dinka pašić-škripić - RGGF - Univerzitet u Tuzli

14 lip 2002 ... studentima pri izradi diplomskog, magistarskog i doktorskog rada, ... I.Žigić., D.Pašić-Škripić., K.Mandžić: Istraživanje mogućnosti rada nana ...

dinka pašić-škripić - RGGF - Univerzitet u Tuzli - Сродни документи

dinka pašić-škripić - RGGF - Univerzitet u Tuzli

http://rggf.untz.ba/dokumenti/cv/CV_Dinka_Skripic_Pasic.pdf

14 lip 2002 ... studentima pri izradi diplomskog, magistarskog i doktorskog rada, ... I.Žigić., D.Pašić-Škripić., K.Mandžić: Istraživanje mogućnosti rada nana ...

Europass CV - RGGF - Univerzitet u Tuzli

http://rggf.untz.ba/dokumenti/cv/CV_Knezicek_Tihomir.pdf

PISANJE. Slušanje. Čitanje. Govorna interakcija Govorna produkcija. Engleski. C2. C1. C2. C1. C1. Magistarski rad rađen i odbranjen na Engleskom. Njemački.

curriculum vitae - RGGF - Univerzitet u Tuzli

http://rggf.untz.ba/dokumenti/cv/CV_Adnan_Ibrahimovic.pdf

Srednjoškolski centar «Đuro Pucar Stari» Bratunac, GraĊevinski tehniĉar. 1989.–1992. GraĊevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, prekinut zbog rata u BiH.

DHS - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/publikacije/2017-18/DHS-br3-Drustvene_i_humanisticke_studije_FF_novembar2017.pdf

U školi koju pohađa Harry Potter i njegovi prijatelji, postoje izborni, ali i obavezni ... TITI I DRUGE OBJEKTE, ali “vatreni uzdasi” mogu zapaliti samo donji dio neba ... Pehar-Zvačko, Lidija (2003), slobodno vrijeme mladih ili…, Filozofski fakultet ...

Biologija - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_I_ciklusa/2018-19/PMF-%20Biologija-Biologija_I_ciklus_2018_19.pdf

Za upis na navedeni studijski program na odsjeku Biologija vrednuje se srednjoškolski ... Nikolić Z., Ćurĉić S. (2011): Praktikum iz entomologije, Biološki fakultet,.

literatura a4 - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/preporucena_literatura_za_prijemne_ispite_UNTZ%281%29.pdf

Huskić, Zbirka zadataka iz matematike za I razred srednjih škola, Svjetlost, Sarajevo ... Zdenko Lešić, Čitanka za prvi razred Gimnazije, Sarajevo. Publishing ...

Pedagogija - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_I_ciklusa/2018-19/FF_Pedagogija_studijski_program_I_ciklus_2018_19.pdf

Porodična pedagogija I. 3. 2. 0. 6. 3. Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja. 3. 0. 2. 6. 4. Statistika u pedagogiji. 2. 0. 2. 4. 5. Razvojna psihologija. 2. 1. 0.

Matematika - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_I_ciklusa/2018-19/PMF-Matematika_Matematika_I_ciklus_2018_19.pdf

Predispitne obaveze, tj. testovi u toku nastave studenti će polagati u pismenoj formi. Završni ... sisteme, tipovanje za jednostavne imperativne jezike. Izrazi sa ...

Žurnalistika - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_II_ciklusa/2011-12/FF/Zurnalistika.pdf

fakulteta studijskog odsjeka Žurnalistika da organizuje nastavu na II ciklusu studija. ... Kotler, F i Valdemar, F..; B2B brend menadžment, Asee, Novi sad, 2007.

geografija - Univerzitet u Tuzli

http://pmf.untz.ba/wp-content/uploads/2017/04/geografija.pdf

Zemljina rotacija je: a) kretanje Zemlje oko Sunca c) okretanje Zemlje oko svoje ... Zemljina revolucija je: a) kretanje Zemlje oko Sunca b) kretanje Zemlje oko ...

pravilnik - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/pravilnik.pdf

Odsjek: Građevinski. - Odsjek: Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina. 7. Tehnološki fakultet: - Odsjek: Hemijsko-tehnološki sa usmjerenjima: - Hemijsko ...

Ekonomija - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_I_ciklusa/2016-17/EF-Ekonomija.pdf

EKONOMSKI FAKULTET. INOVIRANI ... stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj ... Stručni izborni predmet (sa liste.

Lingvistika - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_III_ciklusa/2014-15/FF_lingvistika_III_ciklus_studija_2014_15.pdf

Razvoj i institucionalno jaţanje Doktorskog studija Lingvistika odvijat še se uporedo ... pravilno razumiju opšta stilistiţka pitanja, odnos stilistike i drugih nauţnih ...

zbirka - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2011-12/FE.pdf

Obim pravouglog trougla je 36 i stranice imaju proporciju 2:3:7. Koliko iznosi površina trougla? a) 9 b) 27 c) 81 d) 54. 10. Rastojanje tačke presjeka pravih ...

konkurs - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2018-19/Konkurs_za_upis_u_ak_2019-I-CIKLUS_2019-20_14_06_2019.pdf

14 lip 2019 ... Sociologija. -. Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Psihologija. 3. EKONOMSKI FAKULTET. - Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 8.

Mas fak kvalif jun 2013 - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2013-14/Masinski_fakultet_2013.pdf

MAŠINSKI FAKULTET. GRUPA „A“. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. 01.07.2013.god. Svaki zadatak mora imati zaokruženo slovo ispred jednog od ponuđenih ...

Viša Geometrija - Univerzitet u Tuzli

http://pmf.untz.ba/vedad/vg/vglatex2015.pdf

Zoran Lucic: Euklidska i hiperbolicka geometrija (drugo izdanje), Total design i Matematicki fakultet, Beograd (1997). • Takashi Sakai: Riemannian Geometry, ...

Bolonjska deklaracija - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/bolonjski%20proces/Bolonjska%20deklaracija.pdf

(Bolonjska deklaracija). Zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bologni 19.06.1999. Proces evrointegracije postao je, zahvaljujući ...

Pravni fakultet - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2012-13/PF-prijemni_ispit.pdf

b) Tiberije Grah, Lucije Kornelije Sula i Ciceron c) Kras, Pompej i Cezar. 9. Sjeverni dio srednjovjekovne bosanske države nazivao se: a) Hum b) Donji Krajevi.

Fakultet elektrotehnike - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2011-12/FE.pdf

Obim pravouglog trougla je 36 i stranice imaju proporciju 2:3:7. Koliko iznosi površina trougla? a) 9 b) 27 c) 81 d) 54. 10. Rastojanje tačke presjeka pravih ...

UNIVERZITET U TUZLI, FARMACEUTSKI FAKULTET

http://frmf.untz.ba/web/wp-content/uploads/2018/09/Studijski_program_dr_studija_FMF.pdf

Nositelj. Doktorskog studija je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli. Doktorski studij ... predmeta, svaki student doktorskog studija mora steći ukupno 90 ECTS bodova za dovršenje studija. ... e) odbrana doktorske disertacije. 5.2. MENTOR.

2011 Newsletter - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/univerzitetska_biblioteka/bilteni/Bilten_naslova_2011.pdf

Heilbroner, Lester C. Thurow ; [prevela Sanja ... Lubardić. - Beograd ; Nikšić : Jasen ; Beograd. ; Nikšić ; Trebinje : Philotheos, 2005 (Užice ... Biografija: listovi 5.

studiranje u evropi 2 - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/bolonjski%20proces/studiranje_u_Evropi.pdf

stare strukture visokoobrazovnih zvanja u rangu Bachelor mogu da upišu magistarske studije u novoj strukturi (Austrija, Njemačka, Holandija, Letonija, Estonija).

Pedagogija-Psihologija - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_I_ciklusa/2015-16/FF_Pedagogija_psihologija_Iciklus_2015-16.pdf

12 ožu 2015 ... STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. PEDAGOGIJA-PSIHOLOGIJA. AK. 2015/16. /OPĆE ODREDBE /. Tuzla, mart 2015. Godine ...

Proizvodno mašinstvo - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_II_ciklusa/2011-12/MF/PROIZVODNO%20MASINSTVO.pdf

Upis na studijski program II ciklusa studija, smjer proizvodno mašinstvo. (oba usmjerenja) vrši se na osnovu javnog konkursa, kojeg raspisuje Senat,.

Sociologija ak. 2015/16. god. - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studijski_prog_II_ciklusa/2015-16/FF_Sociologija_II_ciklus_studija_2015_16.pdf

15 srp 2015 ... STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija SOCIOLOGIJA ... Izradom završnog rada, student, također, ostvaruje određen broj ECTS ... Ispit se polaže pismeno:(test sa višestrukim brojem odgovora,esej-test,seminarski rad,analiza.

studentski vodič 2014-15 - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/studentski_vodic/Studentski_vodic_2014_15.pdf

e) u drugim slučajevima propisanim zakonom, statutom ili opštim aktom visokoškolske ustanove. ... [email protected] – Farmaceutski fakultet.

edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nir/pracenje_kapaciteta_nir-a/Naucni-strucni-umjetnicki-rad-2000-2004-zadnja%20verzija.pdf

1 kol 2003 ... Glumac. 2001. 3. Urnebesna tragedija. Dušan Kovačević. Glumac.2002. 4. Život je lijep. Kabaretni kolaž. Glumac.2002. 5. Ifigenija u Aulidi.

UNIVERZITET U TUZLI FARMACEUTSKI FAKULTET STUDIJSKI ...

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/integrisani_studijski_prog_I_II_ciklus/Farmaceutski%20fakultet_studijski%20program_2018_19.pdf

Organska hemija I. Fizikalna farmacija. Fizikalna hemija. Instrumentalna farmaceutska analiza. Farmaceutska botanika. Fitofarmacija. Analiza i kontrola lijekova I.

bosanski jezik 2012 - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/publikacije/2013-14/casopis%20Bosanski%20jezik%20broj%209.pdf

nisu glagoli stanja sjediti ili ležati, nego nesvršeni oblici tih, učinskih glagola, ... prirodni vid glagola koji označuju promjenu stanja svršeni vid, npr. sjesti, stati, leći, ... (primjerice, ruski formalizam, strukturalizam) i tzv. eksplicitnih čitanja ( ...

Europass CV - Tehnološki fakultet - Univerzitet u Tuzli

http://tf.untz.ba/wp-content/uploads/2019/04/Karic-Ervin-BOS.pdf

Ervin Karić. © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu. Page 1 / ... ervin.kari[email protected], [email protected]. Spol: Muški | Datum ...

Bosanski jezik i književnost - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2011-12/bosanskij.pdf

FILOZOFSKI FAKULTET. Tuzla 1.7. 2011. TEST IZ BOSANSKOG / HRVATSKOG / SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ZA PRIJEMNI ISPIT. (za akademsku 2011 ...

bosanski jezik 2014 - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/publikacije/2015-16/BOSANSKI_JEZIK_2014.pdf

u koje je ubrojala i menstrualnu krv. Smještajući menstrualnu krv u područje prljavštine,. Julia Kristeva detaljno ... Naučit ću Mjesec sanjati. U snu ću letjeti.

(E)MIGRACIJE I KONKURENTNOST ZEMALJA ... - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/promocije/2019-20/ef-icei2019-decembar2019/ICEI_2019_Agenda_bos.pdf

5 дец 2019 ... Suad Ećo, generalni direktor, Ećo Company d.o.o.. Šerif Isović, direktor ... Marko Dubočanin, direktor, Silver Bell Group, Beograd. Tibor Santo ...

PRAVILNIK o magacinskom poslovanju ... - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2018-19/Pravilnik_o_magacinskom_poslovanju_Tehnicke_sluzbe_22_03_2019.pdf

22 ožu 2019 ... Ovlašteni radnik Službe je u obavezi da sravnjava magacinsko stanje sa ... Rok čuvanja dokumentacije vezane za magacinsko poslovanje ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.