Istorija - Zavod za školstvo

Pored usvajanja shvatanja o razvitku ljudskog društva do kojih je istorijska nauka došla koristeći se naučnim metodama, nastava istorije ima za cilj da:.

Istorija - Zavod za školstvo - Сродни документи

Istorija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82631&rType=2&file=Istorija.pdf

Pored usvajanja shvatanja o razvitku ljudskog društva do kojih je istorijska nauka došla koristeći se naučnim metodama, nastava istorije ima za cilj da:.

Istorija religije - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82430&rType=2

ISTORIJA RELIGIJE 2 za III ili IV razred ... PREDMETNI PROGRAM ISTORIJA RELIGIJE 1, obavezni izborni predmet . ... objasni računanje vremena kod. Jevreja ...

program istorija - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=171585&rType=2&file=PROGRAM ISTORIJA.pdf

Istorija je u osnovnoj školi opšteobrazovni predmet, koji uz Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski ... M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Clio, Beograd, 2000.

Istorija I ili II razred 1 cas - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=85269&rType=2&file=Istorija I ili II razred 1 cas.pdf

Predmetni program ISTORIJA za I ili II razred trogodišnje srednje stručne škole ... izvođenje nastave istorije neophodna je posebno specijalizovana učionica.

Istorija I ili II razred 2 casa - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=85270&rType=2&file=Istorija I ili II razred 2 casa.pdf

Predmetni program ISTORIJA za I ili II razred trogodišnje srednje stručne škole ... izvođenje nastave istorije neophodna je posebno specijalizovana učionica.

CRNA GORA ZAVOD ZA ŠKOLSTVO ISTORIJA

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=109718&rType=2&file=ISTORIJA %282%29.pdf

Izmjene predmetnog programa ISTORIJA za VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole uradila je Komisija u ... Istorija se u osnovnoj školi izučava od VI do IX razreda.

Crna Gora Vlada Crne Gore ISTORIJA - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=173657&rType=2

3. S A D R Ž A J. PREDMETNI PROGRAM, ISTORIJA za I i II razred stručne škole . ... Peri, M.: Intelektualna istorija Evrope, Beograd, Clio, 2000. 20. Popov, Č.: ...

sah 1 - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=73271&rType=2&file=sah 1.pdf

Između ta dva pola mnogobrojni teoretičari definisali su ga kao borbu, sport, ... prepoznaje pozicije u kojima jedna strana može da izvede mat u dva poteza;.

priroda - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82592&rType=2&file=PRIRODA.pdf

vodi, biljkama i njihovom značaju za čovjeka), znanje koje je od šireg značaja za društvo u kojem pojedinac živi i radi (npr. ... vazduh, toplota i svjetlost sastavni ... Smješe i čiste materije, način ... navode najčešće gajene sobne biljke (cvijeće);.

Filozofija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=173641&rType=2

Katalog znanja – predmetni program, FILOZOFIJA za III ili IV razred srednje stručne ... filosofija. Metoda usmenoga izlaganja (razni oblici), metoda razgovora,.

matematika 4 - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74105&rType=2&file=MATEMATIKA 4.pdf

Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine. 13. 70. 60. 86. Pismeni zadaci sa ispravkom. 8. II R A Z R E D. PLANIRANO. RASPOREĐENO. %.

Nikšić - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=386774&rType=2

U cjelini Škola se odgovorno stara da pedagoška dokumentacija bude redovna, blagovremena i valjano uređena. ... Učionice za razrednu nastavu imaju televizore. ... Sveske učenika su sadržajne, pregledaju se redovno, posebno u petom.

Etika - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=78175&rType=2

kategorički imperativi; Čiča Gorio -. Votren (imoralizam). Istorija: razvoj antičkih polisa, demokratija u Atini - razvoj učenja o vrlini; stvaranje panhelenske države -.

elektrotehnika - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=83330&rType=2&file=ELEKTROTEHNIKA.pdf

izborni predmet. VIII razred devetogodišnje osnovne škole ... Izborni predmet Elektrotehnika uči se u VIII razredu. Ukupan broj ... elektrotehnici - simboli i sheme;.

Srbija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=263124&rType=2

Planiranje i pripremanje nastave, savremeni procesi u nastavi, praćenje i ... evidencije i dokumentacije koji je podijeljen svim razrednim sterješinama. ... stručna pitanja, a unutar aktiva se povremeno organizuju ogledni časovi i hospitacije.

Komunikologija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82442&rType=2

I ranije mi se dešavalo da me neko uvrijedi, pa sam pokušao da tome ne pridajem važnost i jednostavno prokomentarisah da mi moje velike uši služe da bih je ...

Francuski_jezik - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=73333&rType=2&file=Francuski_jezik%5B2%5D.pdf

Učenje francuskog jezika u drugom ciklusu osnovne škole (IV, V i VI razred) učeniku/ci ... Gramatika: Učenik/ca vlada ograničenim poznavanjem jednostavnih ...

Hemija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=173647&rType=2

HEMIJA sa fondom 2 časa sedmično za I i II razred srednje stručne škole i HEMIJA s ... Hemija je povezana s drugim naukama. ... referišu svoje radove („Nafta,.

informatika - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74450&rType=2&file=INFORMATIKA F.pdf

INFORMATIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... TEMA: OSNOVNI POJMOVI INFORMATIKE (orijentaciono 1 čas predavanja 0 časova vježbi). Operativni ...

Задачи - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=136111&rType=2&file=Dodatna nastava iz matematike 20.06.2013.pdf

17 фев 2013 ... Cifre X i J su parne, zato što su brojevi EX i AJ djeljivi sa 4. Brojevi OJ i OX su ... Dakle, u ovom slučaju prvo dijete ne može biti djevojčica. Ako bi prvo od djece bila ... Niko još nije pronašao primjer savršene Ojlerove cigle! 5. Može li se ... odgovaraju: „Ne.“ Da li ti možeš zaključiti koje su boje njihove kape?

biologija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82521&rType=2&file=Biologija.pdf&alphabet=cyr

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. ... Tema: tkiva, organi i organiski sistemi i organizam. Operativni ciljevi.

Biodiverzitet - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82435&rType=2

Biljni svijet, kao dio života na Zemlji, nalazi se gotovo na svakom koraku. ... intenziteta disanja riba (u akvarijumu) u zavisnosti od temperature vode. Termofilan ...

crnogorski_osnovna_n - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=79579&rType=2&file=CRNOGORSKI_OSNOVNA_NJ 2011.pdf

glasovno podudaraju;. – glasno čitaju. 1.6.1. – pjesma. 1.6.1. Muzička kultura (pjesme kao uvodna ... Jovan Dučić: Jablanovi. Miroslav Antić: Nepovratna pesma.

engleski - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82534&rType=2&file=engleski.pdf

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i učenika/ca i ... Ne dozvolite sebi da zaboravite da osim operativnih, nastava engleskog jezika ima i opšte ciljeve. ... napiše kraći vođeni sastav,.

Šta je znanje - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=83038&rType=2&file=Od vrtica do znanja 16. 07.pdf

sestra imaju na pravilan i skladan psiho-fizički razvoj djeteta. Kako to ... koje test, kao instrument testiranja, mora da zadovolji kako bi se njime mogla obavljati.

Italijanski - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82517&rType=2&file=Italijanski.pdf

Većem interesovanju za učenje italijanskog jezika, pored geografske blizine, ... Kao drugi strani jezik, u osnovnoj školi se italijanski jezik može učiti od sedmog razreda ... Gramatika: učenici/ce vladaju ograničenim poznavanjem jednostavnijih ...

matematika 2 - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74103&rType=2&file=MATEMATIKA 2.pdf

funkcija; linearna funkcija; jednačina prave u ravni; linearna jednačina; ... tačaka u ravni,. - crta grafik linearne funkcije, ... n ∈ N i njen grafik; inverzna funkcija ...

Biohemija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=78174&rType=2

2. ORGANSKA HEMIJA I BIOHEMIJA. Funkcionalne grupe i biohemijski važne reakcije. Heterociklična jedinjenja. Nukleinske kiseline. Alkaloidi i antibiotici.

psihologija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74546&rType=2&file=Psihologija program.pdf

njenu organizaciju – posebno svoja prava i odgovornosti u školi. ▫ Psihologija grupe. ▫ Mala grupa. ▫ Velika grupa. ▫ Primarna grupa. ▫ Sekundarna grupa.

Logika - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=78200&rType=2

... u filozofsko i naučno mišljenje. Edmund Huserl je logiku odredio kao „nauku o idealnim stvarima“, tj. o zakonima koje moramo poštovati ako želimo da valjano.

Spanski - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82520&rType=2&file=Spanski.pdf

Španski jezik je jedan od svjetskih jezika i zvanični je jezik u Ujedinjenim Nacijama. ... pismenog izražavanja, jezičko znanje (gramatika), pravopis i fond riječi; ...

matematika 3 - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74104&rType=2&file=MATEMATIKA 3.pdf

Korelacija i didaktička uputstva. Učenik/ca treba da: - usvoji i primjenjuje Heronov obrazac,. - usvoji i primjenjuje formule za računanje površina trougla: sin sin.

geografija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74439&rType=2&file=geografija I ili II razred SSS.pdf

sadržaj vezan za temu Zemlja i ljudi, regionalnu geografiju Svijeta, nacionalnu ... Đurić, V.: Geografija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna ...

modelarstvo - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=83329&rType=2&file=MODELARSTVO.pdf

Predmetni program MODELARSTVO se izučava sa jednim časom sedmično u sedmom, osmom ili devetom razredu. Po svojoj prirodi naslanja se i na određeni ...

matematika os - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82586&rType=2&file=MATEMATIKA OS.pdf

2008. godine utvrdio izmjene predmetnog programa MATEMATIKA za I, II i. III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. 12. 2010. godine izmjene ... Katalog znanja za treći razred. Minimalni zahtjevi. Osnovni zahtjevi.

Njemacki - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82518&rType=2&file=Njemacki.pdf

Nebensätze mit dass und weil. Maternji jezik i književnost: složena rečenica, zavisno-složene rečenice, imperfekat. Biologija: spoznaja značaja biljaka za ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.