lovnaosnovalovi š ta „ a pa tinskirit” - Vojvodinašume

1 апр 2013 ... 1) Golić-Bara Danguzovac površine 287,18 ha, GJ: Apatinski rit, Revir: Staklara (Golić i bara. Danguzovac), Odelenje: 63 odsek c, d, e, f, g, h, i, ...

lovnaosnovalovi š ta „ a pa tinskirit” - Vojvodinašume - Сродни документи

lovnaosnovalovi š ta „ a pa tinskirit” - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/LO_Apatinski-rit_izvod1.pdf

1 апр 2013 ... 1) Golić-Bara Danguzovac površine 287,18 ha, GJ: Apatinski rit, Revir: Staklara (Golić i bara. Danguzovac), Odelenje: 63 odsek c, d, e, f, g, h, i, ...

0368-RS - Vojvodinasume SA2014-21 - AD36A GM - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/R1-I-nadzor-A.pdf

30 мар 2014 ... Državne šume čine oko 50% svih šuma u Srbiji. Ostalo su ... Najveće i najšire prostore reljefa čine lesne terase. ... čistih seča kada se primenjuju kao redovni vid obnove šuma (plantaže vrba i topola, bagremove šume i drugo) ...

0368-RS - Vojvodinasume SA2016-23 - AD36-A ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/R1_III-Nadzor_izvestaj_deo-A.pdf

šumama ″Srbijašume″ doneo je Upravni odbor JP ″Srbijašume″ na svojoj sednici ... ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima.

SO 2.885.014,00 3.305.603,00 627.402,00 ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/JP-Obrasci_tromesecnih_izvestaja_o_realizaciji_godisnjeg_programa_poslovanj_izmenjeni_JP-Vojvodina%C5%A1ume_31122015.pdf

Grisini "Soko Štark" 40g. 10,84. 10,84. 10,84. 10,84. 10,84. 10,84 ... Prodavnica prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, m2/god. 840,00. 840,00. 840,00.

Untitled - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/Odl.-o-dod.-ugov.-poz.-15-Lekovi-za-divlja%C4%8D-2018_.pdf

23 мај 2018 ... VOJVODINALEK" d.o.o.export-import, Novi Sad, Temerinski put 93, MB: ... Golub pharm" export-import d.o.o. Sremska Kamenica, Đure Jakšića 15, MB: ... Kojić, dipl.ing.sum., Velimir Češljević, dr.vet.med., Miroslav Apić, ...

sgs qualifor - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2018/10/Resertifikacija-II_izvestaj_deo-A.pdf

Iz sastava Javnog preduzeća za gazdovanje šumama ″Srbijašume″ izdvojena su ... ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima.

ZAKON O ŠUMAMA - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/Zakon-o-sumama.pdf

gazdovanja šumama preko Budžetskog fonda za šume autonomne ... ponudi na prodaju korisniku šume ako se ona graniči sa šumom u državnoj svojini.

sremska mitrovica - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2015/12/Oglasava-sredstava-za-prodaju-licitacijom-SgSremskaMitrovica.pdf

14 дец 2015 ... Traktor IMT 577. 1. 1995. 350.000,00 ispravan. 2. Traktor IMT 577. 1 ... Traktorska kabina IMT 539. 1. 10.000,00. 9. Rezervni delovi za traktor R- ...

VILJUŠKAR 2018. god. - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2018/07/Konk.-dok.-poz.-br.-42-Vilju--kar-2018_.pdf

25 јул 2018 ... KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA,. U OTVORENOM ... Viljuskar mora da poseduje aktivni t.j dinamički sistem ... -Sertifikat važećeg standarda ISO 9001 proizvođača viljuškara (prilog: orginal).

PESTICIDI 2018. god. - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2018/08/Konk.-dok.-poz.-55-PESTICIDI-2018..pdf

9 авг 2018 ... Aktivna materija jm. ŠG. Novi. Sad. ŠG Banat. Pančevo. ŠG Sremska. Mitrovica. JP. "Vojvodinašume". 1 Quadris - Promesa azoksistrobin 250.

PZI-PROJEKAT ZA IZVOĐENJE - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/1.Arhitektura.pdf

PZI-PROJEKAT ZA IZVOĐENJE- REKONSTRUKCIJA LOVAČKE KUĆE "PLAVNA". 1. 1-PROJEKAT ARHITEKTURE. 1.1. NASLOVNA STRANA. Investitor: JP , ...

konkursna dokumentacija - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/06/Konkursna-dokumentacija-Rezervni-delovi-2019.pdf

4 јун 2019 ... Rezervni delovi za motorne testere, čistače, kresače i prskalice. 4. Rezervni delovi ... sejačica IMT ,za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice. AGROMEHANIKA , za sejačice, prikolice i osočare MAJEVICA. 17.

23.01.2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/01/KD-STRUCNI-NADZOR-NA-IZVO--ENJU-RADOVA-IV-2018-SG-SO.pdf

23 јан 2019 ... IV BRAVARSKI RADOVI KROV NA KOTLARNICI. Projektom ... Cena usluge stručnog nadzora je fiksna do okončanja ugovora, i ne može se.

biljne i životinjske vrste - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/RTE-vrste.pdf

FLORA - BILJKE. VRSTE VLAŽNIH STANIŠTA. Retke, ranjive i ugrožene biljne i životinjske vrste na području JP “Vojvodinašume“ ...

Cenovnik fazanske divljači - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/12/Cenovnik-fazanske-divljaci-za-2015-godinu.pdf

JP "Vojvodinašume". Petrovaradin. Datum: 29.01.2015.godine. CENOVNIK. FAZANSKE DIVLJAČI ZA 2015. GODINU. R.broj. Opis. Cena. 1. Fazansko jaje.

Odluka-o-dodeli-ugov.. - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/01/Odluka-o-dodeli-ugovora-i-obustavii-JN-rezervni-delovi-III.pdf

23 јан 2019 ... procenjene vrednosti od 3.000.000,00 dinara, bez PDV-a. - za partiju 9 – Mašinska obrada motora sa i bez montaže, ponuda ponuđača: Auto ...

Tromesečni izveštaj (01.04.-30.06. 2016) - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/JP-tromese%C4%8Dni-izvestaj-april_jun_2016.pdf

30 јун 2016 ... Šareni srneći but u sosu. 639,17. 639,17. 639,17. 639,17. 639,17. 639,17 ... Rolat "Štefani". 486,67. 486,67. 486,67. 486,67. 486,67. 486,67.

Elaborat energetske efikasnosti - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/E_Elaborat-energetske-efikasnosti.pdf

5. Tehnička dokumentacija. 5.1. Elaborat energetske efikasnosti postojećeg stanja. 5.2. Elaborat energetske efikasnosti novog stanja. 6. Grafička dokumentacija ...

1042-1 Dana: 01.08.2018. - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2018/08/Konk.-dok.-poz.-53-Priklju--ci-za-polj.-ma--ine-2018..pdf

1 авг 2018 ... popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac meničnog ovlašćenja u originalu. 7. Popunjena, potpisana i overena pečatom Izjava o ...

3.1. NASLOVNA STRANA 3-PROJEKAT ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/3.Hidroinstalacije.pdf

Investitor:JP ,,VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, ŠG NOVI SAD. Objekat:REKONSTRUKCIJA LOVAČKE KUĆE PLAVNAna kat. parceli br.2992 u k.o.. Plavna ...

Lova~ki savez Srbije - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/LO_Koviljski-rit_izvod.pdf

Lovište ''Koviljski rit'' se nalazi na površini na kojoj je Vlada Republike Srbije Uredbom proglasila Specijalni rezervat prirode ''Koviljsko-petrovaradinski rit'' (''Sl.

Odluka o dodeli ugovora - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/Odluka-o-dodeli-ugovora-Vidoe-nadzor.pdf

24 мај 2018 ... u zajeničkoj ponudi sa ''Sectron" doo Beograd, Jurija Gagarina br.11b, broj ponude 01-33/4 od. 24.05.2018. godine, u maksimalnoj vrednosti ...

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016 - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/JP-tromese%C4%8Dni-izvestaj-april_jun_2016.pdf

30 јун 2016 ... Prigonski lov na divlje svinje. (grupni lov u ... Meso divlje svinje - za gulaš. 880,00 ... Meso divlje svinje - četvrtina, prednja i zadnja. 786,67.

CENOVNIK LOVA Slovenacki.indd - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/06/CENIK-LOVA-2019.pdf

ULOVLJENE DIVJADI IN STORITEV V LOVU V LOVIŠČIH. JP „VOJVODINAŠUME“. V LOVSKEM LETU 2019/2020. TA CENIK VELJA OD 01. APRILA 2019.

Miloš Milošević 1534959831-2 406979710023 - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/4.Elektroinstalacije.pdf

12 јул 2017 ... Za osvetljenje okoline oko objekta i bungalova postavljaju se stubovi javne ... Prilikom ispitivanja električne instalacije, otpor izolacije provodnika prema ... zahteva nadzornog organa za ovaj rad putem knjige izvođača rada.

identifikacija potencijala za razvoj turizma na ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/IDENTIFIKACIJA%20POTENCIJALA%20ZA%20RAZVOJ%20TURIZMA%20NA%20PODRUCJU%20SRP%20DP.pdf

C) U okviru Belocrkvanske turističke zone najznačajnije turističke lokalitete čine: Banatska ... promocije u medijima (novine, magazini, radio i televizija, panoi …) ...

adaptacije i rekonstrukcije objekata 2018. god. - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/Konk-dok-poz-25-ADAPTACIJE-I-REKONSTR-objekata-2018.pdf

Isporuka i ugradnja modularnih monofaznih priključnica, M7, 16A, 250V proizvodnje "ALING. CONEL" ili slično. Sve komplet sa instalacionom kutijom, maskom i ...

прилог за веб-презентацију (развој и активности) - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/08/razvoj-i-informatika.pdf

genofonda vrsta i hibrida topola i vrba; Testiranje hibridnih potomstava i potencijalnih novih sorti ... Higrofilne vrste šumskog drveća (hrast, jasen, topole i vrbe).

LEKOVI ZA DIVLJAČ I POTROŠNI MATERIJAL I ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/Konk-dok-poz-br-15-LEKOVI-ZA-DIVLJAC-I-POTRO%C5%A0NI-MATERIJAL-I-DR-2018-1.pdf

3 мај 2018 ... Neosulfox P ili ekvivalentno sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin. 5kg. 5. 23. Tiamulin CTC tiamulinhlortetaciklin. 1 kg. 5. 24. Magnum 44 LS.

CENOVNIK LOVA Srpski.indd - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/06/CENOVNIK-ZA-LOVNU-SEZONU-2019-2020-1.pdf

Republike Srbije važeću za tekuću lovnu sezonu i oružni list. Ukoliko lovac ... Lov se organizuje sa visoke čeke ili pretragom terena, na obodu šume ili u šumi.

sgs qualifor forest management certification report ... - Vojvodinasume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/R1-IV-nadzor-A.pdf

Glifomark. Glifosat. 2013. 12152. Weeding. 2014. 7961,09. 2015. 1461.24. 9624.40. 2016. 3812. 26788. Glifol [l]. Glifosat. 2013. 8083. Weeding. 2014. 3509,50 ...

Program upravljanja delovima ribarskih podrucja ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/Program-upravljanja-delovima-ribarskih-podrucja-Srem-Banat-i-Backa_2016-2025_rezime.pdf

Sava od 207. rkm do 123. rkm, reka Sava od 96. rkm do 49. rkm i Studva osim ribolovnih voda ... 37 km duga reka, koja izvire u blizini sela Gunje i protiče pored Đurića, ... mestima gde nije moguća regulacija vodnog režima, u slučaj naglog ...

R.broj Opis J.mere Cena 1 Sadnja sadnica visokih ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/12/9Cenovnik-radova-na-ozelenjavanju-i-odrzavanju-zelenih-povrsina.pdf

1 јул 2015 ... Sadnja sadnica visokih četinara sa busenom Ø 80 cm bez transp. kom. 1.419,00. 2. Sadnja ... Sadnja žive ograde bez transporta kom. 259,00.

6.1.1. naslovna strana naslovna strana 6.1 ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2017/08/6.Ma%C5%A1inske-instalacije-grejanja.pdf

Potrebno je uraditi projekat za izvođenje rekonstrukcije grejanja objekta lovačke ... Proračun je analogan proračunu za negrejane prostorije, ali bez dodatka na ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.