Račun dobiti i gubitka - EFOS

PRIHODI. 21.700. 2. RASHODI. 13.200. 3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA. (1. ... Prihodi. Prihodi su vrijednost prodanih dobara i usluga koje su iskazane kroz ...

Račun dobiti i gubitka - EFOS - Сродни документи

Račun dobiti i gubitka - EFOS

http://www.efos.unios.hr/financiranje-poduzetnickog-pothvata/wp-content/uploads/sites/224/2013/04/Ra%C4%8Dun-dobiti-i-gubitka_1.pdf

PRIHODI. 21.700. 2. RASHODI. 13.200. 3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA. (1. ... Prihodi. Prihodi su vrijednost prodanih dobara i usluga koje su iskazane kroz ...

račun dobiti i gubitka - HANFA

https://www.hanfa.hr/oam/TANG/021.TFI-POD%2031.03.09.%20PG3%20RDIG.pdf

5. Amortizacija. 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 3. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI RASHODI. Prethodno razdoblje. XVII.

Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ... - „Standard” Ada

http://www.jkpstandard-ada.co.rs/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=65%3Aodluka-o-raspodeli-dobiti-odnosno-pokricu-gubitka-ili-izjava-da-nije-vrsena-raspodela-dobiti-odnosno-pokrice-gubitka&id=13%3

На основу члана 22. став 1. тачка 9. и став 3. Закона о јавним предузећима. (Сл.гласник број 15/2016) Надзорни Одбор ЈКП Стандард Ада дана 06.јуна ...

Uzmite fiskalni račun, time sprecavate kradju - Uzmi račun i pobedi

http://uzmiracun.rs/images/kliping/Blic%20Uzmite%20fiskalni%20racun%20time%20sprecavate%20kradju.pdf

Uzmite fiskalni račun, tako sprečavate kradu beograd »Neizdati fiskalni račun znači neplaćen porez i manje novca za škole, domove zdravlja, bolnice, vrtiće,.

procentni račun prost interesni račun - Ekonomski fakultet

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Procentni-i-prost-interesni-ra%C4%8Dun-prezentacija.pdf

PROCENTNI RAČUN. PROST INTERESNI RAČUN ... Prost i složen interesni račun. • Vremenska vrednost ... KAMATNI BROJ I DIVIZOR. • Ako u formuli za ...

Račun uloga Račun rente

http://matematika.skolasvilajnac.edu.rs/wp-content/uploads/rac48dun-uloga-zadaci-1.pdf

... se renta može primati početkom svake godine, ako je kamatna stopa 4% pa d i kapitalisanje godišnje. rešenje: 118548.98 dinara. 2 račun uloga - zadaci.nb.

Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 - Uzmi racun

http://uzmiracun.rs/images/preuzmite/pravila-nagradne-igre-uzmi-racun-i-pobedi-2018-drugi-krug.pdf

16 мар 2018 ... први круг'' учествују у извлачењу награда у наградној игри ''Узми рачун и победи 2018 – други круг''. Приређивач не сноси одговорност у ...

devizni račun i devizni račun - Komercijalna banka ad Banja Luka

http://www.kombank-bl.com/pdf/INFO%20LIST%20-%20A%20vista%20Devizni%20racun_FBiH.pdf

4 јан 2019 ... KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA ... Naziv i adresa sjedišta banke ... Otvaranje, vođenje i gašenje deviznih računa i deviznih ...

pokriću gubitka.

https://www.belex.rs/data/2019/05/00112049.pdf

cevi a.d. Majdanpek za 2018. godinu i izveštaja o poslovanju FBC i pokriću gubitka. Predlog odluke:Usvaja se finansijski izveštaj Fabrike bakarnih cevi ad.

odluka o raspodeli dobiti.jpg

http://komunalacruma.rs/ruma/odluke/odluka%20o%20raspodeli%20dobiti.pdf

23 јун 2017 ... На основу члана 22. и 58. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/2016), члана 31. став 1. тачка 12., члана 38. и члана 44.

Odluka o raspodeli dobiti

http://potisje-becej.rs/wp/wp-content/uploads/2018/07/Odluka-o-raspodeli-dobiti.pdf

На основу члана 200. став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број. 36/2011, 99/2011, 84/2014 и 5/2015) и члана 13. став ...

ODLUKA o uporabi dobiti - HANFA

https://www.hanfa.hr/oam/ELEKTROMETAL/002.Prijedlozi%20odluka%20za%20glavnu%20skupstinu%202009.pdf

ELEKTROMETAL d.d.. BJELOVAR. Uprava i Nazorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Elektrometala d.d., Bjelovar da donese slijedeću odluku: O D L U K A.

Odluka o pokriću gubitka - Pobeda Petrovaradin

http://www.pobeda.co.rs/PDF/2072013/Holding-Odluka%20o%20pokricu%20gubitka.pdf

o pokriću gubitka Društva iz 2012. godine ", donela je sa 1.782.000 glasa ili 89,99 % "ZA", propisanom većinom, sledeću: ODLUKU. Gubitak iz 2012. godini ...

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI NA PRIMJERU PODUZEĆA

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu:1083/preview

PRIHODI, RASHODI I FINANCIJSKI REZULTAT KAO ELEMENTI IZVJEŠTAJA O ... Rad se sastoji od šest poglavlja, zapoĉinje uvodom a završava zakljuĉkom.

ZADATAK UTVRĐIVANJE I POKRIĆE GUBITKA Preduzeće ABC ...

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat19231.pdf

1 јан 2011 ... od 13.000 dinara. 8. Prodata je polovina zaliha robe za 35.000 dinara preko računa preduzeća. 9. ... 8a) Nabavna vrednost prodate robe. Roba.

ODLUKA o pokriću gubitka 2018. godine

http://svetvincenat.hr/wp-content/uploads/2017/11/Privitak-bez-naslova-00012.pdf

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i članka 30. stavak 4. Zakona o računovodstvu (NN 116/18) i društvenog ugovora trgovačkog ...

Odluka o pokriću dela gubitka za 2016. godinu

http://www.fmpbebe.co.rs/Download/Odluka%20o%20pokricu%20dela%20gubitka%20za%202016.%20godinu.pdf

24 апр 2017 ... Na osnovu člana 20 Statuta Fabrike metalnih proizvoda ,,Be-Be" a.d.,Bajina Bašta i u skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.

psihotropnih supstanci, biqaka iz kojih se mo`e dobiti ... - ALMBiH

http://www.almbih.gov.ba/_doc/regulative/droge_prekursori/ZakonOD-bo.pdf

^lan 5. (Oduzimanje opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se mo`e dobiti opojna droga i prekursora). Opojna droga, psihotropna tvar, biljka iz koje se ...

Odluka o pokriću gubitka za 2014 - Lukom doo Ludbreg

https://www.lukom.hr/dokumenti/Zavrsni_racun_2014/odluke/o_pokricu_gubitka_za_2014/o_pokricu_gubitka_za_2014.pdf

ODLUKE. O POKRIĆU GUBITKA ZA 2014. GODINU. TOČKA 1. 1) Prihvaća se godišnji obračun „Lukom-a" d.o.o. Ludbreg za 2014.godinu s utvrđenim gubitkom ...

Odluka o pokriću gubitka za 2014 - Lukom d.o.o. Ludbreg

https://www.lukom.hr/dokumenti/Zavrsni_racun_2014/odluke/o_pokricu_gubitka_za_2014/o_pokricu_gubitka_za_2014.pdf

ODLUKE. O POKRIĆU GUBITKA ZA 2014. GODINU. TOČKA 1. 1) Prihvaća se godišnji obračun „Lukom-a" d.o.o. Ludbreg za 2014.godinu s utvrđenim gubitkom ...

Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja - GPStanorad.hr

https://gpstanorad.hr/wp-content/uploads/2017/01/Odluka-o-pokricu-gubitka-iz-prethodnih-razdoblja.pdf

ODLUKU o pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja društva. GP STANORAD d.o.o. Čakovec. Točka 1. Ovom Odlukom Grad Čakovec kao jedini vlasnik društva ...

OKVIRNA ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA „POLITIKA DOBITI“ 1 ...

https://ef.unibl.org/literatura/938861Okvirna-pitanja-Politika-dobiti-preduzec.pdf

Prof dr Dejan Malinić, Politika dobiti korporativnog preduzeća, Ekonomski fakultet. Univreziteta u Beogradu, 2007. • Prof dr Dragan Mikerević, Korporativne ...

Kontrola iskazivanja I oporezivanja dobiti preduzeća - Časopis ...

https://poslovnestudije.com/arhiva/radovi2010/slavkovuksa.pdf

Poreska kontrola je instrument države i menadžmenta preduzeća i pomaže u blagovremenom otkrivanju slabih mesta u funkcionisanju internih kontrolnih ...

Odluka o pokriću gubitka na teret kapitala - Wiener osiguranje

http://www.wiener.ba/wp-content/uploads/2018/06/467-18-Odluka-o-pokricu-gubitka-na-teret-kapitala.pdf

ODLUKU o pokriću gubitka na teret kapitala. Član 1. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka u poslovnoj 2017. godini iskazalo je gubitak do ...

tablica invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne ...

https://www.triglav.hr/wps/wcm/connect/03386719-9e7d-4e93-b9d8-e4c0cddc2756/Tablica invaliditeta - TAB-inv-NE 09-5hr.pdf?MOD=AJPERES

UVODNA ODREDBA. Pri određivanju postotka trajnog gubitka opće radne sposobnosti ne uzimaju se u obzir subjektivne tegobe, psihički poremećaji odnosno.

Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu - Rijeka 2020

http://rijeka2020.eu/wp-content/uploads/2017/08/Odluka-o-pokri%C4%87u-gubitka-za-2016.-godinu.pdf

RIJEKA 2020 d.o.o., Rijeka, Ivana Grohovca 1/a, OIB: 65319684857, na prijedlog Uprave društva donesena je. ODLUKA o pokriću gubitka za 2016. godinu.

SUVREMENI OBLIK POUČAVANJA KVIZ – TKO ŽELI DOBITI PETICU

https://hrcak.srce.hr/file/39602

pred razred i sjedaju na stolice koje su poredane polukružno. IZBORNA IGRA NAJBRŽI PRST. Nastavnica/nastavnik najavljuje izbornu igru – NAJBRŽI PRST.

Skupština 2018. Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu

http://www.gosamontaza.rs/wp-content/uploads/2018/06/Skup%C5%A1tina-2018.-Odluka-o-raspodeli-dobiti-za-2017.godinu.pdf

9 јун 2018 ... isplati dividende za 2017. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveStaja, GodiSnjeg lzveStaja o ...

Predlog Odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu - goša montaža ad

http://www.gosamontaza.rs/wp-content/uploads/2015/04/Predlog-odluke-o-raspodeli-dobiti-za-2014.pdf

donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću. O D L U K A. O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2014. GODINU.

kako dobiti lokacijske uslove 2018 - Град Бања Лука

http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2018/04/kako-dobiti-lokacijske-uslove-2018.pdf

1. Телефон: 051 244 416 e-mail: [email protected]. Информације можете пронаћи и на: www.banjaluka.rs.ba. ШТА СУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ?

Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o ... - Luka Senta

http://www.luka-senta.rs/uploads/editor/skupstina%20akcionara/21-06-2019/sa%20skupstine/Odluka%20o%20raspodeli%20dobiti.pdf

21 јун 2019 ... Dru5tvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaiuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende. Pravo na ...

račun

http://www.meteo.co.me/javnenabavke/Racun-Dajkovic-1.pdf

li dodatni popust 10%, ili se nudi zamjena za drugi artikal uz odgovarajuci popust od strane "NAMOS DAJKOVIC COMPANY". 7. Ovaj racun je garancija na ...

Otpremnica račun

http://www.ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Maloprodaja/Izlazni_dokumenti/Otpremnica-racun.pdf

RITAM FORMS – MALOPRODAJA – IZLAZNI DOKUMENTI – OTPREMNICA RAČUN. Stranica 1 od 8. Otpremnica račun. Prodaja ro e ezgotovi ski raču o sa ...

Procentni račun

https://tozadragovic.files.wordpress.com/2012/02/procentni_racun.pdf

... p i nadjemo nepoznatu. 1) Trideset procenta jedne dužine iznosi 42cm. kolika je dužina čitave duži? cm ... učenika radilo vežbu? Obeležimo sa x broj učenika.

Kamatni račun

https://hrcak.srce.hr/file/119764

principi kapitalizacije (jednostavan i složeni kamatni račun) najčešće odvojeni u posebna poglavlja (vidjeti npr. [3], [9], [8]). Za razliku od udžbenika srednjih.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.