SOFTEK DOO Beograd Šifarnik robnih marki duvana

Pall Mall Export Filter KSB. 302010. 1 ... Eve 120 Lights - Eve 120 (plavi). 302010. 1 ... Pall Mall Super Slims Amber - Pall Mall (Superslims Amber). 302010. 1.

SOFTEK DOO Beograd Šifarnik robnih marki duvana - Сродни документи

SOFTEK DOO Beograd Šifarnik robnih marki duvana

https://www.softek.rs/pdf/duvan/marki_duvana.pdf

Pall Mall Export Filter KSB. 302010. 1 ... Eve 120 Lights - Eve 120 (plavi). 302010. 1 ... Pall Mall Super Slims Amber - Pall Mall (Superslims Amber). 302010. 1.

SOFTEK DOO Beograd Šifarnik vrsta duvana

https://www.softek.rs/pdf/duvan/vrsta_duvana.pdf

Ostali duvanski proizvodi. Odeljak IV - Ostali duvanski proizvodi. 10. 304010. Duvan za zvakanje. Pododeljak 1 - Duvan za zvakanje. 11. 304020. Burmut.

Pregled robnih marki cigareta upisanih u registar o robnim markama

http://www.aduvan.co.me/Dokumenti/RegistarMarki/Pregled-robnih-marki-cigareta.pdf

Marlboro Touch XL ( plavi ) » cigarete. « Marlboro Fine Touch XL ( svijetlo plavi ) » cigarete. « Marlboro ... cigarete. « Pall Mall Extra Cut Blue 100s » cigarete ...

ŠTETNOST UPOTREBE DUVANA

http://www.iskra.org.rs/biblioteka_files/DUVAN.pdf

shvatajući njegove loše strane kao što je njegova štetnost po njihov ... Na trećem mestu je zavisnost od kokaina, na četvrtom od alkohola i petom od kafe.

LIST U^ENIKA OSNOVNE [KOLE VELIMIR MARKI]EVI ... - stara skola

http://www.staraskola-mpek.edu.rs/staroskolac%20files/STAROSKOLAC%2023%20%20.pdf

Химна Светом Сави стр. 3 ... Свачана песма у славу Сватог Саве, ... долазили и доводили децу Светом Сави да их благослови и да им да срећу.

fizičko-hemijske, mikrobiološke i senzorne promene duvana tipa ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-9712/2014/2217-97121402064R.pdf

duvana tipa Berlej, kao i promena fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i senzornih kara- kteristika tretiranog ... aroma, jačina, sagorljivost i punoća pušenja. Prema.

PPP-PD obrazac - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/ppp_pd_porodiljsko.pdf

15 јан 2014 ... 102833410. Obrazac PPP-PD. POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA. 1.1. VRSTA. PRIJAVE.

restoran_prodaja - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/uputstvo_restoran_prodaja.pdf

Lista fiskalnih isečaka . ... www.softek.rs. <. Sadržaj. 4. 5. DPU-knjiga dnevnog prometa ugostitelja . ... Usaglašavanje DPU liste sa stvarnim stanjem .

uputstvo - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/ikswin4.1.pdf

grupe ili podgrupe proizvoda i sl. sa kolonama početnog stanja, prometa i salda. Zaključni list na nivou klasa ili osnovnih računa, Bilans stanja, Bilans uspeha, ...

porodiljsko PPP PD - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/uputstvo_porodiljsko.pdf

Obračun porodiljskog bolovanja trebalo bi vršiti tek kada dobijete rešenje o ... zaposleni u rednovnom radu i porodiljsko bolovanje razdvojeni pa je neophodno.

fakturisanje - SOFTEK

https://www.softek.rs/wp-content/uploads/2016/11/Uputstvo-fakturisanje.pdf

Donji deo prozora sastoji se iz dva dela. Prvi deo služi za unos podataka za izradu novog računa. Prvo popunjavamo podatke vezane za fakturu, potom podatke ...

Interni obračun pdv - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/interni-obracun-pdv.pdf

7 феб 2018 ... 3.1 Obrazac PPPDV . ... PDV. 3. Interni obračun podrazumeva obračun poreske obaveze i prethodnog poreza u istom iznosu. Kako bi se ...

Knjiženje proizvodnje - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/knjizenje_proizvodnja.pdf

Ponudjen je sledeći redni broj prijemnice odnosno naloga pod kojim će biti evidentirano knjiženje u. Finansijskom knjigovodstvu. Prihvatimo ponudjeni broj i ...

devizno poslovanje - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/devizno.pdf

Nalog za knjiženje nabavke robe po fakturi deviznog dobavljača . ... i kliknuti na polje Upiši. Posle knjiženja izvoda stanje na kartici dobavljača izgleda ovako: ...

minimalna zarada - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/obracun_minimalne_zarade.pdf

opredelili da obrčunavamo zarada na minimalni iznos a ukoliko bi obračun išao preko neto iznosa tada bi u ovo polje upisali odgovarajući neto iznos na koji bi ...

Maloprodajna kalkulacija - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/izrada_maloprodajne_kalkulacije.pdf

Prvi korak u izradi maloprodajne kalkulacije je otvaranje konta Dobavljača ukoliko ga već nismo otvorili ranije. ... Račun koji smo izabrali kao primer za kalkulaciju je prikazan dole na slici ... Prodajne cene kao što je prikazano na slici.

Šifarnik valuta

http://www.devizni.gov.rs/PDF/PR12%20-%20Sifarnik%20valuta%20-%20lat.pdf

Bahreinski dinar. BIF. 108. Burundski franak. BMD ... Dominikanski pezos. DZD. 012. Alžirski dinar. EEK ... Hrvatska kuna. HTG. 332. Gurd. HUF. 348. Forinta.

Sifarnik opstina

https://www.zdravstvo-srpske.org/files/cjenovnici/opstine.pdf

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Banja Luka. Šifarnik Opština. Oznaka. Naziv. 001. MILIĆI. 002. BANJALUKA. 005. BIJELJINA. 006. BILEĆA.

Šifarnik zemalja

http://www.devizni.gov.rs/PDF/PR10%20-%20Sifarnik%20zemalja%20-%20lat.pdf

Šifarnik zemalja. Šifra zemlje. Oznaka zemlje. Naziv zemlje alfa numerička. -. -. AX. 248. ALA. Alandska ostrva. AL. 8. ALB. Albanija. DZ. 12. DZA. Alžir. AS. 16.

Šifarnik zanimanja

http://www.croso.gov.rs/storage/files/euputstva/Sifarnik_zanimanja_sprema_l.pdf

9/98 i 25/00, „Sluţbeni glasnik RS“, broJ 15/10), Poglavlje 1. Šifarnik zanimanja i ... KONFEKCIJSKI MANIPULANT. 404000. KONFEKCIJSKI TEHNIČAR. 303202.

sastavljanje putnih naloga - SOFTEK

https://www.softek.rs/wp-content/uploads/2016/11/uputstvo-putni_nalozi.pdf

Putni račun – stranica na kojoj se vrši obračun putnog naloga (obračun kilometraže, troškova ... Neoporezivi iznos dnevnica za službeno putovanje je do 2.236,00 (od 01.02.2017.). ... prikazan je primer izgleda jednog putnog naloga.

otkup poljoprovrednih proizvoda - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/uputstvp_otkup_poljoproizvoda.pdf

U ovom šifarniku možete definisati uslove pladanja koje dete dodati na otkupni list ukoliko to želite. Preko kartice Šifarnici-Rok za uplatu otvoridemo prozor u ...

uputstvo za knjiženje maloprodaje - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/uputstvo_pos.pdf

izaberemo artikal iz padajuće liste sa strane), upišemo nabavljenu količinu i sve ... Lager lista je dokument u kome se prikazuje stanje i vrednost robe koja se ...

POPDV OBRAZAC od 01.07.2018. - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/popdv_2018_uputstvo.pdf

1 јул 2018 ... (osnovica 6.000 PDV 1.200). U POPDV obrascu knjižno zaduženje biće prikazano na poziciji 3.5 – Povećanje osnovice, odnosno PDV.

Bolovanje preko 30 dana - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/bolovanje_preko_30_dana.pdf

meseca preko 30 dana i to kada se obračunava na minimalnu zaradu ... U našem primeru zaposlenom je bolovanje preko 30 dana počelo od ... Obrazac OZ-7 se može formirati samo ukoliko su prethodne tri plate obračunate u ovom programu.

Šifarnik zanimanja - croso

http://www.croso.gov.rs/storage/files/euputstva/Sifarnik_zanimanja_sprema_l.pdf

9/98 i 25/00, „Sluţbeni glasnik RS“, broJ 15/10), Poglavlje 1. Šifarnik zanimanja i stručne spreme. Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i ...

Šifarnik delatnosti 2010

http://www.bezbednost021.com/files/Sifarnik%20delatnosti%202010.pdf

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti. 011. Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka. 0111. Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i ...

ŠIFARNIK OSNOVA PLAĆANJA

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/stanovnistvo/download/dokumentacija-stanovnistvo/NetBanking_sifarnik_osnova_placanja.pdf

proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge. 221. Promet robe i usluga - finalna potrošnja plaćanja za ...

Šifarnik osnova osiguranja

https://www.poreskaupravars.org/Documents/Doc/sifarnik_osnova_osiguranja.pdf

код иностраног носиоца социјалног осигурања. ПД3100. 6. Предузетник, професионална дјелатност. Предузетник, као и лице које самостално у виду.

Šifarnik zanimanja i stručne spreme

http://www.komorazus.org.rs/pdf/post/savetovanja/%C5%A0ifarnik%20zanimanja.pdf

umesto dosadašnjeg Šifarnika stepena stručne spreme. – donošenjem Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. („Službeni glasnik RS”, broj ...

Šifarnik država - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/%C5%A0ifarnik%20dr%C5%BEava_2018.pdf

Šifra države. Naziv države. Oznaka u Obrascu JOPPD. 004. AFGANISTAN. 99004. 008. ALBANIJA. 99008. 010. ANTARKTIKA. 99010. 012. ALŽIR. 99012. 016.

Kombinovanje više kolona Obrasca POPDV - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/primljen_ra%C4%8Dun_sa_vi%C5%A1e_pozicija.pdf

Obveznik PDV-a firma Test DOO primila je račun za komunalne usluge u iznosu od 4.530 RSD. Na računu je prikazana utrošena električna energija u iznosu od ...

Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014 - PORODICNA ...

http://porodicnamedicina.com/site/images/stories/dokumenti/sifarnik-ljekara-sa-pravima-2015.pdf

12 феб 2014 ... Savić Milovan specijalista neuropsihijatar. Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" ... Bojić Nikola specijalista ortoped. Univerzitetsko - klinički centar ...

Šifarnik opština - Računovodstvo AKTIVA sistem

https://aktivasistem.com/ostalo/%C5%A0ifarnik-Op%C5%A1tina.pdf

Propisi besplatno www.aktivasistem.com. Obrasci besplatno. ŠIFARNIK OPŠTINA. Redni broj. Naziv opštine. Šifra. Šifra sa kontrolnim brojem. 1. Ada. 201.

1 Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik OOP (osnov ...

https://www.zcknjazevac.rs/informacije_zaposleni/OOP_25_02_2020.pdf

25 феб 2020 ... ... sanitetski prevoz. 23.01.2007. 21.02.202. 0. 1. Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik OOP (osnov oslobađanja od participacije) ...

Šifarnik zanimanja i obuka za praktičan rad na portalu CROSO

http://www.economicdiplomacy.co.rs/wp-content/uploads/2019/12/%C5%A0ifarnik-decembar-1.pdf

21 дец 2019 ... Srbije donela je ovu Odluku 17. jula prošle godine, a novi Šifarnik zanimanja je ušao u primeni od. 2019. godine. Do usvajanja te Odluke, čiji je ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.