Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav

Međutim taj pojam ima i suvremeno značenje i aplikaciju. Neka se ... Neoplatonik oportunista, koji se kloni svake glasnije opozicije protivu crkvenih klasika, B.

Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav - Сродни документи

Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav

http://www.lzmk.hr/images/radovi7/rad7_slovo%20b.pdf

Međutim taj pojam ima i suvremeno značenje i aplikaciju. Neka se ... Neoplatonik oportunista, koji se kloni svake glasnije opozicije protivu crkvenih klasika, B.

cvrčak? - Leksikografski zavod Miroslav

http://www.lzmk.hr/images/radovi10/radovan%20lucictko%20je%20zapravo%20cvrcak%20moguca%20leksikografska%20rjesenja%20nekih%20nesuglasnosti%20u%20botanickoj%20i%20zooloskoj%20terminologiji.pdf

Osim toga, »breza« u Hrvatskoj nije ista ... Upućivanjem orla, uz kojeg ne stoji latinski naziv, na sokola, ... Tako npr. uz latinski naziv Gryllus campestris mo.

enciklopedija i etimologija - Leksikografski zavod Miroslav

http://www.lzmk.hr/images/radovi10/radoslav%20katicic%20enciklopedija%20i%20etimologija.pdf

Bliži je svakodnevnim razmišljanjima kad tumači značenje riječi fukara. Otkriva da ona pripada paradigmi arapske riječi koja se u nas javlja kao fakir, njezina je ...

Topalović Duško bibliografija.pdf - Leksikografski zavod Miroslav

https://www.lzmk.hr/images/bibliografije/topalovic-dusko-bibliografija.pdf

Balkanska Europa, geopolitičke teme. Zagreb 2000. Atlas globalizacije – Le Monde ... Geopolitika Rudolfa Kjellena. Marksistička misao, Beograd, 1/1989.

о homonimiji u hrvatskom jeziku - Leksikografski zavod Miroslav

http://www.lzmk.hr/images/radovi9/tatjana%20dobricevic%20%20homonimiji%20u%20hrvatskom%20jeziku.pdf

Ima nažalost i onih о kojima se u nas manje, nedovoljno piše. ... Oblici iste riječi imaju ... uključuje one razine čijim je elementima, kako kaže, pripisano značenje: ... 4 Homonimija (grč. homo = jednako-, isto- onoma = ime), prema doslovnom ... imaju različito podrijetlo, a nisu konvergirala toliko da se mogu podvesti pod ...

hrvatski liječnici - prirodoslovci - Leksikografski zavod Miroslav

https://www.lzmk.hr/images/radovi3/vladimir%20dugacki%20hrvatski%20lijecnici%20-%20prirodoslovci.pdf

Upozorio je također da je tzv. mongolska mrlja relativno česta u Dinarida. Akademik Ante Sercer (1896-1968), otorinolaringolog u Zagrebu, postavio je hipotezu.

onomastika u hrvatskoj leksikografiji - Leksikografski zavod Miroslav ...

https://web.lzmk.hr/images/radovi10/dunja%20brozovic-roncevic%20onomastika%20u%20hrvatskoj%20leksikografiji.pdf

Dabrović 0prasi *dbbn>, *dbbrb (slov. deber: klanac, bjrus. dobr': provalija). Dàbar m naselje u Lici, 596 stan. // dàbarski prid.; Dàbranin m (Dàbrànka z) {mn.

život i djelo ivana goluba - Leksikografski zavod Miroslav

http://www.lzmk.hr/images/radovi4/anton%20tamarut%20zivot%20i%20djelo%20ivana%20goluba.pdf

Čovjek slika. Božja - prijatelj Božji (1990.), Čovjek slika Božja - ključ za poznavanje Boga (1990.),. Prijatelji Božji (1990.), Imago Dei. Der Mensch als Bild Gottes ...

jedna krležina politička impresija - Leksikografski zavod Miroslav

https://www.lzmk.hr/images/radovi4/vlaho%20bogisic%20jedna%20krlezina%20politicka%20impresija.pdf

Crno-žuti skandal objavljenje prvi, a za Krležina života i jedini put 21. studenoga 1918. ... Zagrebačke su novine nastojale ublažiti incident. Jedino je ... gomila nije čovjek koji čita Savremenik«, ali »naš narod bio je u dubljini svoje duše uvijek.

ČLANCI I RASPRAVE

https://hrcak.srce.hr/file/118418

Ključne riječi:helenizam, helenizacija, židovstvo, kršćanstvo,. Knjiga Otkrivenja. Uvod. Da bismo razumjeli govor o helenizmu u Novom zavjetu, poslije kratkog ...

Rasprave i članci

http://www.lzmk.hr/images/radovi8/rad8_slovo%20f.pdf

Bilo bi uputno da se kaže u čemu je naročito značenje Faureovo u okviru suvremene ... Ta bitka imala je odlučno značenje ne ... Da se ne zaboravi Frigidno!

RASPRAVE I CLANCI:Uzdanica.qxd - Факултет педагошких наука

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Uzdanica_6-1.pdf

познавање именице додатно утичу њено значење и морфосинтаксички ... италијанског (stanza, gondola), из шпанског (siesta, potato, mosquito), порту-.

standardno navođenje brojčanih podataka - Leksikografski zavod ...

https://www.lzmk.hr/images/radovi1/zvonimir%20jakobovic%20standardno%20navoenje%20brojcanih%20podataka.pdf

Brojčani podatak koji se nalazi uz taj pojam (datum, brojnost, vrijed nost itd ... Za pisanje se brojeva osim brojki rabe i neki drugi, znakovi: prazna mjesta, neki od.

Miroslav Bulešić, svećenik i mučenik - Blaženi Miroslav Bulešić

http://www.miroslavbulesic.com/images/materijali/publikacije/miroslav_bulesic_svecenik_i_mucenik_prijelom.pdf

“Moja osveta je oprost“ (Duhovni testament, 23. travnja 1945.). MIROSLAV ... u vjernom služenju kristu i nastojanju da ga se nasljeduje. to se može reći i za našega slugu ... znadu rupeni i Baderna. je li bolje da su ljudi doma ili u zarobljeništvu ili ... skitače. točno nam je poznato, kako se sistematski kuša oboriti vjerovanje u.

HoMonIMIjA kAo LeksIkogRAfskI PRobLeM

https://hrcak.srce.hr/file/77870

riječi imaju isti izraz, a različito značenje, upotrebljava se još i naziv istoime- nost. ... Riječi koje se isto pišu, a različito izgovaraju zovu se homofoni ili isto-.

Rasprave

https://hrcak.srce.hr/file/252740

zabiljeπke iz dnevnika i drugo. U vrijeme ... Rice, The Vampire Diaries (Vampirski dnevnici) L. J. Smith i ... matrati i kao “novo(us)postavljena” u serijalu Twilight.

enciklopedija budućnosti - interaktivni izvor znanja - Leksikografski ...

https://www.lzmk.hr/images/radovi10/damir%20boras%20nenad%20prelog%20enciklopedija%20buducnosti%20-%20interaktivni%20izvor%20znanja.pdf

ENCIKLOPEDIJA BUDUĆNOSTI - INTERAKTIVNI IZVOR. ZNANJA. DAMIR BORAŠ. (Filozofski fakultet, Zagreb. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb),.

07. Semanticko-leksikografski aspekti pojma bezbednosti, Predrag Ilic

http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2011-jesen/07.%20Semanticko-leksikografski%20aspekti%20pojma%20bezbednosti,%20Predrag%20Ilic.pdf

рази безбедност и сигурност, који и јесу и нису синоними. За оне који реч ... 18 Речник српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2007, 69. 19 Ibid., 1218.

izvještaj s rasprave - Documenta

https://www.documenta.hr/assets/files/Sudjenja/sudjenja/OLAJNICA-izvjestaji-s-glavne-rasprave.pdf

3 lip 2013 ... Iz dokumentacije je razvidno da je tijelo pokojnog Aleksandra Labe bilo prvobitno pokopano u masovnoj grobnici na petrovačkoj cesti (ukupno ...

Zakazane rasprave po odjeljenju - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/docservlet?p_id_doc=62774

9 мар 2020 ... SAŠA BLAGOJEVIĆ i drugi. PREDRAG SIMIĆ. Datum i vrijeme /. Lokacija. Broj predmeta /. Sudija. Pravni osnov. Radnja. Stranka u predmetu ...

izvještaj s glavne rasprave - Documenta

https://www.documenta.hr/assets/files/Sudjenja/GRANATIRANJE_SLAVONSKOG_BRODA_izvjestaji_s_pracenja.pdf

... oružje uperio u vojsku. Pored ulaza u vojarnu zatekli su bestrzajni top usmjeren prema gradu. Opt. Janka Radmanovića su zatekli s manjom grupom vojnika.

RETORIKA I HOMILETIKA NEKE TEOLOŠKE RASPRAVE O ...

https://hrcak.srce.hr/file/146263

26 ruj 2012 ... kao što je retorika, imati neko značenje i biti integrirana u teologiju propovije- danja i propovjedničke službe. Problem je za Augustina ...

RASPRAVE I ıLANCI RAT U SLOVENIJI 1991. - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-93127.pdf

državne krize, kratkotrajnim tzv. junskim ratom u Sloveniji. To je bio uvod u graÿanski rat u Hrvatskoj i rasplamsavanje ratnog požara na prostoru SFRJ. U centru ...

renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1831/datastream/PDF/view

stoljeća termin „renesansa“ poprimio prvenstveno kulturološko, umjetničko i političko značenje. Pritom izraz „renesansna filozofija“ rabim u najširem određenju,.

IZVORNE ZNANSTVENE RASPRAVE 1. Opće upute za oblikovanje ...

https://www.ffos.unios.hr/download/upute-za-formatiranje-i-stilsko-oblikovanje-teksta.pdf

Jednostruki navodnici koriste se samo za značenja riječi i izraza i za navode unutar drugih navoda. Navode na jeziku različitom od jezika na kojemu je prilog ...

IZVJESTAJ SA JAVNE RASPRAVE po Nacrt odluke za ... - Opština Bar

http://bar.me/wp-content/uploads/2017/12/Izvje%C5%A1taj-sa-javne-rasprave.pdf

Pisane komentare na Nacrt odluke, u toku javne rasprave, dostavili su: • Snežana Simić, NVU “Šapice“ Bar. • Miodrag Banović, Fondacija “Infosport” Bar ...

UVODNE NAPOMENE Sadasnji trenutak rasprave ekonomista u ...

https://hrcak.srce.hr/file/31103

deviznog tecaja (devalvacijom ili promjenama stupnja devalvacija), kako bi se izvrsila ... devizni tecaj. Ovo pokazuje vrlo veliko znacenje koje imaju de facto.

Rasprave o pripadnosti štokavštine u 19. stoljeću - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1037/datastream/PDF/view

jezikoslovce koji se smatraju njezinim pripadnicima i koji su bili suprostavljeni Vuku. Karadžiću čije su namjere ugrožavale samoodređenost hrvatskoga jezika, ...

izvještaj sa javne rasprave o koncesinim aktima o mineralnim ...

http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=235837&rType=2&file=36_154_21_04_2016.pdf

9 мар 2016 ... subvertikalni ostenjaci s to se mora imati u vidu pri eksploataciji. Korito Š titaric ke rijeke nalaži se na nadmorskoj visini od 855 m do 900 m, ...

Primjedbe sa javne rasprave 1-14 - Glavni Grad Podgorica

http://podgorica.me/db_files/Urbanizam/PlanskaDokumentacija/2016/primjedbe_sa_javne_rasprave_dio_i_1-14.pdf

550-4318- 30 , kod Podgoricke banke, Socijete Generale Group. VRIJEME I MJESTO PREDAJE. Clan 6. PRO DAV AC je duzan da predmetna sredstva , preda ...

Bivstvovanje – primarni predmet rasprave nekih islamskih ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-537015.pdf

Bivstvovanje – primarni predmet rasprave nekih islamskih filozofa. Hasan Džilo. Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Makedonija. Rasprava o bitku u islamskoj ...

Odgovori na primjedbe s javne rasprave - bez tijela državne uprave

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/SPUO/nadlezno_mzoe/odgovori_na_primjedbe_s_javne_rasprave_bez_tijela_drzavne_uprave.pdf

Znate li da uz sušenje i miješanje kalifornijske gliste mogu prerađivati i muljeve otpadnih voda? Znate li da ... nego zarada ostvarena temeljnom djelatnošću.

Zapisnik sa glavne rasprave - Sindikat Univerziteta Crne Gore

http://www.sucg.me/system/documents/107/original/Zapisnik%20sa%20glavne%20rasprave.pdf?1347434373

II Podnosilac predloga: predsjednik sindikalne organizacije mr Vukašin Zogović oran. III Druga strana u sporu: Ljiljana Jovanović, predstavnik Univerziteta Cme ...

ČLANCI

http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/articles/Crimen_001-2011/Crimen_001-2011_01.Stojanovic.pdf

Odavno se ukazuje da su prevencija i represija u krivičnom pravu u tesnoj me- đusobnoj vezi. Iako je krivično pravo pre svega represivnog karaktera, represija ...

PREGLEDNI ČLANCI

http://147.91.244.8/crimenjournal/articles/Crimen_001-2013/Broj%201-2013%20-%2006%20Predrag%20Cetkovic.pdf

1 мар 2013 ... da i pisanje velikog slova kod naziva ulica može predstavljati dilemu. Tako sud u jednom pasusu na strani 38 piše: „...u Beogradu, u ulici ...

ORIGINALNI ČLANCI

https://aseestant.ceon.rs/index.php/vsp/article/download/4845/3277/0

Mihailo Stjepanović||, Dejan Kojić*, Aleksandar Argirović¶, Vinka Vukotić*‡. *Clinical Hospital Center „Dr Dragiša Mišović“ – Dedinje, Belgrade, Serbia; †Institute.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.