органска производња у републици србији - AgEcon Search

цеса, без примене хемијски насталих супстанци (минералних ђубрива, пести- цида, хормона, инсектицида) и без употребе генетски модификованих ...

органска производња у републици србији - AgEcon Search - Сродни документи

органска производња у републици србији - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245368/files/Article%202.pdf

цеса, без примене хемијски насталих супстанци (минералних ђубрива, пести- цида, хормона, инсектицида) и без употребе генетски модификованих ...

производња вина у републици србији - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245360/files/Article%204.pdf

Резултати истраживања. 3.1. Производња вина у Републици Србији. Гајење винове лозе и производња вина имају у нашим крајевима дугу тра- дицију.

Vol 1 num 1 pag 96-114 - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/232578/files/Vol%201%20num%201%20pag%2096-114.pdf

óptimo y excesivo; en caso contrario, es imposible obtener valores óptimos ... Musick y Dusek (1971) obtuvieron una relación sigmoidal entre la producción de ...

ekonomska špijunaža - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/288868/files/3-4%202008%20pages%20142-152.pdf

U cveću su bile sakrivene čaure od svilene bube. Tu je tajnu odnela kao poklon svom dra- gom princu u Indiju i tako je Indija počela da proizvodi svilu krađom ...

прегледни чланци - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/288791/files/2-2013%20pages%2073-91.pdf

Јако је тешко тачно проценити број кошница у функцији унутар неке ... задруга и појединачних произвођача, као и кроз малопродајне канале10. ... га утицајем економске кризе (губитком посла или падом остварених зарада) многи.

DIGITALNA EKONOMIjA - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/290148/files/5-6%202007%20pages%20104-111.pdf

talim kategorijama, baš kao što je za industrijsko doba bila karakteristična parna mašina i ljudski rad. Prednost se ne ogleda više u ljudskom radu i mašinama, ...

ANALYSIS OF KEY INDICATORS OF ECONOMIC ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/212937/files/5.pdf

University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and. Tourism in Vrnjačka Banja, Researcher on ... 2074. 18133. 8.8. 7.9. 388. Banja Vrujci. 9202. 39513.

профитабилност производње малине на ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245835/files/Article%207.pdf

потребна да би се засновао засад малина, а дата је и просечна калкулација производње малине на подручју Србије, као и остварени профит и ниво.

TRANSFoRMATIoN oF IVAN SToJANoVIć'S ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/290256/files/2-2018%20pages%2085-97.pdf

Mladen R. Perić,. Modern ... 1 [email protected]. SCIENTIFIC ... popovic.ekof.bg.ac.rs/akcije-greska.htm (last accessed 07.12.2017). Stojanović ...

The Supermarket Revolution in the Balkan ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/208777/files/1.pdf

(Veropoulos). Greece. 69. 69. 0.9. 3. Table 2. The most important supermarket chains in Serbia, 2010. Source: van Berkum and Bogdanov (2012); *Agrokor has ...

transnacionalne kompanije u globalnom ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/288864/files/3-4%202008%20pages%2069-81.pdf

Sama činjenica da transnacionalne kompanije kontrolišu značajan deo svetske proizvodnje i trgovine, investicionih i tehnoloških tokova, svrha rada.

глобално тржиште меса - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245226/files/Article%201.pdf

Лазић, асистент приправник, Пољопривредни факултет, Београд, e-mail: ... 1) Коњско месо, магареће месо, месо од муле, зечје месо, месо дивљачи, ...

electrophoresis, as a method of rational ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/290277/files/3-2018%20pages%2031-36.pdf

Кључне речи: електрофореза лекова, материјални аспект, здравствени маркетинг. Introduction. Electrophoresis or ionophoresis of drugs is a safe, painless ...

глобално тржиште поврћа - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245679/files/Article%201.pdf

У посматраном раздобљу, светска производња парадајза достиже ниво од око 122 милиона тона. Уз просечну годишњу стопу раста од 3,0 %, у.

екстракционе технике за лековито и ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245088/files/Article%207.pdf

... животињског или минералног порекла. 7 Фитофармак - фитопрепарат или лековито средство. 8 Туцаков, Ј.: Лечење биљем , Култура, Београд, 1983 ...

еколошка свест индивидуалних ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245099/files/Article%2018.pdf

Кључне речи: еколошка криза, еколошка свест, одрживи развој, пољопривредна производња. Увод. До средине прошлог века производња у сеоским ...

The US and EU Animal Pharmaceutical Industries ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/290026/files/ERR_264.pdf

“EU Takes Billion-Euro Battle to Russia,” Politico, January 5. Wageningen UR. 2010, 2011. Veterinary Antibiotic Usage in the Netherlands in 2010. Published on.

могућности унапређења кондиторске ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245779/files/Article%2023.pdf

Код кондиторског предузећа се као нов кондиторски производ означава ... постојећи кондиторски производи уђу у фазу зрелости, мора да буде суочено.

attitudes toward farm animals welfare and ... - AgEcon Search

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200512/2/4%20EP%201%202015.pdf

Saša Veljković, Žaklina Stojanović, Jelena Filipović the Green revolution package. However, the Revolution led to the numerous hazards related to land use, ...

валутна клаузула у банкарским кредитима у ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/244925/files/Article%207.pdf

Валутна клаузула и монетарни номинализам. Валута (currency) је новчана јединица која има принудни курс у једној земљи и као таква служи као ...

against legal secression of albanian minors in ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/290348/files/4-2017%20pages%20105-116.pdf

(1990)ZaveraprotivSrba, Dositej,Beograd. PolitičkonasiljenaKosovuiMetohijiod 1945. do 2003. godine,http://nardus.mpn.gov. rs/handle/123456789/3075?locale- ...

agri-food sector in serbia - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/157562/files/Popovic%20and%20Vasiljevic.pdf

and Kolubara coal basins and TENT Obrenovac there have been registered increased ... 6 mgN/l, ammonium ion = 0,6. mgN/l, orthophosphates = 0,2 mgP/l).

Strategic approach to sustainable business of ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/53554/2/22_Strategic_Apstract.pdf

Galenika Fitofarmacija Joint-Stock Company is the largest Serbian manufacturer of products for crop and plant protection and the products for communal ...

economic effectiveness of mechanized harvesting ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/175285/files/4%20EP%202%202014-4.pdf

4 Todor Marković, Ph.D., Assistant Professor, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, ... of Medicinal Plant Research “Dr Josif Pančić” in Pančevo, during the production year ... Ćirić Nata, Đenadić Miroljub, Muhi Bela, Jovanović Dušan.

фарма свињa - планирање и оптимизација - AgEcon Search

http://ageconsearch.umn.edu/record/245235/files/Article%208.pdf

свесни, да тов свиња представља само једну, од фаза производње овог потрошног добра. ... Просечан утрошак хране за килограм тежине износи 4.2 кг.

montenegrin agriculture: diagnosis and policy ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/143164/files/7%20EP%204%202012-8.pdf

Nikola Fabris1, Igor Pejović2. “The world has ... Nikola Fabris, Igor Pejović ... Beograd,www.ekof.bg.ac.rs/nastava/trgovina_HOV/FUNDAMENTALNA_ANALIZA_.

рационална примена азота у биљној ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245825/files/Article%2034.pdf

У пракси, препоруке за ђубрење кукуруза азотом утврђене су на нивоу појединих региона, и примењују се независно од варирања унутар појединих ...

the state and problems of serbian agriculture - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/200524/files/16%20EP%201%202015.pdf

Bugarin, M. (2012): Bitka za tržište: Kako što bolje iskoristiti proizvodne i izvozne potencijale poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije, II Poljoprivredni forum.

стране директне инвестиције у пољопривреди - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245250/files/Article%204.pdf

сагледати СДИ у пољопривреди у свету и у Србији и на основу тога дати оцена стања. 2. Основни институционални облици СДИ. Стране инвестиције ...

обрачун трошкова и економских резултата ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245850/files/Article%208.pdf

Иако последњих година у Србији ова ... цена) да покрију учињене трошкове. ... хране, цена јединице производа, узрасна категорија рибе, услови који.

political and economic relations of russia and ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/294187/files/2-2019%20pages%2075-86.pdf

Key words: Russia, China, cooperation, Sava Vladislavic, Manchuria, ... био је Србин, руски гроф, Сава Владиславић. То је био почетак изградње поли-.

opportunities for sustainable development of rural ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/165726/2/14%20EP%201%202014.pdf

2 Tamara Gajić, Ph.D., Higher School of Professional Business Studies, Vladimira ... 5 Dr Tamara Gajić, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola ...

стање и могућности унапређења козарске и ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/245688/files/Article%2010.pdf

видно доприносе ерозији земљишта. Међутим, упркос забранама гајење коза се одржало у нашој земљи све до данас и гледано у целини има дугу.

СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/09/Siromastvo_u_Republici_Srbiji_2006-2016._godine_revidirani_i_novi_podaci.pdf

Социо-економски положај носиоца домаћинства и сиромаштво. Анализа сензитивности апсолутног сиромаштва. Неједнакост у Републици Србији.

development policy advisory public service in ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/288698/files/1-2016%20pages%2059-68.pdf

Leskovac. Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Agricultural advisory and ... agricultural expert service (http://www.psss.rs/news.php) on the territory of ...

finansijski fjučersi-buduća trgovina hartijama od ... - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/288867/files/3-4%202008%20pages%20133-141.pdf

Ključne reči: finansijski derivati, fjučersi, finansijska tržišta, hedžing, ... Finansijski fjučers ugovori mogu se grupisati u tri osnovna oblika: kamatni, devizni i in-.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.