MEHANIKA 2

Iz ovog slijedi da je ubrzanje tačke jednako nuli samo kada je brzina tačke ... može se odrediti polazeći od Ojlerove formule za vektor brzine tačke:.

MEHANIKA 2 - Сродни документи

TEORIJSKA MEHANIKA Lagranzeva i Hamiltonova mehanika

http://qtpcenter.ff.bg.ac.rs/voja/TM0614.pdf

1 јул 2015 ... (2.6.49). Dobili smo difrencijalnu jednacinu drugog reda, koju necemo rešavati. Rešenje jednacine kretanja nacicemo preko integrala kretanja.

MEHANIKA LETA - MEHANIKA TLA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/mehanika_tla.pdf

236. MEHANIKA TLA. Primjena mehanike tla u graditeljstvu veoma je važna. Teret svake građevine prenosi se na tlo preko temelja i uzrokuje u njemu promjene ...

MEHANIKA 2

http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Predmeti/Mehanika%202/Skripta_Mehanika%202.pdf

Iz ovog slijedi da je ubrzanje tačke jednako nuli samo kada je brzina tačke ... može se odrediti polazeći od Ojlerove formule za vektor brzine tačke:.

MEHANIKA 3

http://mf.unibl.org/upload/documents/Predmeti%202016/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%203/Skripta%20Mehanika%203%20%282016%29.pdf

U ODNOSU NA DVIJE PARALELNE OSE (HAJGENS-ŠTAJNEROVA TEOREMA). Da bi odredili moment inercije sistema u odnosu na osu z1 koja je paralelna ...

MEHANIKA

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~matko/GRAD/Mehanika.pdf

Pomocni crtezi ukazuju na jednadzbu (1.70). ... suprotnih smjerova (pomocni crtezi s obje strane). ... sove kolicine gibanja (shvacene u ono doba kao pro-.

Klasiˇcna mehanika

http://gama.fizika.unios.hr/~zglumac/utm.pdf

14.6.1 Uspavani zvrk . ... zamišljati kao jako smanjene biljarske kuglice koje jure kroz prostor. ... to ce i opseg kružnice na plohi kugle biti uvijek manji od 2rπ.

Mehanika (Statika)

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/mehanika_1_statika.pdf

Analitički izraz za statički moment sile. Ako je zadana samo sila F koja djeluje u točki A(x,y) (si. 20), analitički je izraz statičkog momenta sile F s obzirom na točku ...

MEHANIKA, KINEMATIKA 23

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/mehanika_2_kinematika.pdf

Već prema gibanju, odabire se najpovoljniji, npr. Descartesov sustav, polarni, cilindrični i sferni, a posebno je važan u mehanici prirodni koordinatni sustav.

mehanika statika

https://www.mas.bg.ac.rs/_media/biblioteka/izdanja/5/5.001.pdf

21. 2.13. Osnovni zadaci statike . ... Prosta greda opterećena poprečnom ekscentričnom silom . ... Prosta greda opterećena podužnom ekscentričnom silom .

TEHNIČKA MEHANIKA

https://tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/09/Skripta_Teh_meh_TF.pdf

1) Slaganje sila i svođenje sistema sila na prostiji oblik. 2) Određivanje uslova ravnotežekrutih tijela izloženih djelovanju sistema sila. Pojam apsolutno krutog ...

MEHANIKA STENA I TLA

http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/V%20semestar/Mehanika%20stena%20i%20tla/Predavanja/Mehanika%20stena.pdf

Ovako predloženi koeficijent čvrstoće iskazuje relativni otpor stene prema spoljnim silama i poslužio je kao osnova za klasifikaciju stena i mineralnih sirovina, ...

Mehanika in hidromehanika

http://www.fpp.edu/~milanb/tpmeh/malacic/predavanja_dinamike_Malacic.pdf

17 feb 2007 ... predmeta Mehanika in hidromehanika. Drugi del predmeta namreč obsega predvsem dinamiko in osnove hidromehanike. Prvi del.

Kvantna mehanika 1.054

https://emineter.files.wordpress.com/2018/10/buriclataskvantna.pdf

Crno telo realizovano je kao kockasta metalna kutija u kojoj se nalazi ... Tada se skalarni proizvod ili zagrada (na engleskom "bracket") piše kao. (ψ,φ) = 〈ψ|φ〉.

mehanika tla - AGM knjiga

http://www.agmknjiga.co.rs/images/stories/april-2019/mehanikatlaodteorijedoprakse.pdf

MEHANIKA TLA, od teorije do prakse. Prof. dr Mato Uljarević, dipl. ing. građ. Recenzenti: Prof. dr Zvonko Tomanović, dipl. ing. građ. Prof. dr Sabid Zekan, dipl.

Mehanika tla - Uniri

https://helpdesk.uniri.hr/system/resources/docs/000/002/799/original/Mehanika-tla.pdf?1395651910

Matriks je sitni detritus (kod konglomerata i breča obično sitni pijesak, prah, mulj ili glina) koji je transportiran i taložen zajedno sa zrnima. U sedimentu se.

mehanika-otpornost

https://www.visokaskolacacak.edu.rs/index.php/nastavni-materijali/category/8-tehnicka-mehanika.html?download=24%3Aotpornost

24 окт 2009 ... Otpornost materijala. Poasonov koeficijent μ ε – uzdužna dilatacija. εP. – poprečna dilatacija. ❑ koeficijent zavisnosti poprečne dilatacije od ...

Relativistička mehanika

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~mfuric/of1/of1-12.pdf

(12.34). Ovo su čuvene Lorentzove transformacije. Korektno je spomenuti da je analitički oblik transformacija u prostornom dijelu bio predlagan i prije Einsteina.

KVANTNA MEHANIKA 1

http://mail.ipb.ac.rs/~simonovic/km1-g1.pdf

glašen sa planom i programom kursa Kvantna mehanika 1 i uskla ¯den sa sadržajima koje su studenti vec upoznali na kursevima Matematicke i Teorijske fizike ...

188 MEHANIKA, KVANTNA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/mehanika_kvantna.pdf

Kvantna mehanika, otkrivena na pojavama vezanim uz slo bodne atome, molekule i zračenje, ubrzo je našla primjenu i na druge oblike materije: čvrsto stanje, ...

KVANTNA MEHANIKA

http://physics.kg.ac.rs/stari/content/bDSO8bv041.pdf

2 мар 2019 ... se mo ze o cekivati da ce i kvantna mehanika opisivati stanja entitetima koji se mogu sabirati. Postavlja se pitanje da li se dva data stanja mogu ...

MEHANIKA FLUIDA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/mehanika_fluida_dinamika_fluida.pdf

DINAMIKA FLUIDA. U kinematici fluida razvijene su osnovne metode matema tičkog opisivanja strujanja fluida kao neprekidne sredine. Po moću tih metoda u ...

Teorijska mehanika

https://emineter.files.wordpress.com/2014/02/predavanjatm2012.pdf

S. Elezovíc-Hadzíc. 2.3. TEOREMA MOMENTA IMPULSA. 21. 2.3.1 Zakon odrzanja momenta impulsa. Ako je ukupni moment svih spoljašnjih sila jednak nuli, ...

Kvantna mehanika II

https://fiz.fmf.uni-lj.si/~andrejas/vaje/gradiva/kmII_gradivo_za_vaje.pdf

Andreja Šarlah, UL FMF. Kvantna mehanika II, 2009/10. 1 Teorija grup. 1.1 Zvezne grupe. 1. Ponovite pojme kot so grupa, algebra, generatorji grupe, zvezne in ...

Fizicka mehanika

http://qtpcenter.ff.bg.ac.rs/bozidar/mehanika_v3.1.pdf

23 дец 2018 ... mehanike: Njutnovi zakoni kretanja, Njutnov zakon gravitacije i zakoni odrzanja (energije, impulsa i momenta impulsa). Pre svega bice ...

kvantna mehanika - Nobel

http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/Kvantna%20mehanika%20I.pdf

Osnovna jednačina na kojoj se zasniva Kvantna mehanika je Schrödinger-ova jednačina. Ova jednačina se ne izvodi, već se postulira. Ako čestica ima masu m ...

Mehanika tla i stijene - GF UNSA

http://www.gf.unsa.ba/Program/Bosanski/I-ciklus/Gradjevina/semestar-4/Mehanika-tla-i-stijene.pdf

Mehanika tla i stijene u inžinjerskoj praksi. Tlo i stijena. Vrste tla i stijene, klasifikacioni sistemi. (jedinstveni sistem klasifikacije za tlo, jedinstvena klasifikacija ...

mehanika - Nastavna sekcija

http://nastavna-sekcija.hfd.hr/wp-content/uploads/2015/03/Inventar-SESVETE-pic.pdf

Stakleno zvono za pokuse s vakuumom - ∅ 22 cm, h = 25 cm. 7. Ureñaj za prikaz širenja hidrauličkog tlaka sa 4 cjevčice, staklo –. "Učila" Zagreb, kat. Br 527.

Tehnicka mehanika 1 - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/135894.pdf

Ti delovi su: Aksiomi mehanike, Analiza sila, Staticki odredeni linijski nosaci, Virtuelna pomeranja ... 5.3.3 Analiticko slaganje sila u ravni i prostoru . . . . . . . . . 71.

mehanika fluida - Repozitorij PMF-a

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:377/datastream/PDF/view

Mehanika fluida proučava fluide u mirovanju (statika fluida) i u gibanju (dinamika fluida) te interakciju fluida s čvrstim tijelima i drugim fluidima. U mehanici fluida ...

MEHANIKA III - DINAMIKA - KINETIKA

http://www.hm.co.rs/mehanika/8nedelja.pdf

Matematičko klatno, sekundno klatno, konusno klatno. Kretanje materijalne tačke po konusu. Specijalni slučajevi relativnog kretanja materijalne tačke.

TEHNIČKA MEHANIKA I (STATIKA)

https://www.vtmsts.edu.rs/index.php/materijal/category/86-tehnicka-mehanika?download=2360%3Aradni-materijal-tehnicka-mehanika-i-statika

Za vezivanje štapa i vezivanje štapom važi sve što je rečeno za uže. ... Statički moment sile za tačku može se izraziti i pomoću vektorskog proizvoda vektora.

Tehnicka mehanika - Dinamika

http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/14121-sad.pdf

2.7.6. 2.7.7 t. 1.12.3 Skretanje tela koje slobodno pada od vertikale ka istoku ...................... 111. 1.12.4 Fukovo klatno ........................................................................ 114.

Klasična mehanika - pmfst

http://mapmf.pmfst.unist.hr/~zeljko/TEORIJSKA_MEHANIKA.pdf

Klasična mehanika, kao i cjelokupna fizika uostalom, bazira se na genijalnoj ... U jednostavnijoj, matričnoj notaciji zadnja relacija je: ´rRr ili. rR´r. T о о о о. = = . (1.9) ... Transformacije koordinata i vremena kojima se prelazi iz jednog u drugi IRS u ... usmjerena u pravcu Sjevernjače (Polaris) sa točnošču boljom od 1o, ali za ...

primenjena mehanika fluida primenjena mehanika fluida

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/010-STUDIJE/OAS-4-1/III%20GODINA/PREDMETI/ZNR-305-PRIMENJENA%20MEHANIKA%20FLUIDA/PREDAVANJA/2019-20/Mehanika%20fluida%20P7.pdf

Ova sila se naziva i sila potiska ili Arhimedova sila. • Arhimed je ovaj zakon iskazao rečima: “Svako telo potopljeno u tečnosti trpi silu koja je jednaka težini telom ...

Mehanika, kinematika i elasticnost

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/dexter/Old/Dodatne/2k5_06_mehanika%20-%20za%20site.pdf

b) Ako je maksimalna sila zatezanja koju štap moze da izdrzi Fmax, naci maksimalnu ugaonu brzinu rotacije tako da se štap ne pokida. Površina poprecnog ...

Mehanika tekućina - Građevinski fakultet

https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/Mehanika_tekucina.pdf

dV ( šrafirani dio volumena sa slike 2.3 dVx = ∆xdAx ). Do istog rezultata dolazi se i na način da se ... prevodi u paralepiped. Gornja i doljnja površina (dužina u ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.