zasniva na teoriji fazi skupova. [1], koji se još zovu i „rasplinuti ili nerazgovetni“ skupovi. Fazi skupovi predstavljaju pogodan matematički aparat za ...

ENP kod uređaja sa visokim troškovima u fazi eksploatacije UPUZ

http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/Prezentacija%20-%20ENP%20kod%20ure%C4%91aja%20sa%20visokim%20tro%C5%A1kovima%20u%20fazi%20eksploatacije%20UPUZ.pdf

Broj dijaliznih mjesta: 31 priključak permeata na uređaj za proizvodnju koncentrata, protok ... Utvrđivanje učešća pojedinog kriterija kod utvrđivanja ENP.

UPOTREBA FAZI LOGIKE U RELACIONIM BAZAMA PODATAKA

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/1788/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pojam fazi skupa je u svom radu uveo Zadeh (Zadeh, 1965), koji se smatra i tvorcem fazi logike. Fazi logika je logika koja stoji iza približnog umesto preciznog ...

implementacija orsa izveštaja u pripremnoj fazi za solventnost ii

https://brankopavlovic.rs/documentation/implementacijaorsa.pdf

Evropska unija se već decenijama suočava sa zastarelim i rascepkanim regulatornim i nadzornim okvirom u osiguranju. Direktiva Solventnost I nije osetljiva na ...

Fazi statistiĉka analiza i procene - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MarinaPadejcev.pdf

skup je uopštenje klasiĉnog skupa kod koga se pripradnost elemenata odreĊuje stepenom pripadnosti ... Definicija 3.3. , - Presek fazi skupova i , definišemo: ( ).

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.