ко су биле монахиње јефимија и евпраксија из натписа ... - CEEOL

Позната, златом везена плаштаница из манастира Путне са загонет- ним натписом на грчком који спомиње две монахиње високог рода из.

ко су биле монахиње јефимија и евпраксија из натписа ... - CEEOL - Сродни документи

ко су биле монахиње јефимија и евпраксија из натписа ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-739223.pdf

Позната, златом везена плаштаница из манастира Путне са загонет- ним натписом на грчком који спомиње две монахиње високог рода из.

Откривање натписа Светог Саве у манастиру Студеници

http://www.manastirstudenica.rs/wp-content/uploads/2015/12/ktitorski-natpis.pdf

Ћирилични натписи у Манастиру Студеници, уношење у Студенички типик 12. и 13. главе које овој лаври дају аутономију, сведоче о вештини Светог ...

Симболика кринова на гробу монахиње Јефимије - Републички ...

http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Saopstenja/Saopstenje-XXVI-1994/Saopstenje_XXVI_1994_Simbolika_krinova_na_grobu_monahinje_Jefimije.pdf

тај мотив има символичко значење, и то значење чистоте и девичности. ... повезани y низ, урађено на надвратнику двери што воде из припрате y наос ...

Kao san - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-750316.pdf

Šta si starom u kavu stavila?! -Tko ste vi, neodgojeni?Ja vas ne poznajem! -Jebi se! Ne poznaješ svog rođenog brata?! Pa ti si sasvim poludjela?! - Svog brata ...

SVEske 25.13.13 - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-578423.pdf

Torinski konj (Bela Tarr) je priča o preživljavanju u odnosu ništa i nešto, potpuno minimalistički. Ali renesansa minimalizma može se naći i u njegovom ...

Nominalizam - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-791541.pdf

Nominalizam – paradigma kontroverzi od. Ockhamova intuicionizma do Hobbesove filozofsko-političke teorije. Sažetak. Općenito kada želimo su-misliti i ...

informacije - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-306766.pdf

slavije i savremenu nacionalnu istoriju iz Beograda. Iza simboličkog ... za savremenu istoriju, Instituta za noviju istoriju Srbije, Balkanološkog instituta. SANU ...

Lastovo - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-11864.pdf

i ja dobio jedno, bilo je to davno; pismo iz australije, amerike, skandinavije iz općine i pismo s jamajke, pismo oca nacije pismo učiteljici, seki, bratu, ocu i majci.

secanja - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-774382.pdf

MLADA BOSNA I VASA ČUBRILOVIĆ *. Čast mi je i zadovoljstvo što mogu večeras da vam govorim o Mladoj. Bosni i Vasi Čubriloviću u njegovom rodnom ...

SVEske 24.13.13 - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-578623.pdf

dale su žene, na smjenu se kikoću i lascivno podbadaju, pa malo za- pjevaju, pred svakom je vangla, unutra pijevac, krotko mrtav, ofuren i prepušten temeljitom ...

hereticus - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-239217.pdf

Dr. Predrag J. Markovic. Dejan Milic. Dr. Slobodan G. Markovic, Deputy Editor prof. dr Aleksandar Pavkovic. Vladimir Petrovic, MA (secretary). Prof. Vladimir V.

5 sadržaj - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-294597.pdf

Olja Arsenijević, Ljiljana Bulatović, Goran Bulatović. TECHNOLOGICAL CHANGES IN HEALTH CARE - IMPLEMENTATION OF. ELECTRONIC HEALTH ...

balcanica xlv - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-296279.pdf

Jelena N. Radosavljević: Teodora Toleva, Vlijanieto na avstro-Ungarija za săzdavaneto na albanskata nacija (1896–1908) . . . . . . . . 476. Dušan Fundić: ...

politička - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-294432.pdf

Zoran Avramović. Kulturna politika u Srbiji – između konceptualizacije i prakse . . 83. Trivo Inđić. Politika kulturnog identiteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.

ogledi - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-774364.pdf

Avram (i sinovi) Bajloni, Luka Ćelović, Đorđe Vajfet, Dimitrije Ćir- ković, Todor Mijailović, Vladimir Matijević, Nikola Ćuka, Dragutin Sto- janović, Dimitrije Dunda ...

equilibrium - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-567503.pdf

Edin Hanic. Belgrade Banking Academy, Serbia. Hasan Hanic. Belgrade Banking Academy, Serbia. Financial integration in the European Union — the impact.

достојевски - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-774187.pdf

КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК. ДОСТОЈЕВСКИ: ПОЛИФОНИЈА. ИЛИ ДИСХАРМОНИЈА? (Поетика и композиција романа Зли дуси).

polemize - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-773725.pdf

ca Ferdinanda, Zvezdana Jovanovića i Zorana Đinđića, ima istu konstan- tu: da li je ubica naprosto ubica, ili se njegov čin može opravdati u tolikoj meri da bude ...

Историкии - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-661390.pdf

оставио је Григорије Цамблак у свом делу „Житије Светог Стефана ... Кључне речи: средњи век, битка, жртва, Стефан Дечански, Григорије Цамблак.

identitet i interkulturalnost - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-142798.pdf

Jelena Đurić. UDK: 316.722:316.647.8. Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Originalni naučni rad. Beograd. DOI:10.2298/FID0803217D. IDENTITET I ...

zlatna greda - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-772934.pdf

U član ku ob ja vlje nom po vo dom pre vo da iza bra nih i po sled njih pe sa ma Šim bor ske na en gle ski je zik „Ka ko pre ve sti Ma pu“ (“How to tran sla te a Ma ...

Елитарно и алтернативно - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-796025.pdf

Bodler je još sredinom XIX veka sa svojom zbirkom Cveće zla postavio moderno shvatanje poezije ... Ključne reči: Dis; Bodler; poezija; splin; intertekstualnost.

Izgubljeno u naslovu - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-819291.pdf

preveden kao Goli ručak, što je čista besmislica, jer se tu zapravo ne radi ni o kakvom obilnom ručku, ili objedu, već o svakodnevnim dozama tj. obrocima droge, ...

урбана култура - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-817337.pdf

5 јул 2002 ... као партиципација грађана у јавном животу града; (д) масовна култура са урбаним предзнаком и (ђ) урбано-културни идентитет ...

Bibliografija 2016. - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-542425.pdf

Stanko Vlaški, Parmenidovo prešućeno bogoslužje. 51–63. Tonći Kokić, Predsokratski pojam vremena: moguće tumačenje. 65–73. Željko Kaluđerović ...

Inđić i Velaskez - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-456903.pdf

Inđić i Velaskez. Ap strakt Svr ha ra da je do vo đe nje u pi ta nje lo gi ke či ta nja tek sto va Or te ge i. Ga se ta o Ve la ske zu ko je je spro veo Tri vo In đić.

богдан поповић - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-536654.pdf

Бојан ЧОЛАК. (Милан Алексић. Богдан Поповић и српска књижевност. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2014, 335 стр).

milan gorkić - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-821919.pdf

Od rane mladosti Milan Gorkić je svoj život i aktivnost utkao u SKOJ i KPJ. Jedno vreme je bio funkcioner KOI i. Kominterne, a od 1928. do sredine 1937. godine ...

Gavran i Lisica - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-305332.pdf

leći se dokopati onoga što je Gavran zdipio, Lisica priđe pod krošnju: hvalila ga je da je lijep i pametan te da bi mogao postati kralj svih Ptica ako se pokaže da ...

Kazania filozofa - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-515798.pdf

Kazania filozofa. Kaznodziejstwo jest najpierw rutynową pracą księdza, który w niedzielę i święta ma obowiązek wygłosić do zgromadzonych wiernych ...

8%,7, ,/, 1( 8%,7, 37,&8 58*$/,&8 1292 3520,Ģ/-$1-( 3,7$1 ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-788120.pdf

$SVWUDNW Rad razmatra roman Harper Li (Harper Lee) Ubiti pticu rugalicu. (1960) unutar konteksta jedne od njegovih osnovnih umjetničkih uloga, što je – ...

Ćamil Sijarić - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-818601.pdf

Ćamil Sijarić – bihorski putnik. Prije trideset godina preminuo je Ćamil Sijarić (1913-1989). Ostao je upamćen kao autor duboko fasciniran prostorom Bihora i ...

Ciceronova država - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-355795.pdf

Apstrakt. Rad se bavi određenjem države (res publica) koje u svom delu Država nudi. Marko Tulije Ciceron. Pored razmatranja nekoliko ključnih pojmova (res.

facta universitatis - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-295462.pdf

FACTA UNIVERSITATIS. Contents. Philip Ogo Ujomu, Felix O. Olatunji. John Glover. THE TRUST IN COMMON LAW SYSTEMS: FUNCTIONS AND ...

muʻâz hadisi - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-755069.pdf

4 Haz 2018 ... hadisi,” Cüveynî'nin de dâhil olduğu usûlcülerin büyük çoğunluğu tarafından kabûl görse de hadis tekniği açısından problemli görülmüştür.

pluralizam i diverzitet - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-554542.pdf

Ključne reči: medijski pluralizam, diverzitet medija, koncentracija vlasništva u medijima, konkurencija medija, demokratsko društvo, politika komunikacija, pristup.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.